Przedstawiciele SEKCJA KOMUNALNA

 

Rafał Bryła
tel.: 506 687 925
email.: rafal.bryla@pronar.pl
Woj. wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie


Arkadiusz Kidrycki
tel.: 509 017 433
email.: arkadiusz.kidrycki@pronar.pl
Woj. zach.-pom., pom., kuj.-pom., warm.-maz.


Arkadiusz Kidrycki
tel.: 509 017 433
email.: arkadiusz.kidrycki@pronar.pl
Woj. podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie


Karol Oramus
tel.: 506 687 915
email.: karol.oramus@pronar.pl
Woj. świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie