Zostań pilotem


Ośrodek Szkolenia Lotniczego PRONAR w Narwi działa od 30 marca 2020. Organizujemy kursy, dzięki którym można zdobyć licencję pilota szybowcowego oraz uprawnienie do akrobacji szybowcowych. Szkolenia praktyczne (podstawowe i zaawansowane) realizujemy na pięciu naszych polskich szybowcach: dwumiejscowym szybowcu SZD-54-2 Perkoz, którego wielkim atutem jest możliwość zamontowania różnych końcówek skrzydeł, np. przez założenie końcówek z wingletami – zwiększamy rozpiętości skrzydeł do 20 m, poprawiając parametry szybowca w lotach termicznych, natomiast zakładając płaskie końcówki – zmniejszamy rozpiętość skrzydeł do 17,5 m poprawiając zwrotność szybowca, konieczną przy kręceniu akrobacji. Drugi dwuosobowy szybowiec, to szkolno-treningowy PW-6U, którego odebraliśmy od producenta w 2020 roku i wylatuje u nas pierwsze godziny od wyprodukowania. We flocie ośrodka znajdują się też trzy jednomiejscowe szkolno-treningowe szybowce SZD-50-1 Junior, które są bardzo cenione przez uczniów i pilotów ze względu na przyjemność w pilotażu. Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt do szkolenia szybowcowego ze wszystkich szkół szybowcowych w Polsce. Flotę szkoły lotniczej uzupełnia jeszcze słowacki dwuosobowy ultralekki samolot WT-9 Dynamic, służący nie tylko do holowania szybowców (obok wyciągarki), ale również do szkoleń przyszłych pilotów samolotów ultralekkich oraz ich instruktorów.

Zapraszamy na szkolenie samolotowe do świadectwa kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich, na które mamy atrakcyjną cenę w porównaniu do innych szkół szkolących do tego rodzaju uprawnienia. Naszym atutem jest doświadczona kadra instruktorska i samolot WT-9 Dynamic wyróżniający się spośród innych samolotów ultralekkich. Mamy doskonałe warunki do szkolenia: własna infrastruktura lotnicza w postaci nowoczesnego, przestrzennego i ogrzewanego hangaru oraz trawiastego pasa startowego o wymiarach 1500 x 35 m, utwardzonego matą „kratową” z tworzywa sztucznego, który jest najdłuższym pasem startowym wykonanym w takiej technologii.

Każdy kandydat do szkolenia szybowcowego lub samolotowego może przed rozpoczęciem szkolenia teoretycznego lub zgłoszeniem się na badania lotniczo-lekarskie wykonać lot z instruktorem – szybowcem lub samolotem ultralekkim. Pracownicy firmy PRONAR i ich rodziny mają preferencyjne warunki realizacji lotów i szkolenia lotniczego w naszej szkole lotniczej.


Aby rozpocząć szkolenie szybowcowe w ośrodku, należy mieć ukończone – najpóźniej w dniu pierwszego lotu samodzielnego – minimum 14 lat. Górnej granicy wieku nie ma, ale kluczowe znaczenie ma stan zdrowia kandydata, oceniany na wstępnych (przed szkoleniem) a później okresowych badaniach przez lekarza orzecznika komisji lotniczo-lekarskiej. Następnie należy odbyć zakończony egzaminem kurs wiedzy teoretycznej (dostępny on-line np. w Szkole Lotniczej Avioner).
Podstawowe szkolenie praktyczne w OSL PRONAR – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – trwa około 7 dni. Obejmuje ono 56 lotów przy wykorzystaniu wyciągarki szybowcowej, z czego ostatnie pięć wykonywane jest samodzielnie przez szkolonego kandydata. Po jego zakończeniu możliwe jest rozpoczęcie nauki latania w warunkach termicznych (z wykorzystaniem prądów wznoszących) i przelotów na terenie województwa podlaskiego (do zakończenia szkolenia w celu uzyskania licencji pilota szybowcowego szkolony musi wylatać co najmniej 15 godzin nalotu ogólnego i w tym przynajmniej 2 godziny nalotu samodzielnego, przelot 50 km samodzielnie lub 100 km z instruktorem).

Ofertę ośrodka uzupełnia nauka pilotażu samolotu ultralekkiego obejmująca minimum 28 godzin szkolenia praktycznego (w tym 8 godzin lotów samodzielnych) oraz dalsze szkolenia specjalistyczne jak np. holowanie szybowców czy do zdobycia uprawnień instruktora.

  • PDF Realizacja szkolenia na pilotaRealizacja szkolenia na pilota

osl@pronar.pl

 

+48 507 111 083 instruktor samolotowy i szybowcowy

+48 505 558 524 instruktor szybowcowy