Badania rentgenowskie

Komora do badań rentgenowskich SRE MAX firmy BOSELLO wykorzystuje technikę badań nieniszczących (NDT ) pozwalająca na badanie objętościowe z obrazowaniem (w czasie rzeczywistym) w postaci cyfrowej. Dzięki zastosowaniu systemu rentgenowskiego bez błon fotograficznych uzyskujemy natychmiastowy podgląd obrazu, wyeliminowanie kosztów przeznaczonych na materiały fotograficzne, łatwą archiwizację i wymianę danych. Zastosowany system do przetwarzania obrazu zawiera funkcje wskazywania defektów i procedury pomagające operatorowi zestawiać wyniki badań. Elementy o zmiennej grubości i kształcie są idealnymi elementami do badań radiograficznych, pozwalając na badanie stref krytycznych o bardzo dużym stopniu nasilenia wad w celu wykrywania pęcherzy powietrza, wtopionych zanieczyszczeń, pęknięć lub zniekształceń. Dzięki technice RT mamy możliwość zbadania produktu niemal w 100%, dokonując zapisu wszelkich wad rejestrowanych.

Wyposażenie i parametry:

  • urządzenie może pomieścić i analizować detale o maksymalnych wymiarach 700 x 1200 mm i wadze do 80 kg
  • system rentgenowski 225 kV HP o mocy 1600 W
  • amorficzny krzemowy detektor obrazu, model XRD 0822 – panel płaski
  • procesor obrazu model BHT PLUS

Zastosowanie:

  • Badanie radiograficzne pozwala na sprawdzenie, m.in:

– odlewów

– odkuwek

– blach

– ceramiki

– kompozytów

– spoin

– złączy spawanych

– pęknięć, zanieczyszczeń, porowatości i korozji rur

– tarcz do szlifierek

– elementów maszyn

– struktury drewna