Technika komunalna

Technika komunalna Pronar to:

  • kompletna oferta maszyn do letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku na drogach, chodnikach, w parkach i nieruchomościach, przystankach oraz obiektach użyteczności publicznej,
  • wielozadaniowe, nowe maszyny wykorzystywane do wszelkich prac związanych z pielęgnacją parków, zieleni miejskiej, pasów zieleni przy drogach i trawników oraz czyszczenia rowów melioracyjnych,
  • maszyny do sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych,
  • zbiorniki,kontenery i pojemniki do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych, cieczy, wody
  • ciągniki, przyczepy i maszyny niezbędne w każdym Zakładzie Gospodarki Odpadami (ZGO), Zakładzie Gospodarki Komunalnej (ZGK) czy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

Technika komunalna Pronar – oferta stworzona dla Ciebie:

Technika komunalna Pronar - ciągniki komunalneCiągniki komunalne o mocy do 106KM
Technika komunalna Pronar - pługi odśnieżnePługi o szerokości roboczej od 1,4m do 5,8m

 

Technika komunalna Pronar - posypywarkiPosypywarki piasku o ładowności od 300 kg do 10 000 kg
Technika komunalna Pronar - zamiatarkiZamiatarki o długości roboczej od 1,4m do 2,7 m

 

Technika komunalna Pronar - odśnieżarkiOdśnieżarki o szerokości roboczej do 2,4m
Technika komunalna Pronar - wysięgnikiWysięgniki o zasięgu poziomym do 6m oraz głowice robocze

 

Technika komunalna Pronar - kosiarki bijakoweKosiarki bijakowe o szerokości roboczej do 2,5m
Technika komunalna Pronar - konteneryKontenery i zbjorniki o pojemności ponad 26m3

 

Technika komunalna Pronar - pozostałe urządzeniaRówniarki drogowe, zbiorniki na wodę, zasilacze hydrauliczne