Przedstawiciele SEKCJA AGRO

 
 
 
 


Paweł Żerański
tel.: 507 925 683
email.:pawel.zeranski@pronar.pl
Woj. warmińsko- mazurskie, podlaskie, mazowieckie


Sylwester Węgrzyn
tel.: 506 717 720
email.:sylwester.wegrzyn@pronar.pl
Woj. lubelskie


Artur Boniaszczuk
tel.: 510 925 646
email.:artur.boniaszczuk@pronar.pl
Woj. pomorskie, kujawsko – pomorskie

Robert Ostaszewski
Z-ca Dyrektora Handlu Działu Handlu AGRO
tel.: 501 445 763
email.:robert.ostaszewski@pronar.pl


Erwin Kowalski
tel.: 501 543 950
email.:erwin.kowalski@pronar.pl
Woj. łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie


Krzysztof Łukacz
tel.: 506 138 251
email.:krzysztof.lukacz@pronar.pl
Woj. podkarpackie


Wojciech Wilczyński
tel.: 507 925 720
email.:wojciech.wilczynski@pronar.pl
Woj. małopolskie, śląskie

 
 
 
 


Piotr Płończak
tel.: 502 723 437 email.:piotr.plonczak@pronar.pl
Woj. wielkopolskie


Patryk Strzyż
tel.: 505 802 284
email.:Patryk.Strzyz@pronar.pl
Woj. zachodniopomorskie, lubuskie


Kamil Janisz
tel.: 507 925 058
email.:kamil.janisz@pronar.pl
Woj. dolnośląskie, opolskie