Laboratorium akredytowane CBR

Laboratorium akredytowane Centrum Badawczo- Rozwojowego

Laboratorium akredytowane CBR posiada certyfikat akredytacji nr AB 942 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie przez laboratorium wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie niżej wymienionych badań.

Laboratorium akredytowane CBR w ramach akredytacji realizuje następujące typy badań:

1. Wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych z ogumieniem pneumatycznym wg normy PN-93/S-91240/03 w zakresie

1.1 Wytrzymałości zmęczeniowej na zginanie wg punktu 5.4.14 normy

1.2 Wytrzymałości zmęczeniowej na obciążenie promieniowe wg punktu 5.4.15 normy

2. Trwałości ogumienia zgodnie z UNECE regulamin 106

3. Badania właściwości mechanicznych (statyczna próba rozciągania) wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09 met. A i B

4. Badania twardości metodą Brinella wg PN-EN ISO 6506-1:2014-12,

5. Badania twardości metodą Rockwella wg PN-EN ISO 6508-1:2016-10

6. Badania twardości metodą Vickersa wg PN-EN ISO 6507-1:2018-05

7. Badania udarności sposobem Charpy’ego wg PN-EN ISO 148-1:2017-02

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą badań nieakredytowanych