O centrum

Centrum Badawczo Rozwojowe (CBR) poprzez integrację w jednym miejscu wszechstronnych usług badawczo- wdrożeniowych oraz zastosowanie nowatorskich specjalistycznych technik badawczych jest innowacyjne na skalę europejską.

Kompleksowa usługa badawcza oferowana przez CBR jest nowością na rynku europejskim ze względu na specyfikę i ścisłe powiązanie z zakładem produkcyjnym.

CBR umożliwia przeprowadzenie całościowych prac badawczych istotnych parametrów maszyn techniki rolniczej, leśnej, jak też podzespołów tych maszyn, co wyróżnia CBR w Polsce i Europie od istniejących laboratoriów badawczych, które specjalizują się w bardzo wąskich dziedzinach.

Oferta CBR to innowacyjne i komplementarne badania rozpoczynając od pomysłu i analizę rynku, poprzez konstrukcję, prototyp, badania i testy, po opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji seryjnej nowego wyrobu. Żadna jednostka badawcza nie oferuje tak skonfigurowanej kompleksowo usługi.

CBR umożliwia przeprowadzenie kompletnych badań określonego wyrobu w jednym miejscu, dzięki czemu skraca się czas badań i jednocześnie ich koszty.

Jakość usług badawczych świadczonych przez Centrum Badawczo Rozwojowe jest na najwyższym, światowym poziomie ze względu na:

  • Doświadczenie, kwalifikacje i profesjonalizm pracowników
  • Nowoczesny i innowacyjny park maszynowy
  • Dokładność, precyzję, powtarzalność i odtwarzalność stosowanych metod pomiarów.
  • Krótki czas oczekiwania na realizację usługi badawczej