Biuro konstrukcyjne


Projektowanie to nasza pasja, a rzeczy niemożliwe są dla nas wyzwaniem

Dział konstrukcyjno – technologiczny liczy 150 inżynierów zatrudnionych we własnym Centrum Naukowo Badawczym. Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w pracach projektowo-wdrożeniowych. Oprócz biura konstrukcyjnego dysponujemy własną prototypownią i modelarnią zatrudniającą ponad 50 pracowników (ślusarze, spawacze, modelarze, specjaliści obróbki skrawaniem, montażyści, testerzy prototypów).

Nasz park maszynowy i doświadczenie pozwala wykonywać następujące prace: obróbkę skrawaniem, obróbkę plastyczną blach, cięcie plazmowe i laserowe blach, cięcie laserowe 3D profili,  gięcie i profilowanie profili, spawanie metodą MIG, MAG, TIG,  MMA, wykonywanie modeli  z żywic lub drewna na frezarce CNC jak i metodą tradycyjną, wykonywanie  form prototypowych i produkcyjnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W naszej pracy opieramy się na oprogramowaniu CAD/CAM (Solid Edge/NX) oraz Autodesk (AutoCad). W celu przyspieszenia prac, zwiększenia efektywności pracy zespołowej (projektowanie współbieżne) oraz zwiększeniu bezpieczeństwa danych wdrożyliśmy system PLM do zarządzanie dokumentacją i cyklem życia wyrobu. Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 oraz AQAP 2110 w zakresie m.in. projektowania. Na etapie badań i rozwoju współpracujemy z DEKRA, TUV, ITS, PIMOT, ITP, SZZPLS a.s., TDT, oraz wyższymi uczelniami technicznymi.

Dotychczas zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy ponad  550 wyrobów z branży maszyn rolniczych, recyklingowych, komunalnych i przemysłu samochodowego.

Posiadamy również duże doświadczenie w projektowaniu i wykonaniu maszyn oraz oprzyrządowania technologicznego:

 • automatyczne linie produkcyjne
 • stanowiska badawcze i diagnostyczne
 • oprzyrządowanie spawalnicze (w tym na stanowiska zrobotyzowane),  do obróbki plastycznej i obr. skrawaniem,
 • form do produkcji elementów z tworzyw sztucznych w technologiach:
  • termoformowania próżniowego,
  • formowania rotacyjnego
  • laminatów poliestrowo-szklanych.

Największe osiągnięcia

 • Linia do zbioru masy zielonej z podmokłych terenów (jedyne wdrożenie w Polsce)
 • Przyczepa z przesuwną ścianą (jedyne wdrożenie w Polsce)
 • pług do odśnieżana z teleskopowymi odkładnicami (jedyne wdrożenie w Polsce)
 • pełna linia ciągników 35-265KM
 • pełna linia przyczep rolniczych
 • pełna gama maszyn do letniego i zimowego utrzymania dróg i placów
 • pełna linia maszyn do zbioru zielonek
 • typoszereg listew tnących do kosiarek
 • realizacja kontraktu na dostawę przyczep samochodowych dla MON
 • seria mobilnych przesiewaczy bębnowych na podwoziach kołowych i gąsienicowych
 • seria mobilnych rozdrabniaczy (wolnoobrotowych i szybkoobrotowych) na podwoziach kołowych, gąsienicowych i hakowych
 • seria mobilnych przenośników taśmowych
 • mobilna przerzucarka kompostu
 • zautomatyzowane stanowiska produkcyjne i diagnostyczne (m.in. do badania cylindrów hydraulicznych, do badania hałasu listew tnących, do badania osi jezdnych, do badania kół, do spawania sit przesiewaczy)
Całość prac prowadzimy z zachowaniem wszystkich niezbędnych faz wdrożenia, a na każdym etapie projektu umożliwiamy aktywną obecność klienta. Podczas realizacji projektu gwarantujemy zachowanie tajemnicy i poufności.

W zależności od złożoności projektu (hydraulika, automatyka, elektronika i elektryka, układy przeniesienia napędu, spawalnictwo) angażujemy w nim odpowiednich inżynierów specjalistów.

Realizujemy projekty kompleksowo lub niektóre  jego etapy jak:

 • badanie rynku
 • koncepcja i wybór optymalnego rozwiązania
 • badanie czystości patentowej
 • opracowanie projektu technicznego prototypu
 • komputerowa wizualizacja projektu
 • analizy wytrzymałościowe z wykorzystaniem komputerowych narzędzi do obliczeń i symulacji
 • wykonanie prototypu
 • badania stanowiskowe i ruchowe (w tym eksploatacyjne i przyśpieszone)
 • opracowanie pełnej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej do produkcji seryjnej
 • opracowanie dokumentacji przyrządów i pomocy warsztatowych
 • opracowanie dokumentacji do homologacji i certyfikacji wyrobów
 • opracowanie dokumentacji i zgłoszenie wzoru użytkowego, przemysłowego lub wynalazku
 • rozwój wyrobu

            Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego projektu. Każdorazowo uzgadniamy z klientem zakres usługi projektowej oraz proponujemy kilka wariantów tak aby zagwarantować efektywne wdrożenie. Z racji naszego doświadczenia reagujemy na bieżąco  w przypadku zmieniających się założeń projektowych.