Rozwój zawodowy

Zatrudnieni w firmie PRONAR pracownicy mogą liczyć na możliwość rozwoju zawodowego poprzez różnego typu szkolenia i kursy, stabilną i interesującą pracę w prężnie rozwijającej się firmie; bardzo dobre warunki pracy i atrakcyjne wynagrodzenie.

Dla najlepszych zapewniamy możliwość zamieszkania w hotelu robotniczym i niezbędne narzędzia pracy. Osoby pracujące w PRONARZE mogą się cieszyć także całym szeregiem udogodnień. Są to m.in. możliwość wykupienia obiadów w zakładowej stołówce, dofinansowanej przez firmę, bezpłatne napoje, dostęp do małych kuchni w biurach i halach produkcyjnych

Dzięki organizowanym na szeroką skalę kursom i szkoleniom pracownicy firmy mogą liczyć na możliwość rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie różnego rodzaju certyfikatów i uprawnień, np. w zakresie technik negocjacji i sprzedaży, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, obsługi wózków jezdniowych, spawania i powiązanego z nim wdrażania nowoczesnych technologii.

Firma prowadzi także szkolenia wewnętrzne dla swoich pracowników. Nowozatrudniona osoba przechodzi szkolenie, dzięki któremu może szybciej wdrożyć się w nowe obowiązki, co w efekcie umożliwia skuteczniejsze realizowanie powierzonych jej zadań. Nasi pracownicy regularnie uczestniczą także w szkoleniach z zakresu budowy i działania naszych nowych produktów, które są wprowadzane na rynek.