Praktyki

PRONAR jako jeden z największych pracodawców w regionie dysponuje największą ofertą praktyk studenckich na terenie województwa podlaskiego. Dzięki nim przyszli inżynierowie i magistrowie mogą zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe w dużym i nowoczesnym przedsiębiorstwie. Praktyki studenckie to świetna okazja do skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką oraz poznania specyfiki pracy w firmie o zasięgu międzynarodowym. Na chętnych do pogłębiania swoich umiejętności czeka wyspecjalizowana kadra, która chętnie podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, tworząc jednocześnie przyjazną atmosferę pracy.

Aktualnie organizujemy praktyki studenckie na niżej wymienione działy:

  1. Dział Wdrożeń – dedykowany studentom kierunków technicznych, przyszłym konstruktorom i technologom.
  2. Biuro Planowania Produkcji oraz Dział Kontroli Jakości – dedykowane studentom zarządzania i inżynierii produkcji.
  3. Dział Logistyki – dedykowany studentom logistyki.
  4. Dział Handlu Zagranicznego – dedykowany studentom znającym języki obce: niemiecki, rosyjski, angielski, francuski, lub hiszpański. Preferowane kierunki, to: handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, a także filologie języków obcych.
  5. Dział Marketingu – dedykowany studentom marketingu i zarządzania oraz kierunków artystycznych.
  6. Dział Księgowości i Finansów – dedykowany studentom ekonomii lub matematyki.

Aplikuj