Proces rekrutacji


Proces rekrutacji pracowników rozpoczyna się wraz z dostarczeniem aplikacji poprzez jedną z poniższych metod:
• uzupełnienie formularza pod wybrana ofertą pracy
• wysłanie CV, ze wskazaniem interesującego kandydata stanowiska i/lub miejsca pracy, na adres rekrutacja@pronar.pl
• przesłanie listu zawierającego CV oraz krótkiego listu motywacyjnego pocztą tradycyjną bądź osobiste złożenie CV w interesującym kandydata zakładzie – dane adresowe tutaj

Dokumenty te pozwalają na dokonanie selekcji kandydatur pod kątem wymaganego doświadczenia lub niezbędnych kwalifikacji i umiejętności oraz wstępną weryfikację telefoniczną.

Wybrani w ten sposób kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, która odbywa się w obecności osób odpowiedzialnych za poszczególne działy firmy oraz rekrutera. Ten etap pozwala na dokonanie weryfikacji odpowiednich predyspozycji, a także bezpośrednie sprawdzenie informacji zawartych w CV.

Kandydaci, którzy na drodze tych dwóch etapów zostaną zaakceptowani, zapraszani są do sfinalizowania procesu rekrutacji i uzgodnienia wszystkich warunków umożliwiających rozpoczęcie pracy.