Proces rekrutacji

Proces rekrutacji pracowników rozpoczyna się wraz z dostarczeniem droga tradycyjną lub mailową aplikacji zawierającej CV oraz krótki list motywacyjny.

Dokumenty te pozwalają na dokonanie selekcji kandydatur pod kątem wymaganego doświadczenia lub niezbędnych kwalifikacji i umiejętności.

Wybrani w ten sposób kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, która odbywa się w obecności rekrutera, a także osób odpowiedzialnych za poszczególne działy firmy. Ten etap pozwala na dokonanie weryfikacji odpowiednich predyspozycji, a także bezpośrednie sprawdzenie informacji zawartych w CV.

Kandydaci, którzy na drodze tych dwóch etapów zostaną zaakceptowani, zapraszani są do sfinalizowania procesu rekrutacji i uzgodnienia wszystkich warunków umożliwiających rozpoczęcie pracy.