Usługi CBR

Usługi CBR to:

  • kompleksowe podejście do tematu drukowania, skanowania, pomiarów i obróbki metali w przestrzeni trójwymiarowej – 3D
  • możliwość wielkogabarytowego wydruku obiektów 3D -maksymalne wymiary 914x610x914 mm
  • nowoczesne metody obróbki metali na urządzeniach CNC: wycinanie laserem, zgrzewanie tarciowe, centra obróbcze
  • precyzyjne metody pomiarowe: z wykorzystaniem wysokowydajnych i dokładnych współrzędnościowych maszyn pomiarowych
  • dokładne analizy i obliczenia wytrzymałościowe: Metodą Elementu Skończonego (MES)

Nowoczesny park maszynowy, kompetentna i wykwalifikowana załoga, wparcie naszego działu konstrukcyjnego, komputerowo wspomagane projektowanie oraz doskonalone przez wiele lat now-how pozwalają na realizację najbardziej skomplikowanych i różnorodnych zamówień w bardzo krótkim terminie.

Usługi CBR to oferta skierowana do wszystkich, którym tradycyjne metody produkcyjne i pomiarowe, nie wystarczają w osiągnięciu zamierzonego celu.

Usługi CBRusługi CBRusługi CBR
usługi CBRusługi CBR