Fundusze unijne, dotacje

Firma Pronar Sp. z o.o. otrzymała dotację ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy przeznaczoną na sfinansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, służących tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności oraz ochronie istniejących. W ramach działań resocjalizacyjnych zostało zrealizowane zadanie polegające na zakupie środków transportu.
Nazwa zadania: Zakup środków transportu
Informacja o finansowaniu: Dofinansowano ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy
Wartość finansowania: 527 120,44 zł
Całkowita wartość zadania: 684 572,00 zł

[Do góry]

Pronar Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań w procesach produkcji rolniczej”
Cele projektu: Celem projektu jest prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do wprowadzenia na rynek samozagładowczych i samowyładowczych nośników rozdrobnionej masy zielonej z napędem wspomagającym do pracy w trudnych warunkach
Planowane efekty:
• Wprowadzenie na rynek innowacyjnych samozagładowczych i samowyładowczych nośników rozdrobnionej masy zielonej marki Pronar
• Nowe produkty
• Rozwój współpracy z uczelniami
• Rozwój współpracy z firmami z sektora MŚP
Wartość projektu: 19.660.000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 8.989.000,00 zł

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe, które mają za zadanie doprowadzić do wprowadzenia na rynek samozaładowczych i samowyładowczych nośników rozdrobnionej masy zielonej z napędem wspomagającym do pracy w trudnych warunkach. Procesy badawcze będą prowadzone w Centrum Badawczo – Rozwojowym, jak tez na stanowisku które powstanie w ramach projektu. Prace projektowe będą prowadzone przez Wydział Wdrożeń firmy PRONAR. Do prac projektowych zostanie powołany zespół doświadczonych inżynierów, mających doświadczenie w budowie maszyn rolniczych. Ważnym etapem będzie tez stworzenie dokumentacji do ochrony własności intelektualnej poprzez zgłoszenie patentów i wzorów użytkowych. Prowadzone badania oraz zasób wiedzy kadry inżynierskiej ich doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych gwarantuje osiągnięcie zamierzonego rezultatu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

[Do góry]

Efrr

PRONAR SP. Z O. O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Badania nad nowymi rozwiązaniami kół tarczowych w celu wdrożenia ich do produkcji w firmie Pronar”
Celem projektu jest dywersyfikacja poprzez wdrożenie do produkcji w firmie Pronar nowych rodzajów felg wieloczęściowych
Wartość netto projektu: 4 190 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 038 500,00 PLN

 1. Aktualności działania
 2. Archiwum działania
[Do góry]

UEefrr

Pronar Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”
Cele projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej linii do recyklingu powstałej w wyniku prowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych
Planowane efekty:
• Wprowadzenie na rynek innowacyjnych maszyn do recyklingu marki Pronar
• Nowe miejsca pracy
• Nowe produkty
• Rozwój współpracy z uczelniami
• Rozwój współpracy z firmami z sektora MŚP
• Ochrona zasobów naturalnych
Wartość projektu: 49.335.889,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 24.580.605,60 zł

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe, które mają za zadanie doprowadzić do stworzenia mobilnej linii przetwarzania odpadów komunalnych, w skład której wejdzie 11 maszyn. Prowadzone przez firmę prace badawczo – rozwojowe, pozwolą na wprowadzenie na rynek innowacyjnych urządzeń do recyklingu. Procesy badawcze będą prowadzone w hali Zakładu firmy Pronar w Siemiatyczach. Do prac projektowych zostanie powołany zespół konstruktorów, mających doświadczenie w budowie maszyn do recyklingu produkowanych przez firmę Pronar. Oprócz prac projektowych zespół będzie prowadził badania przemysłowe podzespołów maszyn wchodzących w skład linii do recyklingu. Prototypy powstałe w wyniku prac będą poddane testom eksploatacyjnym, w trakcie których będą prowadzone prace rozwojowe. Realizacja inwestycji zapewni nowe miejsca pracy, wpłynie pozytywnie na rozwój firmy jednocześnie zwiększy konkurencyjność Spółki Pronar. Powstałe w wyniku prowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych maszyny i urządzenia powiększą gamę polskich, innowacyjnych o wysokim standardzie technicznym produktów na rynkach światowych.

 1. Aktualności działania
 2. Archiwum działania
  08.09.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.

  08.09.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.

  08.09.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 145/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 08.09.2017 r., dotyczące składania ofert na dostarczenie komponentów, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 53/D, 81-061 Gdynia.

  06.09.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 144/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 06.09.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie komponentów informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Hydropress Wojciech Górzny.

  06.09.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie formatek z blach oraz prętów walcowanych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 138/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 06.09.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie formatek z blach oraz prętów walcowanych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmy: Akrostal Sp. z o.o. Grabatka 119 64-610 Rogoźno oraz FPG Sp. z o.o. Plac Czerwca 1976 r. nr 2 02-495 Warszawa.

  06.09.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 143-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 06.09.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Hennlich Sp. z o.o.

  06.09.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie rur b/sz w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 137/PU/2/1.1/2017 z dnia 06.09.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie rur b/sz informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmy: Konig Stahl Sp. z o.o. ul. Postępu 2 02-676 Warszawa oraz Unitube Sp. z o.o. ul. Lubliniecka 7a 47-120 Zawadkie

  05.09.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 136-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 05.09.2017 dotyczącego składnia ofert na dostarczenie komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Poz. 1-7 – Manuli Fluiconnecto

  04.09.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie blach / formatek w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 135/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 04.09.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie blach / formatek informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Bohler Uddeholm Polska Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 36 41-400 Mysłowice

  04.09.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie formatek z blach w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 134/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 04.09.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie formatek z blach informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Akrostal Sp. z o.o. Grabatka 119 64-610 Rogoźno

  01.09.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.

  01.09.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.

  01.09.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 130/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 01.09.2017 r., dotyczące składania ofert na profile zamknięte, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca;

  31.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 129-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 31.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Pfeifer Sp. z o.o.

  31.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 128-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 31.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  28.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie formatek z blach w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 127/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 28.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie formatek z blach informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Multistal & Lohmann Sp. z o.o. ul. Nad Wierzbakiem 17/1 60-611 Poznań

  28.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie ceownika hutniczego w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 126/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 28.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie ceownika hutniczego informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o. ul. Poznańska 41 62-400 Słupca

  28.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 125/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 28.08.2017 r., dotyczące składania ofert na komponenty, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: poz. 1-8 – BZPG „STOMIL” SA w Bydgoszczy, poz. 9 – Manuli Fluiconnecto Sp. z o.o.

  11.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie prowadnic liniowych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 124-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 11.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Vento Sp.j.

  11.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie silników w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 123/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące składania ofert na dostarczenie silników informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: ENERIA SP. Z O.O.
  ul. Modlińska 11, Izabelin – Dziekanówek; 05-092 ŁOMIANKI.

  08.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie skrzynki sterowniczej w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 122/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 08.08.2017 dotyczące składania ofert na dostarczenie skrzynki sterowniczej informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Altel Wicha, Gołda spółka jawna.

  23.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 121/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 23.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Hella Polska Sp. z o.o., Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa

  22.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na podzespoły w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 119/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 22.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie podzespołów informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę KALORI SAS – ZI DE MARIAGE – VOIE E – 69330 PUSIGNAN (FRANCE)

  22.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na stół spawalniczy w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 118/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 22.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie stołu spawalniczego informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Rywal-RHC Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Białystok, 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24.

  16.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie zestawu elementów sterowniczych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 110/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 16.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie zestawu elementów sterowniczych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: APIN Automatyka Przemysłowa i Napędy, ul. 3-go Maja 4/2, 16-060 Zabłudów.

  16.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 113/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 16.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie komponentów informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: IVA Johann GmbH In den Weiden 29 58285 Gevelsberg

  16.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie zestawu elementów sterowniczych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 111/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 16.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie zestawu elementów sterowniczych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Usługi Elektryczne Radosław Zaradny, ul. Ledóchowskiego 120, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

  16.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie blach / formatek w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 117/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 16.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie blach / formatek informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Multistal & Lohmann Sp. z o.o. ul. Nad Wierzbakiem 17/1 60-611 Poznań

  16.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie rury b/sz w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 116/PU/2/1.1/2017 z dnia 16.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie rur b/sz informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Konig Stahl Sp. z o.o. ul. Postępu 2 02-676 Warszawa

  14.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie blach / formatek oraz prętów okrągłych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 115/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 14.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie blach / formatek oraz prętów okrągłych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Akrostal Sp. z o.o. Grabatka 119 64-610 Rogoźno

  14.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie blach / formatek w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 114/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 14.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie blach / formatek informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Bohler Uddeholm Polska Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 36 41-400 Mysłowice

  11.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na zestawy spawalnicze w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 109/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 11.08.2017 r., dotyczące składania ofert na zestawy spawalnicze, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: SUPRA ELCO Jacek Szulc.

  09.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na kształt. zamknięty w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 108/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 09.08.2017 r., dotyczące składania ofert na profile zamknięte, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca;

  09.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na na czujniki i inne w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 107/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 09.08.2017 r., dotyczące składania ofert na czujniki i inne informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Turck sp. z o.o., ul. Wrocławska 115, 45-836 Opole.

  08.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na elementy klimatyzacji w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 26/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 08.08.2017 r., dotyczące składania ofert na elementy klimatyzacji informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Konvekta AG, Am Nordbahnhof 5, 34613 Schwalmstadt, Niemcy.

  03.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na elementy złączne w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 106/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 03.08.2017 r. dotyczące składania ofert na elementy złączne informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę METALCOM Sp. z o.o. Krakowska 37/45, 50424 Wrocław.

  02.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 105/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 02.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Lubas Poliuretany Sp. J., ul. Wieczfnia 12, 06-513 Wieczfnia.

  02.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 104/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 02.08.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie komponentów informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmy:
  – Centrum Taśm i Pasów Sp. z o.o., ul. Swojczycka 21-41, 51-501 Wrocław
  – Sava Trade Sp. z o.o., ul. Brzozowa 1, 05-822 Milanówek

  31.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 103/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 31.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: SAG Sp. z o.o., ul. Szopienicka 58a, 40-432 Katowice.

  31.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 102/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 31.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Sava Trade Sp. z o.o., ul. Brzozowa 1, 05-822 Milanówek.

  26.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów do układu hydraulicznego w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 100/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 26.07.2017 r., dotyczące składania ofert na dostarczenie komponentów do układu hydraulicznego, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Bosch Rexroth Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa.

  26.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie wiązek w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 90/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 26.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: LSN Lublin Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin

  25.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie zestawu elementów sterowniczych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 99-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 25.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie zestawu elementów sterowniczych, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: USŁUGI ELEKTRYCZNE RADOSŁAW ZARADNY ul. LEDÓCHOWSKIEGO 120, OSTRÓW WIELKOPOLSKI 63-400.

  24.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie zasilacza hydraulicznego w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 98-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 24.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie zasilacza hydraulicznego, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: PONAR WADOWICE S.A., WOJSKA POLSKIEGO 29, 34-100 WADOWICE.

  21.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 97-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 21.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  21.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 96-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 21.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  21.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 94-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 21.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  20.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie elementów złącznych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 95/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 20.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie elementów złącznych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Asmet.

  19.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 93-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 19.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  18.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 92-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 18.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  18.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 81-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 18.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  17.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 91-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 17.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  14.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na siatki karbowane w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 89/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 14.07.2017 r. dotyczące składania ofert na siatki karbowane informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Kolnex Zajko i Wspólnicy s.j. 15-535 Białystok, ul. Żurawia 59.

  13.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 88/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 13.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie komponentów informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Vanstar P.W. Książe-Skroniów 41, 28-300 Jędrzejów.

  12.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie stołu spawalniczego w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 87/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 12.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie stołu spawalniczego informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Rywal-RHC Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Białystok, 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24.

  12.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie rolek transportowych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 83/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 12.07.2017 r. dotyczące składania ofert na rolki transportowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę B2B – Europe.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań.

  12.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie silników z przekładniami w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 84-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 12.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Mechanika Maszyn Andrzej Kacperek

  12.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 85-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 12.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  12.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie elementów złącznych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 86/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 12.07.2017 r. dotyczące składania ofert na elementy złączne informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Asmet spółka z ograniczoną sp.k., Reguły, Al. Jerozolimskie 280, 05-820 Piastów.

  11.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie formatek z blach w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 82/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 11.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie formatek z blach informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmy:
  – Akrostal Sp. z o.o. Grabatka 119 64-610 Rogoźno
  – Bohler Uddeholm Polska Sp. z o.o. ul Karola Miarki 36 41-400 Mysłowice

  11.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie elementów hydrauliki i innych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 80-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 11.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  05.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie prętów okrągłych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 79/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 05.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie prętów okrągłych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Multistal & Lohmann Sp. z o.o. ul. Nad Wierzbakiem 17/1 60-611 Poznań

  03.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na elementy złączne w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 78/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 03.07.2017 r., dotyczące składania ofert na elementy złączne, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę METALCOM Sp. z o.o. Krakowska 37/45, 50424 Wrocław.

  03.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie sprzęgła w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 62-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 03.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę sprzęgła , informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  03.07.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie detali w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 77-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 03.07.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę komponentów, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  30.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie formatek z blach oraz prętów okrągłych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 76/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 30.06.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie formatek z blach oraz prętów okrągłych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Akrostal Sp. z o.o. Grabatka 119 64-610 Rogoźno

  30.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie formatek z blach w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 75/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 30.06.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie formatek z blach informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Bohler Uddeholm Polska Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 36 41-400 Mysłowice

  29.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na kształt. zamknięte w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 74/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 29.06.2017 r., dotyczące składania ofert na profile zamknięte, informujemy, iż wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez firmy: Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca;

  29.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na kształt. zamknięte w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 73/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 29.06.2017 r., dotyczące składania ofert na profile zamknięte, informujemy, iż wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez firmy: Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca;

  29.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie blach/ formatek w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 72/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 29.06.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie blach / formatek informujemy, iż wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez firmy:
  – Akrostal Sp. z o.o. Grabatka 119 64-610 Rogoźno
  – Multistal & Lohmann Sp. z o.o. ul. Nad Wierzbakiem 17/1 60-611 Poznań
  – Bohler Uddeholm Polska Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 36 41-400 Mysłowice

  28.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na elementy elektryczne w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 71/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 28.06.2017 r. dotyczące składania ofert na elementy elektryczne informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: APiN Automatyka Przemysłowa i Napędy Maciej Rogucki, 3-go Maja 4/2, 16-060 Zabłudów.

  28.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na prowadniki przewodów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 70/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 28.06.2017 r. dotyczące składania ofert na prowadniki przewodów informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Igus sp. z o.o. ul. Działkowa 121 C, 02-234 Warszawa.

  28.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na pręty ciągnione w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 69/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 28.06.2017 r. dotyczące składania ofert na pręt ciągniony informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Stappert Polska Sp. z o.o. ul. Palisadowa 20/22 01-940 Warszawa

  28.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na formatki z aluminium w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 68/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 28.06.2017 r. dotyczące składania ofert na formatki informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Adamet-Niemet sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14, 35-105 Rzeszów

  28.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na łożyska i inne elementy w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 67-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 28.06.2017 r. dotyczące składania ofert na elementy przeniesienia napędu , informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  30.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie przekładni planetarnych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr.66/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 30.06.2017 r. dotyczące składania ofert na przekładnie planetarne, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: ZF Industrieantriebe Witten GmbH, siedziba: 58455 Witten, Geschäftsfeld Industriegetriebe, Niemcy.

  26.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie kompletu noży i przeciwnoży w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr.63/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 26.06.2017 r. dotyczące składania ofert na dwa komplety noży i przeciwnoży, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: KingKong-Tools GmbH & Co KG

  23.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie blach ryflowanych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 65/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 23.06.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie blachy ryflowanej informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Centrostal S.A. Kielce ul. Zagnańska 151 25-563 Kielce

  22.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na wibroizolatory w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 64/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 22.06.2017 r., dotyczące składania ofert na wibroizolatory, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Metalrubber di Prinzi Nicola & C. Snc, VIA STELLONI, 3 G/H, I-40010 SALA BOLOGNESE, Bolonia.

  21.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na elementy złączne w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 61/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 21.06.2017 r., dotyczące składania ofert na elementy złączne, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę METALCOM Sp. z o.o. Krakowska 37/45, 50424 Wrocław.

  21.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na łożyska w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 60-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 21.06.2017 r. dotyczące składania ofert na dostawę łożysk, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  20.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na elementy hydrauliki w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 59/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 20.06.2017 r. dotyczące składania ofert na elementy hydrauliki informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: BOSCH REXROTH Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa.

  20.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na kształt zamknięty w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 54/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 20.06.2017 r., dotyczące składania ofert na blachy, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ThyssenKrupp Energostal S.A., ul Grudziącka 159, 87-100 Toruń

  20.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na elementy hydrauliki w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 58/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 20.06.2017 r. dotyczące składania ofert na elementy hydrauliki informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Bulmach Sp. z o.o., Ul. Cypryjska 20, 02-761 Warszawa.

  20.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na elementy hydrauliki w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 57/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 20.06.2017 r. dotyczące składania ofert na elementy hydrauliki informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: BIBUS MENOS Sp. z o.o., ul. Spadochroniarzy 18, 80-298 Gdańsk.

  20.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na elementy hydrauliki w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 56/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 20.06.2017 r. dotyczące składania ofert na elementy hydrauliki informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: BD Polska, ul. Czołowa 26J/II, 03-028 Warszawa.

  19.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na formatki z aluminium w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 55/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 19.06.2017 r. dotyczące składania ofert na formatki z aluminium informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Alinox sp. z o.o. 41-409 Mysłowice ul. Białobrzeska 47

  14.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na wentylatory i sprężarki w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr.18/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 14.06.2017 r. dotyczące składania ofert na wentylatory i sprężarki, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Hägele GmbH, Am Niederfeld 13, 73614 Schorndorf, Germany

  14.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na rurę honowaną w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 53/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 14.06.2017 r. dotyczące składania ofert na rurę honowaną informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Van Leeuwen Pipe and Tube s.r.o Turanka 115 627 00 Brno Czech Republic.

  14.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na blachę perforowaną w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 52/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 14.06.2017 r. dotyczące składania ofert na blachę perforowaną informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Sigamet s.c., M. Zuchara, A Koziara, Kozierów 46C, 32-091 Machałowice.

  13.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na formatki z miedzi oraz aluminium w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”. Szczegóły w załączeniu.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 51/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 13.06.2017 r. dotyczące składania ofert na formatki informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Kolnex Zajko i Wspólnicy sp. jawna , ul. Żurawia 59, 15-535 Białystok

  13.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie blach / formatek w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 50/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 13.06.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie blach / formatek informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Akrostal Sp. z o.o. Grabatka 119 64-610 Rogoźno

  13.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie rur w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 49/PU/2/1.1/2017 z dnia 13.06.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie rur informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Konig Stahl Sp. z o.o. ul. Postępu 2 02-676 Warszawa

  12.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na sprzęgła w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 48-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 12.06.2017 r. dotyczące składania ofert na sprzęgło łączące silnik spalinowy z zespołem pomp zębatych, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Prema S.A.

  12.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na rurę z brązu w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 13.06.2017 r. dotyczące składania ofert na rury z brązu informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Kolnex Zajko i Wspólnicy sp. jawna , ul. Żurawia 59, 15-535 Białystok

  12.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie komponentów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 44/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 12.06.2017 dotyczące składania ofert na komponenty informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Hydac Sp. z o.o.

  09.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie blach/ formatek w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 46/PU/2/1.1/2017 z dnia 09.06.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie blach / formatek informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:
  – Akrostal Sp. z o.o. Grabatka 119 64-610 Rogoźno

  09.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na profile zamknięte w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 43/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 09.06.2017 r., dotyczące składania ofert na blachy, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Konig Stahl Sp. z o.o., ul. Postępu 2, 02-676 Warszawa

  09.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie prętów i rury w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 45/PU/2/1.1/2017 z dnia 09.06.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie prętów i rury informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: ThyssenKrupp Energostal S.A. ul. Grudziądzka 159 87-100 Toruń o. Białystok

  09.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na hydraulikę w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 22/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 09.06.2017 dotyczące składania ofert na hydraulikę informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BOSCH REXROTH Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa.

  01.08.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na komponenty w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 42/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 01.08.2017 dotyczące składania ofert na komponenty informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Magnapower Unit A Harris Business Park Bromsgrove B604FG

  09.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na podkładki w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 41/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 09.06.2017 r. dotyczące składania ofert na podkładki informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę HEICO Poland Sp. z o.o. Żeromskiego 94 p.116 26-600 Radom.

  09.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na detale rysunkowe w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 40/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 09.06.2017 dotyczące składania ofert na detale rysunkowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „FOR-MECH” Sp. z o.o. ul. Giżycka 5, 11-700 Mrągowo.

  08.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na moduł bezpieczeństwa w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 39/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 08.06.2017 r. dotyczące składania ofert na Moduł bezpieczeństwa, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Schmersal-Polska E.Nowicka, M.Nowicki Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

  08.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na złączkę w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 38/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 08.06.2017 r. dotyczące składania ofert na złączkę bezpiecznikową, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowe „Alfa Elektro” Sp. z o.o., 40-335 Katowice, ul. Obr.Westerplatte 81

  08.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na elementy elektryki w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 37/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 08.06.2017 r. dotyczące składania ofert na przewód ze złączem M12, napęd przełącznika i przewód FLRY-B informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowe „Alfa Elektro” Sp. z o.o., 40-335 Katowice, ul. Obr.Westerplatte 81

  08.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na sterowniki w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 36/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 08.06.2017 r. dotyczące składania ofert na sterowniki informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG, Gewerbepark Waldzimmern, Würthstrasse 1, 74676 Niedernhall, Niemcy

  07.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na elementy elektryki w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 34/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 07.06.2017 r. dotyczące składania ofert na inteligentny czujnik akumulatora, adapter do montażu inteligentnego czujnika do akumulatora i lampkę oświetlenia wnętrza informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: HELLA Polska Sp. z o.o., Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa

  07.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na przekaźnik w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 35/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 07.06.2017 r. dotyczące składania ofert na przekaźnik czasowej pracy wycieraczek informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: El-Cab Sp. z o. o. ,
  ul. Obornicka 37, Bolechowo-Osiedle, PL 62-005 Owińska

  06.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na siedzisko operatora w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 20/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 06.06.2017 dotyczące składania ofert na siedzisko informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę UNI-TRUCK, ul. Lelewela 70, 61-409 Poznań

  06.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na filtr w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 25/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 06.06.2017 r. dotyczące składania ofert na filtr informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę IOW Trade Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 17, 04-761 Warszawa.

  06.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na chłodnicę oleju w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 17/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 06.06.2017 r. dotyczące składania ofert na chłodnicę oleju informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Finnradiator Ltd, Aatulantie 7-9, 44200 Suolahti z Finlandii.

  05.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na blachę gorącowalcowaną w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr.29/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 05.06.2017 roku
  Dotyczące składania ofert na blachy w arkuszach, informujemy,iż wybrano najkorzystniejsze oferty złozone przez
  THYSSENKRUUP ENERGOSTAL S.A 87-100 Toruń ul. Grudziądzka 159 Poz. 1, 2, 3 z zapytania
  MULTISTAL LOHMANN Sp.z o.o Nad Wierzbakiem 17/1 60-611 Poznań Poz. 4 z zapytania

  02.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na zestawy gąsienicowe w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 33/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 02.06.2017 r. dotyczące składania ofert na zestawy gąsienicowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Strickland Tracks Limited Heath Park Cropthorne Pershore, Worcestershire WR10 3NE, Anglia.

  01.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 32/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 01.06.2017 r. dotyczące składania ofert na pręty ciągnione informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Stappert Polska sp. z o.o. ul. Palisadowa 20/22 01-940 Warszawa

  01.06.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie krat pomostowych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 31/PU/2/1.1/2017 z dnia 01.06.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie Krat KNZ informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:
  – Kolnex ul. Żurawia 59 15-535 Białystok

  31.05.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie rur i pręta w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 30/PU/2/1.1/2017 z dnia 31.05.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie rur i pręta informujemy, iż wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez firmy:
  – ThyssenKrupp Energostal S.A. ul. Grudziądzka 159 87-100 Toruń
  – Konig Stahl Sp. z o.o. ul. Postępu 2 02-676 Warszawa

  31.05.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na kształtownik zamk. w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 28/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 31.05.2017 r., dotyczące składania ofert na kształtowniki zamknięte, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Konig Stahl Sp. z o.o., ul. Postępu 2, 02-676 Warszawa

  31.05.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na blachę w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 27/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 31.05.2017 r., dotyczące składania ofert na blachy, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Multistal & Lohmann Sp. z o. o, HIPOLITÓW ul. Warszawska 114a, 05-074 Halinów.

  18.05.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na łożysko w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 24-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 18.05.2017 r. dotyczące składania ofert na zespół łożyskowy , informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: PIVEXIN TECHNOLOGY Sp. z o.o.

  16.05.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na zasilacz w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 23/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 16.05.2017 r. dotyczące składania ofert na zasilacz , informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: PONAR Wadowice S.A. ul. Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice.

  17.05.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na joysticki w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 21-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 17.05.2017 r. dotyczące składania ofert na joysticki, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: BIBUS MENOS Sp. z o.o., ul. Kościerzyńska 17–19, 51-430 Wrocław.

  09.05.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na szyby w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 16-PU-2-1.1.1-2017 z dnia 09.05.2017 r. dotyczące składania ofert na szyby, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Glaspo Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 104, 50-014 Wrocław.

  09.05.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na chłodnice w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 15/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 09.05.2017 r. dotyczące składania ofert na chłodnice, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Bondioli & Pavesi Sp. z o.o. ul. Poznańska 71, 76-200 Słupsk.

  05.05.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na zestaw gąsienicowy w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr.12/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 05.05.2017 r. dotyczące składania ofert na zestaw gąsienicowy, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: IVA JOHANN GMBH Baumaschinentechnik, In den Weiden 29, D-58285 Gevelsberg, Germany

  04.05.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na wał obrotowy w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr.14/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 04.05.2017 r. dotyczące składania ofert na wał obrotowy, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: M&S Gruseck GmbH, Gewerbestrasse 4, 77966 Kappel-Grafenhausen, Germany

  04.05.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na silnik spalinowy w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr.13/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 04.05.2017 r. dotyczące składania ofert na silnik spalinowy, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Volvo Penta Europe Office East, Będzieszyn 101, 83-000 Pruszcz Gdański.

  26.04.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na blachę zimno walcowaną i blachę gorąco walcowaną w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr.11/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 26.04.2017 r. dotyczące składania ofert na blachy w arkuszach, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę :ThyssenKrupp Energostal S.A 87-100 Toruń ul. Grudziądzka 159

  26.04.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na pręty ciągnione zamkniętych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 26.04.2017 r. dotyczące składania ofert na pręty ciągnione informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę FPG sp. z o.o. Plac Czerwca 1976 r. nr 2 02-495 Warszawa

  26.04.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie rur i prętów zamkniętych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/PU/2/1.1/2017 z dnia 26.04.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie rur i petów informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ThyssenKrupp Energostal S.A. ul Grudziądzka 159 87-100 Toruń.

  26.04.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na kształt zamknięty w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 26.04.2017 r., dotyczące składania ofert na profile zamknięte, informujemy, iż wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez firmy: Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca; Konig Stahl Sp. z o.o., ul. Postępu 2, 02-676 Warszawa.

  26.04.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na blachę w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 26.04.2017 r., dotyczące składania ofert na blachy, informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę SSAB Poland Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15, 55-020 Żórawina.

  24.04.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na blachę w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 24.04.2017 r., dotyczące składania ofert na Blachę 10x1500x3000 450HB – 2 szt., informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę SSAB Poland Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15, 55-020 Żórawina.

  24.04.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert kształtownik zamka w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 24.04.2017 r., dotyczące składania ofert na profile zamknięte, informujemy, iż wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez firmy: Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca; CENTROSTAL S.A. Kielce, ul. Zagnańska 151, 25-563 Kielce; Konig Stahl Sp. z o.o., ul. Postępu 2, 02-676 Warszawa.

  24.04.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na blachę w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr.4/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 24.04.2017 r.,dotyczące składania ofert na blachy w arkuszach ,informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę :ThyssenKrupp Energostal S.A 87-100 Toruń ul. Grudziądzka 159

  24.04.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie rur i prętów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 24.04.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie rur i prętów informujemy, iż wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez firmy:
  – Unitube Sp. z o.o. ul. Lubliniecka 7a 47-120 Zawadzkie
  – Centrostal S.A. ul. Zagnańska 151 25-563 Kielce
  – ThyssenKrupp Energostal S.A. ul. Grudziądzka 159 87-100 Toruń
  – Konig Stahl Sp. z o.o. ul. Postępu 2 02-676 Warszawa

  24.04.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie prętów ciągnionych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/PU/2/1.1.1/2017 z dnia 24.04.2017 r. dotyczące składania ofert na pręty ciągnione informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Stappert Polska sp. z o.o. ul. Palisadowa 20/22 01-940 Warszawa

  24.04.2017 PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 e-mail: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert na dostarczenie rur precyzyjnych ocynkowanych w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/PU/2/1.1/2017 z dnia 24.04.2017 r. dotyczące składania ofert na dostarczenie rur precyzyjnych ocynkowanych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Hydropress Wojciech Górzny ul. Rawska 19B 82-300 Elbląg.

[Do góry]

Efrr

PRONAR SP. Z O. O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Utworzenie działu B+R w Zakładzie Produkcyjnym firmy Pronar w Hajnówce celem transferu wiedzy, innowacji i technologii na rzecz wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu”
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.
Dofinansowanie projektu z UE: 4 097 443,01 PLN
W dniu 15.06.2021 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0068/17-00

 1. Aktualności działania
 2. Archiwum działania
[Do góry]

PRONAR fundusze europejskie
W dniu 11 stycznia 2013 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu „Rozbudowa firmy Pronar Sp. z o. o. w Narwi poprzez zaprojektowanie i wykonanie we własnym zakresie stanowiska do badań eksploatacyjnych osi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2010-2013. Projekt Pronar-u został wyłoniony do dofinansowania w zakresie działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.
W dniu 24.03.2014 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.01.00-20-013/12-00
W dniu 27.02.2015 r. podpisany został Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.01.00-20-013/12-00

 1. Aktualności działania 1.1
 2. Archiwum działania 1.1
  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na montaż podzespołów automatyki oraz linii zasilająco-sterujących.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_390 z dnia 10.09.2014 r. .dotyczące składania ofert na montaż podzespołów automatyki oraz linii zasilająco-sterujących informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Usługi Elektryczne Radosław Zaradny ul. Ledóchowskiego 120 63-400 Ostrów Wielkopolski.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na elementy sterowania pneumatycznego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_380 z dnia 10.09.2014 r. dotyczące składania ofert na elementy sterowania pneumatycznego informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Aventics Sp. z o.o. Ryżowa 49 02-495 Warszawa.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przewód nieizolowany.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 002/PG/LOG/2014 z dnia 20.08.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę DOM-WENT A.Jacznik Hurtownia wentylacyjna, ul. Rakowska 3/5 przy DK1, 42-200 Częstochowa.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kable i drabiny kablowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0370 z dnia 12.08.2014 r. . dotyczące składania ofert na kable i drabiny kablowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Alfa-Elektro Sp. z o.o Choroszczańska 29 15-732 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na farbę antykorozyjną.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10HZ/LOG/2014 z dnia 08.08.2014 r. dotyczące składania ofert na farbę antykorozyjną informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Lak Tech W.Tokajuk, T. Błaszczyk Spółka Jawna, ul Rzeczna 10, 03-797 Warszawa.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/HWH/2014 z dnia 04.08.2014 r. dotyczące składania ofert na wyroby hutnicze, informujemy iż wybrano na dostawców następujące firmy: Arcelor Mittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.; Multistal &Lohmann Sp z o.o.; Centrostal S.A. Kielce; ThyssenKrupp Energostal S.A.; Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o.; Akrostal Sp z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na farbę antykorozyjną.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/HZ/LOG/2014 z dnia 28.07.2014 r. dotyczące składania ofert na farbę antykorozyjną informujemy, iż nie wyłoniono dostawcy.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na poliuretan.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2014 r.
  BRAK OFERT.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wyważania.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 488/14/TN z dnia 18.07.2014r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę RoTec Polska, ul. Strefowa 8a, 43-100 Tychy.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na podzespoły elektryczne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0320 z dnia 07.07.2014r. dotyczące składania ofert na podzespoły elektryczne informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Alfa-Elektro Sp. z o.o Choroszczańska 29 15-732 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na elementy pomiarowe i sterujące.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.07.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0310 z dnia 04.07.2014r. dotyczące składania ofert na elementy pomiarowe i sterujące informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Alfa-Elektro Sp. z o.o Choroszczańska 29 15-732 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wełnę mineralną prasowaną.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/HZ/LOG/2014 z dnia 01.07.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PHU „SA & SZA” Sawicki M. Szawiel J. SJ, ul. Plażowa 2, 15-502 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na farbę do metalu RAL 1007.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/HZ/LOG/2014 z dnia 01.07.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PHCH CHEMIA Sp. z o.o., ul. Obrębowa 1, 15-959 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na folię samoprzylepną do nadruku.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/HZ/LOG/2014 z dnia 01.07.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Punkt Drukarnia Cyfrowa Ewa Matwiejuk, ul. Elewatorska 13 lok.8, 15-620 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na uszczelkę.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/AS/LOG/2014 z dnia 27.06.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę B2B Wojciech Balcerek.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na poliwęglan i poliamid.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/AS/LOG/2014 z dnia 26.06.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Zatorski.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na spray antyodpryskowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 002/GK/LOG/2014 z dnia 24.06.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Roboprojekt Sp. z o. o. ul. Produkcyjna 90, 15-680 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na drut spawalniczy niemiedziowany.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 001/GK/LOG/2014 z dnia 24.06.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Cewar Więch&Więch Sp.J. ul. Pancerniaków 1B, 20-331 Lublin.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na falowniki.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_300 z dnia 23.06.2014r. dotyczące składania ofert na falowniki informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę APiN Maciej Rogucki 16-060 Zabudów 3 maja 4/2.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na klawiaturę QWERTY, z trackballem.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0290 z dnia 23.06.2014r. dotyczące składania ofert na klawiaturę QWERTY, z trackballem informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ELEKTRONIKA Sp. Z o.o. Warszawska 41 lok.7 05-092 Łomianki.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na szafy sterownicze, montaż szaf sterowniczych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0280 z dnia 23.06.2014r. dotyczące składania ofert na montaż szaf sterowniczych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Usługi elektryczne Radosław Zaradny Ledóchowskiego 120 Ostrów Wielkopolski 120 63-400.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/HWH/2014 z dnia 20.06.2014 r. dotyczące składania ofert na pręt mosiężny informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Alinox sp. z o.o.
  Natomiast na pręty ciągnione w gatunku 42CrMo4, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę FPG sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/HWH/2014 z dnia 18.06.2014 r. dotyczące składania ofert na wyroby hutnicze, iż wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez firmy Arcelor Mittal Distribution Solutions Poland, ThyssenKrupp Energostal S.A., Centrostal S.A. Kielce.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pierścienie osadcze sprężyste.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 001/PG/LOG/2014 z dnia 12.06.2014r. dotyczące składania ofert na pierścienie osadcze sprężyste informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Industrial-Inox.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na odprężanie wibracyjne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 400/14/TN z dnia 16.06.2014r. dotyczące składania ofert na odprężanie wibracyjne informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Makrostal.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na środek do ochrony tymczasowej przed korozją .
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/HO/2014 z dnia 10.06.2014 r. dotyczące składania ofert na środek ochrony tymczasowej przed korozją informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Houghton Polska Sp. z o.o., Kapelanka 17, 30-347 Kraków.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na urządzenia systemu bezpieczeństwa.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 21_156_A_05 z dnia 09.06.2014r. dotyczące składania ofert na urządzenia systemu bezpieczeństwa informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowe „Alfa Elektro” Sp. z o.o.40-335 Katowice, ul. Obr.Westerplatte 81.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na panelowy komputer przemysłowy i kamerę telewizji przemysłowej.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 23_156_A_05 z dnia 06.06.2014r. dotyczące składania ofert na panelowy komputer przemysłowy i kamerę telewizji przemysłowej informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE Spółka Akcyjna Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na hartowanie wałów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 366/14/TN z dnia 29.05.2014r. dotyczące składania ofert na hartowanie wałów informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę LaserTec Sp. z o. o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kable i akcesoria kablowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0260 z dnia 28.05.2014r. dotyczące składania ofert na kable i akcesoria kablowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę P.H. „Alfa-Elektro” Sp. z o. o., ul. Choroszczańska 29, 15-732 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na szafy sterownicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0250 z dnia 26.05.2014r. dotyczące składania ofert na szafy sterownicze informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A., ul. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na gaz ARCAL, acetylen, gaz ALOX.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/HZ/LOG/2014 z dnia 09.05.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Air Liquide Sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na jednoskładnikowy, anerobowy klej do gwintów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/HZ/LOG/2014 z dnia 06.05.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Henkel Polska Sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zasilacz hydrauliczny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0240 z dnia 23.04.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę zasilacza hydraulicznego informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PONAR SILESIA S.A.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na smar LGWA 2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/HO/2014 z dnia 17.04.2014 r. dotyczące składania ofert na smar LGWA 2 op.1 kg – 4 szt. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Galon Oleje s.c. J.Golonko, D.Dąbrowski, ul.Kombatantów 4, 15-102 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na system nadmuchu i wyciągu.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0170 z dnia 17.04.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę systemu nadmuchu i wentylacji informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Termitech A.T. Jaroszewicz Sp. j.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sprzęgło dyskowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0220 z dnia 15.04.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę sprzęgła dyskowego informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ARCHIMEDES Sp. z o. o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę systemu rejestrująco pomiarowego i wykonanie skryptu pomiarowego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0230 z dnia 15.04.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę systemu rejestrująco pomiarowego i wykonanie skryptu pomiarowego informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę MW-Biuro Inżynierskie Michał Marian Wychowański.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę, dobór podzespołów sterowania PLC i wykonanie oprogramowania sterującego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.04.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0210 z dnia 07.04.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę, dobór podzespołów sterowania PLC i wykonanie oprogramowania sterującego informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Usługi Elektryczne – Radosław Zaradny.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pręt fi-120×180.
  Zapytanie ofertowe z dnia 31.03.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/AS/LOG/2014 z dnia 31.03.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Ensinger Polska Sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na farby i lakier syntetyczny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 31.03.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/HZ/LOG/2014 z dnia 31.03.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Lak Tech W. Tokaju, T. Błaszczyk Spółka Jawna., ul Rzeczna 10, 03-797 Warszawa.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na formatki z płyt.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/TW/HWH/2014 z dnia 24.03.2014 r. dotyczące składania ofert na formatkę 100x200x3010 w gatunku Hardox 450 informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę SSAB Poland Sp. z o.o., 55-020 Żórawina, ul. Kolejowa 15.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pręty walcowane okrągłe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/HWH/2014 z dnia 19.03.2014 r. dotyczące składania ofert na pręty informujemy, iż wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez firmy Multistal & Lohman Sp. z o.o.oraz firmę FPG Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na blachę aluminiową ryflowaną.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/HWH/2014 z dnia 19.03.2014 r. dotyczące składania ofert na blachę aluminiową ryflowaną informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Alinox sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na płyty i ceownik.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/HWH/2014 z dnia 19.03.2014 r. dotyczące składania ofert na pręty informujemy, iż wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez firmy Multistal & Lohman Sp. z o.o.oraz firmę ThyssenKrupp Energostal S.A.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na płyty z poliwęglanu litego przezroczystego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0190 z dnia 10.03.2014 r. dotyczące składania ofert na płyty z poliwęglanu litego przezroczystego informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Robelit Sp. z o. o. ul. Legionów 79; 42-200 Częstochowa.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na silnik asynchroniczny wraz z układem napędowym.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0180 z dnia 07.03.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę silnik asynchroniczny wraz z układem napędowym informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ZELTECH Mechatronika Sp. z o. o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert gaz spawalniczy ARCAL MAG i acetylen rozpuszczony.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2014 r. dotyczące składania ofert na gaz spawalniczy informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Air Liquide Sp. z o.o., ul. J .Conrada 62, 31-357 Kraków.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na odkuwki według załączonego rysunku.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/HWH/2014 z dnia 12.02.2014 r. dotyczące składania ofert na odkuwki informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę HSW – Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pręty.
  Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/HWH/2014 z dnia 11.02.2014 r. dotyczące składania ofert na pręty informujemy, iż wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez firmy Multistal & Lohman Sp. z o.o., FPG Sp. z o. o. oraz Alfa Tech.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na formatki z płyt.
  Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2014 r.
  Na zapytanie ofertowe 3/HWH/2014 z dnia 11.02.2014 na formatki z płyt najkorzystniejszą ofertę złożyła fima Multistal & Lohman Sp. z o.o. Komisja z dnia 19.02.2014 wybrała firmę Multistal & Lohman Sp. z o.o. na dostawcę formatek z płyt zgodnie z zapytaniem 3/HWH/2014

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wał przegubowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 31.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0080 z dnia 31.01.2014 r. dotyczące składania ofert na wał przegubowy informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę GKN Service Polska Sp. z o. o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na łożysko ślizgowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0060 z dnia 29.01.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę tulei ślizgowych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE Wojciech Modzelewski.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na odprężanie wibracyjne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 37/14/TN z dnia 23.01.2014 r. dotyczące składania ofert na odprężanie wibracyjne informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Makrostal Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Przemysłu.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pręty.
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/HWH/2014 z dnia 22.01.2014 r. dotyczące składania ofert na pręty informujemy, iż wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez firmy Multistal & Lohman Sp. z o.o. oraz FPG Sp. z o. o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na płyty.
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/HWH/2014 z dnia 22.01.2014 r. dotyczące składania ofert na płyty i blachę informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Multistal & Lohman Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na system ryglowania.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0130 z dnia 03.01.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę systemu ryglowania informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę EMKA Polska Sp. z o. o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na profile uszczelniające.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0140 z dnia 03.01.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę profili uszczelniająccych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę EMKA Polska Sp. z o. o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zawiasy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0150 z dnia 03.01.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę zawiasów informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę EMKA Polska Sp. z o. o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert gaz spawalniczy ALOX ( tlen.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014 r. dotyczące składania ofert na gaz spawalniczy ALOX ( tlen) informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Air Liquide Sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na łożysko stożkowe dwurzędowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0160 z dnia 03.01.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę łożysk stożkowych dwurzędowych w układzie X informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PREMA S.A..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wibroizolatory.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0120 z dnia 02.01.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę wibroizolatorów informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Ekkon.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na transportowe elementy kulowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0110 z dnia 02.01.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę transportowych elementów kulowych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę TECHPRIM Piotr Kaczykowski.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na mechanizm przesuwu suportu.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0100 z dnia 23.12.2013 r. dotyczące składania ofert na mechanizm przesuwu suportu informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę DEMERO Sp.J. M.Mrugała, D.Nosiadek ul. Graniczna 145; 54-530 Wrocław

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na cylindry hydrauliczne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0070 z dnia 19.12.2013 r. dotyczące składania ofert na dostawę cylindrów hydraulicznych jednostronnego działania informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę NAVIPRES Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Sp. z o. o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na prowadnice liniowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0040 z dnia 19.12.2013 r. dotyczące składania ofert na dostawę prowadnic liniowych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PREMA S.A. – Mińsk Mazowiecki.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rury stalowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/HWH/2013 z dnia 09.12.2013 r. dotyczące składania ofert na rury stalowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Unitube Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na formatki z płyt.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/HWH/2013 z dnia 09.12.2013 r. dotyczące składania ofert na formatki z płyt informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Multistal & Lohman Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na łożysko ślizgowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0060 z dnia 09.10.2013 r. dotyczące składania ofert na dostawę tulei ślizgowych informujemy, nie odpowiedziała żadna firma i komisja oceniająca oferty postanowiła o ponownym rozpisaniu konkursu ofert.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na uszczelnienia wału.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0090 z dnia 09.10.2013 r. dotyczące składania ofert na dostawę uszczelnień wału informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PREMA S.A. – Mińsk Mazowiecki.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przekładnie do przesuwu kół.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0050 z dnia 02.10.2013 r. dotyczące składania ofert na dostawę układu przesuwu kół informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ARCHIMEDES Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na łożyska toczne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0010 z dnia 09.10.2013 r. dotyczące składania ofert na dostawę łożysk tocznych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę HEDAN Sp. z o. o.”

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na formatki z płyt gatunku S355JR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/HWH/2013 z dnia 09.10.2013 r. dotyczące składania ofert na formatki z płyt gatunku S355JR informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Multistal & Lohman Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na ograniczniki momentu obrotowego 20kNm i 40kNm.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0030 z dnia 02.10.2013 r. dotyczące składania ofert na dostawę ograniczników momentu obrotowego 20kNm i 40kNm informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ARCHIMEDES Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na hamulec tarczowy przemysłowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 156_A_05_0020 z dnia 02.10.2013 r. dotyczące składania ofert na dostawę hamulca tarczowego przemysłowego informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę RADIUS-RADPOL Spółka Jawna Wiecheć, Labacki.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie, montaż i dostawę stanowiska do badań eksploatacyjnych osi.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.01.2013 r.

[Do góry]

PRONAR fundusze europejskie INNOWACYJNA GOSPODARKA
Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego
firmy Pronar Sp. z o. o.

Dnia 28.12.2012 podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy Pronar Sp. z o. o.” w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych, działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki ,osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Dnia 03.02.2014 r. podpisany został Aneks Nr 1 do umowy o dofinansowanie nr POIG. 04.05.02-00-099/12-00 z dnia 28.12.2012 r.
Dnia 05.09.2014 r. podpisany został Aneks Nr 2 do umowy o dofinansowanie nr POIG. 04.05.02-00-099/12-00 z dnia 28.12.2012 r.
Dnia 18.12.2014 r. podpisany został Aneks Nr 3 do umowy o dofinansowanie nr POIG. 04.05.02-00-099/12-00 z dnia 28.12.2012 r.
Dnia 10.03.2015 r. podpisany został Aneks Nr 4 do umowy o dofinansowanie nr POIG. 04.05.02-00-099/12-00 z dnia 28.12.2012 r.
Dnia 11.06.2015 r. podpisany został Aneks Nr 5 do umowy o dofinansowanie nr POIG. 04.05.02-00-099/12-00 z dnia 28.12.2012 r.
Dnia 10.09.2015 r. podpisany został Aneks Nr 6 do umowy o dofinansowanie nr POIG. 04.05.02-00-099/12-00 z dnia 28.12.2012 r.

CBR_1
PO IG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – www.poig.gov.pl
IZ – Fundusze Europejskie – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl
IW – Ministerstwo Gospodarki – www.mg.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
Osobą udzielająca informacji na temat realizowanego projektu jest pani Maria Zubrycka maria.zubrycka@pronar.pl oraz pani Edyta Antypiuk
edyta.antypiuk@pronar.pl
Tel: 85 682 72 53; 85 682 72 51

 1. Aktualności poddziałania 4.5.2
 2. Archiwum poddziałania 4.5.2
  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji hydraulicznej do zasilacza hydraulicznego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2015 r. dotyczące składania ofert na wykonanie instalacji hydraulicznej do zasilacza hydraulicznego informujemy, iż wybrano na wykonawcę firmę PONAR-SILESIA ul. Świerczewskiego 10A, 43-170 Łaziska Górne

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na urządzenie do badania mocy hydrauliki zewnętrznej.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.04.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.04.2015 r. dotyczące składania ofert na urządzenie do badania mocy hydrauliki zewnętrznej informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę HYDAC Sp. z o.o., ul. Reymonta 17, 43-190 Mikołów.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na szafę komputerową.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2015 r. dotyczące składania ofert na szafę komputerową, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Fast Service ul. 11-go Listopada 24, 16-010 Wasilków

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na szafę komputerową.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2015 r. dotyczące składania ofert na szafę komputerową, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Fast Service ul. 11-go Listopada 24, 16-010 Wasilków

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na podzespoły sterowania hydraulicznego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2015 r. dotyczące składania ofert na podzespoły sterowania hydraulicznego informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Ponar Wadowice S.A., ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na podzespoły sterowania elektrycznego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.04.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.04.2015 r. dotyczące składania ofert na podzespoły sterowania elektrycznego, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND ul.Handlowa 6C, 15-399 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę, projekt, montaż i uruchomienie układu sterowania elektrycznego i automatyki do stanowiska do badania hamulców, wchodzącego w skład „Stanowiska diagnostycznego prototypów” .
  Zapytanie ofertowe 36/TW1/2015 z dnia 25.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2015 r. dotyczące składania ofert na dostawę, projekt, montaż i uruchomienie układu sterowania elektrycznego i automatyki do stanowiska do badania hamulców, wchodzącego w skład „Stanowiska diagnostycznego prototypów” informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Usługi Elektryczne Radosław Zaradny, ul. Ledóchowskiego 120, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na transport.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2015 r. dotyczące składania ofert na transport informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Zakład Usług Transportowych.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na olej hydrauliczny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/HO/2015 z dnia 23.03.2015 r. dotyczące składania ofert na olej hydrauliczny o lepkości ISO 32 informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Lotos Oil 80-718 Gdańsk ul.Elbląska 135.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zasilacz awaryjny UPS.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2015 r. dotyczące składania ofert na zasilacz awaryjny UPS 120 kVA z czasem podtrzymania 5 minut informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o., ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na formatki z aluminium.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2015 r. dotyczące składania ofert na formatki z aluminium informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Alinox sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na formatki z aluminium.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2015 r. dotyczące składania ofert na formatki z aluminium informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Alinox sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na transport.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2015 r. dotyczące składania ofert na transport informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Zakład Usług Transportowych Nina Martyniuk.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2015 r. dotyczące składania ofert na wyroby hutnicze, informujemy iż wybrano na dostawców firmy: – Thyssen Krupp Energostal S.A. – Bowim S.A – Multistal & Lohmann Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na blachę 2x2150x2500 gat.S235 JR; 3x1250x2500 gat.S235 JR i profil zamknięty 30x20x2 gat.S235 JR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2015 r. dotyczące składania ofert na blachę 2x2150x2500 gat.S235 JR; 3x1250x2500 gat.S235 JR i profil zamknięty 30x20x2 gat.S235 JR, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Centrostal S.A. Kielce

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na blachę 30x2500x3000 gat.S235JR/S355J2, 50x2500x1000 gat.S235JR/S355J2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2015 r. dotyczące składania ofert na blachę 30x2500x3000 gat.S235JR/S355J2, 50x2500x1000 gat.S235JR/S355J2, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, Zof-Stal Wojciech Wójcik.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na acetylen rozpuszczony w kg, tlen techniczny gat.I zawartość O2 co najmniej 99,5% objętości w butlach.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2015r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2015r. dotyczące składania ofert na acetylen acetylen rozpuszczony w kg, tlen techniczny gat.I zawartość O2 co najmniej 99,5% objętości w butlach informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę AIR LIQUIDE POLSKA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na hamulec pneumatyczny, tarczę hamulcową
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2015r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2015r. dotyczące składania ofert na hamulec pneumatyczny, tarczę hamulcową informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Radius-Radpol.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na formatkę 60x75x80 i formatkę 60x75x120 z poliamidu
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2015.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/AS/LOG/2015 z dnia 02.02.2015 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Zatorski.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na tuleje z brązu i formatki.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 77/15/1211/TN/D z dnia 03.02.2015 r. dotyczące składania ofert na tuleje z brązu i formatki informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Alinox sp. z o.o., Kolnex Zajko i Wspólnicy sp.j.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na śruby, nakrętki, podkładki.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/JB/LOG/2015 z dnia 03.02.2015, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Logis Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2015 r. dotyczące składania ofert na pręt ciągniony informujemy iż wybrano na dostawcę firmę FPG sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na śruby, nakrętki, podkładki.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/JB/LOG/2014 z dnia 24.11.2014, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmy Asmet.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie szafy sterowniczej wraz z dostawą komponentów z przeznaczeniem do stanowiska do badania wpływu naprężeń i odkształceń spawalniczych na występowanie bicia osiowego i promieniowego w kole.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2015 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 03/NK/2015 na zaprojektowanie i wykonanie szafy sterowniczej wraz z dostawą komponentów z przeznaczeniem do stanowiska do badania wpływu naprężeń i odkształceń spawalniczych na występowanie bicia osiowego i promieniowego w kole informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę PG SYSTEMS, ul. Rataja 12, 05-070 Sulejówek.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sprężyny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2015 r. dotyczące składania ofert na sprężyny, informujemy iż wybrano Dolnośląską Firmę Logistyczną Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi obróbki skrawaniem.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2015 r. dotyczące składania ofert na wykonanie usługi obróbki skrawaniem, informujemy iż wybrano firmę Kazimieruk CNC.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyposażenie stanowiska do badania wpływu naprężeń i odkształceń spawalniczych na występowanie bicia osiowego i promieniowego w kole w zestaw urządzeń służących do centralnego smarowania smarem stałym 4 punktów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2015 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 02/NK/2015 na wyposażenie stanowiska do badania wpływu naprężeń i odkształceń spawalniczych na występowanie bicia osiowego i promieniowego w kole w zestaw urządzeń służących do centralnego smarowania smarem stałym 4 punktów informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Voith Turbo Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na system chłodzenia.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.03.2015 r. dotyczące składania ofert na system chłodzenia, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę KLIM-ART Marcin Harpula ul. Maleniska 59B 37-500 Jarosław.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na formatki z aluminium.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2015 r. dotyczące składania ofert na formatki z aluminium, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Alinox sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kraty pomostowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2015 r. dotyczące składania ofert na kraty pomostowe, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Sakostal S.C.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na blachy i profil zamknięty.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2015 r. dotyczące składania ofert na blachy i profil zamknięty, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Centrostal S.A.Kielce.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na olej hydrauliczny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.03.2015 r. dotyczące składania ofert na olej hydrauliczny, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę GRES Kutnik Sp.J. ul. Gen. Andersa 56, 15-113 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na transport.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.03.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.03.2015 r. dotyczące składania ofert na transport, informujemy iż wybrano na dostawcę usługi firmę Zakład Usług Transportowych Nina Martyniuk.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na prowadnice.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2015 r. dotyczące składania ofert na prowadnice, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę HSW OiNS Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyposażenie stanowiska do badania wpływu naprężeń i odkształceń spawalniczych na występowanie bicia osiowego i promieniowego w kole w układ hydrauliczny wraz z montażem zgodnie z załącznikiem.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2015 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 01/NK/2015 na wyposażenie stanowiska do badania wpływu naprężeń i odkształceń spawalniczych na występowanie bicia osiowego i promieniowego w kole w układ hydrauliczny wraz z montażem informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Ponar Silesia s.a.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na korpus.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2015 r. dotyczące składania ofert na korpus, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Makrum Project Management.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na farbę RAL 5010 MAT.
  Zapytanie ofertowe 01/HZ/LOG/2015 z dnia 23.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.02.2015 r. dotyczące składania ofert na farbę informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Lak Tech W. Tokajuk, T. Błaszczyk Sp. J., ul. 1000-lecia PP 41B, 15-111 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na elementy hydrauliki i sterowania.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.02.2015 r. dotyczące składania ofert na elementy hydrauliki i sterowania, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę BAD MAT, ul. Belgradzka 52/32, 02-793 Warszawa.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na transport.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2015 r. dotyczące składania ofert na wykonanie usługi transportu, informujemy iż wybrano na dostawcę usługi firmę Zakład Usług Transportowych Nina Martyniuk.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na elementy złączne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2015 r. dotyczące składania ofert na elementy złączne, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Asmet.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na UPS 15kVA/12kW.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2015 r. dotyczące składania ofert na UPS 15kVA/12kW informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Bibus Menos Sp. z o. o., ul. Spadochroniarzy 18, 80-298 Gdańsk.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rurę.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2015 r. dotyczące składania ofert na wyroby hutnicze, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Unitube Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na formatki z aluminium.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.02.2015 r. dotyczące składania ofert na formatki z aluminium informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Alinox sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na prowadniki przewodów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2015 r. dotyczące składania ofert na prowadniki przewodów informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Igus.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2015 r. dotyczące składania ofert na pręt ciągniony informujemy iż wybrano na dostawcę firmę FPG sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2015 r. dotyczące składania ofert na wyroby hutnicze, informujemy iż wybrano na dostawców firmy: Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o.; Konig Stahl Sp. z o.o.; Centrostal S.A. Kielce; Multistal&Lohman Sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na blachy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2015 r. dotyczące składania ofert na blachy, informujemy iż wybrano na dostawców firmy: Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o. oraz P.W. Zof-Stal Wojciech Wójcik.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi obróbki skrawaniem.
  Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2015 r. dotyczące składania ofert na obróbki skrawaniem, informujemy iż wybrano Zakład Mechanizacji i Narzędzi „FOR-MECH”.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na prowadnice.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2015 r.
  Zapytanie ofertowe 102/15/TN z dnia 10.02.2015 nie zostało rozstrzygnięte.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na chromowanie.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2015 r. dotyczące składania ofert na chromowanie, informujemy iż wybrano Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy METALEKS Józef Skomro.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie wibroizolatorów pneumatycznych wchodzących w skład stanowiska do badania wytrzymałości zmęczeniowej osi.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 32/1W/2015 z dnia 10.02.2015 r., dotyczące składania ofert na dostawę „wibroizolatorów pneumatycznych” wchodzących w skład „stanowiska do badania wytrzymałości zmęczeniowej osi – 1kpl.”, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę EKKON, ul. Rzędziana 18, 11-041 Olsztyn.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie wibroizolatorów pneumatycznych wchodzących w skład stanowiska do badań wytrzymałościowych dynamicznych z możliwością odprężania wibracyjnego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 29/1W/2015 z dnia 10.02.2015 r., dotyczące składania ofert na dostawę „wibroizolatorów pneumatycznych” wchodzących w skład „Stanowiska do badań wytrzymałościowych dynamicznych z możliwością odprężania wibracyjnego – 1kpl.”, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę EKKON, ul. Rzędziana 18, 11-041 Olsztyn.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę sterowania automatyki i hydrauliki dla „Stanowiska do badania układów hydraulicznych”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2015 r. dotyczące składania ofert na dostawę sterowania automatyki i hydrauliki dla „Stanowiska do badania układów hydraulicznych”, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę ApiN Automatyka Przemysłowa i Napędy ul. Trzeciego maja 4/2, 16-060 Zabłudów.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rury honowane.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2015 r. dotyczące składania ofert na rury honowane informujemy iż wybrano na dostawcę firmę: Van Leeuwen Rury Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2015 informujemy, iż najkorzystniejsze oferty złożyły firmy: ThyssenKrupp Energostal Sp. z o.o.; Centrostal S.A. Kielce; Bowim S.A. Akrostal Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony oraz pręt z brązu.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2015 r. dotyczące składania ofert na pręt ciągniony oraz pręt z brązu, informujemy iż wybrano na dostawców firmy:Alinox sp. z o.o.; Fpg sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na trzpień na śruby, podkładki, nakrętki.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2015 r. dotyczące składania ofert na trzpień na śruby, podkładki, nakrętki, informujemy iż wybrano na dostawców firmę Asmet.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na trzpień na szpulę do drutu spawalniczego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2015 r. dotyczące składania ofert na trzpień na szpulę do drutu spawalniczego, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę PHU SPAW.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze i formatki.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2015 r. dotyczące składania ofert na wyroby hutnicze i formatki, informujemy iż wybrano na dostawców firmy: Thyssen Krupp Energostal S.A.; Bowim S.A; Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o.; FPG Sp. z o.o.; Multistal & Lohmann Sp. z o.o.; Centrostal S.A. Kielce; Konig Stahl Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na tuleje z brązu oraz formatki z aluminium.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2015 r. dotyczące składania ofert na tuleje z brązu oraz formatki z aluminium, informujemy iż wybrano na dostawców firmy: Alinox sp. z o.o. oraz Kolnex Zajko i Wspólnicy sp. j..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi odprężania wibracyjnego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2015 r. dotyczące składania ofert na wykonanie usługi odprężania wibracyjnego, informujemy iż wybrano na dostawcę usługi firmę Makrostal – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Przemysłu.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pręt fi-48 z materiału poliuretan 85Sha, pręt fi-22 z materiału poliuretan 85Sha.
  Zapytanie ofertowe 8/AS/LOG/2015 z dnia 02.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2015 r. dotyczące składania ofert na pręt fi-48 z materiału poliuretan 85Sha, pręt fi-22 z materiału poliuretan 85Sha informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Lubas Poliuretany Spółka Jawna, 06-513 Wieczfnia 12

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi obróbki skrawaniem.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2015 r. dotyczące składania ofert na wykonanie obróbki skrawaniem, informujemy iż wybrano na dostawcę usługi firmę Kazimieruk CNC.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2015 r. dotyczące składania ofert na wyroby hutnicze, informujemy iż wybrano na dostawców firmy: Thyssen Krupp Energostal S.A.; Bowim S.A.; FPG Sp. z o.o.; Geo-Serwis Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi obróbki skrawaniem.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 83.15.tn z dnia 01.02.2015 r. informujemy, iż wygrała firma Kazimieruk CNC.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na prowadnik przewodów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2015 r. informujemy, iż wygrała firma Igus Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na podzespoły.
  Zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2015 r. informujemy, iż wygrała firma Festo Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rury aluminiowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2015 r. dotyczące składania ofert na rury aluminiowe, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Alinox sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie szaf oraz dostawę komponentów z przeznaczeniem do urządzenia do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2015 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 41/NK/2014 na wykonanie szaf oraz dostawę komponentów z przeznaczeniem do urządzenia do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Usługi Elektryczne Radosław Zaradny, ul. Ledóchowskiego 120, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi obróbki skrawaniem ramy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2015 r. dotyczące składania ofert na wykonanie obróbki skrawaniem ramy, informujemy iż wybrano na dostawcę usługi firmę Kazimieruk CNC.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi obróbki skrawaniem.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2015 r. dotyczące składania ofert na wykonanie obróbki skrawaniem elementów konstrukcji, informujemy iż wybrano na dostawcę usługi firmę Kazimieruk CNC.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na transport koła bieżni.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2014 r. dotyczące składania ofert na wykonanie usługi transportu koła bieżni, informujemy iż wybrano na dostawcę usługi firmę Dar-Trans Dariusz Tolak.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi odprężania wibracyjnego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2015 r. dotyczące składania ofert na wykonanie usługi odprężania wibracyjnego, informujemy iż wybrano na dostawcę usługi firmę Makrostal – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Przemysłu.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na elementy hydrauliki i sterowania.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2014 r. dotyczące składania ofert na elementy hydrauliki i sterowania, informujemy iż nie wybrano żadnej firmy na dostawcę.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na skaner 3D do pomiarów modeli prototypów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr. 37/1SK/2014 z dnia 22.12.2014r. dot. „skanera 3D do pomiarów modeli prototypów – 1 szt.” wchodzącego w skład „stanowiska do kontroli wymiarów oraz rozkładu mas”, informujemy że wybrano ofertę złożoną przez firmę DIM – CAD Sp. z o.o., ul. Traktorowa 148/158, 91-204 Łódź.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na drukarkę 3D.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr. 36/1DR/2014 z dnia 17.12.2014r. dot. „Drukarki 3D – 1szt.” wchodzącej w skład „stanowiska diagnostycznego prototypów”, informujemy że wybrano ofertę złożoną przez firmę BIBUS MENOS Sp. z o.o., ul. Spadochroniarzy 18, 80-298 Gdańsk.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na smar łożyskowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/HO/2014 z dnia 16.12.2014 r. dotyczące składania ofert na smar łożyskowy łt 43 10 kg informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Deliver Grzegorz Mikiewicz 15-683 Białystok ul.Planetarna 21.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2014 r. dotyczące składania ofert na blachy, informujemy iż wybrano na dostawców firmy: Bowim S.A.; Salzgitter Mannesmann Stalhandel Sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyposażenie “stanowiska do badań udźwigu podnośników hydraulicznych TUZ oraz mocy hydrauliki zewnętrznej” w system pomiarowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2014 r. dotyczące składania ofert na wyposażenie “stanowiska do badań udźwigu podnośników hydraulicznych TUZ oraz mocy hydrauliki zewnętrznej” w system pomiarowy, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę ZEPWN, ul. Kołłątaja 8, 05-270 Marki.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na siłowniki ślimakowo-śrubowe z podzespołami
  Zapytanie ofertowe 30/W/1/2014 z dnia 03.11.2014r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 30/W/1/2014 z dnia 03.11.2014r.
  dotyczące składania ofert na siłowniki ślimakowo-śrubowe z podzespołami informujemy, iż wybrano ofertę firmy Inmet BTH Mikołów

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na układ pomiarowy i sterowania
  Zapytanie ofertowe 30/02/W/2015 z dnia 11.02.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2015 r. dotyczące składania ofert na układ pomiarowy i sterowania, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę ZEPWN, ul. Kołłątaja 8, 05-270 Marki.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na drut spawalniczy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/GK/LOG/2014 z dnia 12.12.2014 r., informujemy iż wybrano firmę Roboprojekt.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na spray antyodpryskowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 009/GK/LOG/2014 z dnia 12.12.2014 r., informujemy iż wybrano firmę PHU SPAW.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gazy techniczne .
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2014 informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Air Liquide Sp. z o. o., ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków/ul. Szosa Baranowicka 62c, 15-521 Białystok-Zaścianki.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na farbę (gotową mieszankę).
  Zapytanie ofertowe 04/HZ/LOG/2014 z dnia 10.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2014 r. dotyczące składania ofert na farbę informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Lak Tech W. Tokajuk, T. Błaszczyk Sp. J., ul. 1000-lecia PP 41B, 15-111 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyposażenie stanowiska do badań elektrycznych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2014 r. dotyczące składania ofert na wyposażenie stanowiska do badań elektrycznych, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę P.P.H.U. Fast Service ul. 11-go Listopada 24, 16-010 Wasilków.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyposażenie stanowiska do badań hałasu maszyn.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2014 r. dotyczące składania ofert na wyposażenie stanowiska do badań hałasu maszyn, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę ETNA TRADE, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-181 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę elementów złącznych, obejm, filtrów oraz siłowników pneumatycznych wchodzących w skład Stanowiska do badania układów hydraulicznych, które jest częścią “ Stanowiska diagnostycznego prototypów”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 36/WH5/2014 dnia 04.12.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę elementów złącznych, obejm, filtrów oraz siłowników pneumatycznych wchodzącego w skład Stanowiska do badania układów hydraulicznych, które jest częścią “ Stanowiska diagnostycznego prototypów” , informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BIBUS MENOS Sp. z o. o , ul. Spadochroniarzy 18, 80-298 Gdańsk.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę złączek hydraulicznych, tulei zaciskowych oraz węża hydraulicznego wchodzącego w skład stanowiska do badania układów hydraulicznych, które jest częścią “ Stanowiska diagnostycznego prototypów”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 36/WH6/2014 dnia 04.12.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę złączek hydraulicznych, tulei zaciskowych oraz węża hydraulicznego wchodzącego w skład stanowiska do badania układów hydraulicznych które jest częścią “Stanowiska diagnostycznego prototypów” , informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego “STOMIL” S. A., ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na elementy mechaniczne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowez dnia 28.11.2014 r. na dostawę elementów mechanicznych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Prema S.A. 01-202 Warszawa ul. Jaktorowska 3/5.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na prowadnice liniowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2014 r. na dostawę prowadnic liniowych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Prema S.A. 01-202 Warszawa ul. Jaktorowska 3/5.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę zespołu pompującego wraz z chłodnicą olejową i zaworami bezpieczeństwa, wchodzącego w skład Stanowiska do badania układów hydraulicznych, które jest częścią “Stanowiska diagnostycznego prototypów”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 36/WH4/2014 dnia 03.12.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę zespołu pompującego wraz z chłodnicą olejową i zaworami bezpieczeństwa wchodzącego w skład Stanowiska do badania układów hydraulicznych które jest częścią “Stanowiska diagnostycznego prototypów” , informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Ponar Wadowice S. A., ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2014 r. dotyczące składania ofert na wyroby hutnicze, informujemy iż wybrano na dostawców następujące firmy: Thyssen Krupp Energostal S.A.; Bowim S.A..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zespół przygotowania powietrza z elektrozaworami.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2014 r. dotyczące składania ofert na zespół przygotowania powietrza z elektrozaworami, informujemy iż wybrano firmę Festo Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na tuleje prowadzące z kołnierzem.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2014 r.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na urządzenie do odprężania wibracyjnego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2014 r. dotyczące składania ofert na urządzenie do odprężania wibracyjnego, informujemy iż wybrano firmę „WIBROPOL” Zakład Usług Technologicznych.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na blachy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2014 r. dotyczące składania ofert na blachy, informujemy iż wybrano na dostawców firmy: ThyssenKrupp Energostal S.A.; Centrostal S.A. Kielce.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na drut spawalniczy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 008/GK/LOG/2014, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Cewar Więch&Więch Spółka Jawna.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2014 r. dotyczące składania ofert na wyroby hunicze, informujemy iż wybrano na dostawców firmy: ArcelorMittal Distribution Poland Sp. z o.o. oraz Bowim S.A.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na system do zarządzania dokumentacją.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6 informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę GM System.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie „Stanowisko do badania hamulców”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 36/1R/2014 dnia 21.11.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę „Stanowiska do badania hamulców” wchodzące w skład „Stanowiska diagnostycznego prototypów”. informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę UNIMETAL Serwis Sp. z o. o. ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na napęd hydrauliczny mający zastosowanie w „stanowisku badania hałasu”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 39/WH1/2014 dnia 21.11.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę napędu hydraulicznego mającego zastosowanie w “stanowisku badania hałasu”, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BIBUS MENOS Sp. z o.o. , ul. Spadochroniarzy 18, 80-298 Gdańsk.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na prace budowlano-ziemne i materiały budowlane potrzebne do wykonania prac ziemnych i fundamentowych niezbędnych do realizacji „Urządzenia do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 44/1F/2014 dnia 20.11.2014 r. dotyczące składania ofert na prace budowlano-ziemne i materiały budowlane potrzebne do wykonania prac ziemnych i fundamentowych niezbędnych do realizacji „Urządzenia do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół” informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „Rob-Stan” Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe i Projektowe z siedzibą w Siemiatyczach przy ulicy Mickiewicza 3.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na farbę alkidową szybkoschnącą.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/HZ/LOG/2014, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BUDIFARB J i B Pawłuszewicz Spółka Jawna, 14-516 Białystok, ul. Ciołkowskiego 167.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na śruby, nakrętki, nity, przetyczki.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3jblog2014, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmy Asmet oraz Logis Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeguby kulowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 007/GK/LOG/2014, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Brammer S.A.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na śruby trapezowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/MN/LOG/2014, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę POLMECH, Ul. Eichendorffa 12, 47-400 Racibórz.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na urządzenie diagnostyczne do badania pneumatycznych układów hamulcowych i złączy elektrycznych prototypów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2014 r. dotyczące składania ofert na urządzenie diagnostyczne do badania pneumatycznych układów hamulcowych i złączy elektrycznych prototypów, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę ApiN Automatyka Przemysłowa i Napędy, ul. Trzeciego maja 4/2, 16-060 Zabłudów.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elementy przenoszenia napędu.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 36/WH3/2014 dnia 14.11.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę elementów przeniesienia napędu, wchodzącego w skład Stanowiska do badania hydrauliki, które jest częścią “ Stanowiska diagnostycznego prototypów”, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PREMA SA o/Mińsk Mazowiecki, ul. Miodowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elementy sterowania proporcjonalnego z urządzeniem do badania klasy czystości oleju.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 36/WH2/2014 dnia 14.11.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę elementów sterowania proporcjonalnego wraz z urządzeniem do badania klasy czystości oleju wchodzącego w skład Stanowiska do badania hydrauliki, które jest częścią “Stanowiska diagnostycznego prototypów” , informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę HYDAC Sp. z o.o., ul. Reymonta 17, 43-190 Mikołów.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zespół zasilający.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 36/WH1/2014 dnia 14.11.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę zespołu zasilającego wchodzącego w skład Stanowiska do badania układów hydraulicznych, które jest częścią “Stanowiska diagnostycznego prototypów” , informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BIBUS MENOS Sp. z o. o. , ul. Spadochroniarzy 18, 80-298 Gdańsk.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na lakier syntetyczny RAL 5019, RAL 1007.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2014 r. dotyczące składania ofert na lakier syntetyczny RAL 5019, RAL 1007 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Budifarb J i B Pawłuszewicz Spółka Jawna, ul. Ciołkowskiego 167, 14-516 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyposażenie stanowiska do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych w zestaw urządzeń służących do centralnego smarowania smarem stałym 6 punktów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr 39/NK/2014 na wyposażenie stanowiska do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych w zestaw urządzeń służących do smarowania smarem stałym 6 punktów z dnia 13.11.2014 informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Voith Turbo sp. z o.o. Majków Duży 74, 97-371 Wola Krzysztoporska, Poland.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyposażenie stanowiska do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych w zestaw urządzeń służących do pomiaru sił docisku i siły poosiowej.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr 38/NK/2014 na wyposażenie stanowiska do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych w zestaw urządzeń służących do pomiaru sił docisku i siły poosiowej z dnia 13.11.2014 informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę ZEPWN J. Czerwiński i wspólnicy – spółka jawna, 05-270 Marki, ul. Kołłątaja 8.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na farbę antykorozyjną do powierzchni stalowych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/HZ/LOG/2014, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BUDIFARB J i B Pawłuszewicz Spółka Jawna, 14-516 Białystok, ul. Ciołkowskiego 167.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na agregat hydrauliczny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 23/WH1/2014 dnia 12.11.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę zasilacza hydraulicznego do „stanowiska badania siłowników”, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Bosch Rexroth Sp. z o.o. , ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na elementy elektroinstalacyjne mające zastosowanie w „Stanowisku do badań eksploatacyjnych osi”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2014 informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Handlowo-Usługowa EL-KAN ul. Ewarysta Estkowskiego 1 63-400 Ostrów Wielkopolski.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na podzespoły elektroniczne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2014 informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Alfa-Elektro Sp z o.o. ul. Choroszczańska 29 15-732 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rury.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2014 informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ThyssenKrupp Energostal Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na śruby trapezowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2014 informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Polmech Piotr Ignatowicz.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na transport.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2014 r. dotyczące składania ofert na transport elementów, informujemy iż wybrano na dostawcę usługi firmę Dar-Trans Dariusz Tolak.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rury ocynkowane.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2014 r. dotyczące składania ofert na rury ocynkowane, informujemy iż wybrano na dostawców firmy: Margo Sp. z o.o.; Benteler Distribution Poland Sp. z o.o..

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na elementy hydrauliki i sterowania.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2014 r. informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BAD-MAT ul. Belgradzka 52/32,02-793 Warszawa.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę Stanowiska do badania silników hydraulicznych, rozdzielaczy i pomp.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 24/2014 dnia 30.10.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę „Stanowiska do badania silników hydraulicznych, rozdzielaczy i pomp” informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BIBUS MENOS SP. Z O. O., ul. Spadochroniarzy 18, 80-298 Gdańsk.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2014 informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy: Benteler Distribution Poland Sp. z o.o.; Salzgitter Mannesmann Sp. z o.o.; Akrostal Sp. z o.o.; Bowim S.A.; Konigstahl Sp.z o.o.; Multistal&Lohmann Sp z o.o.; Centrostal S.A. Kielce FPG Sp. z o.o.; ThyssenKrupp Energostal Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na odciągi spawalnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 54/2 z dnia 28.10.2014r. na zakup 4 szt. odciągów spawalniczych informujemy, że wygrała firma „RYWAL – RHC” Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 24, 15-264 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na odciągi spawalnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 53/2 z dnia 28.10.2014r. na zakup 4 szt. odciągów spawalniczych informujemy, że wygrała firma „RYWAL – RHC” Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 24, 15-264 Białystok

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2014 informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy: Centrostal S.A. Kielce; Salzgitter Mannesmann Sp. z o.o.; SSAB Poland Sp. z o.o.; Odmet S.A.; Akrostal Sp. z o.o.; Benteler Distribution Poland Sp. z o.o.; ThyssenKrupp Energostal Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyposażenie „stanowiska do badań wielkości elektrycznych”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2014 r. informujemy, że wybrano firmę Tespol Sp. z o.o., ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyposażenie „stanowiska do badań wielkości elektrycznych”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2014 r. informujemy, że wybrano firmę Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyposażenie „stanowiska do badań wielkości elektrycznych”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2014 r. informujemy, że wybrano firmę P.H. „ALFA-ELEKTRO” Sp. z o.o., ul. Choroszczańska 29, 15-732 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyposażenie stanowiska do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych w układ hydrauliczny wraz z montażem.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr 37/NK/2014 na wyposażenie stanowiska do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych w układ hydrauliczny wraz z montażem informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Ponar Silesia S.A.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kompleksową dostawę, projekt, montaż i uruchomienie układu sterowania elektrycznego i automatyki do „stanowiska do badań hałasu maszyn”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2014 r. dotyczące składania ofert na kompleksową dostawę, projekt, montaż i uruchomienie układu sterowania elektrycznego i automatyki do „stanowiska do badań hałasu maszyn” informujemy, że wybrano firmę ApiN Automatyka Przemysłowa i Napędy ul. Trzeciego maja 4/2 16-060 Zabłudów.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pręty i blachy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2014 r. dotyczące składania ofert na pręty i blachy, informujemy iż wybrano na dostawców firmy: Bohler Uddeholm Polska Sp. z o.o.; Akrostal Sp. z o.o.; Thyssen Krupp Energostal S.A.; Multistal & Lohmann Sp. z o.o.; Dostal – Stal Jakościowa; Alfa Tech; Mega Steel Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na filtry, smarownice, zawory, mocowanie, tłumiki hałasu, złączki, przewody poliuretanowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2014 r., informujemy iż wybrano firmę Bibus Menos Sp. z o.o. Gdańsk

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na śruby trapezowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/AI/LOG/2014 z dnia 10.11.2014, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę POLMECH Piotr Ignatowicz Racibórz

  Pronar Sp. z o.o. zapasza do składania ofert na przenośne wagi hakowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr 37/3/W/2014 informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę UNIWAG.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na windę schodową.
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2014 r. dotyczące składania ofert na kupno, dostawę i montaż windy schodowej dla niepełnosprawnych o wymiarach platformy 800x800mm i długości szyny 13m informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę REHA BŁOCH Jacek Błoch, ul. Lermontowa 3, 60-461 Poznań.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na transport.
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2014 r. dotyczące składania ofert na blachy, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Zakład usług transportowych samochodami ciężarowymi Nina Martyniuk.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyważarkę.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr 35/NK/2014 na wyposażenie stanowiska do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych w zestaw urządzeń służących do wyważania jedno i dwupłaszczyznowego kół tarczowych informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 4 Bydgoszcz.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2014 r. dotyczące składania ofert na wyroby hutnicze, informujemy iż wybrano na dostawców następujące firmy: Akrostal Sp. z o.o.; Centrostal S.A. Kielce; Salzgitter Mannesmann Stahlhandel; Konig Stahl Sp. z o.o.; Arcelor Mittal Distributtion Solutions Poland Sp. z o.o.; Thyssen Krupp Energostal S.A.; Multistal & Lohmann Sp. z o.o.; Bowim S.A.; Alfa Tech.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na stanowisko do optymalizacji parametrów obróbki plastycznej blach.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr 36/NK/2014 na stanowisko do optymalizacji parametrów obróbki plastycznej blach informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Tomaco Intro Sp. z o.o., ul. Krasickiego 108, 97-500 Radomsko.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zestaw uniwersalnych urządzeń pomiarowych.
  Zapytanie ofertowe nr 37/2/W/2014 z dnia 20.10.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. na zestaw uniwersalnych urządzeń pomiarowych informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę GeoLogic Anatol Wojciechowicz, ul. Gojawiczyńskiego 8/7, 59-220 Legnica.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zestaw kołowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 4/GK/LOG/2014 informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PROMAG S.A., ul. Romana Maya11, 61-371 Poznań.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na płyn antyodpryskowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 3/GK/LOG/2014 informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Roboprojekt.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na drut spawalniczy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 2/GK/LOG/2014 informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Cewar Więch&Więch Spółka Jawna.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sprężyny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 1/GK/LOG/2014 informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę DFL Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 59-970 Zawidów.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2014 informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy: Benteler Distribution Poland Sp. z o.o.; Centrostal S. A. Kielce Bowim S.A.; ThyssenKrupp Energostal S.A.; Salzgitter Mannesmann Sp. z o.o.; Multistal&Lohmann Sp. z o.o.; Akrostal Sp. z o.o.; Unitube Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na bezprzewodowe przenośne wagi podkładowe 10T.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 37/1/2014 informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę UNIWAG 30-740 Kraków ul. Półłanki 31 A.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na stanowisko do pomiaru szczelności i pojemności zbiorników.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 40/01 TPT na stanowisko do pomiaru szczelności i pojemności zbiorników informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Centrum projektowo-obliczeniowe CENTINO – Krzysztof Nadolny; ul. Wrzesińska 9C; 62-025 Kostrzyn.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na lakier syntetyczny RAL 5019.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.10.2014 r. dotyczące składania ofert na lakier syntetyczny RAL 5019 informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Budifarb J. i B. Pawłuszewicz Spółka Jawna, ul. Ciołkowskiego 167, 15-516 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na blachy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2014 r. dotyczące składania ofert na blachy, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę ThyssenKrupp Energostal S.A.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na stanowisko do badań układów paliwowych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2014 r.
  W dniu 17.10.2014 Komisja podjęła decyzję o wyborze firmy Cartechnik, Al. Bora – Komorowskiego 11, 31-476 Kraków na dostawcę Stanowiska do badania układów paliwowych z Zapytania ofertowego nr 43 z dnia 14.10.2014r.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na żuraw przyścienny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2014 r.
  W dniu 16.10.2014 Komisja podjęła decyzję o wyborze firmy VETTER Krantechnik GmbH, Siegtalstr. 22 57080 Siegen Germany na dostawcę Żurawi przyściennych – 5 szt. z Zapytania ofertowego nr 55 z dnia 14.10.2014r.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zestaw urządzeń pomiarowych do badań emisji zaburzeń promieniowanych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2014 r., informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ROHDE & SCHWARZ ÖSTERREICH Sp.z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zestaw urządzeń pomiarowych do badań na zakłócenia elektromagnetyczne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2014 r., informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę EM TEST GmbH Lünener Straße 211 D-59174 Kamen, Niemcy.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na komorę lakierniczo-klimatyczną.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 28/2014 dnia 13.10.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę „Komory lakierniczo-klimatycznej „, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ADAL Sp. z o. o. Adamówek, ul. Prosta 21, 05-152 Czosnów.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na komorę do badań rentgenowskich.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ANITEPO Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na stanowisko symulacji zwijania obręczy kół.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr 32/NK/2014 na stanowisko symulacji zwijania obręczy kół informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę „Pol-Sver Sp. z o.o.”.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sprzęgło nierozłączne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 23/2/W/2014 dnia 10.10.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę sprzęgła nierozłącznego podatnego mającego zastosowanie w stanowisku o nazwie „Wytworzenie we własnym zakresie stanowiska do badań ładowaczy i maszyn napędzanych hydraulicznie” wykonywanym w ramach projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy PRONAR Sp. z o. o., informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ELKON z siedzibą w Łodzi przy ulicy Gajcego 3/5.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kołki, zawleczki, śruby, nakrętki.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2014r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Logis Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zespół łożyskowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 23/1/W/2014 dnia 09.10.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę zespołu łożyskowego mającego zastosowanie w stanowisku o nazwie „Wytworzenie we własnym zakresie stanowiska do badania ładowaczy i maszyn napędzanych hydraulicznie” wykonywanym w ramach projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy PRONAR Sp. z o. o., informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PREMA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jaktorowskiej 3/5.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie obróbek elementów niezbędnych do wykonania urządzenia do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół zgodnie z załącznikiem.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 717/14/TN na wykonanie obróbek elementów niezbędnych do wykonania urządzenia do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Makrum Sp. z o. o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na prasę krawędziową.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr 50 na zakup prasy krawędziowej informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę „Pol-Sver Sp. z o.o.”, ul. Wólczyńska 206, 01-919 Warszawa.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2014 informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy: ThyssenKrupp Energostal S. A., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń; Multistal & Lohmann Sp. z o. o., ul. Warszawska 114A, 05-074 Halinów.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na łożyska kulkowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Prema S.A.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wytrząsarkę.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Wibro-akustyka, ul. Grabowska 248, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dynamiczną maszynę wytrzymałościową.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Zwick GmbH &Co. KG, August Nagel Str. 11, 89079 Ulm.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup tokarki konwencjonalnej.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Annn Yang Machinery Co. , No. 62 Feng Gong South Road, Taichung 41429, Tajwan.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup tokarki konwencjonalnej.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Annn Yang Machinery Co. , No. 62 Feng Gong South Road, Taichung 41429, Tajwan.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kołki, zawleczki, śruby, nakrętki.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Logis.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na elementy hydrauliki i sterowania.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BAD-MAT ul. Belgradzka 52/32,02-793 Warszawa.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na młot Charpy’ego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ITA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poznańska 104 Skórzewo, 60-185 Poznań.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na frezerskie centrum obróbcze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: “PROMPT” Integrated Technology Ltd. No. 7 Wogong 3rd Road, Wufeng Industrial Park, Taichung 41353, Tajwan.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na spoinomierz.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę RYWAL RHC Sp. z o.o., Oddział Białystok, ul. Ciołkowskiego 24, 15-246 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na system pomiarowy.
  Zapytanie ofertowe 39/1/2014 z dnia 02.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2014 r. dotyczące składania ofert na system pomiarowy informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Test & Measurement Solutions Sp. z o. o., ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na stanowisko do badań konstrukcji ochronnych FOPS.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 31/2014 dnia 02.10.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę „Stanowiska do badań konstrukcji ochronnych FOPS”, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Rob-Stan Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe i Projektowe, ul. Mickiewicza 3, 17-300 Siemiatycze.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pochylnię do badań stateczności pojazdów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 33/2014 dnia 02.10.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę „Pochylni do badań stateczności pojazdów”, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Rob-Stan Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe i Projektowe, ul. Mickiewicza 3, 17-300 Siemiatycze.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na płytę poliwęglan.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/AS/LOG/2014 z dnia 02.10.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „IKA”.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pręt PU fi50x63.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/AS/LOG/2014 z dnia 02.10.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Zatorski.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na komorę temperaturową stanowiąca wyposażenie „stanowiska do badań wielkości elektrycznych” w skład której wchodzi „stanowisko do testów wytrzymałości temperaturowej”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2014 r. informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Klimatest Bis s.c., ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5C, 52 – 204 Wrocław.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze i formatki z blach.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2014 r. dotyczące składania ofert na wyroby hutnicze i formatki z blach, informujemy iż wybrano na dostawców następujące firmy: Arcelor Mittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.; Multistal & Lohmann Sp z o.o.; Centrostal S.A. Kielce; ThyssenKrupp Energostal S.A.; Akrostal Sp. z o.o.; Bowim S.A.; Unitube Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na profile.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Profile zamknięte z dnia 01.10.2014 informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy: Benteler Distribution Poland Sp. z o.o.; Konigstahl Sp. z o.o.; Salzgitter Mannesmann Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i uruchomienie stanowiska do badań i rozwoju technologii „failsafe”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.09.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr 29/NK/2014 na dostawę i uruchomienie stanowiska do badań i rozwoju technologii „failsafe” informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Force One Machine Co., Ltd. No.5, Lane 272, Dalin Road, Daya, Taichung City 428, Taiwan.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na twardościomierz analogowy SHORE skala A.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: CAL NARZĘDZIA S.C. Zygmunt Inyka, Maciej Indyka, ul. Fabryczna 6, 31-553 Kraków.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wideoendoskop.
  Zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PCB SERVIVE Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na twardościomierz Shore’a.
  Zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: CAL NARZĘDZIA S.C. Zygmunt Inyka, Maciej Indyka, ul. Fabryczna 6, 31-553 Kraków.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wycinarkę laserową.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 49/2014 dnia 26.09.2014 r. dotyczące składania ofert na dostawę wycinarki laserowej, informujemy iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o. o. Oddział w Polsce, Trasa im. Nikodema i Józefa Renców 33; 40-865 Katowice.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i uruchomienie stanowiska do badań powłok lakierniczych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę AL.-CHEM o. Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na elementy elektro-instalacyjne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Alfa-Elektro Sp z o.o. ul. Choroszczańska 29 15-732 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 2 zestawów inwertorowych źródeł do spawania plazmowego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr 30/NK/2014 na dostawę 2 zestawów inwertorowych źródeł do spawania Plazmowego informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę „Supra Elco”.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na mostek tensometryczny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: MW Biuro Inżynierskie, Jakubowice 2, 27-530 Ożarów k/Sandomierza

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kamerę termowizyjną.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Euro Pro Group, ul. Jałowcowa 1, 58-200 Dzierżoniów

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na twardościomierz Brinella.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Isotek Sp. z o.o., ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na twardościomierz Rockwella.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Isotek Sp. z o.o., ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na twardościomierz Vickersa.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Isotek Sp. z o.o., ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na mikrotwardościomierz Vickersa.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Isotek Sp. z o.o., ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przyrząd do badań magnetyczno-proszkowych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Kalla Sp. z o.o. ul. Kościuszki 141-143, 40-532 Katowice

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na walizkę inspekcyjną do badań wizualnych VT.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Kalla Sp. z o.o. ul. Kościuszki 141-143, 40-532 Katowice

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na elementy stanowiska do badań powłok malarskich.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/cbr/2014 z dnia 25.09.2014. dotyczące składania ofert na elementy stanowiska do badań powłok malarskich informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ALCHEM GRUPA Sp z o. o. Region Podlasko-Warmiński Ul. Włościańska 58 15-199 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na stół montażowo-spawalniczy z oprzyrządowaniem.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 54 na stół montażowo-spawalniczy z oprzyrządowaniem informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „RYWAL – RHC” Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 24, 15-264 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na stół montażowo-spawalniczy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 53 na stół montażowo-spawalniczy informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „RYWAL – RHC” Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 24, 15-264 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na inwertorowe źródło spawalnicze.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 52 na inwertorowe źródło spawalnicze informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „RYWAL – RHC” Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 24, 15-264 Białystok.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na regał wysokiego składowania.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 70 na regał wysokiego składowania informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PROMAG S.A. Oddział Warszawa, ul. Powstańców 34A, 05-870 Błonie.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na szafkę jezdną.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 66 na szafkę jezdną informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PROMAG S.A. Oddział Warszawa, ul. Powstańców 34A, 05-870 Błonie.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na szafę narzędziową.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 58 na szafę narzędziową informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PROMAG S.A. Oddział Warszawa, ul. Powstańców 34A, 05-870 Błonie.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na regał półkowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 57 na regał półkowy informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PROMAG S.A. Oddział Warszawa, ul. Powstańców 34A, 05-870 Błonie.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na regał paletowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 56 na regał paletowy informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PROMAG S.A. Oddział Warszawa, ul. Powstańców 34A, 05-870 Błonie.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na stacje robocze z oprogramowaniem do analiz wytrzymałościowych MES.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 na stacje robocze z oprogramowaniem MES informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Mesco.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i uruchomienie stanowiska do badania dynamicznego przewodów hydraulicznych.
  Zapytanie ofertowe Nr 25/PIH/2014 z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 25/PIH/2014 na dostawę i uruchomienie stanowiska do badania dynamicznego przewodów hydraulicznych informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Madejski Spółka Jawna ul. Makuszyńskiego 28, 31-752 Kraków.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na urządzenie do badań współczynnika płynięcia MFI (MFR) i gęstości proszku do rotoformowania zgodnie z normami ASTM D1238 i ISO 1133.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 1 TPT urządzenie do badań współczynnika płynięcia MFI (MFR) i gęstości proszku do rotoformowania zgodnie z normami ASTM D1238 i ISO 1133 informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ToRoPol Sp. z o.o.; ul. Czarna Droga 29; 03 – 620 Warszawa.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na urządzenie do analizy sitowej proszku do rotoformowania.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 2 TPT na urządzenie do analizy sitowej proszku do rotoformowania informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ToRoPol Sp. z o.o.; ul. Czarna Droga 29; 03 – 620 Warszawa.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na ploter A0.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4 na ploter A0 informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na URZĄDZENIE CYFROWE WIELOFUNKCYJNE (drukarka/kopiarka/skaner).
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5 na urządzenie wielofunkcyjne informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ANYO Antoni Sierosławski.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze i formatki z blach.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyroby hutnicze i formatki z blach z dnia 23.09.2014 r. informujemy, iż najkorzystniejsze oferty złożyły firmy ThyssenKrupp Energostal S.A. , ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. oraz Multistal & Lohman Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na STACJE ROBOCZE DO ZASTOSOWAŃ CAD 3D.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3 na stacje robocze informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę SYNTIS LIMITED Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na stół z osprzętem do naprawy elementów elektrycznych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r.
  W dniu 25.09.2014 Komisja podjęła decyzję o wyborze firmy Cartechnik, Al. Bora – Komorowskiego 11, 31-476 Kraków na dostawcę Stołu z osprzętem do naprawy elementów elektrycznych z Zapytania ofertowego nr 71 z dnia 23.09.2014r.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 120x60x8 S355 – 36 mb.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Profil z dnia 23.09.2014 r. informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Benteler Distribution Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na blacha 20x280x805 gatunek Hardo 450 – szt.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Blachę Hardox z dnia 23.09.2014 r. informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SSAB Poland Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na WÓZEK NARZĘDZI.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r.
  W dniu 25.09.2014 Komisja podjęła decyzję o wyborze firmy PHU Tytan Przemysław Surel Al. 1000-lecia P.P. 19a, 15-111 Białystok na dostawcę Wózków narzędziowych – 10 szt z Zapytania ofertowego nr 59 z dnia 23.09.2014r.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na MYJKĘ WARSZTATOWĄ.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2014 r.
  W dniu 25.09.2014 Komisja podjęła decyzję o wyborze firmy ELWICO ul. W. Kadłubka 35, 02-496 Warszawa na dostawcę Myjki warsztatowej z Zapytania ofertowego nr 69 z dnia 23.09.2014r

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na RAMIĘ POMIAROWE.
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Oberon 3D L. Pietrzak i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 68, 40-750 Katowice.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na MASZYNĘ POMIAROWĄ CNC.
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Oberon 3D L. Pietrzak i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 68, 40-750 Katowice.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na program do opracowania prezentacji multimedialnych, dokumentacji szkoleniowej.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na program do opracowania prezentacji multimedialnych, dokumentacji szkoleniowej informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę SolidExpert.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na program do składu tekstu DTP.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na program do składu tekstu DTP informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Syntis Limited Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na prasę hydrauliczną.
  W dniu 23.09.2014 Komisja podjęła decyzję o wyborze firmy Werter International Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5 86-061 Brzoza k/Bydgoszczy 52-581 na dostawcę Prasy hydraulicznej z Zapytania ofertowego nr 68 z dnia 17.09.2014r.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na stół warsztatowy ze szlifierką.
  W dniu 23.09.2014 Komisja podjęła decyzję o wyborze firmy PHU Tytan Przemysław Surel Al. 1000-lecia P.P. 19a, 15-111 Białystok na dostawcę Stołu warsztatowego ze szlifierką z Zapytania ofertowego nr 67 z dnia 17.09.2014r.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i uruchomienie stanowiska do badań powłok lakierniczych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2014r.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na narożnik aluminiowy i gładź tynkową
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2014r. dotyczące składania ofert na narożnik aluminiowy i gładź tynkową, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SA&SZA Sawicki M Szawiel J Spółka Jawna

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na stworzenie programu: sterującego procesem badawczym oraz procedur bezpieczeństwa, niezbędnego do wykonania stanowiska do badania siłowników.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.01.2014 r. dotyczące składania ofert na stworzenie programu: sterującego procesem badawczym oraz procedur bezpieczeństwa, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę: Usługi Elektryczne Radosław Zaradny.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zasilania bezpieczeństwa dla stanowisk badawczych w hali CBR.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż mebli biurowych

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na Stanowisko do wykonania testowych połączeń wielokarbowych.
  Zapytanie ofertowe nr 1/W/2014 z dnia 07.03.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 07.03.2014r. na Stanowisko do wykonania testowych połączeń wielokarbowych informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę PEE-WEE Kaltwalz- und Rohrbearbeitungsmaschinen GmbH, Industriestraße 9, 65582 Diez, Niemcy.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na Urządzenie do testowania złączy zgrzewanych tarciowo.
  Zapytanie ofertowe nr 1/Z/2014 z dnia 07.03.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 07.03.2014r. na Urządzenie do testowania złączy zgrzewanych tarciowo informujemy, że wybrano ofertę MTI Welding Technologies Ltd., Building 80 Bay 1, 1st Avenue, Pensnett Estate, Kingswinford, Dudley, DY6 7FQ, Anglia.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na uchwyt magnetyczny UM 29×10 M8.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.04.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.04.2013, dotyczące składania ofert na uchwyt magnetyczny UM 29×10 M8 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MAGTOM TOMASZ OSTROWSKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej hydrauliczny L-HL 32 op. 5L.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2013, dotyczące składania ofert na olej hydrauliczny L-HL 32 op. 5L informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS OIL S. A. GDAŃSK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na osłona płaskich rękojeści.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2013, dotyczące składania ofert na osłona płaskich rękojeści informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FPFP SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zatrzask kulowy A00264.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2013, dotyczące składania ofert na zatrzask kulowy A00264 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę DAMATIC – KRUPA I WSPÓLNICY S. C.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na opaski kablowe 360×4,8, opaski kablowe 200×4,8.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2013, dotyczące składania ofert na opaski kablowe 360×4,8, opaski kablowe 200×4,8 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FPFP SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na prowadnice do techniki liniowej; wózki do prowadnicy liniowej.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2013, dotyczące składania ofert na prowadnice do techniki liniowej; wózki do prowadnicy liniowej informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCHIMEDES SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na opaska kablowa czarna 200×4,8 odporna na warunki atmosferyczne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013, dotyczące składania ofert na opaska kablowa czarna 200×4,8 odporna na warunki atmosferyczne informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MERITUM MARCIN PRZYCHODZKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt poliuretan L-PUR 85-90 Sha fi63x500.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013, dotyczące składania ofert na pręt poliuretan L-PUR 85-90 Sha fi63x500 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LUBAS POLIURETANY SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elementy automatyki łączeniowej
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2012r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2012. dotyczące składania ofert na elementy automatyki łączeniowej informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Teit Krzysztof Kulesza Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elementy automatyki łączeniowej
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2012. dotyczące składania ofert na elementy automatyki łączeniowej informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Zakład Wielobranżowy Radiolex Sp. z o.o. Pruszcz Gdański

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elementy automatyki łączeniowej
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2012. dotyczące składania ofert na elementy automatyki łączeniowej informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Elhurt-Elmet Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płytki ścienne i podłogowe, fugę, krzyżyki do glazury
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.01.2013. dotyczące składania ofert na płytki ścienne i podłogowe, fugę, krzyżyki do glazury informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Cortina oddział w Białymstoku

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na montaż luster
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2012 dotyczące składania ofert na montaż luster informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Alicja Alicja Zofia Szatyńska Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługę cynkowania
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2013 dotyczące składania ofert na usługę cynkowania informujemy, iż wybrano firmę ZPHU Kromet Wiesław Kropiewnicki Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elementy automatyki łączeniowej
  Zapytanie ofertowe z dnia 11.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.01.2013 dotyczące składania ofert na elementy automatyki łączeniowej informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Elkond Sp. z o.o.. Białystok

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na czujniki i akcesoria
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2013 na czujniki i akcesoria informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Turck Sp. z o.o. z Opola

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie systemu sterującego
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2013r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2013 r. dotyczące składania ofert na wykonanie systemu sterującego informujemy iż wybrano firmę ApiN Automatyka Przemysłowa i Napędy ul. Trzeciego Maja 4/2, 16-060 Zabłudów.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pas L-PUR 75ShA 8x50x600.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.11.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.11.2012, dotyczące składania ofert na pas L-PUR 75ShA 8x50x600 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LUBAS POLIURETANY SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na osłona krawędzi PCV 4610028.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2012, dotyczące składania ofert na osłona krawędzi PCV 4610028 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę HAPPICH POLSKA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 12x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2012, dotyczące składania ofert na blacha 12x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na stal narzędziowa – formatki 40x295x75, 40x110x174, 40x166x138.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2012, dotyczące składania ofert na stal narzędziowa – formatki 40x295x75, 40x110x174, 40x166x138 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOHLER UDDEHOLM POLSKA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na skrzynka przyłączeniowa 4 wejścia.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2012, dotyczące składania ofert na skrzynka przyłączeniowa 4 wejścia informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę DIGIDEVICE S. R. L.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil aluminiowy 40×40 L=4000mm, jednostka rolkowa (połączenie) 40×40, profil aluminiowy 40×40 N180 L=1250mm, profil aluminiowy 40×40 N90 L=1250mm, uchwyt 160 PA, profil mocujący wypełniający 2000, nakrętka rowkowa z mostkiem, profil aluminiowy 40×40 L=2650mm.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2012, dotyczące składania ofert na profil aluminiowy 40×40 L=4000mm, jednostka rolkowa (połączenie) 40×40, profil aluminiowy 40×40 N180 L=1250mm, profil aluminiowy 40×40 N90 L=1250mm, uchwyt 160 PA, profil mocujący wypełniający 2000, nakrętka rowkowa z mostkiem, profil aluminiowy 40×40 L=2650mminformujemy, iż wybrano na dostawcę firmę DAMATIC – KRUPA I WSPÓLNICY S. C.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płyta poliwęglan lity bezbarwny 6×2,05×3,05.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2012, dotyczące składania ofert na płyta poliwęglan lity bezbarwny 6×2,05×3,05 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MEGA TECH S. C.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt żebro fi-12 gat. BST500S.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2012, dotyczące składania ofert na pręt żebro fi-12 gat. BST500S informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha blacha 3x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 4x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 8x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2012, dotyczące składania ofert na blacha 3x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 4x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 8x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rygiel zamykający, koło ręczne żeliwne z rowkiem D1=200, D2=18, zatrzask kulowy gładki bez kołnierza D=12.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012, dotyczące składania ofert na rygiel zamykający, koło ręczne żeliwne z rowkiem D1=200, D2=18, zatrzask kulowy gładki bez kołnierza D=12 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę HEINRICH KIPP WERK KG.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 35x2000x3000 gat. C60.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012, dotyczące składania ofert na blacha 35x2000x3000 gat. C60 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę UNIVERSAL-STAL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na śruba trapezowa 40×7.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012, dotyczące składania ofert na śruba trapezowa 40×7 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CNC LAND S. C.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na prowadnik przewodów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2012, dotyczące składania ofert na prowadnik przewodów informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CNC LAND S. C.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ocynkowana krata pomostowa 1000x1250mm (1250mm długość nośna) o wysokości 70mm, element wiążący płaskownika – pręt kwadratowy skrętny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2012, dotyczące składania ofert na ocynkowana krata pomostowa 1000x1250mm (1250mm długość nośna) o wysokości 70mm, element wiążący płaskownika – pręt kwadratowy skrętny informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę POLIMEX-MOSTOSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 40 gat. C60, blacha 60 gat. C60, blacha 90 gat. C60.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2012, dotyczące składania ofert na blacha 40 gat. C60, blacha 60 gat. C60, blacha 90 gat. C60informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę UNIVERSAL-STAL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na opaska kablowa czarna 360×4,8, opaska kablowa czarna 140×3,6.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2012, dotyczące składania ofert na opaska kablowa czarna 360×4,8, opaska kablowa czarna 140×3,6 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MERITUM MARCIN PRZYCHODZKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-25 gat. 42CrMo4.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2012, dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-25 gat. 42CrMo4 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FPG SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płaskownik 50x100x300.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2012, dotyczące składania ofert na płaskownik 50x100x300 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOHLER UDDEHOLM POLSKA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na stal narzędziowa – formatki 35x235x255, 35x200x255.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012, dotyczące składania ofert na stal narzędziowa – formatki 35x235x255, 35x200x255 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOHLER UDDEHOLM POLSKA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na formatka aluminiowa 250x270x385mm gat. 7075.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012, dotyczące składania ofert na formatka aluminiowa 250x270x385mm gat. 7075 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ADAMET-NIEMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wełnę mineralną
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2012
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 25.06.2012 na wełnę mineralną informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-140 S355.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2012, dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-140 S355 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę IMS STALSERWIS SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zestaw złączek wtyk 1/2″, szybkozłącze z przyłączem na wąż 13mm.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2012, dotyczące składania ofert na zestaw złączek wtyk 1/2″, szybkozłącze z przyłączem na wąż 13mm informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PERSCHMANN SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na siatka c-c 1x1000x2000x2000 DC01 oczko 4,5×9.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2012, dotyczące składania ofert na siatka c-c 1x1000x2000x2000 DC01 oczko 4,5×9 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION POLAND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na opaski kablowe szerokość 4,5-4,8 x długość 360-370 odporne na warunki atmosferyczne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2012, dotyczące składania ofert na opaski kablowe szerokość 4,5-4,8 x długość 360-370 odporne na warunki atmosferyczne informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RADPOL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura rura przew. z/sz fi-114,3×3,6 gat. S235/P235/L235, rura przew. z/sz fi-21,3×2,3 gat. S235/P235/L235, rura przew. z/sz fi-26,9×2,6 gat. S235/P235/L235, rura przew. z/sz fi-76,1×3,2 gat. S235/P235/L235, rura przew. z/sz fi-88,9×3,2 gat. S235/P235/L235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2012, dotyczące składania ofert na rura przew. z/sz fi-114,3×3,6 gat. S235/P235/L235, rura przew. z/sz fi-21,3×2,3 gat. S235/P235/L235, rura przew. z/sz fi-26,9×2,6 gat. S235/P235/L235, rura przew. z/sz fi-76,1×3,2 gat. S235/P235/L235, rura przew. z/sz fi-88,9×3,2 gat. S235/P235/L235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION POLAND SP. Z O. O., EVRO SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik 200 S235JR, kątownik g/w 60x60x6 S235JR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.06.2012, dotyczące składania ofert na ceownik 200 S235JR, kątownik g/w 60x60x6 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOWIM S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na łącznik gumowo-metalowy M8-17fi30-22/MB.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012, dotyczące składania ofert na łącznik gumowo-metalowy M8-17fi30-22/MB informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę „PLASTGUMET” KONOPKO SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na czujnik termostatyczny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 31.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.05.2012, dotyczące składania ofert na czujnik termostatyczny informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2012, dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę NAFTAN SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik ceownik 120 S235JR, ceownik 200 S235JR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 11.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.05.2012, dotyczące składania ofert na ceownik 120 S235JR, ceownik 200 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CELSA HUTA OSTROWIEC SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kątownik 40x40x4 S235, pręt płaski 80×25 S355, pręt płaski 40×6 S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2012, dotyczące składania ofert na kątownik 40x40x4 S235, pręt płaski 80×25 S355, pręt płaski 40×6 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE, MORIS SP. Z O. O., POLSTAL SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zestaw końcówek wtykowych 1/2″.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2012, dotyczące składania ofert na zestaw końcówek wtykowych 1/2″ informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SKLEP NARZĘDZIOWY TYTAN JAROSŁAW SUREL.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 10x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 4,5x1500x3600 S235JR+N Trawiona/DD11 Trawiona/Kohal 280 T Extra, blacha 4x1500x3000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 4x1500x3600 S235JR+N Trawiona/DD11 Trawiona/Kohal 280 T Extra, blacha 8x1500x3000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.04.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.04.2012, dotyczące składania ofert na blacha 10x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 4,5x1500x3600 S235JR+N Trawiona/DD11 Trawiona/Kohal 280 T Extra, blacha 4x1500x3000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 4x1500x3600 S235JR+N Trawiona/DD11 Trawiona/Kohal 280 T Extra, blacha 8x1500x3000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ekspandor/linka gumowa fi8.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2012, dotyczące składania ofert na ekspandor/linka gumowa fi8 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ZPHU LINOTEX.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 70x2000x3000 gat 40H (41Cr4).
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2012, dotyczące składania ofert na blacha 70x2000x3000 gat 40H (41Cr4) informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kompensator gumowy hydrauliczny 1 i 1/2 cala; kompensator gumowy hydrauliczny 2 i 1/2 cala; zawór przepustowy hydrauliczny 1 i 1/2 cala; zawór przepustowy hydrauliczny 2 i 1/2 cala.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2012, dotyczące składania ofert na kompensator gumowy hydrauliczny 1 i 1/2 cala; kompensator gumowy hydrauliczny 2 i 1/2 cala; zawór przepustowy hydrauliczny 1 i 1/2 cala; zawór przepustowy hydrauliczny 2 i 1/2 cala informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASA HYDRAULIK GMBH.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na opaski kablowe czarne 4,8×360-430 odporne na warunki atmosferyczne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2012, dotyczące składania ofert na opaski kablowe czarne 4,8×360-430 odporne na warunki atmosferyczne informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RADPOL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na materiał plandekowy srebrny obustronnie 900g/m² (890g/m²).
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2012, dotyczące składania ofert na materiał plandekowy srebrny obustronnie 900g/m² (890g/m²) informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MEHLER TEXNOLOGIES SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik 140 S235JR, blacha 35x2000x6000 S355J2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2012, dotyczące składania ofert na ceownik 140 S235JR, blacha 35x2000x6000 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOWIM S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na materiał plandekowy srebrny obustronnie 670g/m² (630g/m²).
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2012, dotyczące składania ofert na materiał plandekowy srebrny obustronnie 670g/m² (630g/m²) informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę TUPLEX SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej hydrauliczny L-HL 46 op. 5L.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2012, dotyczące składania ofert na olej hydrauliczny L-HL 46 op. 5L informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS OIL S. A. GDAŃSK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-6 S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 29.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.02.2012, dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-6 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MORIS SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gwoździe skręcane 2,8×60, gwoździe skręcane 3,8×90.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2012, dotyczące składania ofert na gwoździe skręcane 2,8×60, gwoździe skręcane 3,8×90 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION POLAND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płyta gumowa NBR olejoodporna o twardości 70 +/- 5Sh, gr. 30 mm, wymiar 1000×1500.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2012, dotyczące składania ofert na płyta gumowa NBR olejoodporna o twardości 70 +/- 5Sh, gr. 30 mm, wymiar 1000×1500 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BYDGOSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO „STOMIL” S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płaskownik 80x10x1500 gat. NC6, blacha 160x860x860 S355.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.02.2012, dotyczące składania ofert na płaskownik 80x10x1500 gat. NC6, blacha 160x860x860 S355 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na oczko plandekowe okrągłe cynkowane śr. 12mm.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2012, dotyczące składania ofert na oczko plandekowe okrągłe cynkowane śr. 12mm informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BWT SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na stal narzędziowa – formatki 25x425x425, stal narzędziowa – formatki 25x625x625.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2012, dotyczące składania ofert na stal narzędziowa – formatki 25x425x425, stal narzędziowa – formatki 25x625x625 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOHLER UDDEHOLM POLSKA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 3x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 4x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 5x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 6x1500x3000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 10x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2012, dotyczące składania ofert na blacha 3x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 4x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 5x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 6x1500x3000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 10x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na żelkot niebieski RAL 5019.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2012, dotyczące składania ofert na żelkot niebieski RAL 5019 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LAMINOPOL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na żywica poliestrowa.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2012, dotyczące składania ofert na żywica poliestrowa informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę GAZ-BUD SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na silikon wysokotemperaturowy czerwony op. 310ml.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2012, dotyczące składania ofert na silikon wysokotemperaturowy czerwony op. 310ml informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CHEMIA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nalepka ostrzegawcza 128N-28000002.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2012, dotyczące składania ofert na nalepka ostrzegawcza 128N-28000002 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PUNKT DRUKARNIA CYFROWA EWA MATWIEJUK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na alu-zinkspray op. 400ml.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2012, dotyczące składania ofert na alu-zinkspray op. 400ml informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę WURTH POLSKA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 80x60x4 S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2012, dotyczące składania ofert na profil zamknięty 80x60x4 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę HW PIETRZAK HOLDING SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walcowany fi-230 S355.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2012, dotyczące składania ofert na pręt walcowany fi-230 S355 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FPG SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kątownik 50x50x6 S235JR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2012, dotyczące składania ofert na kątownik 50x50x6 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOWIM S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na realizację dużej inwestycji kubaturowe tj. hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym z zagospodarowaniem terenu według dokumentacji przedmiaru robót.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 02.01.2012r. na realizację dużej inwestycji kubaturowe tj. hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym z zagospodarowaniem terenu według dokumentacji przedmiaru robót informujemy, że ko9misja podjęła decyzję o realizacji inwestycji we własnym zakresie przy wykorzystaniu firmy ROB-STAN do następujących usług: usunięcie humusu, roboty ziemne, roboty ziemne z transportem urobku, stopy fundamentowe pod halą, roboty ziemne: wykopy pod fundamenty hali, kanalizacje sanitarne i deszczowe, zasypywanie, roboty ziemne koparkami podsiębiernymi wewnątrz hali.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na lustra
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2013 dotyczące składania ofert na lustra informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Alicja Alicja Zofia Szatyńska Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na lustra
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2014 dotyczące składania ofert na lustra informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Alicja Alicja Zofia Szatyńska Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wynajem koparki z łyżką
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2012 dotyczące składania ofert na wynajem koparki z łyżką informujemy, iż wybrano firmę Narbud Market Budowlano Ogrodniczy Dom i Ogród Sp. z o.o. Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na naboje i gwoździe uniwersalne
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2012 dotyczące składania ofert na naboje i gwoździe uniwersalne informujemy, iż wybrano firmę Hilti Poland Sp. z o.o. Warszawa

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rury, kolanka, trójniki, mufy, uchwyty, włazy, redukcje, mufy
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2012 dotyczące składania ofert na rury, kolanka, trójniki, mufy, uchwyty, włazy, redukcje, mufy, informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Technosan Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wełnę szklaną, gips tynkarski, narożnik do tynków, tynk cementowo-wapienny, obrzutka cementowo-wapienna
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2012 dotyczące składania ofert na wełnę szklaną, gips tynkarski, narożnik do tynków, tynk cementowo-wapienny, obrzutka cementowo-wapienna, informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SA&SZA Sawicki M. Szawiel J. Spółka Jawna Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pokrywy betonowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2012 dotyczące składania ofert na pokrywy betonowe informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Siemiatycze

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na styropian
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2012 dotyczące składania ofert na styropian informujemy, iż wybrano firmę Usługi Remontowo-Budowlane mgr Sylwester Kocięba Siemiatycze

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na fugi, silikon sanitarny, kołki izolacyjne
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2012 dotyczące składania ofert na fugi, silikon sanitarny, kołki izolacyjne informujemy, iż wybrano firmę Export-Import Eugeniusz Grześ Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na masa podkładowa, zaprawę do styropianu, zaprawę klejową, saiatkę z włókna szklanego, pianę montażową, zmywacz uniwersalny, narożnik aluminiowy Zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2012, dotyczące składania ofert na masa podkładowa, zaprawę do styropianu, zaprawę klejową, saiatkę z włókna szklanego, pianę montażową, zmywacz uniwersalny, narożnik aluminiowy informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CHEMIA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rozłącznik listwowy 1250A; rozłącznik listwowy 2400A.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012, dotyczące składania ofert na rozłącznik listwowy 1250A; rozłącznik listwowy 2400A informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASAJ SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na szybkozłącze żeńskie DN13 M22x1,5 15L.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2012, dotyczące składania ofert na szybkozłącze żeńskie DN13 M22x1,5 15L informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę INTEVA INDUSTRIAS TECNICAS DE VALVULERIA, S.A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gwoździe uniwersalne, naboje specjalne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.09 2012 dotyczące składania ofert na gwoździe uniwersalne, naboje specjalne informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MIRO-HURT MIROSŁAWA ŁAWRESZUK

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wełnę –matę, łączniki, uszczelniacze dekarskie
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2013 dotyczące składania ofert na wełnę –matę, łączniki, uszczelniacze dekarskie informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Narbud Market Budowlano-Ogrodniczy Dom i Ogród Sp. z o.o. Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zatyczka szybkozłącza pvc szara o średnicy 82mm; zatyczka szybkozłącza pvc szara o średnicy 73mm; zatyczka szybkozłącza pvc czarna o średnicy 41mm; zatyczka szybkozłącza pvc czarna o średnicy 41mm; zatyczka szybkozłącza pvc szara o średnicy 22mm; zatyczka szybkozłącza pvc czarna o średnicy 30mm.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2013, dotyczące składania ofert na zatyczka szybkozłącza pvc szara o średnicy 82mm; zatyczka szybkozłącza pvc szara o średnicy 73mm; zatyczka szybkozłącza pvc czarna o średnicy 41mm; zatyczka szybkozłącza pvc czarna o średnicy 41mm; zatyczka szybkozłącza pvc szara o średnicy 22mm; zatyczka szybkozłącza pvc czarna o średnicy 30mm informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę HENNLICH SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na krzesła biurowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.03.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.03.2014 dotyczące składania ofert na krzesła biurowe informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Tobo Datczuk Spółka Jawna Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elementy sieci komputerowej
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.07.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.07.2012 dotyczące składania ofert na elementy sieci komputerowej informujemy, iż wybrano firmę Centrum Informatyki Zeto S.A Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ościeżnice metalowe uniwersalne
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2012 dotyczące składania ofert na ościeżnice metalowe uniwersalne informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SA&SZA Sawicki M. Szawiel J. Spółka Jawna Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na skrzydła drzwiowe, kratki wentylacyjne, klamki, wkładki bębenkowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2012 dotyczące składania ofert na skrzydła drzwiowe, kratki wentylacyjne, klamki, wkładki bębenkowe informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SA&SZA Sawicki M. Szawiel J. Spółka Jawna Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zaprawę murarską
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2012 dotyczące składania ofert na zaprawę murarską informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SA&SZA Sawicki M. Szawiel J. Spółka Jawna Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ekran elektryczny ze sterowaniem, media portu do stołu konferencyjnego
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.01.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.01.2014 dotyczące składania ofert na ekran elektryczny ze sterowaniem, media portu do stołu konferencyjnego informujemy, iż wybrano firmę Centrum Informatyki Zeto S.A Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na projektor multimedialny
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.01.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.01.2014 dotyczące składania ofert na projektor multimedialny informujemy, iż wybrano firmę Centrum Informatyki Zeto S.A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nakrętki, podkładki, pręty gwintowane, nity
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.08.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.08.2012 dotyczące składania ofert na nakrętki, podkładki, pręty gwintowane, nity informujemy, iż wybrano firmę MT-Metal M. Miąszkiewicz T. Perkowski

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na otulinę na rurę
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.06.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.06.2012 dotyczące składania ofert na otulinę na rurę
  informujemy, iż wybrano firmę PPUH Technosan Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pospółkę
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2014 dotyczące składania ofert na pospółkę informujemy, iż wybrano firmę Trans Bet Witalis Alimowski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rynajzę metalową
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2012 dotyczące składania ofert na rynajzę metalową informujemy, iż wybrano firmę PPH Ikafi Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na listwy maskujące plastikowe, osłony rewizji, klej do glazury
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2013 dotyczące składania ofert na listwy maskujące plastikowe, osłony rewizji, klej do glazury informujemy, iż wybrano firmę Export Import Eugeniusz Grześ Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wieszaki mocowane obrotowo, wkręty do blach, silikon do glazury, profile , płyty gipsowo-kartonowe, taśmy dwustronne, folię paraizolacyjną
  Zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2013 dotyczące składania ofert na wieszaki mocowane obrotowo, wkręty do blach, silikon do glazury, profile , płyty gipsowo-kartonowe, taśmy dwustronne, folię paraizolacyjną informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elementy składowe PLC
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2013 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 18.02.2013 na elementy składowe PLC informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Usługi Elektryczne Radosław Zaradny, ul. Ledóchowskiego 120, 63-400 Ostrów Wielkopolski

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na elementy pulpitu sterowniczego
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2013 r. dotyczące składania ofert na elementy pulpitu sterowniczego, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND ul. Handlowa 6C, 15-399 Białystok.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na montaż szafy podzespołów elektrycznych
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2013 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 01.02.2013 na montaż szafy podzespołów elektrycznych informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Usługi Elektryczne Radosław Zaradny, ul. Ledóchowskiego 120, 63-400 Ostrów Wielkopolski

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pokrywę z otworem
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2014. dotyczące składania ofert na pokrywę z otworem, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę PPUH Dom Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kołki do styropianu, ościeżnice metalowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2012. dotyczące składania ofert na kołki do styropianu, ościeżnice metalowe, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Kamir PHU Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wkręty hartowane
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2013r. dotyczące składania ofert na wkręty hartowane, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę ZPUH Kromet Wiesław Kropiewnicki Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rury PCV, włazy żeliwne
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2012 dotyczące składania ofert na włazy żeliwne, rury PCV informujemy, iż wybrano firmę PPUH Technosan Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na podzespoły elektryczne
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.04.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.04.2013 dotyczące składania ofert na podzespoły elektryczne informujemy, iż wybrano firmę FHU El-Kan Ostrów Wielkopolski

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kleje do płytek, farby, wałki fasadowe, rączki do wałka, skrobak do fug
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014 dotyczące składania ofert na kleje do płytek, farby, wałki fasadowe, rączki do wałka, skrobak do fug informujemy, iż wybrano firmę PHU Sa&Sza Sawicki M. Szawiel J. Sp. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wkręty do blach, profile, płyty kartonowo-gipsowe, kołki rozporowe, narożniki aluminiowe, środki gruntujące, drzwiczki rewizyjne, farby, płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej, kształtowniki, folie ochronne, taśmy
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2013 dotyczące składania ofert na wkręty do blach, profile, płyty kartonowo-gipsowe, kołki rozporowe, narożniki aluminiowe, środki gruntujące, drzwiczki rewizyjne, farby, płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej, kształtowniki, folie ochronne, taśmy informujemy, iż wybrano firmę PHU Sa&Sza Sawicki M. Szawiel J. Sp. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na uni grunt, kleje, płyty, krzyżyki dystansowe, drzwiczki rewizyjne, farby, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, wiadra budowlane, klamki, wkładki bębenkowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2013 dotyczące składania ofert na uni grunt, kleje, płyty, krzyżyki dystansowe, drzwiczki rewizyjne, farby, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, wiadra budowlane, klamki, wkładki bębenkowe informujemy, iż wybrano firmę PHU Sa&Sza Sawicki M. Szawiel J. Sp. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na klej gipsowy
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.06.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.06.2013 dotyczące składania ofert na klej gipsowy informujemy, iż wybrano firmę ST Twarowscy SJ

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wkręt fosforowany
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2013 dotyczące składania ofert na wkręt fosforowany informujemy, iż wybrano firmę MT Metal M. Miąszkiewicz T. Perkowski Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kleje gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, profile, siatki z włókna szklanego, narożniki, wełnę mineralną, gładź tynkową
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2013 dotyczące składania ofert na kleje gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, profile, siatki z włókna szklanego, narożniki, wełnę mineralną, gładź tynkową informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na taśmę ocynkowaną
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2012 dotyczące składania ofert na taśmę ocynkowaną informujemy, iż wybrano firmę Konsorcjum Stali S.A. Warszawa

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rury PCV, włazy żeliwne, rury ciśnieniowe, trójniki, mufy
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2014 dotyczące składania ofert na rury PCV, włazy żeliwne, rury ciśnieniowe, trójniki, mufy informujemy, iż wybrano firmę PPUH Technosan Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elementy do budowy stanowiska tj. przewody, końcówki kablowe, końcówki tulejkowe, koszulki termokurczliwe
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2012, dotyczące składania ofert na elementy do budowy stanowiska tj. przewody, końcówki kablowe, końcówki tulejkowe, koszulki termokurczliwe informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PHU ELEKTRYK E. Michalczuk Siemiatycze

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ościeżnice metalowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.01.2013 dotyczące składania ofert na ościeżnice metalowe informujemy, iż wybrano firmę PHU Sa&Sza Sawicki M. Szawiel J. Sp. J. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na armaturę kanalizacyjną
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2012 dotyczące składania ofert na armaturę kanalizacyjną informujemy, iż wybrano firmę Wamar Sp. j. Cwalina Świderski Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płyty gipsowo-kartonowe, profile, maty izolacyjne
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2013 dotyczące składania ofert na płyty gipsowo-kartonowe, profile, maty izolacyjne informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na skrzydła drzwiowe, ościeżnice, klamki, schody, płyty gipsowo-kartonowe, farby, blachowkręty
  Zapytanie ofertowe z dnia 11.09.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.09.2013 dotyczące składania ofert na skrzydła drzwiowe, ościeżnice, klamki, schody, płyty gipsowo-kartonowe, farby, blachowkręty informujemy, iż wybrano firmę PHU Sa&Sza Sawicki M. Szawiel J. Sp. J. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wąż ochronny STT-17N (16,5×21,2).
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2013, dotyczące składania ofert na wąż ochronny STT-17N (16,5×21,2) informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASTAT LOGISTYKA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kleje do glazury, ościeżnice metalowe, silikon, fugę, pianę pistoletową, blachowkręty, kołki rozporowe, zaprawy klejowe, czyściki do piany
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2013 dotyczące składania ofert na kleje do glazury, ościeżnice metalowe, silikon, fugę, pianę pistoletową, blachowkręty, kołki rozporowe, zaprawy klejowe, czyściki do piany informujemy, iż wybrano firmę PHU Sa&Sza Sawicki M. Szawiel J. Sp. J. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert parapety granitowe z montażem
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2012 dotyczące składania ofert na parapety granitowe z montażem informujemy, iż wybrano firmę Marmur Granit Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert parapety granitowe z montażem
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2013 dotyczące składania ofert na parapety granitowe z montażem informujemy, iż wybrano firmę Marmur Granit Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kable
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2013 dotyczące składania ofert na kable informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Teit Krzysztof Kulesza Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi koparko-ładowarki
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2014 dotyczące składania ofert na usługi koparko-ładowarki informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Trans-Bet Witalis Alimowski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zasilania bezpieczeństwa
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2014 dotyczące składania ofert na wykonanie zasilania bezpieczeństwa informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych Eltor Białystok Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płyty warstwowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 29.04.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.04.2014 dotyczące składania ofert płyty warstwowe informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Arcelor Mittal Rawa Mazowiecka

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zabudowę wewnętrzną aluminiową
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2014 dotyczące składania ofert na zabudowę wewnętrzną aluminiową informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Oknohaus s.c. Roman Posławski Marek Łączkowski Siemiatycze

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wiertła murarskie, dyble szybkiego montażu, pręty mocujące, wieszaki obrotowe, profile, blachowkręty, farby, elektrody, noże do tapet, zaprawy klejowe, pace, kołki rozporowe, elektrody, narożniki, redukcje, wkręty, lakiery, kratki malarskie, silikony, rękawice ochronne, tarcze do metalu, pędzle, wałki, uchwyty, zaprawy do glazury, ołówki murarskie, wiertła, mufy, druty, wapno, folie, żyłkę murarską, uchwyty, odrdzewiacze, gwoździe, końcówki, papę pokryciową, szkło do maski, pianę montażową, kotwy, klucze płaskie, nasadki, cement, trzonki, wyciskacze szkieletowe, liny, papier ścierny, nyple, kolanka nyplowe, kolanka, wężyki, drzwiczki maskujące, kotwy tulejowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2012 dotyczące składania ofert na wiertła murarskie, dyble szybkiego montażu, pręty mocujące, wieszaki obrotowe, profile, blachowkręty, farby, elektrody, noże do tapet, zaprawy klejowe, pace, kołki rozporowe, elektrody, narożniki, redukcje, wkręty, lakiery, kratki malarskie, silikony, rękawice ochronne, tarcze do metalu, pędzle, wałki, uchwyty, zaprawy do glazury, ołówki murarskie, wiertła, mufy, druty, wapno, folie, żyłkę murarską, uchwyty, odrdzewiacze, gwoździe, końcówki, papę pokryciową, szkło do maski, pianę montażową, kotwy, klucze płaskie, nasadki, cement, trzonki, wyciskacze szkieletowe, liny, papier ścierny, nyple, kolanka nyplowe, kolanka, wężyki, drzwiczki maskujące, kotwy tulejowe informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Narmet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na mufy, kolanka, nyple, silikony, benzynę ekstrakcyjną, zawory kulowe, kolanka, trójniki, redukcje, korki, pręty, syfony, głowice, pręty, farby, mocowania umywalkowe, uchwyty, złącza, taśmy teflonowe, końcówki, dwuzłączki, miedź odsadzka, uszczelki, głowice, przedłużki, mufy, uchwyty do rur, tarcze, wkręty, rury Cu, redukcje, śrubunki, trójniki
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2012 dotyczące składania ofert na mufy, kolanka, nyple, silikony, benzynę ekstrakcyjną, zawory kulowe, kolanka, trójniki, redukcje, korki, pręty, syfony, głowice, pręty, farby, mocowania umywalkowe, uchwyty, złącza, taśmy teflonowe, końcówki, dwuzłączki, miedź odsadzka, uszczelki, głowice, przedłużki, mufy, uchwyty do rur, tarcze, wkręty, rury Cu, redukcje, śrubunki, trójniki informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Narmet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kolanka, trójniki, nyple, zawory, dwuzłączki, uszczelki, redukcje, drut żarzony, tarcze do metalu, kotwy, trójniki, wiertła, śrubunki, otulinę, kleje, pręty, końcówki, wkręty
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.04.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.04.2012 dotyczące składania ofert na kolanka, trójniki, nyple, zawory, dwuzłączki, uszczelki, redukcje, drut żarzony, tarcze do metalu, kotwy, trójniki, wiertła, śrubunki, otulinę, kleje, pręty, końcówki, wkręty informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Narmet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na silikon, pokrętło baterii, otulinę, zawór kulowy, opaski, śrubunki, taśmy teflonowe, filtry osadowe, zawory, nyple, redukcje, pędzle, benzynę ekstrakcyjną, dyble, wkręty, blachowkręty, tarcze do metalu, pręty gwintowane
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2012 dotyczące składania ofert na silikon, pokrętło baterii, otulinę, zawór kulowy, opaski, śrubunki, taśmy teflonowe, filtry osadowe, zawory, nyple, redukcje, pędzle, benzynę ekstrakcyjną, dyble, wkręty, blachowkręty, tarcze do metalu, pręty gwintowane informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Narmet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na tarcze do metalu, kotwy, zawory, stopki garażowe, silikony, papier ścierny, zawory, baterie, benzynę ekstrakcyjną, piankę montażową, kolanko, mufy, rury, elektrody, redukcje, uchwyty, złącze, dyble, trójniki, kolanka, kłódki, preparaty wielofunkcyjne, wężyki elastyczne
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2012 dotyczące składania ofert na tarcze do metalu, kotwy, zawory, stopki garażowe, silikony, papier ścierny, zawory, baterie, benzynę ekstrakcyjną, piankę montażową, kolanko, mufy, rury, elektrody, redukcje, uchwyty, złącze, dyble, trójniki, kolanka, kłódki, preparaty wielofunkcyjne, wężyki elastyczne informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Narmet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rury PCV, zamki, pianki montażowe, kolanka, nyple, dwuzłączki, uszczelki, otuliny, baterie, trójniki, obejmy, uchwyty do rur, mufy, zawory, przedłużki, korki ocynkowane
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012 dotyczące składania ofert na rury PCV, zamki, pianki montażowe, kolanka, nyple, dwuzłączki, uszczelki, otuliny, baterie, trójniki, obejmy, uchwyty do rur, mufy, zawory, przedłużki, korki ocynkowane informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Narmet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zawory kulowe, mufy, rury Cu, kolana, nyple, zawory, łuki nyplowe, gwoździe, benzynę ekstrakcyjną, tarcze do metalu, klej epoksydowy, elektrody, redukcje, otuliny, korki, folie, farby w sprayu, szczotki druciane, wkręty, trójniki, preparaty wielofunkcyjne, opaski, wieszaki grzejnikowe, korki, dwuzłączki, uszczelki, lut, pastę do lutowania, silikon, pianka montażowa, kłódka, zszywki
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2012 dotyczące składania ofert na zawory kulowe, mufy, rury Cu, kolana, nyple, zawory, łuki nyplowe, gwoździe, benzynę ekstrakcyjną, tarcze do metalu, klej epoksydowy, elektrody, redukcje, otuliny, korki, folie, farby w sprayu, szczotki druciane, wkręty, trójniki, preparaty wielofunkcyjne, opaski, wieszaki grzejnikowe, korki, dwuzłączki, uszczelki, lut, pastę do lutowania, silikon, pianka montażowa, kłódka, zszywki informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Narmet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na szelki, silikon, benzynę ekstrakcyjną, zawory, blachowkręty, syfony zlewozmywaka, trójniki, pastę aluminiową, pręty gwintowane, opaski, korki, nyple, elektrody, złączki, haki zwijane, kleje, papiery ścierne, papiery wodoodporne, kolanka, mufy, rury, zamki, kleje, ostrza, cegły szamotowe, kłódki, syfon wannowy, pianka montażowa, pasta do gwintów, odrdzewiacz, złączki, korki, redukcje, korki, gwoździe, filtry, trójniki, zawory, lakier podkładowy, wężyk elastyczny, farba spray, dyble, mocowanie muszli, rozcieńczalniki
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2012 dotyczące składania ofert na szelki, silikon, benzynę ekstrakcyjną, zawory, blachowkręty, syfony zlewozmywaka, trójniki, pastę aluminiową, pręty gwintowane, opaski, korki, nyple, elektrody, złączki, haki zwijane, kleje, papiery ścierne, papiery wodoodporne, kolanka, mufy, rury, zamki, kleje, ostrza, cegły szamotowe, kłódki, syfon wannowy, pianka montażowa, pasta do gwintów, odrdzewiacz, złączki, korki, redukcje, korki, gwoździe, filtry, trójniki, zawory, lakier podkładowy, wężyk elastyczny, farba spray, dyble, mocowanie muszli, rozcieńczalniki informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Narmet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na uchwyty do rur, mufy, zawory, tarcze do metalu, wkręty, redukcje, mufy, dwuzłączki, uszczelki, nyple, kolanka, uchwyty, silikony, wkręty, elektrody, opaski, gniazda, filtry, wyciskacze szkieletowe, benzynę ekstrakcyjną, papier ścierny, piankę montażową, linkę tnącą, korki, zaciski do lin, emalię, dwuzłączki, przewody , blachowkręty, trójniki, pręty gwintowane, redukcje, nakrętki, uszczelki, zaciski
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.06.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.06.2012 dotyczące składania ofert na uchwyty do rur, mufy, zawory, tarcze do metalu, wkręty, redukcje, mufy, dwuzłączki, uszczelki, nyple, kolanka, uchwyty, silikony, wkręty, elektrody, opaski, gniazda, filtry, wyciskacze szkieletowe, benzynę ekstrakcyjną, papier ścierny, piankę montażową, linkę tnącą, korki, zaciski do lin, emalię, dwuzłączki, przewody , blachowkręty, trójniki, pręty gwintowane, redukcje, nakrętki, uszczelki, zaciski informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Narmet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na benzynę ekstrakcyjną, uszczelki, redukcje, zawory, preparaty wielofunkcyjne, wkręty do płyt, opaski, redukcje, nyple, kratki wentylacyjne, rury aluminiowe, brzeszczoty, śrubunki, rury, pręty gwintowane, tarcze do metalu, papiery wodoodporne
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2012 dotyczące składania ofert na benzynę ekstrakcyjną, uszczelki, redukcje, zawory, preparaty wielofunkcyjne, wkręty do płyt, opaski, redukcje, nyple, kratki wentylacyjne, rury aluminiowe, brzeszczoty, śrubunki, rury, pręty gwintowane, tarcze do metalu, papiery wodoodporne informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Narmet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na suwnice
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2014 dotyczące składania ofert na suwnice informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Konecranes Sp. z o.o. Gdańsk

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na cement portlandzki, wapno hydratyzowane, beton posadzkowy
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2012 dotyczące składania ofert na cement portlandzki, wapno hydratyzowane, beton posadzkowy informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Trans-Bet Witalis Alimowski Narew, Cemex Polska Sp. z o.o. Wytwórnia Betonu Towarowego Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie wykopu pod słup, ustawienie słupa betonowego i ubicie ziemi wokół słupa
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012 dotyczące składania ofert na wykonanie wykopu pod słup, ustawienie słupa betonowego i ubicie ziemi wokół słupa informujemy, iż wybrano firmę Narbud Market Budowlano Ogrodniczy Dom i Ogród Sp. z o.o. Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na obsługę geodezyjną i wykonanie operatu torowisk pod suwnice
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2012 dotyczące składania ofert na obsługę geodezyjną i wykonanie operatu torowisk pod suwnice informujemy, iż wybrano firmę Geodeta Uprawniony Grzegorz Zając Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zawór czerpalny
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2013 dotyczące składania ofert na zawór czerpalny informujemy, iż wybrano firmę Narmet Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na głośniki sufitowe, wzmacniacze miksujące, odtwarzacz CD MP3, korektor parametryczny cyfrowy, eliminator stężeń, odbiornik wieloczęstotliwościowy, mikrofony, szafa montażowa, kabel mikrofonowy, kabel audio, półka montażowa, listwa zasilająca, szuflada
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2014 dotyczące składania ofert na głośniki sufitowe, wzmacniacze miksujące, odtwarzacz CD MP3, korektor parametryczny cyfrowy, eliminator stężeń, odbiornik wieloczęstotliwościowy, mikrofony, szafa montażowa, kabel mikrofonowy, kabel audio, półka montażowa, listwa zasilająca, szuflada informujemy, iż wybrano firmę Mentor Media Mariusz Dziemieńczuk Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na piankę montażową, farbę, taśmę ochronną, folię ochronną
  Zapytanie ofertowe z dnia 31.01.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.01.2014 dotyczące składania ofert na piankę montażową, farbę, taśmę ochronną, folię ochronną informujemy, iż wybrano firmę PHU Sa&Sza Sawicki M Szawiel J s. j. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert koszulkę dybla
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2012 dotyczące składania ofert na koszulkę dybla informujemy, iż wybrano firmę ZPUH Kromet Wiesław Kropiewnicki Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na trójnik
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.10.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.10.2012 dotyczące składania ofert na trójnik informujemy, iż wybrano firmę PPUH Technosan Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na trójnik, redukcję, kolanko
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2012 dotyczące składania ofert na trójnik, redukcję, kolanko informujemy, iż wybrano firmę PPUH Technosan Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na właz żeliwny
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2013 dotyczące składania ofert na właz żeliwny informujemy, iż wybrano firmę PPUH Technosan Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ościeżnice
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2014 dotyczące składania ofert na ościeżnice informujemy, iż wybrano firmę Castorama Polska Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil schodowy, silikon
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2013 dotyczące składania ofert na profil schodowy, silikon informujemy, iż wybrano firmę Castorama Polska Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rury PCV
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.04.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.04.2014 dotyczące składania ofert na rury PCV informujemy, iż wybrano firmę PPUH Technosan Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kleje, profile, płyty gipsowo-kartonowe, krążki ścierne, kołki rozporowe, gładź tynkowa, blachowkręty, wieszaki mocowane obrotowo, skrobaki do fug, łączniki, gips tynkarski, farby, klamki, wkładki bębenkowe, klej, taśma papierowa ochronna
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2014 dotyczące składania ofert na kleje, profile, płyty gipsowo-kartonowe, krążki ścierne, kołki rozporowe, gładź tynkowa, blachowkręty, wieszaki mocowane obrotowo, skrobaki do fug, łączniki, gips tynkarski, farby, klamki, wkładki bębenkowe, klej, taśma papierowa ochronna informujemy, iż wybrano firmę PHU Sa&Sza Sawicki M Szawiel J s. j. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na meble
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.05.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.05.2014 dotyczące składania ofert na meble informujemy, iż wybrano firmę PPHU Imex s.c. Iwaszko Jacek, Mocarski Sławomir Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na stoliki
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2014 dotyczące składania ofert na stoliki informujemy, iż wybrano firmę PPHU Imex s.c. Iwaszko Jacek, Mocarski Sławomir Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na bednarkę ocynkowaną
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2012 dotyczące składania ofert na bednarkę ocynkowaną informujemy, iż wybrano firmę Elhurt Elmet Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elektrodę, spoiwo cynkowo-ołowiowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2012 dotyczące składania ofert na elektrodę, spoiwo cynkowo-ołowiowe informujemy, iż wybrano firmę Metal Max Sp. J A. i W. Sławińscy Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blachę płaską, wełnę mineralną, profil , śruby do blach, blachę trapezową, wkręty, siatkę podtynkową, klej, kolano, dekiel, mufę, obejmy, rynny, sztucery zwiększone, złącze rynny, rura spustowa
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012 dotyczące składania ofert na blachę płaską, wełnę mineralną, profil , śruby do blach, blachę trapezową, wkręty, siatkę podtynkową, klej, kolano, dekiel, mufę, obejmy, rynny, sztucery zwiększone, złącze rynny, rura spustowa informujemy, iż wybrano firmę Traffic Krzysztof Popławski Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na naboje, gwoździe uniwersalne
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012 dotyczące składania ofert na naboje, gwoździe uniwersalne informujemy, iż wybrano firmę Hilti Poland Sp. z o.o. Warszawa

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płytki podłogowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2013 dotyczące składania ofert na płytki podłogowe informujemy, iż wybrano firmę Saint Gobain Polska Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na środek ochronny do płytek, impregnat
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2014 dotyczące składania ofert na środek ochronny do płytek, impregnat informujemy, iż wybrano firmę Castorama Polska Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na odrdzewiacz
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012 dotyczące składania ofert na odrdzewiacz informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na narożnik aluminiowy, płyta gipsowo-kartonowa
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012 dotyczące składania ofert na narożnik aluminiowy, płyta gipsowo-kartonowa informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na styropian fasadowy, wapno hydratyzowane
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2012 dotyczące składania ofert na styropian fasadowy, wapno hydratyzowane informujemy, iż wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na papę asfaltową, lepik na zimno, wapno budowlane
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2012 dotyczące składania ofert na papę asfaltową, lepik na zimno, wapno budowlane informujemy, iż wybrano firmę PHU Sa&Sza Sawicki M. Szawiel J. Sp. J. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rury PCV
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2012 dotyczące składania ofert na rury PCV informujemy, iż wybrano firmę PPUH Technosan Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na trójniki PCV, mufy PCV, mufy PP
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2012 dotyczące składania ofert na trójniki PCV, mufy PCV, mufy PP informujemy, iż wybrano firmę PPUH Technosan Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gwoździe, taśmy OC, druty wiązałkowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2012 dotyczące składania ofert gwoździe, taśmy OC, druty wiązałkowe informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Arcelor Mittal Distribution Poland Sp. z o.o. Katowice

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rury PCV, właz żeliwny
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2012 dotyczące składania ofert na rury PCV , właz żeliwny informujemy, iż wybrano firmę PPUH Technosan Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rury PCV, właz żeliwny
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2012 dotyczące składania ofert na rury PCV , właz żeliwny informujemy, iż wybrano firmę PPUH Technosan Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nity aluminiowe, kotwy
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2012 dotyczące składania ofert na nity aluminiowe, kotwy informujemy, iż wybrano firmę MT Metal M. Miąszkiewicz T. Perkowski Spółka Jawna Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nity aluminiowe, elektrody spawalnicze
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2012 dotyczące składania ofert na nity aluminiowe, elektrody spawalnicze informujemy, iż wybrano firmę MT Metal M. Miąszkiewicz T. Perkowski Spółka Jawna Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na bednarkę ocynkowaną
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2012 dotyczące składania ofert na bednarkę ocynkowaną informujemy, iż wybrano firmę Elhurt-Elmet Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na podzespoły automatyki łączeniowej
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2012 dotyczące składania ofert na podzespoły automatyki łączeniowej informujemy, iż wybrano firmę Elkond Sp. z o.o.. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wkręty samowiercące, blachę płaską, blachę trapezową
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.07.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.07.2012 dotyczące składania ofert na wkręty samowiercące, blachę płaską, blachę trapezową informujemy, iż wybrano firmę Pruszyński Sp. z o.o. Warszawa

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na silniki
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2012 dotyczące składania ofert na silniki informujemy, iż wybrano firmę T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na silnik
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.08.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.08.2012 dotyczące składania ofert na silnik informujemy, iż wybrano firmę T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elementy automatyki łączeniowej
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2012 dotyczące składania ofert na elementy automatyki łączeniowej informujemy, iż wybrano firmę Teit Krzysztof Kulesza Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na opaska kablowa 430×4.8 do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, opaska kablowa 250×4.8 do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, przewód OWY ŻO 3×1,5 500V biały, przewód YDY ŻO 5×4 NKT biały, przewód YDYP 3×1.5 750 V NKT, drzwi z ramą metalową do rozdzielnicy (szafki) 4-rzędowej.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2013, dotyczące składania ofert na opaska kablowa 430×4.8 do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, opaska kablowa 250×4.8 do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, przewód OWY ŻO 3×1,5 500V biały, przewód YDY ŻO 5×4 NKT biały, przewód YDYP 3×1.5 750 V NKT, drzwi z ramą metalową do rozdzielnicy (szafki) 4-rzędowej informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 3×1,5.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2013, dotyczące składania ofert na przewód YDY 3×1,5 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na świetlówka liniowa 36W/840 G13, kabel YTKSY 53x2x0,5 stacyjny bębnowy o żyłach Cu jednodrutowych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2013, dotyczące składania ofert na świetlówka liniowa 36W/840 G13, kabel YTKSY 53x2x0,5 stacyjny bębnowy o żyłach Cu jednodrutowych informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na taśma izolacyjna 19×20 tęcza.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2013, dotyczące składania ofert na taśma izolacyjna 19×20 tęcza informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rozdzielnica 4x230V z gniazdami 1x32A, 1x16A, rura elektroinstalacyjna RL 28 biała.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2013, dotyczące składania ofert na rozdzielnica 4x230V z gniazdami 1x32A, 1x16A, rura elektroinstalacyjna RL 28 biała informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 5×6,0 mm² 450/750V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2013, dotyczące składania ofert na przewód YDY 5×6,0 mm² 450/750V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zacisk instalacyjny 3×2,5 mm², przewód YDY 3×2,5 mm².
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2013, dotyczące składania ofert na zacisk instalacyjny 3×2,5 mm², przewód YDY 3×2,5 mm² informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik nadprądowy S303 C32, oprawa herm. 2x36W IP65, szyna przyłączeniowa 3-fazowa.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2013, dotyczące składania ofert na wyłącznik nadprądowy S303 C32, oprawa herm. 2x36W IP65, szyna przyłączeniowa 3-fazowa informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód OMY 3×1,5 mm² 300/300V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.05.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.05.2013, dotyczące składania ofert na przewód OMY 3×1,5 mm² 300/300V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 3×1,5, przewód YDY 3×2.5.
  Zapytanie ofertowe z dnia 11.04.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.04.2013, dotyczące składania ofert na przewód YDY 3×1,5, przewód YDY 3×2.5 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 3×2,5, przewód YDY 3×1,5, przewód OW żo 5×1,5 mm², skrzynka rozdziel. podtynkowa 4×14.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2013, dotyczące składania ofert na przewód YDY 3×2,5, przewód YDY 3×1,5, przewód OW żo 5×1,5 mm², skrzynka rozdziel. podtynkowa 4×14 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 3×1,5 mm², przewód YDY 3×2,5 mm², przewód YDYp 3×1,5 mm², przewód YDYp 3×2,5 mm².
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2013, dotyczące składania ofert na przewód YDY 3×1,5 mm², przewód YDY 3×2,5 mm², przewód YDYp 3×1,5 mm², przewód YDYp 3×2,5 mm² informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASAJ SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zaprawę klejową, farbę emulsyjną, ailikon sanitarny, klej elastyczny, klej półelastyczny, skrzydła drzwiowe 90 i 80, klamki, kratki wentylacyjne, wkładki bębenkowe, łączniki 60×60, maty 50 mm, pręty mocujące, blachowkręty, folie, płyty z wełny mineralnej, łączniki 60×110, wieszaki mocowane obrotowo, taśmy dwustronne
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2013r. dotyczące składania ofert na zaprawę klejową, farbę emulsyjną, ailikon sanitarny, klej elastyczny, klej półelastyczny, skrzydła drzwiowe 90 i 80, klamki, kratki wentylacyjne, wkładki bębenkowe, łączniki 60×60, maty 50 mm, pręty mocujące, blachowkręty, folie, płyty z wełny mineralnej, łączniki 60×110, wieszaki mocowane obrotowo, taśmy dwustronne, informujemy iż wybrano na dostawcę firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SA&SZA Sawicki M Szawiel J Spółka Jawna

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na oprawa herm. 2x36W IP65, oprawa kloszowa biurowa 2×36, oprawa 2x18W IP65, oprawa wpuszczana 2x26W podtynkowa, świetlówka 26W/840/4P, świetlówka 18W/840/4P 2G11, świetlówka 36W/840.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.02.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.02.2013, dotyczące składania ofert na oprawa herm. 2x36W IP65, oprawa kloszowa biurowa 2×36, oprawa 2x18W IP65, oprawa wpuszczana 2x26W podtynkowa, świetlówka 26W/840/4P, świetlówka 18W/840/4P 2G11, świetlówka 36W/840 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kolanko rurki PCV białe, łącznik oświetlenia, oprawa energooszczędna 2×18, listwa osłonowa do rozdzielni podtynkowej 1×12, rozdzielnia podtynkowa 1×12, szyna przyłącze grzebień 3-fazowa, zestaw natynkowy 32A 3×32+0+Z.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2013, dotyczące składania ofert na kolanko rurki PCV białe, łącznik oświetlenia, oprawa energooszczędna 2×18, listwa osłonowa do rozdzielni podtynkowej 1×12, rozdzielnia podtynkowa 1×12, szyna przyłącze grzebień 3-fazowa, zestaw natynkowy 32A 3×32+0+Z informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przełącznik fi-22 3-pozycyjny, styk zwierny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2013, dotyczące składania ofert na przełącznik fi-22 3-pozycyjny, styk zwierny informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przycisk bezpieczeństwa, łącznik świecz. podtynkowy, łącznik 1-bieg. podtynkowy, przekaźnik impuls. 230V, przekaźnik instal. 230V, ramka 1-krotna, ramka 5-krotna biała, gniazdo 2x2p+z podtynkowe, łącznik schod. podtynkowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013, dotyczące składania ofert na przycisk bezpieczeństwa, łącznik świecz. podtynkowy, łącznik 1-bieg. podtynkowy, przekaźnik impuls. 230V, przekaźnik instal. 230V, ramka 1-krotna, ramka 5-krotna biała, gniazdo 2x2p+z podtynkowe, łącznik schod. podtynkowy informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na siłownik pneumatyczny kompaktowy (skok10 mm, jednostronny, złącze M5, pręt z gwintem M5); przewód wtykowy; tłumik hałasu 3/8″; elektrozawór 1/8″; zawór dławiąco zwrotny 1/8″; elektrozawór 3/8″; przewód M8; przewód pneumatyczny 8×1,25.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2012, dotyczące składania ofert na siłownik pneumatyczny kompaktowy (skok10 mm, jednostronny, złącze M5, pręt z gwintem M5); przewód wtykowy; tłumik hałasu 3/8″; elektrozawór 1/8″; zawór dławiąco zwrotny 1/8″; elektrozawór 3/8″; przewód M8; przewód pneumatyczny 8×1,25 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FESTO SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na moduł elektryczny – 1500 W 230 V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2012, dotyczące składania ofert na moduł elektryczny – 1500 W 230 V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę NIBE-BIAWAR SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przycisk PPOŻ w obudowie n/t.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2012, dotyczące składania ofert na przycisk PPOŻ w obudowie n/t informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gniazdo sił. plast. 3×16+0+Z IP44 stałe, żarówka hal. 20W 12V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2012, dotyczące składania ofert na gniazdo sił. plast. 3×16+0+Z IP44 stałe, żarówka hal. 20W 12V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik silnika (2,5-4,0)A, przewód YDY 5x1x5 mm², przycisk PPOŻ w obudowie n/t, wyłącznik silnikowy 25 2,5-4,0A, obudowa do wyłącznika silnikowego IP55, przewód YDY 5×2,5 mm².
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.11.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.11.2012, dotyczące składania ofert na wyłącznik silnika (2,5-4,0)A, przewód YDY 5x1x5 mm², przycisk PPOŻ w obudowie n/t, wyłącznik silnikowy 25 2,5-4,0A, obudowa do wyłącznika silnikowego IP55, przewód YDY 5×2,5 mm² informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik nadprądowy S301 C16, opaska kablowa 550×8,0 opk.100 szt., żarówka E27 wstrząsoodporna 230V, wyłącznik nadprądowy S301 B10, wyłącznik nadprądowy S301 C20.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2012, dotyczące składania ofert na wyłącznik nadprądowy S301 C16, opaska kablowa 550×8,0 opk. 100 szt., żarówka E27 wstrząsoodporna 230V, wyłącznik nadprądowy S301 B10, wyłącznik nadprądowy S301 C20 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wkł. topik. ultraszybka 32A/690V, końcówka ARC 240 (Al), końcówka ARC 120, podkładka AL-CU 12-1, tablica – Nie dotyk. urządz. elek. 105×148, tablica – Nie dotykać urządz. elek. 148×210, tablica – Nie dotykać urządz. elek. 74×105, kabel YKY 4×6,0 mm² 0,6/1 kV.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2012, dotyczące składania ofert na wkł. topik. ultraszybka 32A/690V, końcówka ARC 240 (Al), końcówka ARC 120, podkładka AL-CU 12-1, tablica – Nie dotyk. urządz. elek. 105×148, tablica – Nie dotykać urządz. elek. 148×210, tablica – Nie dotykać urządz. elek. 74×105, kabel YKY 4×6,0 mm² 0,6/1 kV informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przycisk grzybkowy fi-22 z samopowrotem, zielony, IP66.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2012, dotyczące składania ofert na przycisk grzybkowy fi-22 z samopowrotem, zielony, IP66 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód elastyczny 3×1,5, końcówka kab. CU 70/10, żarnik 118mm 500W, rozłącznik 400A 3-bieg., opaska kablowa 550×8,0, obudowa estradurowa 40×58, obudowa estradurowa 80×84, płyta mont. ocynk. 800×800, szafka 800x800x300 b. płyt., napęd do rozłącznika 400A na dzrwi, przekaźnik czasowy 10-funk., opaska kablowa 450×7,6, stycznik 10A 230/240V 50/60HZ, zestaw montażowy termokurczliwy ZRM-1, przewód LgY 0,75 300/500V, przewód LGY 1 300/500V, przewód sygnałowy, ekranowany 8×0,14, przewód sygnałowy, ekranowany 6×0,14, przewód LGY 1,5mm², przewód LGY 240 czarny 750V, lampa metalhalogen 250W, lampa metalhalogen 400W E40, lampa sodowa 250W E40, końcówka kablowa CU 240/12, oprawa hal. 500W bez czujn., obejma zacisku 50-240, łyżka-przyłącze zacisku 35-240.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2012, dotyczące składania ofert na przewód elastyczny 3×1,5, Końcówka kab. CU 70/10, żarnik 118mm 500W, rozłącznik 400A 3-bieg., opaska kablowa 550×8,0, obudowa estradurowa 40×58, obudowa estradurowa 80×84, płyta mont. ocynk. 800×800, szafka 800x800x300 b. płyt., napęd do rozłącznika 400A na dzrwi, przekaźnik czasowy 10-funk., opaska kablowa 450×7,6, stycznik 10A 230/240V 50/60HZ, zestaw montażowy termokurczliwy ZRM-1, przewód LgY 0,75 300/500V, przewód LGY 1 300/500V, przewód sygnałowy, ekranowany 8×0,14, przewód sygnałowy, ekranowany 6×0,14, przewód LGY 1,5mm², przewód LGY 240 czarny 750V, lampa metalhalogen 250W, lampa metalhalogen 400W E40, lampa sodowa 250W E40, końcówka kablowa CU 240/12, oprawa hal. 500W bez czujn., obejma zacisku 50-240, łyżka-przyłącze zacisku 35-240 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej hydrauliczny L-HL 32 180 kg.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012, dotyczące składania ofert na olej hydrauliczny L-HL 32 180 kg informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS OIL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na benzyna ekstrakcyjna 0,5 L.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012, dotyczące składania ofert na benzyna ekstrakcyjna 0,5 L informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PPHU ANED EXPORT-IMPORT.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wył. 3F p. poraż. P-304 100A/30MA, wył. 3F p. poraż. P-304 100A/300MA, przewód OMY 2×0,75 mm² 300/300V, oprawa kan. 100W siat. met., żarnik 118 mm 150W 220V, żarnik 300W 118mm 2000H, żarnik 118mm 500W, żarówka hal. MR11 20W 12V, wkładka topikowa WT-00/C 63A, obudowa 400x400x200 metalowa drzwi pełne, wył. p. poraż. EFI-4 3F 63A 300MA, wył. p. poraż. P-304 63A/30MA 3F, rozłącznik 250A 3-bieg. b.pokr., rozdzielnia podtynkowa stalowa z drzwiami pełnymi IP30, 5 rzędów, 120 modułów, wym. zew. wys. 920mm, szer. 590 mm, gł. 134mm, puszka montażowa 2390, puszka inst. 60 łączeniowa pogł., gniazdo sił. plast. 3×63+0+Z, zacisk toru zerow. mostek 12/N niebieski, zacisk toru zerow. mostek 15/N niebieski, zacisk toru zerow. mostek 15/Z zielony, rozłącznik 400A 3-bieg., łącznik pojedyn. herm. WNT-100C biały, wył. 3P p. poraż. P-304 40A/30MA, żarówka E27 100W 230V wstrząsoodporna.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012, dotyczące składania ofert na wył. 3F p.poraż. P-304 100A/30MA, wył. 3F p. poraż. P-304 100A/300MA, przewód OMY 2×0,75 mm² 300/300V, oprawa kan. 100W siat. met., żarnik 118 mm 150W 220V, żarnik 300W 118mm 2000H, żarnik 118mm 500W, żarówka hal. MR11 20W 12V, wkładka topikowa WT-00/C 63A, obudowa 400x400x200 metalowa drzwi pełne, wył. p. poraż. EFI-4 3F 63A 300MA, wył. p. poraż. P-304 63A/30MA 3F, rozłącznik 250A 3-bieg. b.pokr., rozdzielnia podtynkowa stalowa z drzwiami pełnymi IP30, 5 rzędów, 120 modułów, wym. zew. wys. 920mm, szer. 590 mm, gł. 134mm, puszka montażowa 2390, puszka inst. 60 łączeniowa pogł., gniazdo sił. plast. 3×63+0+Z, zacisk toru zerow. mostek 12/N niebieski, zacisk toru zerow. mostek 15/N niebieski, zacisk toru zerow. mostek 15/Z zielony, rozłącznik 400A 3-bieg., łącznik pojedyn. herm. WNT-100C biały, wył. 3P p. poraż. P-304 40A/30MA, żarówka E27 100W 230V wstrząsoodporna informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na drut spaw. 3,25 mm SPG1 miedz..
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.08.2012, dotyczące składania ofert na drut spaw. 3,25 mm SPG1 miedz. informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PHU SPAW.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 3×2,5, puszka instalacyjna biała, wyłącznik nadprądowy S303 C6, wtyczka sił. plast. 3×32+0+Z IP44 przenośna, szyna TH35 pełna L=1mb, końcówka kablowa CU 120/12 kor cynow., wyłącznik nadprądowy S301 C25, wyłącznik p. poraż. P-304 63A/30mA, obud. 800x840x250 met. drz. peł. IP66, stycznik instal. 40A/230V 4Z, opaska kablowa do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych 550×8,0, dławik kablowy 13,5 IP68, dławik 16 IP68 z nakrętką, zacisk instalacyjny 3×2,5, przewód LgY 1×25,0mm, końcówka kabla AL-240, końcówka 25/22 tulej. izolowana, obud. 580x400x250 met. drz. peł. IP66, rura elektroinstalacyjna gładka fi-37 do układania i zabezpieczania przewodów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.08.2012, dotyczące składania ofert na przewód YDY 3×2,5, puszka instalacyjna biała, wyłącznik nadprądowy S303 C6, wtyczka sił. plast. 3×32+0+Z IP44 przenośna, szyna TH35 pełna L=1mb, końcówka kablowa CU 120/12 kor cynow., wyłącznik nadprądowy S301 C25, wyłącznik p. poraż. P-304 63A/30mA, obud. 800x840x250 met. drz. peł. IP66, stycznik instal. 40A/230V 4Z, opaska kablowa do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych 550×8,0, dławik kablowy 13,5 IP68, dławik 16 IP68 z nakrętką, zacisk instalacyjny 3×2,5, przewód LgY 1×25,0mm, końcówka kabla AL-240, końcówka 25/22 tulej. izolowana, obud. 580x400x250 met. drz. peł. IP66, rura elektroinstalacyjna gładka fi-37 do układania i zabezpieczania przewodów informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na uchwyt stal. fi-15 (20-23) z gumą, łącznik PE/PE fi-25, zawór kulowy fi-50 rączka, zawór kulowy fi-50 wzmocniony.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.07.2012, dotyczące składania ofert na uchwyt stal. fi-15 (20-23) z gumą, łącznik PE/PE fi-25, zawór kulowy fi-50 rączka, zawór kulowy fi-50 wzmocniony informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód 4x2x034 mm² 300/500V, kanał 90×60.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2012, dotyczące składania ofert na przewód 4x2x034 mm² 300/500V, kanał 90×60 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód LgY 16 750V, przewód YDYp 3×1.5mm², przewód YDYp 3×2.5mm², oprawa 400W, skrzynka rozdziel. N/T 12 IP 40, końcówka kablowa CU 16/8 cynowana.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2012, dotyczące składania ofert na przewód LgY 16 750V, przewód YDYp 3×1.5mm², przewód YDYp 3×2.5mm², oprawa 400W, skrzynka rozdziel. N/T 12 IP 40, końcówka kablowa CU 16/8 cynowana informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura osłonowa karbowana fi 75 mm niebieska.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2012, dotyczące składania ofert na rura osłonowa karbowana fi 75 mm niebieska informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. H. U. EL-HURT I SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDYP 3×1,5, przewód YDYP 3×2,5.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2012, dotyczące składania ofert na przewód YDYP 3×1,5, przewód YDYP 3×2,5 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. H. U. EL-HURT I SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 3×2,5, przewód YDY 3×1,5, oprawa 400W E40 IP65, lampa metalhal. 400W E40, kabel YAKXS 4×240 1kV, rozłącznik 400A 3-polowy, przewód YDY 5×2,5mm².
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2012, dotyczące składania ofert na przewód YDY 3×2,5, przewód YDY 3×1,5, oprawa 400W E40 IP65, lampa metalhal. 400W E40, kabel YAKXS 4×240 1kV, rozłącznik 400A 3-polowy, przewód YDY 5×2,5mm² informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik nadprądowy S303 C32.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012, dotyczące składania ofert na wyłącznik nadprądowy S303 C32 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na styk rozwierny M22-K01, łącznik mocujący M22-A, styk zwierny M22-K10, rura termokurcz. 18.0/6.0 z klejem, gniazdo sił. plast. 3×32+0+Z, rura termokurcz. 12.0/4 z klejem, rura osłonowa 160/6M czerwona karb., rura osłonowa 160 mm osłonowa, karbowana niebieska, rurka termokur. 22/6×1 czarna z klejem, rura termokurczliwa 35/12 z klejem, rura termokurczliwa 40/16 z klejem, peszel 2/16 13×17.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012, dotyczące składania ofert na styk rozwierny M22-K01, łącznik mocujący M22-A, styk zwierny M22-K10, rura termokurcz. 18.0/6.0 z klejem, gniazdo sił. plast. 3×32+0+Z, rura termokurcz. 12.0/4 z klejem, rura osłonowa 160/6M czerwona karb., rura osłonowa 160 mm osłonowa, karbowana niebieska, rurka termokur. 22/6×1 czarna z klejem, rura termokurczliwa 35/12 z klejem, rura termokurczliwa 40/16 z klejem, peszel 2/16 13×17 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na farba antykorozyjna aluminiowa 10L, silikon bezbarwny 310ml, taśma malarska szer. 38mm, taśma malarska szer. 48mm, taśma pakowa 48×50 bezbarwna, pędzel angielski 2″, farba drogowa żółta 30kg, piana montażowa 750ml, emalia akrylowa biała 1L, rozcieńczalnik styrenowy 10L.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012, dotyczące składania ofert na farba antykorozyjna aluminiowa 10L, silikon bezbarwny 310ml, taśma malarska szer. 38mm, taśma malarska szer. 48mm, taśma pakowa 48×50 bezbarwna, pędzel angielski 2″, farba drogowa żółta 30kg, piana montażowa 750ml, emalia akrylowa biała 1L, rozcieńczalnik styrenowy 10L informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CHEMIA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rozłącznik z rączka 160A 3P, rozłącznik z rączka 250A 3P.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012, dotyczące składania ofert na rozłącznik z rączka 160A 3P, rozłącznik z rączka 250A 3P informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PHU ELEKTRYK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód AsXSn 4×25 mm², drut odgromowy fi 6 oc., rura osłonowa fi 75, śruba hakowa 16×215, śruba hakowa 16×150, przewód YDY 5×1,5, programator analogowy dobowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012, dotyczące składania ofert na przewód AsXSn 4×25 mm², drut odgromowy fi 6 oc., rura osłonowa fi 75, śruba hakowa 16×215, śruba hakowa 16×150, przewód YDY 5×1,5, programator analogowy dobowy informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PHU ELEKTRYK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 3×2,5, gniazdo sił. 16A/5, opaska kablowa 4,8×360, puszka 6 wył. 5×2,5 , przewód YDY 5×4,0 mm, przewód YDY 5×2,5mm² 450/750V, płyta montażowa 40×50, płyta montażowa 40×60, szyna 7/1M.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2012, dotyczące składania ofert na przewód YDY 3×2,5, gniazdo sił. 16A/5, opaska kablowa 4,8×360, puszka 6 wył. 5×2,5 , przewód YDY 5×4,0 mm, przewód YDY 5×2,5mm² 450/750V, płyta montażowa 40×50, płyta montażowa 40×60, szyna 7/1M informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PHU ELEKTRYK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 3×2,5, zacisk instalacyjny 3×2,5 mm², puszka instalacyjna biała, zacisk instalacyjny 4×2,5 mm², przewód YDY 3×1,5.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012, dotyczące składania ofert na przewód YDY 3×2,5, zacisk instalacyjny 3×2,5 mm², puszka instalacyjna biała, zacisk instalacyjny 4×2,5 mm², przewód YDY 3×1,5 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wtyk przenośny 32A 5P IP44, hak naciągowy M12, śruba rzymska M12, opaski kablowe czarne 540×7,5.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012, dotyczące składania ofert na wtyk przenośny 32A 5P IP44, hak naciągowy M12, śruba rzymska M12, opaski kablowe czarne 540×7,5 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na drut spaw. 3,25 mm miedz..
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2012, dotyczące składania ofert na drut spaw. 3,25 mm miedz. informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PHU SPAW.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pokrywa czołowa p-2 biała, uchwyt dystansowy z taśmą, rura karb. dwuścienna 50/50 niebieska, rura karb. dwuścienna 75/50 niebieska, rozłącznik 200 A.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2012, dotyczące składania ofert na pokrywa czołowa p-2 biała, uchwyt dystansowy z taśmą, rura karb. dwuścienna 50/50 niebieska, rura karb. dwuścienna 75/50 niebieska, rozłącznik 200 A informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na styk rozwierny M22-K01, zacisk prądowy szary 50AL, 35CU, zacisk prądowy niebieski 50AL, 35CU, zacisk prądowy żółty 50AL, 35CU, lampka sygn. pł. fi-22 zielona, lampka sygn. pł. fi-22 biała, lampka sygn. pł. fi-22 czerwona, przycisk płaski fi-22, dioda sygnalizacyjna 230V biała, dioda sygnalizacyjna 230V czerwona, dioda sygnalizacyjna 230V zielona, wyłącznik nadprądowy 1 fazowy B20, przewód YDY 3×2,5, wyłącznik nadprądowy 1 fazowy B10, szyna TH 35 pełna L=1mb, przewód OWY żo 3×1,5, przewód YDYp 3×1,5mm², obud. met. z płytą 400x400x200, wtyczka 1 fazowa 16A 2P+0 biała kątowa, gniazdo 3x2P+Z, rura osłonowa 110mm niebieska, kabel YAKXS 4x120mm² 0,6/1kV, kabel YAKXS 4x50mm² 0,6/1kV, wyłącznik nadprądowy 1 fazowy B16, gniazdo wielokrotne 4x2P+Z, żarówka 60W E27, wyłącznik nadprądowy 3 fazowy C20, wyłącznik nadprądowy 3 fazowy C63, zacisk prądowy szary 3-tor. 50AL, 35CU.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.05.2012, dotyczące składania ofert na styk rozwierny M22-K01, zacisk prądowy szary 50AL, 35CU, zacisk prądowy niebieski 50AL, 35CU, zacisk prądowy żółty 50AL, 35CU, lampka sygn. pł. fi-22 zielona, lampka sygn. pł. fi-22 biała, lampka sygn. pł. fi-22 czerwona, przycisk płaski fi-22, dioda sygnalizacyjna 230V biała, dioda sygnalizacyjna 230V czerwona, dioda sygnalizacyjna 230V zielona, wyłącznik nadprądowy 1 fazowy B20, przewód YDY 3×2,5, wyłącznik nadprądowy 1 fazowy B10, szyna TH 35 pełna L=1mb, przewód OWY żo 3×1,5, przewód YDYp 3×1,5mm², obud. met. z płytą 400x400x200, wtyczka 1 fazowa 16A 2P+0 biała kątowa, gniazdo 3x2P+Z, rura osłonowa 110mm niebieska, kabel YAKXS 4x120mm² 0,6/1kV, kabel YAKXS 4x50mm² 0,6/1kV, wyłącznik nadprądowy 1 fazowy B16, gniazdo wielokrotne 4x2P+Z, żarówka 60W E27, wyłącznik nadprądowy 3 fazowy C20, wyłącznik nadprądowy 3 fazowy C63, zacisk prądowy szary 3-tor. 50AL, 35CU informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elektroda spawalnicza zasadowa z dodatkiem CR i Mo do spawania stali chromowych w temperaturze do 600 stopni Celsjusza.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2012, dotyczące składania ofert na elektroda spawalnicza zasadowa z dodatkiem CR i Mo do spawania stali chromowych w temperaturze do 600 stopni Celsjusza informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RYWAL-RHC SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik nadprądowy S303 D40.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2012, dotyczące składania ofert na wyłącznik nadprądowy S303 D40 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na końcówka 10-120 (Cu), łącznik hermetyczny pośw. WNT-500CS, wyłącznik inst. 3P C 6A, Złączka 6mm 12-TOR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2012, dotyczące składania ofert na końcówka 10-120 (Cu), łącznik hermetyczny pośw. WNT-500CS, wyłącznik inst. 3P C 6A, Złączka 6mm 12-TOR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura termokurczliwa 8.0/2.0×1, rura termokurczliwa 2.4/1.2×1, rura termokurczliwa 3.2/1.6×1, rura termokurczliwa 12.7/6.4×1, rura termokurczliwa 9.5/4.8×1, wyłącznik inst. 1-fazowy C 25A.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2012, dotyczące składania ofert na rura termokurczliwa 8.0/2.0×1, rura termokurczliwa 2.4/1.2×1, rura termokurczliwa 3.2/1.6×1, rura termokurczliwa 12.7/6.4×1, rura termokurczliwa 9.5/4.8×1, wyłącznik inst. 1-fazowy C 25A informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na puszka hermetyczna P2, natynkowa, biała, pusta, oprawa halogenowa 500W, czarna.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2014, dotyczące składania ofert na puszka hermetyczna P2, natynkowa, biała, pusta, oprawa halogenowa 500W, czarna informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na łącznik dzwonkowy podtynkowy, oprawa oświetleniowa ścienno-sufitowa 11W IP54, świetlówka 26W/840/4P G24.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2013, dotyczące składania ofert na łącznik dzwonkowy podtynkowy, oprawa oświetleniowa ścienno-sufitowa 11W IP54, świetlówka 26W/840/4P G24 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na oprawa kloszowa biurowa 2x36W, moduł awaryjny do opraw jarzeniowych 36W.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2013, dotyczące składania ofert na oprawa kloszowa biurowa 2x36W, moduł awaryjny do opraw jarzeniowych 36W informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dybel do suchego tynku 4×12.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2013, dotyczące składania ofert na dybel do suchego tynku 4×12 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Z. P. U. H. KROMET WIESŁAW KROPIEWNICKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na łącznik świecznikowy p/t biały IP20.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2013, dotyczące składania ofert na łącznik świecznikowy p/t biały IP20 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ręczny przycisk p. pożarowy nadtynkowy (uruchamianie sygnału po zbiciu szybki) 500V IP65.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2013, dotyczące składania ofert na ręczny przycisk p. pożarowy nadtynkowy (uruchamianie sygnału po zbiciu szybki) 500V IP65 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na grzejnik V21 600/2200, grzejnik V22 600/2600, grzejnik V11 600/1400, grzejnik V11 600/400, złączka zaciskowa do rury CU gw 3/4-15×1, uchwyt plastikowy 28 podwójny, zawór bezpieczeństwa 3/4″.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2013, dotyczące składania ofert na grzejnik V21 600/2200, grzejnik V22 600/2600, grzejnik V11 600/1400, grzejnik V11 600/400, złączka zaciskowa do rury CU gw 3/4-15×1, uchwyt plastikowy 28 podwójny, zawór bezpieczeństwa 3/4″ informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zespół przyłącz. do grzej. pr. 3/4″, rura CU 28×1.0 L-5m twarda, rura CU 15×1.0 L-5m twarda, miedziany trójnik 28-15-28, miedziane kolanko 28-2, miedziane kolanko 15-2, miedziane kolanko 28-1, miedziane kolanko 15-1, zaślepka CU 28, lut miękki 250g 3mm, czyścik do miedzi (10 szt.) opak., pasta lutownicza (topnik), mufa CU 28, złączka CU 28×1″ gwint zewnętrzny, złączka CU 28×1″ gwint wewnętrzny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2013, dotyczące składania ofert na zespół przyłącz. do grzej. pr. 3/4″, rura CU 28×1.0 L-5m twarda, rura CU 15×1.0 L-5m twarda, miedziany trójnik 28-15-28, miedziane kolanko 28-2, miedziane kolanko 15-2, miedziane kolanko 28-1, miedziane kolanko 15-1, zaślepka CU 28, lut miękki 250g 3mm, czyścik do miedzi (10 szt.) opak., pasta lutownicza (topnik), mufa CU 28, złączka CU 28×1″ gwint zewnętrzny, złączka CU 28×1″ gwint wewnętrzny informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na korek PCV 160, rura PCV 160/3.2×3000, syfon pisuarowy butelkowy, kolanko 110×90 WC, redukcja gumowa 110/100, redukcja 50×32, zawór zwrotny fi-32, wywiewka PCV 160, rura PCV 110×3000, trójnik PCV 160/110 <87, redukcja fi-160×110, uchwyt stal. fi-160, pasta uszczelniająca 250g, trójnik PP 160/160 <87.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2013, dotyczące składania ofert na korek PCV 160, rura PCV 160/3.2×3000, syfon pisuarowy butelkowy, kolanko 110×90 WC, redukcja gumowa 110/100, redukcja 50×32, zawór zwrotny fi-32, wywiewka PCV 160, rura PCV 110×3000, trójnik PCV 160/110 <87, redukcja fi-160×110, uchwyt stal. fi-160, pasta uszczelniająca 250g, trójnik PP 160/160 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na oprawa herm. 2x36W IP65, świetlówka 36W/840, oprawa kloszowa biurowa 2x36W, świetlówka 24W/840/2g10.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2013, dotyczące składania ofert na oprawa herm. 2x36W IP65, świetlówka 36W/840, oprawa kloszowa biurowa 2x36W, świetlówka 24W/840/2g10 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na piktogram do opraw ewakuacyjnych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2013, dotyczące składania ofert na piktogram do opraw ewakuacyjnych informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na oprawa 8W 3h dwuzadaniowa awaryjna, rura karb. dwuścienna osłonowa 75/50 niebieska, oprawa 100W IP44, taśma izolacyjna 15mmx10m, przewód YDY 5×10.0.
  Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2013, dotyczące składania ofert na oprawa 8W 3h dwuzadaniowa awaryjna, rura karb. dwuścienna osłonowa 75/50 niebieska, oprawa 100W IP44, taśma izolacyjna 15mmx10m, przewód YDY 5×10.0 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 16A 22×58.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2013, dotyczące składania ofert na wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 16A 22×58 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik inst. 1-fazowy C16A, wyłącznik inst. 1-fazowy C10A, wyłącznik różnic. 3-fazowy 63A 30mA, suszarka do rąk.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2013, dotyczące składania ofert na wyłącznik inst. 1-fazowy C16A, wyłącznik inst. 1-fazowy C10A, wyłącznik różnic. 3-fazowy 63A 30mA, suszarka do rąk informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kołek do betonu 10×120.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2013, dotyczące składania ofert na kołek do betonu 10×120 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MT-METAL M. MIĄSZKIEWICZ T. PERKOWSKI SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kolanko segmentowe wentylacyjne z blachy oc. fi-250/90, rozeta fi-250 malowana, wyrzutnia dachowa typ C1 z blachy oc., DN 315.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2013, dotyczące składania ofert na kolanko segmentowe wentylacyjne z blachy oc. fi-250/90, rozeta fi-250 malowana, wyrzutnia dachowa typ C1 z blachy oc., DN 315 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę TERMITECH A. T. JAROSZEWICZ SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wentylator bębnowy, jednostrumieniowy, przeciwwybuchowy, 1400 obr./min., zasilanie 3-fazowe, pozycja pracy lewa.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2013, dotyczące składania ofert na wentylator bębnowy, jednostrumieniowy, przeciwwybuchowy, 1400 obr./min., zasilanie 3-fazowe, pozycja pracy lewa informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FABRYKA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNYCH KONWEKTOR SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na krata, wyrzutnia fi-250+siatka 2×2 z drutu oc., przepustnica zamykająca fi DN-250, złączka D-250 mm, kanał z rury zwijanej (blacha oc.) fi-250 mm, kanał z rury zwijanej (blacha oc.) fi-315 mm, trójnik wentylacyjny oc. 90 st. 250/250.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2013, dotyczące składania ofert na krata, wyrzutnia fi-250+siatka 2×2 z drutu oc., przepustnica zamykająca fi DN-250, złączka D-250 mm, kanał z rury zwijanej (blacha oc.) fi-250 mm, kanał z rury zwijanej (blacha oc.) fi-315 mm, trójnik wentylacyjny oc. 90 st. 250/250 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę TERMITECH A. T. JAROSZEWICZ SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przejście PE/GW 50×32, przejście PE/GW 50×50, czwórnik 160x160x160, kolano fi-160<90, korek PCV 160, mufa PCV fi-160, rura PCV 110×315, rura PCV 160/3.2×3000, rura 110×1000 biała, rura PCV fi-160×3.2×1000, rura PCV fi-110×2000, rura PCV fi-160/3.2×2000, trójnik 160/110, trójnik 160/160, uchwyt stal. fi-160 (155-163), uchwyt stal./gum. na rurę 6-calową, uchwyt stal./gum. na rurę 4-calową.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013, dotyczące składania ofert na przejście PE/GW 50×32, przejście PE/GW 50×50, czwórnik 160x160x160, kolano fi-160<90, korek PCV 160, mufa PCV fi-160, rura PCV 110×315, rura PCV 160/3.2×3000, rura 110×1000 biała, rura PCV fi-160×3.2×1000, rura PCV fi-110×2000, rura PCV fi-160/3.2×2000, trójnik 160/110, trójnik 160/160, uchwyt stal. fi-160 (155-163), uchwyt stal./gum. na rurę 6-calową, uchwyt stal./gum. na rurę 4-calową informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 3×1,5.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2012, dotyczące składania ofert na przewód YDY 3×1,5 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. H. U. ELEKTRYK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na otulina termoizol. na kolano 90/20, otulina termoizol. na kolano 90/30.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2012, dotyczące składania ofert na otulina termoizol. na kolano 90/20, otulina termoizol. na kolano 90/30 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę INSA J. K. ALEKSIEJCZUK, W. J. KUSZNIER SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na otulina na kolano hamb. 90/20 fi-80, otulina na kolano hamb. 114/20 fi-100.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2012, dotyczące składania ofert na otulina na kolano hamb. 90/20 fi-80, otulina na kolano hamb. 114/20 fi-100 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na grzejnik zaworowy 11-604, grzejnik zaworowy 11-606, grzejnik zaworowy 11-610, grzejnik uniwersalny 22-604, grzejnik uniwersalny 22-612, grzejnik uniwersalny 22-630, grzejnik uniwersalny 22-930.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2012, dotyczące składania ofert na grzejnik zaworowy 11-604, grzejnik zaworowy 11-606, grzejnik zaworowy 11-610, grzejnik uniwersalny 22-604, grzejnik uniwersalny 22-612, grzejnik uniwersalny 22-630, grzejnik uniwersalny 22-930 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RZOŃCA PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH JÓZEF RZOŃCA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rączka do zaworu 32/125, SP-kolano hamburskie 100/108.0×3.6, zawór kulowy kołnierzowy fi-80 bez rączki, zawór kulowy kołnierzowy fi-100 bez rączki, kołnierz płaski fi 100/108.0, zawór kulowy kołnierzowy fi-50, uszczelka 50/3, otulina PUR na kolano hamb. 90/20 80, otulina PUR na kolano hamb. 78/20 65, otuina PUR 108/20 fi-100 L-1000, otulina PUR na kolano hamb. 62/20 50, otulina PUR na kolano hamb. 108/20 100, otulina PUR 90/20 fi-80 L-1000, otulina PUR 78/20 fi-65 L-1000, otulina PUR 62/20 fi-50 L-1000.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012, dotyczące składania ofert na rączka do zaworu 32/125, SP-kolano hamburskie 100/108.0×3.6, zawór kulowy kołnierzowy fi-80 bez rączki, zawór kulowy kołnierzowy fi-100 bez rączki, kołnierz płaski fi 100/108.0, zawór kulowy kołnierzowy fi-50, uszczelka 50/3, otulina PUR na kolano hamb. 90/20 80, otulina PUR na kolano hamb. 78/20 65, otuina PUR 108/20 fi-100 L-1000, otulina PUR na kolano hamb. 62/20 50, otulina PUR na kolano hamb. 108/20 100, otulina PUR 90/20 fi-80 L-1000, otulina PUR 78/20 fi-65 L-1000, otulina PUR 62/20 fi-50 L-1000 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kolano hamburskie fi-80, kołnierz płaski fi-80, uszczelka fi-80/3, kołnierz płaski fi-50, kołnierz płaski fi-100, kolano hamburskie fi-100, zawór kul. koł. fi-80 (1,6/150) bez rączki, zawór kul. koł. fi-100 (1,6/150) bez rączki, rączka do zaworu DN 65-80, rączka do zaworu 32/125, uszczelka fi-50/3, uszczelka fi-100/3, redukcja do wspawania 80/50.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.08.2012, dotyczące składania ofert na kolano hamburskie fi-80, kołnierz płaski fi-80, uszczelka fi-80/3, kołnierz płaski fi-50, kołnierz płaski fi-100, kolano hamburskie fi-100, zawór kul. koł. fi-80 (1,6/150) bez rączki, zawór kul. koł. fi-100 (1,6/150) bez rączki, rączka do zaworu DN 65-80, rączka do zaworu 32/125, uszczelka fi-50/3, uszczelka fi-100/3, redukcja do wspawania 80/50 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wkręt samow. 5.5×32.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.08.2012, dotyczące składania ofert na wkręt samow. 5.5×32 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Z. P. U. H. KROMET WIESŁAW KROPIEWNICKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na drut odgromowy fi 6 oc., śruba hakowa 16×215, przewód YDY 3×1,5, przewód YDY 3×2.5, śruba hakowa 16×255.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.08.2012, dotyczące składania ofert na drut odgromowy fi 6 oc., śruba hakowa 16×215, przewód YDY 3×1,5, przewód YDY 3×2.5, śruba hakowa 16×255 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. H. U. ELEKTRYK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha montażowa – 80, hak nakrętkowy M-16.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2012, dotyczące składania ofert na blacha montażowa – 80, hak nakrętkowy M-16 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. H. U. EL-HURT I SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rozłącznik 250A 3-bieg. b.pokr., końcówka kablowa 8-16 miedziana, stycznik modułowy 40A 230V 4 styki zwierne, programator anal. dobowy najkrótszy czas przeł. 15mn, klasa ochronności IP20, listwa przyłączeniowa IP2 (zasilanie 1, odpływy 12, dł. 113mm), wyłącznik inst. 1P C 25A, wył. różnic. 4P 40A 30mA, uchwyt pośr. D1H/3 czarny, pokrętło czarne 1/2 IP65 + wałek 400 mm, starter 4-65W 220-240V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.06.2012, dotyczące składania ofert na rozłącznik 250A 3-bieg. b.pokr., końcówka kablowa 8-16 miedziana, stycznik modułowy 40A 230V 4 styki zwierne, programator anal. dobowy najkrótszy czas przeł. 15mn, klasa ochronności IP20, listwa przyłączeniowa IP2 (zasilanie 1, odpływy 12, dł. 113mm), wyłącznik inst. 1P C 25A, wył. różnic. 4P 40A 30mA, uchwyt pośr. D1H/3 czarny, pokrętło czarne 1/2 IP65 + wałek 400 mm, starter 4-65W 220-240V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elektroda 3,25.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2012, dotyczące składania ofert na elektroda 3,25 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KROKUS W DOBRZYNIÓWCE .

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 50x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012, dotyczące składania ofert na blacha 50x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION POLAND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na mufa czarna spaw. fi-20, kolano hamburskie fi-80, zawór kul. ze śrub. 3/4″ PN40, zawór kulowy 1/2″, kolano hamburskie fi-50, mufa czarna spaw. fi-15.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2012, dotyczące składania ofert na mufa czarna spaw. fi-20, kolano hamburskie fi-80, zawór kul. ze śrub. 3/4″ PN40, zawór kulowy 1/2″, kolano hamburskie fi-50, mufa czarna spaw. fi-15 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na lampka płaska M22 niebieska, oprawka biała 18-30V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2012, dotyczące składania ofert na lampka płaska M22 niebieska, oprawka biała 18-30V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód OMY 3×2.5, przewód OMY 3×1.5mm, przewód OMY 3×1.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2012, dotyczące składania ofert na przewód OMY 3×2.5, przewód OMY 3×1.5mm, przewód OMY 3×1 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. H. U. ELEKTRYK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na końcówka kabla tulejkowa alum. cienkościenna 240, rura osłonowa karbowana 25 bez drutu prowadzącego gładkościenna wew., obud. 400x300x150 met. drz. peł. IP66, dławik kablowy PG 48, końcówka kablowa oczkowa tulejkowa CU grubościenna 12-70, zacisk instalacyjny 4*2,5 mm².
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2012, dotyczące składania ofert na końcówka kabla tulejkowa alum. cienkościenna 240, rura osłonowa karbowana 25 bez drutu prowadzącego gładkościenna wew., obud. 400x300x150 met. drz. peł. IP66, dławik kablowy PG 48, końcówka kablowa oczkowa tulejkowa CU grubościenna 12-70, zacisk instalacyjny 4*2,5 mm² informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód OMY 3×1.5 mm.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2012, dotyczące składania ofert na przewód OMY 3×1.5 mm informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. H. U. ELEKTRYK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dławik kablowy PG21 IP68 12-21mm, zacisk KE 61 do 50mm² AL/CU szary, zacisk KE 61.3 do 50mm² AL/CU żółty, podstawka skrzynki Z-2/2, pokrywa boczna z uszczelką, płyta montażowa do Z-2, śruba skręcająca, gniazdo stałe 32A 5P IP44, wyłącznik różnic.4P 63A 30mA, wyłącznik inst. 3P C 32A, wyłącz. inst. 3P C 50A MC350A.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012, dotyczące składania ofert na dławik kablowy PG21 IP68 12-21mm, zacisk KE 61 do 50mm² AL/CU szary, zacisk KE 61.3 do 50mm² AL/CU żółty, podstawka skrzynki Z-2/2, pokrywa boczna z uszczelką, płyta montażowa do Z-2, śruba skręcająca, gniazdo stałe 32A 5P IP44, wyłącznik różnic.4P 63A 30mA, wyłącznik inst. 3P C 32A, wyłącz. inst. 3P C 50A MC350A informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rozdzielnica 380V, 3x32A/5P; 4x230V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2012, dotyczące składania ofert na rozdzielnica 380V, 3x32A/5P; 4x230V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 3×1,5.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2012, dotyczące składania ofert na przewód YDY 3×1,5 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. H. U. ELEKTRYK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ramka 1-krotna biała.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2012, dotyczące składania ofert na ramka 1-krotna biała informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik nadprądowy S303 C40.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2012, dotyczące składania ofert na wyłącznik nadprądowy S303 C40 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wkładka przemysłowa wielkość I 160A, puszka instalacyjna 150/110/70.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2012, dotyczące składania ofert na wkładka przemysłowa wielkość I 160A, puszka instalacyjna 150/110/70 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. H. U. ELEKTRYK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik instalacyjny C80 3-polowy, wyłącznik różnicowo-prądowy 80A/03 4-polowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2012, dotyczące składania ofert na wyłącznik instalacyjny C80 3-polowy, wyłącznik różnicowo-prądowy 80A/03 4-polowy informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A 30mA AC, wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 63A 30mA.
  Zapytanie ofertowe z dnia 31.01.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.01.2012, dotyczące składania ofert na wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A 30mA AC, wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 63A 30mA informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na łącznik świecznikowy podwójny (moduł) do ramki 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały IP44, ramka 4-krotna biała.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2012, dotyczące składania ofert na łącznik świecznikowy podwójny (moduł) do ramki 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały IP44, ramka 4-krotna biała informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 100A 300mA, gniazdo podwójne hermetyczne natynkowe, wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 63A 30mA.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2012, dotyczące składania ofert na wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 100A 300mA, gniazdo podwójne hermetyczne natynkowe, wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 63A 30mA informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 3×2,5 mm, 450/750V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2012, dotyczące składania ofert na przewód YDY 3×2,5 mm, 450/750V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 5×6.0mm, odgałęźnik met. 5×10, gniazdo przenośne 3x2p + z.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2012, dotyczące składania ofert na przewód YDY 5×6.0mm, odgałęźnik met. 5×10, gniazdo przenośne 3x2p + z informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rozłącznik izol. 4P 100A.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2012, dotyczące składania ofert na rozłącznik izol. 4P 100A informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na końcówka 35-18.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2012, dotyczące składania ofert na końcówka 35-18 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na osłony wentylacyjne
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2013
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 14.03.2013 na osłony wentylacyjne, informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Prowent Białystok A. Poleszuk SJ

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profile, gładź tynkową
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2013
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 23.09.2013 na profile, gładź tynkową informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gips szpachlowy, narożnik, siatka z włókna szklanego, gładź tynkową
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.08.2013
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 26.08.2013 na gips szpachlowy, narożnik, siatka z włókna szklanego, gładź tynkową informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na siatka z włókna szklanego, narożnik aluminiowy, płyta zwykła
  Zapytanie ofertowe z dnia 29.07.2013
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 29.07.2013 na siatka z włókna szklanego, narożnik aluminiowy, płyta zwykła informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płytę zwykłą
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2013
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 08.07.2013 na płytę zwykłą informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na krzesło na kółkach obrotowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2014
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 03.02.2014 na krzesło na kółkach obrotowe informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Mikomax Meble Biurowe Andrzej Strzymiński Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na krzesło na fotel konferencyjny na płozie
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2014
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 10.02.2014 na fotel konferencyjny na płozie informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Mikomax Meble Biurowe Andrzej Strzymiński Białystok

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kopiarkę
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.03.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.03.2014 na kopiarkę informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ANYO Antoni Sierosławski.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na puszka natynkowa pojedyncza biała, ramka pojedyncza, pokrywa gniazda teleinformatycznego, przewód skrętka
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.08.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.08.2013 dotyczące składania ofert na puszka natynkowa pojedyncza biała, ramka pojedyncza, pokrywa gniazda teleinformatycznego, przewód skrętka informujemy, iż wybrano firmę Centrum Informatyki Zeto S.A Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na panel rozdzielczy, przełącznik, konwerter światłowodowy
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2012 dotyczące składania ofert na panel rozdzielczy, przełącznik, konwerter światłowodowy informujemy, iż wybrano firmę Centrum Informatyki Zeto S.A Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na szafę teleinformatyczną, kabel światłowodowy, wykonanie i testowanie połączeń światłowodowych, moduły światłowodowe, patch panel, moduły, łączówki, magazyn na łączówki, puszki, ramki, pokrywy gniazda, szafki teleinformatyczne, półki do szaf
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2013 dotyczące składania ofert na szafę teleinformatyczną, kabel światłowodowy, wykonanie i testowanie połączeń światłowodowych, moduły światłowodowe, patch panel, moduły, łączówki, magazyn na łączówki, puszki, ramki, pokrywy gniazda, szafki teleinformatyczne, półki do szaf informujemy, iż wybrano firmę Centrum Informatyki Zeto S.A Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewody zasilające
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2013 dotyczące składania ofert na przewody zasilające informujemy, iż wybrano firmę Elkond Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na cement
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2013 dotyczące składania ofert na cement informujemy, iż wybrano firmę Narbud Market Budowlano-Ogrodniczy Dom i Ogród Sp. z o.o. Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na cement
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2013 dotyczące składania ofert na cement informujemy, iż wybrano firmę Narbud Market Budowlano-Ogrodniczy Dom i Ogród Sp. z o.o. Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na krzyżyki dystansowe, farby emulsyjne, płyty gipsowe, pianki pistoletowe, ołówki murarskie, ostrze noża łamanego, folię czarną pędzle, kratki malarskie, zaprawy szpachlowe, narożniki aluminiowe, uchwyty, wiertła, zaprawy tynkarskie, wkręty, dyble, gładź szpachlową, tarcze diamentowe, taśmy lakiernicze, szpachelki, blachowkręty, profile, akryl, gips, pace styropianowe, drut, rękawice, zaprawę do glazury, papier ścierny, wiertła, gwoździe, siatkę z włókna szklanego, pianki montażowe, uchwyty, tarcze do metalu, wałki, narożniki aluminiowe, zaprawy do styropianu, zaprawy murarskie, emalię, mieszadło, pacę, taśmę do płyt gipsowych, mufy PCV, trójniki PCV
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013 dotyczące składania ofert na krzyżyki dystansowe, farby emulsyjne, płyty gipsowe, pianki pistoletowe, ołówki murarskie, ostrze noża łamanego, folię czarną pędzle, kratki malarskie, zaprawy szpachlowe, narożniki aluminiowe, uchwyty, wiertła, zaprawy tynkarskie, wkręty, dyble, gładź szpachlową, tarcze diamentowe, taśmy lakiernicze, szpachelki, blachowkręty, profile, akryl, gips, pace styropianowe, drut, rękawice, zaprawę do glazury, papier ścierny, wiertła, gwoździe, siatkę z włókna szklanego, pianki montażowe, uchwyty, tarcze do metalu, wałki, narożniki aluminiowe, zaprawy do styropianu, zaprawy murarskie, emalię, mieszadło, pacę, taśmę do płyt gipsowych, mufy PCV, trójniki PCV informujemy, iż wybrano firmę Narmet PPH Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na siatkę z włókna szklanego, papier ścierny, zaprawę tynkarską, gips szpachlowy, dyble, płyty gipsowe, plandeki, żyłkę murarską, wkręty, klej montażowy, silikon sanitarny, klej do drewna, rury PCV, mufy PCV, wkręty
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2013 dotyczące składania ofert na siatkę z włókna szklanego, papier ścierny, zaprawę tynkarską, gips szpachlowy, dyble, płyty gipsowe, plandeki, żyłkę murarską, wkręty, klej montażowy, silikon sanitarny, klej do drewna, rury PCV, mufy PCV, wkręty informujemy, iż wybrano firmę Narmet PPH Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na uszczelki, baterie umywalkowe i zlewowe, nóż do tapet, śrubunek, obejmy, piankę montażową, wylewkę baterii, rury, kolanka, wałki, uchwyty, ostrze noża łamanego, kuwetę malarską, redukcje, kamienie szlifierskie, zawory, nyple, kolanka, korki ocynkowane, trójniki, pianki montażowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2012 dotyczące składania ofert na uszczelki, baterie umywalkowe i zlewowe, nóż do tapet, śrubunek, obejmy, piankę montażową, wylewkę baterii, rury, kolanka, wałki, uchwyty, ostrze noża łamanego, kuwetę malarską, redukcje, kamienie szlifierskie, zawory, nyple, kolanka, korki ocynkowane, trójniki, pianki montażowe informujemy, iż wybrano firmę Narmet PPH Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nyple, gwoździe, uchwyty do rur, korki, kleje montażowe, trójniki, redukcje, zawory, śrubunki
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013 dotyczące składania ofert na nyple, gwoździe, uchwyty do rur, korki, kleje montażowe, trójniki, redukcje, zawory, śrubunki informujemy, iż wybrano firmę Narmet PPH Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nyple, gwoździe, uchwyty do rur, korki, kleje montażowe, trójniki, redukcje, zawory, śrubunki
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013 dotyczące składania ofert na nyple, gwoździe, uchwyty do rur, korki, kleje montażowe, trójniki, redukcje, zawory, śrubunki informujemy, iż wybrano firmę Narmet PPH Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na uchwyty, pręty gwintowane, redukcje, rury, kolanka, uszczelki, zawory, mufy, grzejniki, trójniki
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2012 dotyczące składania ofert na uchwyty, pręty gwintowane, redukcje, rury, kolanka, uszczelki, zawory, mufy, grzejniki, trójniki informujemy, iż wybrano firmę Narmet PPH Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zawory kulowe, pasty do lutowania, kolana miedziane i PCV, taśmy, głowice baterii, pianki montażowe, koszulki dybla, wkręty do drewna, podkładki ocynkowane, korki PCV, redukcje PCV
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2013 dotyczące składania ofert na zawory kulowe, pasty do lutowania, kolana miedziane i PCV, taśmy, głowice baterii, pianki montażowe, koszulki dybla, wkręty do drewna, podkładki ocynkowane, korki PCV, redukcje PCV informujemy, iż wybrano firmę Narmet PPH Andrzej Ostaszewski Narew
  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na bloczki z betonu, gwoździe, filtry, redukcje, trójniki, uchwyty, węże, zawory kulowe
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2013 dotyczące składania ofert na bloczki z betonu, gwoździe, filtry, redukcje, trójniki, uchwyty, węże, zawory kulowe informujemy, iż wybrano firmę Narbud Market Budowlano-Ogrodniczy Dom i Ogród Sp. z o.o. Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pistolet do piany, wełnę mineralną, płyty karton-gips, osłony wentylacji, redukcje, uchwyty, zaprawy klejące
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2012 dotyczące składania ofert na pistolet do piany, wełnę mineralną, płyty karton-gips, osłony wentylacji, redukcje, uchwyty, zaprawy klejące informujemy, iż wybrano firmę Narbud Market Budowlano-Ogrodniczy Dom i Ogród Sp. z o.o. Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pistolet do piany, wełnę mineralną, płyty karton-gips, osłony wentylacji, redukcje, uchwyty, zaprawy klejące
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2012 dotyczące składania ofert na pistolet do piany, wełnę mineralną, płyty karton-gips, osłony wentylacji, redukcje, uchwyty, zaprawy klejące informujemy, iż wybrano firmę Narbud Market Budowlano-Ogrodniczy Dom i Ogród Sp. z o.o. Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na cement portlandzki, wałek malarski, gips monterski, bloczki z betonu
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2012 dotyczące składania ofert na cement portlandzki, wałek malarski, gips monterski, bloczki z betonu informujemy, iż wybrano firmę Narbud Market Budowlano-Ogrodniczy Dom i Ogród Sp. z o.o. Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przejście pe/gz, rurę, koło, wąż, przyłączkę, łączniki, szybkozłącza, papę, mufy, druty
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2012 dotyczące składania ofert na przejście pe/gz, rurę, koło, wąż, przyłączkę, łączniki, szybkozłącza, papę, mufy, druty informujemy, iż wybrano firmę Narbud Market Budowlano-Ogrodniczy Dom i Ogród Sp. z o.o. Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rury, śruby, elektrody, kolanka, nyple, redukcje, zawory, korki, trójniki, opaski, blachowkręty, benzynę ekstrakcyjną, silikon, taśmy, śrubunki, blachowkręty, uszczelki, dwuzłączki, uszczelki, smar
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2012 dotyczące składania ofert na rury, śruby, elektrody, kolanka, nyple, redukcje, zawory, korki, trójniki, opaski, blachowkręty, benzynę ekstrakcyjną, silikon, taśmy, śrubunki, blachowkręty, uszczelki, dwuzłączki, uszczelki, smar informujemy, iż wybrano firmę Narmet PPH Andrzej Ostaszewski Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płyty, osłony wentylatora, taśmy aluminiowe, otuliny, trójniki, redukcje, rury, zawory, kratki wentylacyjne
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2012 dotyczące składania ofert na płyty, osłony wentylatora, taśmy aluminiowe, otuliny, trójniki, redukcje, rury, zawory, kratki wentylacyjne informujemy, iż wybrano firmę Narbud Market Budowlano-Ogrodniczy Dom i Ogród Sp. z o.o. Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elektrody, zaprawy szamotowe, filtry, korki, regulatory strumienia, lut, wężyki baterii
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2012 dotyczące składania ofert na elektrody, zaprawy szamotowe, filtry, korki, regulatory strumienia, lut, wężyki baterii informujemy, iż wybrano firmę Narbud Market Budowlano-Ogrodniczy Dom i Ogród Sp. z o.o. Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blachę płaską ocynkowaną
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2012 dotyczące składania ofert na blachę płaską ocynkowaną informujemy, iż wybrano firmę Handud Henryk Pruszyński Bielsk Podlaski

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blachę płaską ocynkowaną
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2012 dotyczące składania ofert na blachę płaską ocynkowaną informujemy, iż wybrano firmę Handud Henryk Pruszyński Bielsk Podlaski

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profile przyścienne, płyty, gładź tynkową, farbę akrylową
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.02.2013
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 25.02.2013 na profile przyścienne, płyty, gładź tynkową, farbę akrylową informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płyty, profile, łączniki, wkręty, wieszaki mocowane obrotowo, zaprawy klejowe, klej gipsowy
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.02.2013
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 04.02.2013 na płyty, profile, łączniki, wkręty, wieszaki mocowane obrotowo, zaprawy klejowe, klej gipsowy informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wkręty fosfatowane
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2013
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 18.02.2013 na wkręty fosfatowane informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na siatki z włókna szklanego, masę podkładową, klej do styropianu, styropian, narożnik aluminiowy, piankę pistoletową, łącznik
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2012
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 25.10.2012 na siatki z włókna szklanego, masę podkładową, klej do styropianu, styropian, narożnik aluminiowy, piankę pistoletową, łącznik informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie 10 wykopów na słupy, ustawienie słupów betonowych i zasypanie wykopów z ustawionymi słupami
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2012
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 07.05.2012 na wykonanie 10 wykopów na słupy, ustawienie słupów betonowych i zasypanie wykopów z ustawionymi słupami informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Marek Tokarzewicz Hajnówka

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wełnę mineralną, wapno budowlane, kolanko
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2012
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 08.06.2012 na wełnę mineralną, wapno budowlane, kolanko informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Narbud Market Budowlano -Ogrodniczy Dom i Ogród Sp. z o.o. Narew

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na naklejki
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.03.2014
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 03.03.2014 na naklejki informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Aider s. c. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na złączka DN 20 M16x1,5.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012, dotyczące składania ofert na złączka DN 20 M16x1,5 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PARKER HANNIFIN SALES POLAND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zawór dławiąco-zwrotny, wyjście kolankowe, przyłącze z gwintem zewnętrznym 3/8′, przyłącze wtykowe 8mm, złączka kolankowa 3/8′ na wąż 8mm.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2012, dotyczące składania ofert na zawór dławiąco-zwrotny, wyjście kolankowe, przyłącze z gwintem zewnętrznym 3/8′, przyłącze wtykowe 8mm, złączka kolankowa 3/8′ na wąż 8mm informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELMARK SP. J. J. JĘDRZEJEWSKA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zasilacz impulsowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2013, dotyczące składania ofert na zasilacz impulsowy informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ENEL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zacisk instalacyjny 4×2.5 mm², zacisk instalacyjny 5×2.5 mm².
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2012, dotyczące składania ofert na zacisk instalacyjny 4×2.5 mm², zacisk instalacyjny 5×2.5 mm² informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zacisk instalacyjny 3×2,5 mm².
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2012, dotyczące składania ofert na zacisk instalacyjny 3×2,5 mm² informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik instalacyjny 3P, 10A, charakterystyka „C”, wyłącznik różnicowo-prądowy 4P, 63A/30mA.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2012, dotyczące składania ofert na wyłącznik instalacyjny 3P, 10A, charakterystyka „C”, wyłącznik różnicowo-prądowy 4P, 63A/30mA informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na taśma szara 50mm do łączenia otuliny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012, dotyczące składania ofert na taśma szara 50mm do łączenia otuliny informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RZOŃCA PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH JÓZEF RZOŃCA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na sprężyna ISO 20mmx10x32mm, sprężyna poliuretanowa 90 SHORE fi 50x100mm.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2013, dotyczące składania ofert na sprężyna ISO 20mmx10x32mm, sprężyna poliuretanowa 90 SHORE fi 50x100mm informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FCPK BYTÓW SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura osłonowa karbowana fi-160 / niebieska.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2012, dotyczące składania ofert na rura osłonowa karbowana fi-160 / niebieska informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 4x10mm².
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2012, dotyczące składania ofert na przewód YDY 4x10mm² informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PHU ELEKTRYK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przekaźnik termiczny przeciążeniowy 0,6A, przewód OMY 2×1,5mm², stycznik 6.6A / 230 VAC.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2012, dotyczące składania ofert na przekaźnik termiczny przeciążeniowy 0,6A, przewód OMY 2×1,5mm², stycznik 6.6A / 230 VAC informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przekaźnik instalacyjny oświetleniowy 20A.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.08.2012, dotyczące składania ofert na przekaźnik instalacyjny oświetleniowy 20A informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na opaski kablowe 368×4,8, opaski kablowe 432×4,8.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.06.2012, dotyczące składania ofert na opaski kablowe 368×4,8, opaski kablowe 432×4,8 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na opaska kablowa 4,8×250, uchwyt dystansowy z taśmą.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2012, dotyczące składania ofert na opaska kablowa 4,8×250, uchwyt dystansowy z taśmą informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2013, dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2013, dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2013, dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2013, dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2013, dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2013, dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2013, dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2013, dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2013, dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2014, dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na naświetlacz zewnętrzny hermetyczny 250W, tabliczka bezpiecznikowa słupowa.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2012, dotyczące składania ofert na naświetlacz zewnętrzny hermetyczny 250W, tabliczka bezpiecznikowa słupowa informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na napęd ręczny do wyłącznika 1250A, wyłącznik 3P, 1250A, wyzwalacz wzrostowy 200-480VAC.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2012, dotyczące składania ofert na napęd ręczny do wyłącznika 1250A, wyłącznik 3P, 1250A, wyzwalacz wzrostowy 200-480VAC informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASAJ SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nakrętka ISO-4032 M8-5-A2J, nit zrywalny PN/M-82971 4,8X16 AL/FE, podkładka ISO-7091 16-100HV-A4J, podkładka PN/M-82008 Z16,3 FE/ZN8, śruba ISO-4017 M8X20-8,8-A2J, śruba ISO-4014 M8X45-5,8-A2J, śruba ISO-4017 M16X50-10,9-A2J, śruba ISO-4017 M8X30-8,8-A2J.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2012, dotyczące składania ofert na nakrętka ISO-4032 M8-5-A2J, nit zrywalny PN/M-82971 4,8X16 AL/FE, podkładka ISO-7091 16-100HV-A4J, podkładka PN/M-82008 Z16,3 FE/ZN8, śruba ISO-4017 M8X20-8,8-A2J, śruba ISO-4014 M8X45-5,8-A2J, śruba ISO-4017 M16X50-10,9-A2J, śruba ISO-4017 M8X30-8,8-A2J informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASMET ARTYKUŁY METALOWE – działalność gospodarcza.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nakrętka ISO-4032 M30-10, podkładka ISO-7093-2 6-100HV-A2J, śruba ISO-4762 M12X35-10,9-A2J, śruba ISO-4762 M16X70-10,9 , śruba ISO-4762 M8X25-8,8-A2J.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2012, dotyczące składania ofert na nakrętka ISO-4032 M30-10, podkładka ISO-7093-2 6-100HV-A2J, śruba ISO-4762 M12X35-10,9-A2J, śruba ISO-4762 M16X70-10,9 , śruba ISO-4762 M8X25-8,8-A2J informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASMET ARTYKUŁY METALOWE – działalność gospodarcza.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nakrętka ISO-4032 M27-8, podkładka ISO-7091 27-100HV-A4J, podkładka PN/M-82008 Z27,5 FE/ZN8, śruba ISO-4014 M27X110-8,8, śruba ISO-4014 M27X100-8,8.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2012, dotyczące składania ofert na nakrętka ISO-4032 M27-8, podkładka ISO-7091 27-100HV-A4J, podkładka PN/M-82008 Z27,5 FE/ZN8, śruba ISO-4014 M27X110-8,8, śruba ISO-4014 M27X100-8,8 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MT METAL M. MIĄSZKIEWICZ T. PERKOWSKI SPÓŁKA JAWNA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nakrętka ISO-4032 M12-8-A2J, podkładka PN/M-82008 Z12,2 FE/ZN5, śruba ISO-4017 M10X40-8,8-A2J, śruba ISO-4017 M8X30-5,8-A2J, śruba ISO-4017 M8X35-5,8-A2J.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.08.2012, dotyczące składania ofert na nakrętka ISO-4032 M12-8-A2J, podkładka PN/M-82008 Z12,2 FE/ZN5, śruba ISO-4017 M10X40-8,8-A2J, śruba ISO-4017 M8X30-5,8-A2J, śruba ISO-4017 M8X35-5,8-A2J informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MARCOPOL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na mufa stalowa do wspawania DN 15, mufa stalowa do wspawania DN 20, zawór kulowy DN 20 z rączka aluminiowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2012, dotyczące składania ofert na mufa stalowa do wspawania DN 15, mufa stalowa do wspawania DN 20, zawór kulowy DN 20 z rączka aluminiowy informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RZOŃCA PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH JÓZEF RZOŃCA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na lina stalowa fi-8 oc, śruba rzymska OKO-OKO M12X140-A2J.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2012, dotyczące składania ofert na lina stalowa fi-8 oc, śruba rzymska OKO-OKO M12X140-A2J informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MAX METAL ANDRZEJ CZAJKOWSKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na końcówka kablowa aluminiowa 120, przewód OWY 5×4 mm², szyna łączeniowa widełkowa 3 fazowa 80A.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012, dotyczące składania ofert na końcówka kablowa aluminiowa 120, przewód OWY 5×4 mm², szyna łączeniowa widełkowa 3 fazowa 80A informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kolano PP 110<22, kolano PP 110<45, kolano PP 110<67, kolano PP 110<87, kolano PP 50<22, kolano PP 50<45, kolano PP 50<67, kolano PP fi 160<15, kolano PP fi 160<45, kolano PP fi 160<67, korek PP fi-110, korek PP fi-50, redukcja 110×50, redukcja PP fi-160×110, rewizja PP 110, rura 40×3.0, rura 50×3.0, rura lita PCV 160/4.0×1000 niebieska, rura lita PCV 160/4.0×2000 niebieska, rura lita PCV 160/4.0×3000 niebieska, rura lita PCV 160/4.0×500 niebieska, rura PP 110×1000, rura PP 110×2000, rura PP 110×315, rura PP 110×500, rura PP 50×1000, rura PP 50×315, rura PP 50×500, trójnik 110/110 <45, trójnik 110/110 <67, trójnik 110/110 <87, trójnik 110/50 <45, trójnik 110/50 <67, trójnik PP 160/110 <45, trójnik PP 160/110 <90, trójnik PP 160/160 <45, trójnik PP 160/160 <87.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2012, dotyczące składania ofert na kolano PP 110<22, kolano PP 110<45, kolano PP 110<67, kolano PP 110<87, kolano PP 50<22, kolano PP 50<45, kolano PP 50<67, kolano PP fi 160<15, kolano PP fi 160<45, kolano PP fi 160<67, korek PP fi-110, korek PP fi-50, redukcja 110×50, redukcja PP fi-160×110, rewizja PP 110, rura 40×3.0, rura 50×3.0, rura lita PCV 160/4.0×1000 niebieska, rura lita PCV 160/4.0×2000 niebieska, rura lita PCV 160/4.0×3000 niebieska, rura lita PCV 160/4.0×500 niebieska, rura PP 110×1000, rura PP 110×2000, rura PP 110×315, rura PP 110×500, rura PP 50×1000, rura PP 50×315, rura PP 50×500, trójnik 110/110 <45, trójnik 110/110 <67, trójnik 110/110 <87, trójnik 110/50 <45, trójnik 110/50 <67, trójnik PP 160/110 <45, trójnik PP 160/110 <90, trójnik PP 160/160 <45, trójnik PP 160/160, trójnik PP 160/160 <87 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kolano ocynkowane 2″, kolano nyplowe ocynkowane 2″, mufa ocynkowana 2″, nypel ocynkowany 2″.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2013, dotyczące składania ofert na kolano ocynkowane 2″, kolano nyplowe ocynkowane 2″, mufa ocynkowana 2″, nypel ocynkowany 2″ informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RZOŃCA PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH JÓZEF RZOŃCA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kolano naścienne 16×15, trójnik 16.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2013, dotyczące składania ofert na kolano naścienne 16×15, trójnik 16 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na klej topliwy w patronch M20, kotwa M20x170/40, zestaw do dociążeń dynamicznych M20.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2012, dotyczące składania ofert na klej topliwy w patronach M20, kotwa M20x170/40, zestaw do dociążeń dynamicznych M20 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MIRO-HURT MIROSŁAWA ŁAWRESZUK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kanał spiralny ocynkowany o średnicy 300 mm, tłumik akustyczny o średnicy 250 mm.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2013, dotyczące składania ofert na kanał spiralny ocynkowany o średnicy 300 mm, tłumik akustyczny o średnicy 250 mm informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kabel energetyczny ziemny aluminiowy 4x25mm².
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.08.2012, dotyczące składania ofert na kabel energetyczny ziemny aluminiowy 4x25mm² informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kabel energetyczny ziemny aluminiowy 4×240.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2012, dotyczące składania ofert na kabel energetyczny ziemny aluminiowy 4×240 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na hydrant zawieszany wewnętrzny 25/30.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2014, dotyczące składania ofert na hydrant zawieszany wewnętrzny 25/30 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SUPON USŁUGI SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gniazdo pojedyncze 2p+z białe z uziemieniem, gniazdo wtyczkowe przenośne 5 gniazdowe z uziemieniem białe, gniazdo wtyczkowe przenośne 6 gniazdowe z uziemieniem białe, łącznik świecznikowy podwójny do ramki 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały IP 44, moduł awaryjny do stateczników elektr. EVG 2p 6-58W 2h 4,8V/2,5Ah w oprawie, modułowa ramka 1-krotna BMR1, oprawa oświetlenie awaryjnego 3h natynkowa, stopień ochrony IP 42, oprawa-kinkiet biały EVG o mocy 24W.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.01.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.01.2014, dotyczące składania ofert na gniazdo pojedyncze 2p+z białe z uziemieniem, gniazdo wtyczkowe przenośne 5 gniazdowe z uziemieniem białe, gniazdo wtyczkowe przenośne 6 gniazdowe z uziemieniem białe, łącznik świecznikowy podwójny do ramki 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały IP 44, moduł awaryjny do stateczników elektr. EVG 2p 6-58W 2h 4,8V/2,5Ah w oprawie, modułowa ramka 1-krotna BMR1, oprawa oświetlenie awaryjnego 3h natynkowa, stopień ochrony IP 42, oprawa-kinkiet biały EVG o mocy 24W informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gniazdo podwójne z uziemieniem 2x2p+z, łącznik pojedynczy , ramka 2-krotna biała, ramka 3-krotna biała.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2012, dotyczące składania ofert na gniazdo podwójne z uziemieniem 2x2p+z, łącznik pojedynczy , ramka 2-krotna biała, ramka 3-krotna biała informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na głowica termostatyczna W5 do zaworów grzejnikowych gwint M30.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2014, dotyczące składania ofert na głowica termostatyczna W5 do zaworów grzejnikowych gwint M30 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RZOŃCA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elektroda zasadowa ze stopu żelazo-nikiel do spawania zwykłych odmian żeliwa.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2012, dotyczące składania ofert na elektroda zasadowa ze stopu żelazo-nikiel do spawania zwykłych odmian żeliwa informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE CEWAR WIĘCH & WIĘCH SPÓŁKA JAWNA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dławik kablowy fi-13,5, dławik kablowy fi-16, dławik kablowy fi-21, dławik kablowy fi-9, dławik kablowy M 20×1,5.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2012, dotyczące składania ofert na dławik kablowy fi-13,5, dławik kablowy fi-16, dławik kablowy fi-21, dławik kablowy fi-9, dławik kablowy M 20×1,5 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha montażowa szer. 355mm / wys. 120mm / głęb. 16mm, kolanko rurki PCV 37 białe, obudowa natynkowa do rozdzielnicy elektrycznej szer. 400 mm, przewód YDY 3×2.5, przewód YDY 5×6, rurka elektroinstalacyjna gładka RL-37 biała, złączka do rurki elektroinstalacyjnej RL-37 biała.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012, dotyczące składania ofert na blacha montażowa szer. 355mm / wys. 120mm / głęb. 16mm, kolanko rurki PCV 37 białe, obudowa natynkowa do rozdzielnicy elektrycznej szer. 400 mm, przewód YDY 3×2.5, przewód YDY 5×6, rurka elektroinstalacyjna gładka RL-37 biała, złączka do rurki elektroinstalacyjnej RL-37 biała informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EL HURT I.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228, olej napędowy spełniający normę PN-EN 590.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2013, dotyczące składania ofert na benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228, olej napędowy spełniający normę PN-EN 590 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228, olej napędowy spełniający normę PN-EN 590.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2013, dotyczące składania ofert na benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228, olej napędowy spełniający normę PN-EN 590 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na bateria LR-1 1,5V, bateria 6LR61 9V, łącznik natynkowy hermetyczny podwójny, łącznik natynkowy hermetyczny pojedynczy, rozłącznik główny izolacyjny 3-polowy 100A, stycznik 40A, złączka instalacyjna 5×2,5.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2012, dotyczące składania ofert na bateria LR-1 1,5V, bateria 6LR61 9V, łącznik natynkowy hermetyczny podwójny, łącznik natynkowy hermetyczny pojedynczy, rozłącznik główny izolacyjny 3-polowy 100A, stycznik 40A, złączka instalacyjna 5×2,5 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PHU ELEKTRYK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na poliuretan fi 50×63 90Sha.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2014, dotyczące składania ofert na poliuretan fi 50×63 90Sha informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FIRMA ZATORSKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gniazdo przenośne 5-krotne z uziemieniem; wtyczka boczna z uziemieniem 230V 16A; gniazdo rozbieralne 16A.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2014, dotyczące składania ofert na gniazdo przenośne 5-krotne z uziemieniem; wtyczka boczna z uziemieniem 230V 16A; gniazdo rozbieralne 16A informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDYp 3×1,5 mm²; listwa kablowa, wymiary 250x50mm; pokrywa listwy kablowej, szerokość 110mm; oprawa hermetyczna 2x36W IP65; pokrywa listwy kablowej, szerokość 80mm; łącznik kątowy, wymiary 85x50mm; narożnik wewnętrzny, wymiary 85x50mm.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.06.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.06.2014, dotyczące składania ofert na przewód YDYp 3×1,5 mm²; listwa kablowa, wymiary 250x50mm; pokrywa listwy kablowej, szerokość 110mm; oprawa hermetyczna 2x36W IP65; pokrywa listwy kablowej, szerokość 80mm; łącznik kątowy, wymiary 85x50mm; narożnik wewnętrzny, wymiary 85x50mm informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na szybkozłącze NW7 gniazdo GZ1/2; szybkozłącze NW7 gniazdo fi 12-13; króciec szybkozłącza fi-13 NW7,2; rozgałęźnik typ Y G1/2; blok przygotowania powietrza G1/2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2014, dotyczące składania ofert na szybkozłącze NW7 gniazdo GZ1/2; szybkozłącze NW7 gniazdo fi 12-13; króciec szybkozłącza fi-13 NW7,2; rozgałęźnik typ Y G1/2; blok przygotowania powietrza G1/2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA S. C. D. TEMPEROWICZ, P. OSKROBA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 50x2000x6000 S355 lub S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.05.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.05.2014, dotyczące składania ofert na blacha 50x2000x6000 S355 lub S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 2x1250x2500 S355J2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2014, dotyczące składania ofert na blacha 2x1250x2500 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 40x1500x6000 S355.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2014, dotyczące składania ofert na blacha 40x1500x6000 S355 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na bateria umywalkowa stojąca.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2014, dotyczące składania ofert na bateria umywalkowa stojąca informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RZOŃCA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na haczyk podwójny; listwa 6x42W niklowa.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2014, dotyczące składania ofert na haczyk podwójny; listwa 6x42W niklowa informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 30x1500x6000 S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2013, dotyczące składania ofert na blacha 30x1500x6000 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura ocynkowana z/sz fi-21,3×2,3×6000 S235; rura ocynkowana z/sz fi-33,7×2,9×6000 S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2013, dotyczące składania ofert na rura ocynkowana z/sz fi-21,3×2,3×6000 S235; rura ocynkowana z/sz fi-33,7×2,9×6000 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 80x1500x3000 gat. 42CrMo4.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2013, dotyczące składania ofert na blacha 80x1500x3000 gat. 42CrMo4 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na świetlówka 18W/840/4P 2G11; oprawa hermetyczna 2x18W.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.07.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.07.2013, dotyczące składania ofert na świetlówka 18W/840/4P 2G11; oprawa hermetyczna 2x18W informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wkręt fosfatowany 3,5×25.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2013, dotyczące składania ofert na wkręt fosfatowany 3,5×25 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MT METAL M. MIĄSZKIEWICZ T. PERKOWSKI SPÓŁKA JAWNA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód olejoodporny do prowadników kablowych z oponą zewnętrzną odporną na uszkodzenia mechaniczne 3x2x0,25 300/500V; przewód olejoodporny do prowadników kablowych z oponą zewnętrzną odporną na uszkodzenia mechaniczne 18×0,5mm² 300/500V; przewód sterowniczy z żyłami numerowanymi 10×0,5mm² 300/500V; przewód sterowniczy z żyłami numerowanymi 7×0,5mm² 300/500V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2013, dotyczące składania ofert na przewód olejoodporny do prowadników kablowych z oponą zewnętrzną odporną na uszkodzenia mechaniczne 3x2x0,25 300/500V; przewód olejoodporny do prowadników kablowych z oponą zewnętrzną odporną na uszkodzenia mechaniczne 18×0,5mm² 300/500V; przewód sterowniczy z żyłami numerowanymi 10×0,5mm² 300/500V; przewód sterowniczy z żyłami numerowanymi 7×0,5mm² 300/500V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na lampka sygnalizacyjna płaska, otwór fi-22, czerwona; lampka sygnalizacyjna płaska, otwór fi-22, zielona; wyłącznik różnicowy 4-polowy 100A 300mA.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2013, dotyczące składania ofert na lampka sygnalizacyjna płaska, otwór fi-22, czerwona; lampka sygnalizacyjna płaska, otwór fi-22, zielona; wyłącznik różnicowy 4-polowy 100A 300mA informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na lina ocynkowana fi-6,00.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2013, dotyczące składania ofert na lina ocynkowana fi-6,00 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FREZPOL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na sprężyna zegarowa (płaska, skrętna) 3,0×18.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2013, dotyczące składania ofert na sprężyna zegarowa (płaska, skrętna) 3,0×18 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CLOOS POLSKA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nakrętka ISO-4032 M8-5-A2J; nakrętka ISO-7040 M12-8-A2J; podkładka ISO-7093-2 6-100HV-A2J; śruba ISO-4762 M12X50-8,8-A2J; śruba ISO-4017 M6X20-8,8-A2J; nakrętka ISO-7040 M6-8-A2J; nakrętka ISO-7040 M8-8-A2J; śruba ISO-4762 M8X30-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M10X30-8,8; nakrętka ISO-4032 M6-5-A2J; wkręt dociskowy ISO-1207 mosiężny M4X20; kołek walcowy ISO-8734 16X140-ST; kołek walcowy ISO-8734 12X100; wkręt PN/M-82207 M8X25-5,8-A2J; kausza 6mm do lin; nakrętka ISO-4032 M5-5-A2J; nakrętka ISO-4032 M16-5-A2J; nakrętka ISO-4032 M6-5; podkładka ISO-7091 8-100HV-A4J; zacisk liny 6mm; śruba ISO-4762 M12X110-8,8; śruba ISO-4762 M10X45-8,8; śruba ISO-4762 M10X20-8,8-A2J; wkręt samowiercący DIN-7504K 5,5X19-A2J.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2012, dotyczące składania ofert na nakrętka ISO-4032 M8-5-A2J; nakrętka ISO-7040 M12-8-A2J; podkładka ISO-7093-2 6-100HV-A2J; śruba ISO-4762 M12X50-8,8-A2J; śruba ISO-4017 M6X20-8,8-A2J; nakrętka ISO-7040 M6-8-A2J; nakrętka ISO-7040 M8-8-A2J; śruba ISO-4762 M8X30-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M10X30-8,8; nakrętka ISO-4032 M6-5-A2J; wkręt dociskowy ISO-1207 mosiężny M4X20; kołek walcowy ISO-8734 16X140-ST; kołek walcowy ISO-8734 12X100; wkręt PN/M-82207 M8X25-5,8-A2J; kausza 6mm do lin; nakrętka ISO-4032 M5-5-A2J; nakrętka ISO-4032 M16-5-A2J; nakrętka ISO-4032 M6-5; podkładka ISO-7091 8-100HV-A4J; zacisk liny 6mm; śruba ISO-4762 M12X110-8,8; śruba ISO-4762 M10X45-8,8; śruba ISO-4762 M10X20-8,8-A2J; wkręt samowiercący DIN-7504K 5,5X19-A2J informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASMET SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dławik kablowy fi-13,5 IP45; nakrętka dławika fi-13,5 IP45; nakrętka dławika fi-16,0 IP45.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.10.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.10.2012, dotyczące składania ofert na dławik kablowy fi-13,5 IP45; nakrętka dławika fi-13,5 IP45; nakrętka dławika fi-16,0 IP45 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pompa cyrkulacyjna, wydajność ok. 15m³/h, zasilanie 230V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2012, dotyczące składania ofert na pompa cyrkulacyjna, wydajność ok. 15m³/h, zasilanie 230V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FIRMA BARTOSZ SPÓŁKA JAWNA BUJWICKI, SOBIECH.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zawór kulowy 1/2″; grzejnik zaworowy 11 panelowy o wysokości pow. 600 mm; łącznik wodomierza 20; wodomierz DN 20 mm, ciepła woda, strumień objętości QN 2,5m³/h; wodomierz DN 15 mm, ciepła woda, strumień objętości QN 1,5m³/h; wodomierz DN 20 mm, zimna woda, strumień objętości QN 2,5m³/h; łącznik wodomierza 15; wodomierz DN 15 mm, zimna woda, strumień objętości QN 1,5m³/h; kolanko nyplowe ocynkowane 1/2″; rura 20×3,4; rura 25×4,2; mufa fi-25; mufa fi-20; kolano 90° 25mm; kolano 90° 20mm; złączka gwint zewnętrzny GZ 20×1/2″; złączka gwint wewnętrzny GW 20×1/2″; złączka gwint wewnętrzny GW 25×3/4″; złączka gwint zewnętrzny GZ 25×3/4″; kolano nyplowe 90° 25mm; redukcja mosiądz 1/2×3/8″; nypel 1/2″ stal ocynkowana; bateria umywalkowa stojąca, chrom.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2012, dotyczące składania ofert na zawór kulowy 1/2″; grzejnik zaworowy 11 panelowy o wysokości pow. 600 mm; łącznik wodomierza 20; wodomierz DN 20 mm, ciepła woda, strumień objętości QN 2,5m³/h; wodomierz DN 15 mm, ciepła woda, strumień objętości QN 1,5m³/h; wodomierz DN 20 mm, zimna woda, strumień objętości QN 2,5m³/h; łącznik wodomierza 15; wodomierz DN 15 mm, zimna woda, strumień objętości QN 1,5m³/h; kolanko nyplowe ocynkowane 1/2″; rura 20×3,4; rura 25×4,2; mufa fi-25; mufa fi-20; kolano 90° 25mm; kolano 90° 20mm; złączka gwint zewnętrzny GZ 20×1/2″; złączka gwint wewnętrzny GW 20×1/2″; złączka gwint wewnętrzny GW 25×3/4″; złączka gwint zewnętrzny GZ 25×3/4″; kolano nyplowe 90° 25mm; redukcja mosiądz 1/2×3/8″; nypel 1/2″ stal ocynkowana; bateria umywalkowa stojąca, chrom informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RZOŃCA PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH JÓZEF RZOŃCA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nakrętka ISO-4032 M8-5-A2J; podkładka ISO-7091 20-100HV-A4J; śruba ISO-4017 M12X35-8,8-A2J; podkładka ISO-7091 10-100HV-A4J; śruba ISO-4762 M10X30-8,8; kołek walcowy ISO-8734 6X50; kołek walcowy ISO-8734 8X100; śruba ISO-4762 M16X40-8,8; śruba ISO-4762 M16X50-8,8; wpust pryzmatyczny PN/M-85005 A6X6X30; śruba ISO-4762 M10X35-8,8; śruba ISO-4762 M12X35-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M12X45-8,8; podkładka ISO-7091 6-100HV-A4J; śruba ISO-4762M12X40-8,8-A2J; kołek walcowy ISO-2338 6X20-B; śruba ISO-4762 M8X35-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M12X110-8,8; śruba ISO-4762 M10X40-8,8-A2J; podkładka PN/M-82008 Z10,2 FE/ZN8; śruba ISO-4762 M10X45-8,8; śruba ISO-4762 M10X65-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M20X60-10,9; pręt gwintowany DIN-976 M16X1000; śruba ISO-4762 M10X55-8,8-A2J; śruba ISO-4017 M16X60-8,8-A2J; śruba ISO-4017 M12X30-8,8-A2J; nakrętka ISO-4032 M10-5; nakrętka ISO-4032 M20-10-A2J; nakrętka ISO-4032 M16-8-A2J; wkręt samowiercący DIN-7504K 5,5X25; kausza 8mm do lin.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012, dotyczące składania ofert na nakrętka ISO-4032 M8-5-A2J; podkładka ISO-7091 20-100HV-A4J; śruba ISO-4017 M12X35-8,8-A2J; podkładka ISO-7091 10-100HV-A4J; śruba ISO-4762 M10X30-8,8; kołek walcowy ISO-8734 6X50; kołek walcowy ISO-8734 8X100; śruba ISO-4762 M16X40-8,8; śruba ISO-4762 M16X50-8,8; wpust pryzmatyczny PN/M-85005 A6X6X30; śruba ISO-4762 M10X35-8,8; śruba ISO-4762 M12X35-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M12X45-8,8; podkładka ISO-7091 6-100HV-A4J; śruba ISO-4762M12X40-8,8-A2J; kołek walcowy ISO-2338 6X20-B; śruba ISO-4762 M8X35-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M12X110-8,8; śruba ISO-4762 M10X40-8,8-A2J; podkładka PN/M-82008 Z10,2 FE/ZN8; śruba ISO-4762 M10X45-8,8; śruba ISO-4762 M10X65-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M20X60-10,9; pręt gwintowany DIN-976 M16X1000; śruba ISO-4762 M10X55-8,8-A2J; śruba ISO-4017 M16X60-8,8-A2J; śruba ISO-4017 M12X30-8,8-A2J; nakrętka ISO-4032 M10-5; nakrętka ISO-4032 M20-10-A2J; nakrętka ISO-4032 M16-8-A2J; wkręt samowiercący DIN-7504K 5,5X25; kausza 8mm do lin informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASMET SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 11.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.09.2012, dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na głowica termostatyczna grzejnikowa, połączenie dolne „V”.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2012, dotyczące składania ofert na głowica termostatyczna grzejnikowa, połączenie dolne „V” informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RZOŃCA PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH JÓZEF RZOŃCA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na drut spawalniczy fi 1.2; drut spawalniczy fi 1.0.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2012, dotyczące składania ofert na drut spawalniczy fi 1.2; drut spawalniczy fi 1.0 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE CEWAR WIĘCH & WIĘCH SPÓŁKA JAWNA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rozłącznik listwowy 250A, zacisk ramkowy typu V; rozłącznik listwowy 400A, zacisk ramkowy typu V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012, dotyczące składania ofert na rozłącznik listwowy 250A, zacisk ramkowy typu V; rozłącznik listwowy 400A, zacisk ramkowy typu V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASAJ SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pompa obiegowa centralnego ogrzewania, zasilanie 400VAC, przyłącze fi-50, moc silnika 1,3kW.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012, dotyczące składania ofert na pompa obiegowa centralnego ogrzewania, zasilanie 400VAC, przyłącze fi-50, moc silnika 1,3kW informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FIRMA BARTOSZ SPÓŁKA JAWNA BUJWICKI, SOBIECH.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na obudowa 40×40; blacha montażowa do obudowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.08.2012, dotyczące składania ofert na obudowa 40×40; blacha montażowa do obudowy informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EL HURT I.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wąż hydrauliczny 2 SC DN12 wg EN 857.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.08.2012, dotyczące składania ofert na wąż hydrauliczny 2 SC DN12 wg EN 857 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BYDGOSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na opaska kablowa 4,8×250; przekaźnik instalacyjny oświetleniowy 20A; przewód YDY 3×2,5; opaska kablowa 430×4,8; rozłącznik trójpolowy 400A; napęd na drzwi do rozłącznika; opaska kablowa 140×2,5; opaska kablowa 200×2,5; opaska kablowa 292×3,6; gniazdo siłowe plastikowe 3×16+0+Z IP44 stałe; gniazdo 2x2p+z; gniazdo siłowe plastikowe 3×32+0+Z; ramka 1-krotna do gniazd 2x2p+z; zestaw montażowy ZRM-1 [1,5-10].
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2012, dotyczące składania ofert na opaska kablowa 4,8×250; przekaźnik instalacyjny oświetleniowy 20A; przewód YDY 3×2,5; opaska kablowa 430×4,8; rozłącznik trójpolowy 400A; napęd na drzwi do rozłącznika; opaska kablowa 140×2,5; opaska kablowa 200×2,5; opaska kablowa 292×3,6; gniazdo siłowe plastikowe 3×16+0+Z IP44 stałe; gniazdo 2x2p+z; gniazdo siłowe plastikowe 3×32+0+Z; ramka 1-krotna do gniazd 2x2p+z; zestaw montażowy ZRM-1 [1,5-10] informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 40x30x3 S235; profil zamknięty 40x40x4 S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2012, dotyczące składania ofert na profil zamknięty 40x30x3 S235; profil zamknięty 40x40x4 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę DUTRADE ZRT.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nakrętka ISO-7040 M12-8-A2J; podkładka ISO-7091 16-100HV-A4J; Śruba ISO-4017 M12X45-10,9-A2J; nakrętka ISO-4032 M8-8-A2J; nakrętka ISO-7040 M10-8-A2J; podkładka ISO-7091 12-100HV-A4J; podkładka ISO-7091 10-100HV-A4J; śruba ISO-4017 M16X65-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M12X50-8,8-A2J; podkładka ISO-7093 12-100HV-A4J; nakrętka ISO-4032 M5-5-A2J; nakrętka ISO-4032 M16-5-A2J; nakrętka ISO-4032 M8-5; wkręt stożkowy ISO-10642 M8X30-8,8-A2J; śruba ISO-7462 M10X40-8,8; śruba ISO-4762 M10X25-8,8; śruba ISO-4762 M10X65-8,8; śruba ISO-4762 M10X45-8,8; śruba ISO-4014 M8X90-5,8-A2J; szekla śrubowa z kontrą typ C DIN-82101 12-A2J; śruba ISO-4017 M16X60-8,8-A2J; podkładka PN/M-82008 Z8,2 FE/ZN8; podkładka ISO-7093-2 10-100HV-A4J; wkręt farmerski z EDPM RAL 9010; zacisk liny 8mm; zawleczka ISO-1234 4X32-ST-A2J.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2012, dotyczące składania ofert na nakrętka ISO-7040 M12-8-A2J; podkładka ISO-7091 16-100HV-A4J; Śruba ISO-4017 M12X45-10,9-A2J; nakrętka ISO-4032 M8-8-A2J; nakrętka ISO-7040 M10-8-A2J; podkładka ISO-7091 12-100HV-A4J; podkładka ISO-7091 10-100HV-A4J; śruba ISO-4017 M16X65-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M12X50-8,8-A2J; podkładka ISO-7093 12-100HV-A4J; nakrętka ISO-4032 M5-5-A2J; nakrętka ISO-4032 M16-5-A2J; nakrętka ISO-4032 M8-5; wkręt stożkowy ISO-10642 M8X30-8,8-A2J; śruba ISO-7462 M10X40-8,8; śruba ISO-4762 M10X25-8,8; śruba ISO-4762 M10X65-8,8; śruba ISO-4762 M10X45-8,8; śruba ISO-4014 M8X90-5,8-A2J; szekla śrubowa z kontrą typ C DIN-82101 12-A2J; śruba ISO-4017 M16X60-8,8-A2J; podkładka PN/M-82008 Z8,2 FE/ZN8; podkładka ISO-7093-2 10-100HV-A4J; wkręt farmerski z EDPM RAL 9010; zacisk liny 8mm; zawleczka ISO-1234 4X32-ST-A2J informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASMET ARTYKUŁY METALOWE – działalność gospodarcza.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nakrętka ISO-4032 M8-5-A2J; podkładka ISO-7093-2 6-100HV-A2J; podkładka ISO-7091 5-100HV-A4J; śruba ISO-4014 M12X100-8,8-A2J; śruba ISO-4017 M6X25-8,8-A2J; śruba ISO-4017 M8X40-8,8-A2J; wkręt ISO-10642 M4X25-10,9-A2J; śruba ISO-4762 M8X35-8,8-A2J; wkręt ISO-7046-2 M8X20-8,8-Z-A2J; nakrętka ISO-4032 M12-5-A2J; śruba ISO-4014 M16X70-10,9-A2J; śruba ISO-4017 M16X45-10,9-A2J; śruba ISO-4017 M12X60-5,8-A2J; podkładka ISO-7093-2 8-100HV-A2J.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2012, dotyczące składania ofert na nakrętka ISO-4032 M8-5-A2J; podkładka ISO-7093-2 6-100HV-A2J; podkładka ISO-7091 5-100HV-A4J; śruba ISO-4014 M12X100-8,8-A2J; śruba ISO-4017 M6X25-8,8-A2J; śruba ISO-4017 M8X40-8,8-A2J; wkręt ISO-10642 M4X25-10,9-A2J; śruba ISO-4762 M8X35-8,8-A2J; wkręt ISO-7046-2 M8X20-8,8-Z-A2J; nakrętka ISO-4032 M12-5-A2J; śruba ISO-4014 M16X70-10,9-A2J; śruba ISO-4017 M16X45-10,9-A2J; śruba ISO-4017 M12X60-5,8-A2J; podkładka ISO-7093-2 8-100HV-A2J informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASMET ARTYKUŁY METALOWE – działalność gospodarcza.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kabel YKY 3×2,5mm²; kabel YKY 3×1,5mm²; folia kablowa niebieska; kabel YKY 5×6; kabel ziemny XZTKMXpw 6x2x0,5; rura karbowana dwuścienna 110/95.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.04.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.04.2012, dotyczące składania ofert na kabel YKY 3×2,5mm²; kabel YKY 3×1,5mm²; folia kablowa niebieska; kabel YKY 5×6; kabel ziemny XZTKMXpw 6x2x0,5; rura karbowana dwuścienna 110/95 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na regulator ciśnienia o parametrach: przyłącza 3xM22x1,5, ciśnienie max 8 bar, temperatura pracy od -40 do 80°C; zawór: ciśnienie pracy max 8 bar, temperatura pracy -40 do 80°C, przyłącza M22x1,5 i M10x1,5, ciśnienie ster. 5,2 bar; złącze pneumatyczne: gwint M22x1,5, ciśnienie pracy 8 bar.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2012, dotyczące składania ofert na regulator ciśnienia o parametrach: przyłącza 3xM22x1,5, ciśnienie max 8 bar, temperatura pracy od -40 do 80°C; zawór: ciśnienie pracy max 8 bar, temperatura pracy -40 do 80°C, przyłącza M22x1,5 i M10x1,5, ciśnienie ster. 5,2 bar; złącze pneumatyczne: gwint M22x1,5, ciśnienie pracy 8 bar informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRVA PETOLETKA-PROMET.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na drewno sosnowe SO WCO 1, drewno sosnowe SO WCO 2, drewno sosnowe WCO 3, drewno sosnowe SO WD 1.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2012, dotyczące składania ofert na drewno sosnowe SO WCO 1, drewno sosnowe SO WCO 2, drewno sosnowe WCO 3, drewno sosnowe SO WD 1 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Nadleśnictwo Żednia.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik instalacyjny, nadprądowy 1-fazowy C 25A.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2012, dotyczące składania ofert na wyłącznik instalacyjny, nadprądowy 1-fazowy C 25A informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pasta uszczelniająca do gwintów; zawór kulowy fi 3/4″ rączka; kolano ocynkowane nyplowe fi 3/4″; kolano ocynkowane fi 3/4″; kolano ocynkowane fi 3/4×1/2″; uchwyt stalowy do rur fi 3/4″; uchwyt stalowy do rur fi 2″.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2014, dotyczące składania ofert na pasta uszczelniająca do gwintów; zawór kulowy fi 3/4″ rączka; kolano ocynkowane nyplowe fi 3/4″; kolano ocynkowane fi 3/4″; kolano ocynkowane fi 3/4×1/2″; uchwyt stalowy do rur fi 3/4″; uchwyt stalowy do rur fi 2″ informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE TECHNOSAN SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.01.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.01.2014, dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elektryczna suszarka do rąk włączana bezdotykowo przez fotokomórkę, w obudowie z tworzywa sztucznego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2014.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2014, dotyczące składania ofert na elektryczna suszarka do rąk włączana bezdotykowo przez fotokomórkę, w obudowie z tworzywa sztucznego informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MERIDA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na projektor led 30W; kinkiet, oprawa szkło białe matowe, zasilanie 230V, gwint E14; kinkiet, oprawa srebrna, gwint GU10; kinkiet, oprawa biała, gwint GU10.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.12.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.12.2013, dotyczące składania ofert na projektor led 30W; kinkiet, oprawa szkło białe matowe, zasilanie 230V, gwint E14; kinkiet, oprawa srebrna, gwint GU10; kinkiet, oprawa biała, gwint GU10 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MAXI FIRMA HANDLOWA JAROSŁAW MAREK EJSMONT.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na modułowy sterownik bezpieczeństwa (programowalny), 8 wejść/4 wyjścia; wtyk USB prosty, przekrój przewodu 0,25mm², materiał PVC; osprzęt do konfiguracji sterownika; moduł do obsługi barier bezpieczeństwa; przewód połączeniowy ze złączem i złączem męskim, wtyk M8 prosty; bariera bezpieczeństwa-odbiornik, kategoria bezp. SIL3, Ple, szczelność IP67, zasięg 20m; bariera bezpieczeństwa-nadajnik, kategoria bezp. SIL3, Ple, szczelność IP67, zasięg 20m.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2013, dotyczące składania ofert na modułowy sterownik bezpieczeństwa (programowalny), 8 wejść/4 wyjścia; wtyk USB prosty, przekrój przewodu 0,25mm², materiał PVC; osprzęt do konfiguracji sterownika; moduł do obsługi barier bezpieczeństwa; przewód połączeniowy ze złączem i złączem męskim, wtyk M8 prosty; bariera bezpieczeństwa-odbiornik, kategoria bezp. SIL3, Ple, szczelność IP67, zasięg 20m; bariera bezpieczeństwa-nadajnik, kategoria bezp. SIL3, Ple, szczelność IP67, zasięg 20m informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na lampa halogenowa 400W; oprawa halogenowa 500W; łącznik pojedynczy dzwonek hermetyczny natynkowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.09.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.09.2013, dotyczące składania ofert na lampa halogenowa 400W; oprawa halogenowa 500W; łącznik pojedynczy dzwonek hermetyczny natynkowy informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ramka 1-krotna; gniazdo przenośne czterowtykowe z uziemieniem; łącznik świecznikowy; gniazdo podwójne podtynkowe z uziemieniem; łącznik pojedynczy jednobiegunowy; łącznik dzwonek podświetlany; ramka 2-krotna; ramka 3-krotna; ramka 5-krotna.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2013, dotyczące składania ofert na ramka 1-krotna; gniazdo przenośne czterowtykowe z uziemieniem; łącznik świecznikowy; gniazdo podwójne podtynkowe z uziemieniem; łącznik pojedynczy jednobiegunowy; łącznik dzwonek podświetlany; ramka 2-krotna; ramka 3-krotna; ramka 5-krotna informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na moduł awaryjny 3-36W 2h 3,6V w oprawie; oprawa hermetyczna 2x36W; oprawa kloszowa 2x36W; szyba do oprawy oświetleniowej 230V IP44, centralnie matowa.
  Zapytanie ofertowe z dnia 29.07.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.07.2013, dotyczące składania ofert na moduł awaryjny 3-36W 2h 3,6V w oprawie; oprawa hermetyczna 2x36W; oprawa kloszowa 2x36W; szyba do oprawy oświetleniowej 230V IP44, centralnie matowa informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik instalacyjny 1-fazowy 16A; wyłącznik różnicowy 4-polowy 40A 30mA.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2013, dotyczące składania ofert na wyłącznik instalacyjny 1-fazowy 16A; wyłącznik różnicowy 4-polowy 40A 30mA informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na hydrant wewnętrzny na wąż pożarniczy fi-52, zawieszany nadtynkowy.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2013, dotyczące składania ofert na hydrant wewnętrzny na wąż pożarniczy fi-52, zawieszany nadtynkowy informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SUPON USŁUGI SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przekaźnik bistabilny 16A 250V; stycznik 40A 230V; stycznik modułowy 230V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2013, dotyczące składania ofert na przekaźnik bistabilny 16A 250V; stycznik 40A 230V; stycznik modułowy 230V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na drut spawalniczy fi 1.2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2013, dotyczące składania ofert na drut spawalniczy fi 1.2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 3×1,5mm²; zasilacz elektroniczny 12V 150W.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.04.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.04.2013, dotyczące składania ofert na przewód YDY 3×1,5mm²; zasilacz elektroniczny 12V 150W informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na puszka podtynkowa P60 głęboka; oprawa oświetleniowa 230V 2x26W; wyłącznik różnicowy 4-polowy 25A 30mA; stycznik 32A 24V 50Hz; wyłącznik inst. 1P 10A; wyłącznik inst. 1P 6A; szyba do oprawy oświetleniowej 230V IP44, centralnie matowa.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2013, dotyczące składania ofert na puszka podtynkowa P60 głęboka; oprawa oświetleniowa 230V 2x26W; wyłącznik różnicowy 4-polowy 25A 30mA; stycznik 32A 24V 50Hz; wyłącznik inst. 1P 10A; wyłącznik inst. 1P 6A; szyba do oprawy oświetleniowej 230V IP44, centralnie matowa informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SP 1/2″; tulejka do węży hydraulicznych 4SP/R12 1/2″; końcówka GW M24x1,5 na wąż 1/2″ 24 st; złącze M16x2, przyłącze GZ 1/4″ BSP typ E, zaślepka PCV.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2013, dotyczące składania ofert na wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SP 1/2″; tulejka do węży hydraulicznych 4SP/R12 1/2″; końcówka GW M24x1,5 na wąż 1/2″ 24 st; złącze M16x2, przyłącze GZ 1/4″ BSP typ E, zaślepka PCV informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę TUBES INTERNATIONAL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na trzpień ustalający: gwint – M12, korpus gwintowany – stal ocynkowana, trzpień – stal nierdzewna AISI 303, typ – zakończony kółkiem.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2013, dotyczące składania ofert na trzpień ustalający: gwint – M12, korpus gwintowany – stal ocynkowana, trzpień – stal nierdzewna AISI 303, typ – zakończony kółkiem informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PPRZEDSIĘBIORSTWO MERKURY MARKOWICZ BEATA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rozłącznik bezpiecznikowy 160A; końcówka kablowa CU 16/10 cynowana; przewód LGY 10 niebieski 750V; przekaźnik instalacyjny 230/20A 1z-1r.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2013, dotyczące składania ofert na rozłącznik bezpiecznikowy 160A; końcówka kablowa CU 16/10 cynowana; przewód LGY 10 niebieski 750V; przekaźnik instalacyjny 230/20A 1z-1r informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zatrzask kulkowy: powłoka z poliamidu, stal oksydowana na czarno, kulka ze stali hartowanej, średnica kulki 10mm, średnica łba 16mm, nacisk sprężyny [N~] – siła minimalna:41, siła maksymalna: 86, waga 32g.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2013, dotyczące składania ofert na zatrzask kulkowy: powłoka z poliamidu, stal oksydowana na czarno, kulka ze stali hartowanej, średnica kulki 10mm, średnica łba 16mm, nacisk sprężyny [N~] – siła minimalna:41, siła maksymalna: 86, waga 32g informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PPRZEDSIĘBIORSTWO MERKURY MARKOWICZ BEATA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na złączka kolanowa DN32 wysokość 63, stożek 24 st. ciśnienie 420 bar; złączka trójnikowa DN32 wysokość 63, stożek 24 st. ciśnienie 420 bar; złączka trójnikowa z nakrętką zabezpieczającą DN32 wysokość 63, stożek 24 st. ciśnienie 420 bar; złączka kolankowa DN32 wysokość 32; komplet uszczelniający (nakrętka + pierścień) DN32; złączka grodziowa typ ciężki DN32 o długości 61mm i ciśnienie 315 bar; złączka przewodu DN06 gwint M18x1,5; złączka przewodu DN32 gwint M52x2; złączka stożek 24 st. M24x1,5/M18x1,5 ciśnienie 420 bar; złączka stożek 24 st. M27x1,5/M24x1,5 ciśnienie 420 bar; złączka kolankowa DN07 wysokość 25; złączka DN23 o długości 46 mm, ciśnienie 250 bar; złączka DN16 o długości 47 mm, ciśnienie 250 bar.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.01.2013, dotyczące składania ofert na złączka kolanowa DN32 wysokość 63, stożek 24 st. ciśnienie 420 bar; złączka trójnikowa DN32 wysokość 63, stożek 24 st. ciśnienie 420 bar; złączka trójnikowa z nakrętką zabezpieczającą DN32 wysokość 63, stożek 24 st. ciśnienie 420 bar; złączka kolankowa DN32 wysokość 32; komplet uszczelniający (nakrętka + pierścień) DN32; złączka grodziowa typ ciężki DN32 o długości 61mm i ciśnienie 315 bar; złączka przewodu DN06 gwint M18x1,5; złączka przewodu DN32 gwint M52x2; złączka stożek 24 st. M24x1,5/M18x1,5 ciśnienie 420 bar; złączka stożek 24 st. M27x1,5/M24x1,5 ciśnienie 420 bar; złączka kolankowa DN07 wysokość 25; złączka DN23 o długości 46 mm, ciśnienie 250 bar; złączka DN16 o długości 47 mm, ciśnienie 250 bar; informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PARKER HANNIFIN SALES POLAND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wąż wysokociśnieniowy, 6 oplotowy DN31; tulejka DN31; końcówka prosta GW M52x2 S DN31; końcówka prosta GW M18x1,5S na wąż DN6; końcówka prosta GW M52x2 DN31; końcówka prosta GZ M18x1,5 DN6; wąż wysokociśnieniowy, 4 oplotowy DN19; tulejka DN19; końcówka prosta GZ M30x2 S na wąż DN19; końcówka prosta GW M30x2 S na wąż DN19.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2013, dotyczące składania ofert na wąż wysokociśnieniowy, 6 oplotowy DN31; tulejka DN31; końcówka prosta GW M52x2 S DN31; końcówka prosta GW M18x1,5S na wąż DN6; końcówka prosta GW M52x2 DN31; końcówka prosta GZ M18x1,5 DN6; wąż wysokociśnieniowy, 4 oplotowy DN19; tulejka DN19; końcówka prosta GZ M30x2 S na wąż DN19; końcówka prosta GW M30x2 S na wąż DN19 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MANULI FLUICONNECTO SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na obejma DIN 3015 ciężka PP 38mm; obejma DIN 3015 ciężka PP 20mm; obejma DIN 3015 ciężka PP 16mm.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2013.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2013, dotyczące składania ofert na obejma DIN 3015 ciężka PP 38mm; obejma DIN 3015 ciężka PP 20mm; obejma DIN 3015 ciężka PP 16mm informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę HYDROPRESS WOJCIECH GÓRZNY.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wodomierz 2,5 Z.W DN20; uszczelka wodomierza 3/4 fibra; zespół odcinający prosty; adapter zaciskowy 16 – 3/4″; podgrzewacz poziomy elektryczny 140L; grzejnik prawy jednopłytowy z ożebrowaniem (podłączenie boczne – C, podłączenie dolne – V); moduł elektryczny 2,0kW 230V; rura miedziana 28 – 1.0 twarda; wieszak do wymienników poziomych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2012, dotyczące składania ofert na wodomierz 2,5 Z.W DN20; uszczelka wodomierza 3/4 fibra; zespół odcinający prosty; adapter zaciskowy 16 – 3/4″; podgrzewacz poziomy elektryczny 140L; grzejnik prawy jednopłytowy z ożebrowaniem (podłączenie boczne – C, podłączenie dolne – V); moduł elektryczny 2,0kW 230V; rura miedziana 28 – 1.0 twarda; wieszak do wymienników poziomych informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RZOŃCA PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH JÓZEF RZOŃCA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na oprawa herm. 2x36W IP65; lampa halogenowa 400W; przewód YDY płaski 3×1,5mm²; regulator mocy biernej 12-wyjściowy na szynę; rozłącznik izolacyjny 250A; przewód YDY płaski 3×2,5mm²; moduł awaryjny 6-36W 2h 3,6V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2012, dotyczące składania ofert na oprawa herm. 2x36W IP65; lampa halogenowa 400W; przewód YDY płaski 3×1,5mm²; regulator mocy biernej 12-wyjściowy na szynę; rozłącznik izolacyjny 250A; przewód YDY płaski 3×2,5mm²; moduł awaryjny 6-36W 2h 3,6V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na sprężyna zegarowa 3,0×18.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2012, dotyczące składania ofert na sprężyna zegarowa 3,0×18 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CLOOS POLSKA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na izolacja 35/6; rura PEX ALU 32; trójnik red. 26-16-26 do PEX ALU; kolano naścienne 16×1/2″ GW do PEX ALU; hak podwójny podłogowy L-100mm; rura PEX ALU 26.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2012, dotyczące składania ofert na izolacja 35/6; rura PEX ALU 32; trójnik red. 26-16-26 do PEX ALU; kolano naścienne 16×1/2″ GW do PEX ALU; hak podwójny podłogowy L-100mm; rura PEX ALU 26 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RZOŃCA PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH JÓZEF RZOŃCA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na uchwyt plastikowy 28 podwójny; kolanko miedziane fi-15 dwukielichowe 2K; kolanko miedziane fi-15 jednokielichowe 1K; złączka brąz 28-1″ gwint wewnętrzny; złączka brąz 28-1″ gwint zewnętrzny; kolanko miedziane fi-18 dwukielichowe 2K; kolanko miedziane fi-22 jednokielichowe 1K; kolanko miedziane fi-22 dwukielichowe 2K; kolanko miedziane fi-28 jednokielichowe 1K; kolanko miedziane fi-28 dwukielichowe 2K; łuk miedziany 22-1K kąt 45; łuk miedziany 22-2K kąt 45; łuk miedziany 28-1K kąt 45; łuk miedziany 28-2K kąt 90; mufka miedziana 15; mufka miedziana 18; mufka miedziana 22; miedziane obejście fi-22-1K; miedziane obejście fi-22-2K; mufka miedziana 28; trójnik miedziany 18-15-18; trójnik miedziany 22-15-22; trójnik miedziany 22-18-22; trójnik miedziany 28-15-28; trójnik miedziany 28-22-28; zwężka miedziana 18-15 nyplowa; zwężka miedziana 22-18 nyplowa; zwężka miedziana 28-22 nyplowa; rura miedziana 15-1.0 twarda; rura miedziana 18-1.0 twarda; rura miedziana 22-1.0 twarda; rura miedziana 28-1.0 twarda; uchwyt plastikowy 15 podwójny; uchwyt plastikowy 22 podwójny; zespół odcinający prosty do VKO; adapter zaciskowy 15-3/4″; nypel redukcyjny do rozdzielacza 3/4×1/2; rura ciśnieniowa zPE do sieci wodociągowej fi-40×30; szczotka do rury fi-22; cyna do lutowania 250g; czyścik; pasta do lutu miękkiego 250g; szczotka do rury fi-18; uchwyt pojedynczy 1/2 z gumką 20-23mm; uchwyt plastikowy 16-18 podwójny; tuleja mosiężna wzmacniana 15 do rur.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2012, dotyczące składania ofert na uchwyt plastikowy 28 podwójny; kolanko miedziane fi-15 dwukielichowe 2K; kolanko miedziane fi-15 jednokielichowe 1K; złączka brąz 28-1″ gwint wewnętrzny; złączka brąz 28-1″ gwint zewnętrzny; kolanko miedziane fi-18 dwukielichowe 2K; kolanko miedziane fi-22 jednokielichowe 1K; kolanko miedziane fi-22 dwukielichowe 2K; kolanko miedziane fi-28 jednokielichowe 1K; kolanko miedziane fi-28 dwukielichowe 2K; łuk miedziany 22-1K kąt 45; łuk miedziany 22-2K kąt 45; łuk miedziany 28-1K kąt 45; łuk miedziany 28-2K kąt 90; mufka miedziana 15; mufka miedziana 18; mufka miedziana 22; miedziane obejście fi-22-1K; miedziane obejście fi-22-2K; mufka miedziana 28; trójnik miedziany 18-15-18; trójnik miedziany 22-15-22; trójnik miedziany 22-18-22; trójnik miedziany 28-15-28; trójnik miedziany 28-22-28; zwężka miedziana 18-15 nyplowa; zwężka miedziana 22-18 nyplowa; zwężka miedziana 28-22 nyplowa; rura miedziana 15-1.0 twarda; rura miedziana 18-1.0 twarda; rura miedziana 22-1.0 twarda; rura miedziana 28-1.0 twarda; uchwyt plastikowy 15 podwójny; uchwyt plastikowy 22 podwójny; zespół odcinający prosty do VKO; adapter zaciskowy 15-3/4″; nypel redukcyjny do rozdzielacza 3/4×1/2; rura ciśnieniowa zPE do sieci wodociągowej fi-40×30; szczotka do rury fi-22; cyna do lutowania 250g; czyścik; pasta do lutu miękkiego 250g; szczotka do rury fi-18; uchwyt pojedynczy 1/2 z gumką 20-23mm; uchwyt plastikowy 16-18 podwójny; tuleja mosiężna wzmacniana 15 do rur informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RZOŃCA PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH JÓZEF RZOŃCA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na miedziane kolanko 28-2; izolacja 35/6; przyłącze miedziane fi-15-3/4″; rura PEX ALU 32; taśma instalacyjna szara 50mm; nypel 15/20.
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2012, dotyczące składania ofert na miedziane kolanko 28-2; izolacja 35/6; przyłącze miedziane fi-15-3/4″; rura PEX ALU 32; taśma instalacyjna szara 50mm; nypel 15/20 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RZOŃCA PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH JÓZEF RZOŃCA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na bateria umywalkowa stojąca; kompakt zestaw z deską; umywalka.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2012, dotyczące składania ofert na bateria umywalkowa stojąca; kompakt zestaw z deską; umywalka informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RZOŃCA PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH JÓZEF RZOŃCA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płyta montażowa ocynkowana 600×600 pełna; obudowa 600x600x200 metalowa; stycznik 12A, cewka 230V 50/60Hz, 12A; przekaźnik termiczny 1,6-2,5; przekaźnik termiczny 2,5-4,0; wskaźnik świetlny z LED 230V AC czerwony; przycisk sterowniczy 1NO zielony; przycisk sterowniczy 1NZ czerwony; napęd półpośredni na drzwi do rozłącznika 100A; rozłącznik 3-polowy 100A.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2012, dotyczące składania ofert na płyta montażowa ocynkowana 600×600 pełna; obudowa 600x600x200 metalowa; stycznik 12A, cewka 230V 50/60Hz, 12A; przekaźnik termiczny 1,6-2,5; przekaźnik termiczny 2,5-4,0; wskaźnik świetlny z LED 230V AC czerwony; przycisk sterowniczy 1NO zielony; przycisk sterowniczy 1NZ czerwony; napęd półpośredni na drzwi do rozłącznika 100A; rozłącznik 3-polowy 100A informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura o średnicy 110mm niebieska.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012, dotyczące składania ofert na rura o średnicy 110mm niebieska informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zacisk wielopoziomowy ST 2,5-3L; zacisk pojedynczy STS 2,5; wyłącznik nadprądowy 1PC 2A MC 102A, napięcie 230/400V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012, dotyczące składania ofert na zacisk wielopoziomowy ST 2,5-3L; zacisk pojedynczy STS 2,5; wyłącznik nadprądowy 1PC 2A MC 102A, napięcie 230/400V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na starter do oprawy świetlówkowej 2x36W, 4-65W, 220-240V; dławik fi-13,5 IP68 z nakrętką; przewód LgY 1×25,0mm².
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012, dotyczące składania ofert na starter do oprawy świetlówkowej 2x36W, 4-65W, 220-240V; dławik fi-13,5 IP68 z nakrętką; przewód LgY 1×25,0mm² informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pompa obiegowa centralnego ogrzewania, zasilanie 400VAC, przyłącze fi-50, moc silnika 1,3kW.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.08.2012, dotyczące składania ofert na pompa obiegowa centralnego ogrzewania, zasilanie 400VAC, przyłącze fi-50, moc silnika 1,3kW informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FIRMA BARTOSZ SPÓŁKA JAWNA BUJWICKI, SOBIECH.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na taśma pakowa 48×50.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2012, dotyczące składania ofert na taśma pakowa 48×50 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI CHEMIA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kołnierz płaski fi-80; króciec żeliwny fi-80; uszczelka PCV fi-90; łuk ciśnieniowy PCV fi-90 kąt 45; nasuwka ciśnieniowa PCV 90 z uszczelką; rura ocynkowana fi-80; kolano oc. fi-80; korek oc. fi-80.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.08.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.08.2012, dotyczące składania ofert na kołnierz płaski fi-80; króciec żeliwny fi-80; uszczelka PCV fi-90; łuk ciśnieniowy PCV fi-90 kąt 45; nasuwka ciśnieniowa PCV 90 z uszczelką; rura ocynkowana fi-80; kolano oc. fi-80; korek oc. fi-80 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MCM KOLOR KACEJKO SPÓŁKA JAWNA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na oprawa hermetyczna 2x36W, IP65.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.07.2012, dotyczące składania ofert na oprawa hermetyczna 2x36W, IP65 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik inst. 3-fazowy 63A.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2012, dotyczące składania ofert na wyłącznik inst. 3-fazowy 63A informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na śruba hakowa z gwintem metrycznym M12x125/170-A2J.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2012, dotyczące składania ofert na śruba hakowa z gwintem metrycznym M12x125/170-A2J informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MAX METAL ANDRZEJ CZAJKOWSKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na śruba ISO-4014 M12X75-8,8-A2J.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2012, dotyczące składania ofert na śruba ISO-4014 M12X75-8,8-A2J informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KREDO METAL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gniazdo podwójne hermetyczne, natynkowe 230V; folia kablowa niebieska w szpulach 100mb.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2012, dotyczące składania ofert na gniazdo podwójne hermetyczne, natynkowe 230V; folia kablowa niebieska w szpulach 100mb informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wkładka topikowa (szybka) 100A/690V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012, dotyczące składania ofert na wkładka topikowa (szybka) 100A/690V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na śruba rzymska M12; oprawa oświetleniowa z korpusem o szczelności IP65 400W; odbłyśnik 250-400W szerokostrumieniowy 400 szer.; szyba hartowana – oprawa wewnętrzna zawieszana z alum. klamrami; lampa metalhalog. 400W matowa 15h; drut ocynkowany fi-6mm; lampa halogenowa o podwyższonym strumieniu świetl. 400W.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012, dotyczące składania ofert na śruba rzymska M12; oprawa oświetleniowa z korpusem o szczelności IP65 400W; odbłyśnik 250-400W szerokostrumieniowy 400 szer.; szyba hartowana – oprawa wewnętrzna zawieszana z alum. klamrami; lampa metalhalog. 400W matowa 15h; drut ocynkowany fi-6mm; lampa halogenowa o podwyższonym strumieniu świetl. 400W informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na farba proszkowa w kolorze żółtym, poliester, stopień połysku 70-85%.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2012, dotyczące składania ofert na farba proszkowa w kolorze żółtym, poliester, stopień połysku 70-85% informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę OLICON DELTA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na drut spawalniczy fi 1.2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2012, dotyczące składania ofert na drut spawalniczy fi 1.2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE CEWAR WIĘCH & WIĘCH SPÓŁKA JAWNA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na złącze żeńskie K6/36; złącze męskie K6/36; obudowa kątowa B16 PG21; obudowa cokoła z klapką 16B PG21; kontakt żeński D 1,0mm²; kontakt żeński C 6,0mm²; kontakt męski D 1,0mm²; kontakt męski C 6,0mm².
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2012, dotyczące składania ofert na złącze żeńskie K6/36; złącze męskie K6/36; obudowa kątowa B16 PG21; obudowa cokoła z klapką 16B PG21; kontakt żeński D 1,0mm²; kontakt żeński C 6,0mm²; kontakt męski D 1,0mm²; kontakt męski C 6,0mm² informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SOYTER SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kabel YKY 3×1,5mm².
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2012, dotyczące składania ofert na kabel YKY 3×1,5mm² informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dolny hak zaczepowy kat. II.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2012, dotyczące składania ofert na dolny hak zaczepowy kat. II informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LO SNODO S. R. L.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nakrętka ISO-4032 M16-8-A2J; nakrętka ISO-4032 M20-10-A2J; podkładka ISO-7091 10-100HV-A4J; podkładka ISO-7091 16-100HV-A4J; podkładka ISO-7091 20-100HV-A4J; podkładka PN/M-82008 Z10,2 FE/ZN8; podkładka PN/M-82008 Z16,3 FE/ZN8; podkładka PN/M-82008 Z6,1 FE/ZN8; podkładka PN/M-82008 Z20,5 FE/ZN8; śruba ISO-4017 M16X40-10,9-A2J; śruba ISO-4017 M12X40-8,8-A2J; śruba ISO-4017 M6X35-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M12X45-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M3X12-8,8-A2J; nakrętka ISO-4032 M10-5-A2J; nakrętka ISO-7042 M20-8-A2J.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2012, dotyczące składania ofert na nakrętka ISO-4032 M16-8-A2J; nakrętka ISO-4032 M20-10-A2J; podkładka ISO-7091 10-100HV-A4J; podkładka ISO-7091 16-100HV-A4J; podkładka ISO-7091 20-100HV-A4J; podkładka PN/M-82008 Z10,2 FE/ZN8; podkładka PN/M-82008 Z16,3 FE/ZN8; podkładka PN/M-82008 Z6,1 FE/ZN8; podkładka PN/M-82008 Z20,5 FE/ZN8; śruba ISO-4017 M16X40-10,9-A2J; śruba ISO-4017 M12X40-8,8-A2J; śruba ISO-4017 M6X35-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M12X45-8,8-A2J; śruba ISO-4762 M3X12-8,8-A2J; nakrętka ISO-4032 M10-5-A2J; nakrętka ISO-7042 M20-8-A2J informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASMET ARTYKUŁY METALOWE – działalność gospodarcza.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na drut wiązałkowy Ø 4,00mm.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2012, dotyczące składania ofert na drut wiązałkowy Ø 4,00mm informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KONSORCJUM STALI S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na szkło centralnie matowione IP44 do montażu w suficie podwieszanym.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2012, dotyczące składania ofert na szkło centralnie matowione IP44 do montażu w suficie podwieszanym informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na złączka prosta M20x1,5/M20x1,5; złączka redukcyjna DN16/DN13; złączka DN20 M22x1,5; złączka DN25/DN20 M24x1,5; złączka DN42/DN36 M36x1,5; złączka trójnikowa DN16/D3 12; złączka trójnikowa DN20/D3 16; złączka trójnikowa DN42 M36x1,5; kolanko DN16 M20x1,5; kolanko DN20 M24x1,5; kolanko DN25 M30x1,5; nakrętka funkcjonalna M12x1,5; nakrętka funkcjonalna M16x1,5; nakrętka funkcjonalna M20x1,5; nakrętka funkcjonalna M25x1,5; nakrętka funkcjonalna M28x1,5; nakrętka funkcjonalna M42x1,5; złączka M16x1,5; złączka DN10 M16x1,5; złączka DN16 3/8; złączka DN16 M20x1,5; złączka calowa DN20 1/2″; złączka calowa DN20 1 1/4″; złączka DN20 24×1,5; złączka DN25 1 1/2″; złączka DN25 1 1/4″; złączka DN25 M30x1,5; złączka DN28 M32x1,5; złączka DN42 M46x1,5; złączka DN20 M24x1,5; złączka DN25 M28x1,5; złączka prosta DN15; złączka prosta DN16; złączka prosta DN25; złączka prosta DN42; złączka M20x1,5/M16x1,5; złączka M25x1,5/M20x1,5; złączka M30x1,5/M25x1,5; złączka M42x21,5/M28x1,5; złączka stalowa DN06; złaczka stalowa DN10; trójnik niesymetryczny DN34//DN28; złączka DN16; złączka DN25; złączka redukcyjna DN25/DN20; złączka redukcyjna DN42/DN28; złączka DN20 M22x1,5; złączka DN28 M30x1,5; złączka DN42 M46x1,5; zawór DN42; złączka kolanowa DN16 M20x1,5; złączka korek M15x1,5; złączka kolanowa M16x1,5; złączka M20/M24x1,5.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2012, dotyczące składania ofert na złączka prosta M20x1,5/M20x1,5; złączka redukcyjna DN16/DN13; złączka DN20 M22x1,5; złączka DN25/DN20 M24x1,5; złączka DN42/DN36 M36x1,5; złączka trójnikowa DN16/D3 12; złączka trójnikowa DN20/D3 16; złączka trójnikowa DN42 M36x1,5; kolanko DN16 M20x1,5; kolanko DN20 M24x1,5; kolanko DN25 M30x1,5; nakrętka funkcjonalna M12x1,5; nakrętka funkcjonalna M16x1,5; nakrętka funkcjonalna M20x1,5; nakrętka funkcjonalna M25x1,5; nakrętka funkcjonalna M28x1,5; nakrętka funkcjonalna M42x1,5; złączka M16x1,5; złączka DN10 M16x1,5; złączka DN16 3/8; złączka DN16 M20x1,5; złączka calowa DN20 1/2″; złączka calowa DN20 1 1/4″; złączka DN20 24×1,5; złączka DN25 1 1/2″; złączka DN25 1 1/4″; złączka DN25 M30x1,5; złączka DN28 M32x1,5; złączka DN42 M46x1,5; złączka DN20 M24x1,5; złączka DN25 M28x1,5; złączka prosta DN15; złączka prosta DN16; złączka prosta DN25; złączka prosta DN42; złączka M20x1,5/M16x1,5; złączka M25x1,5/M20x1,5; złączka M30x1,5/M25x1,5; złączka M42x21,5/M28x1,5; złączka stalowa DN06; złaczka stalowa DN10; trójnik niesymetryczny DN34//DN28; złączka DN16; złączka DN25; złączka redukcyjna DN25/DN20; złączka redukcyjna DN42/DN28; złączka DN20 M22x1,5; złączka DN28 M30x1,5; złączka DN42 M46x1,5; zawór DN42; złączka kolanowa DN16 M20x1,5; złączka korek M15x1,5; złączka kolanowa M16x1,5; złączka M20/M24x1,5 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PARKER HANNIFIN SALES POLAND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na komponenty do układu sterowania i zasilania.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na komponenty do układu sterowania i zasilania (zapytania ofertowe nr 1/WKT/2014, 2/WKT/2014, 3/WKT/2014) informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sterownik PLC wraz z serwonapędem oraz przetwornicami częstotliwości.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na sterownik PLC wraz z serwonapędem oraz przetwornicami częstotliwości (zapytania ofertowe nr 4/WKT/2014, 5/WKT/2014, 6/WKT/2014) informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę APiN Automatyka Przemysłowa i Napędy.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na komponenty do układu bezpieczeństwa.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na komponenty do układu bezpieczeństwa (zapytania ofertowe nr 13/WKT/2014, 14/WKT/2014, 15/WKT/2014) informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę SICK Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na czujniki sygnalizacyjne.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na czujniki sygnalizacyjne (zapytania ofertowe nr 16/WKT/2014, 17/WKT/2014, 18/WKT/2014) informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Turck Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na systemy sterowania radiowego.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na systemy sterowania radiowego (zapytania ofertowe nr 19/WKT/2014, 20/WKT/2014, 21/WKT/2014) informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na enkodery wraz z osprzętem.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na enkodery wraz z osprzętem (zapytania ofertowe nr 22/WKT/2014, 23/WKT/2014, 24/WKT/2014) informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-16h9 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.11 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-16h9 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-8h9 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.11 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-8h9 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt aluminiowy fi-120 PA6.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.10 2013 dotyczące składania ofert na pręt aluminiowy fi-120 PA6 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KOLNEX ZAJKO I WSPÓLNICY SP. J..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-55 gat. 40H.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.10 2013 dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-55 gat. 40H informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na półpłynny smar wielofunkcyjny w aerozolu op. 400 ml.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.10 2013 dotyczące składania ofert na półpłynny smar wielofunkcyjny w aerozolu op. 400 ml informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę GALON OLEJE S. C. J. GOLONKO.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-10h9 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.09 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-10h9 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-12h9 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.08 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-12h9 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha z/w 2x1250x2500 gat. DC01.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.07 2013 dotyczące składania ofert na blacha z/w 2x1250x2500 gat. DC01 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BUDMAT BOGDAN WIĘCEK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płaskownik ciągniony 40×30 S355 (St52-3).
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.06 2013 dotyczące składania ofert na płaskownik ciągniony 40×30 S355 (St52-3) informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KLOCKNER STAL I METAL POLSKA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-10h9 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.06 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-10h9 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-16h11 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.06 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-16h11 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MPC METAL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płaskownik 60x15x135 gat. NC11LV, pręt 150x70x185 gat. NC11LV, pręt okr. Fi-192×388 gat. NC11LV, pręt okr. fi-650 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.06 2013 dotyczące składania ofert na płaskownik 60x15x135 gat. NC11LV, pręt 150x70x185 gat. NC11LV, pręt okr. Fi-192×388 gat. NC11LV, pręt okr. fi-650 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 60x1900x2000 gat. C60, blacha 80x2000x2000 gat. C60.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.05 2013 dotyczące składania ofert na blacha 60x1900x2000 gat. C60, blacha 80x2000x2000 gat. C60 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę UNIVERSAL-STAL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 50x30x3 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.05 2013 dotyczące składania ofert na profil zamknięty 50x30x3 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na sprężyna naciskowa 21,60×1,60×110,0.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.04 2013 dotyczące składania ofert na sprężyna naciskowa 21,60×1,60×110,0 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FCPK BYTÓW SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 10x1500x3000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 3x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.05 2013 dotyczące składania ofert na blacha 10x1500x3000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 3x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na formatka 120x158x266 40H, kęs kwadrat 160x160x110 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.04 2013 dotyczące składania ofert na formatka 120x158x266 40H, kęs kwadrat 160x160x110 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-16h9 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.04 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-16h9 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-180 gat. C45.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.04 2013 dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-180 gat. C45 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 6x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.04 2013 dotyczące składania ofert na blacha 6x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ISD DUNAFERR CO. LTD..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zmywacz do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni 400 ml.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.04 2013 dotyczące składania ofert na zmywacz do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni 400 ml informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę HENKEL POLSKA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 10x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.04 2013 dotyczące składania ofert na blacha 10x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej silnikowy 15W40 5L.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2013 dotyczące składania ofert na olej silnikowy 15W40 5L informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS OIL S. A. GDAŃSK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na preparat wielofunkcyjny op. 450 ml.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.03 2013 dotyczące składania ofert na preparat wielofunkcyjny op. 450 ml informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PHU „ZAG” CEZARY ZAGÓRSKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-20 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.03 2013 dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-20 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FERONA POLSKA S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-25h9 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.03 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-25h9 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-160 gat. 40HM.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.03 2013 dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-160 gat. 40HM informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FPG SP . Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 12x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.03 2013 dotyczące składania ofert na blacha 12x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej HLP 32 op. 860 kg.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.03 2013 dotyczące składania ofert na olej HLP 32 op. 860 kg informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS OIL S. A. GDAŃSK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na suszarka do włosów.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.02 2013 dotyczące składania ofert na suszarka do włosów informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę NIBE-BIAWAR SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-12h9 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.02 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-12h9 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MPC METAL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura b/sz precyzyjna ocynkowana fi-16x2x6000, rura b/sz precyzyjna ocynkowana fi-20×3,5×6000, rura b/sz precyzyjna ocynkowana fi-38x6x6000.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.02 2013 dotyczące składania ofert na rura b/sz precyzyjna ocynkowana fi-16x2x6000, rura b/sz precyzyjna ocynkowana fi-20×3,5×6000, rura b/sz precyzyjna ocynkowana fi-38x6x6000 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BENTELER DISTRIBUTION POLAND SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 30x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 35x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.02 2013 dotyczące składania ofert na blacha 30x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 35x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOWIM S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-35 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.02 2013 dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-35 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOWIM S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-85 gat. 55.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.02 2013 dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-85 gat. 55 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FPG SP . Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na formatka 150x385x270.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.02 2013 dotyczące składania ofert na formatka 150x385x270 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 3x1500x3000 gat. S355JR/S355JR+N/S355JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.02 2013 dotyczące składania ofert na blacha 3x1500x3000 gat. S355JR/S355JR+N/S355JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt okrągły fi-100 S355, profil zamknięty 120x120x8 S355, profil zamknięty 50x50x3 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.02 2013 dotyczące składania ofert na pręt okrągły fi-100 S355, profil zamknięty 120x120x8 S355, profil zamknięty 50x50x3 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc.fi-60 gat. 40H, pręt walc.fi-80 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.02 2013 dotyczące składania ofert na pręt walc.fi-60 gat. 40H, pręt walc.fi-80 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.
  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 2x1000x2000 gat.1.4301.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.02 2013 dotyczące składania ofert na blacha 2x1000x2000 gat.1.4301 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę STAPPERT POLSKA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony 6kt-27 gat. 11Smn30+C.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.02 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony 6kt-27 gat. 11Smn30+C informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 80x2000x2000 (lub podobny format) gat C60.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.01 2013 dotyczące składania ofert na blacha 80x2000x2000 (lub podobny format) gat C60 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę UNIVERSAL-STAL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt okr. fi-382 (L=120mm) gat. NC11LV, pręt okr. fi-453 (L=115, 120, 125 mm) gat. NC11LV.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.01 2013 dotyczące składania ofert na pręt okr. fi-382 (L=120mm) gat. NC11LV, pręt okr. fi-453 (L=115, 120, 125 mm) gat. NC11LV informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 30x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.01 2013 dotyczące składania ofert na blacha 30x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FERONA POLSKA S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-22h9 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.01 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-22h9 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-50 S355J2+C.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.01 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-50 S355J2+C informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura precyzyjna fi-38x2x6000 gat. E235+C.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.01 2013 dotyczące składania ofert na rura precyzyjna fi-38x2x6000 gat. E235+C informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KONIG STAHL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na prowadnik L = 5727mm, prowadnik L = 5894mm.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.01 2013 dotyczące składania ofert na prowadnik L = 5727mm, prowadnik L = 5894mm informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę IGUS SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-75 gat. C45.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.01 2013 dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-75 gat. C45 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płaskownik 40×6 S235JR, pręt walc. fi-45 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.01 2013 dotyczące składania ofert na płaskownik 40×6 S235JR, pręt walc. fi-45 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KONSORCJUM STALI S. A. , CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 80x2500x2250.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.01 2013 dotyczące składania ofert na blacha 80x2500x2250 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę UNIVERSAL-STAL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na koło pasowe, łożysko 32013, łożysko 6004 2RS, łożysko 61804, nakrętka KM 5, nakrętka KM 7, nakrętka KMK 13, pas zębaty, podkładka MB7, sprzęgło mieszkowe, sprzęgło mieszkowe bezluzowe skrętne sztywne, uszczelnienie wg DIN 3760.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.01 2013 .
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.01 2013 dotyczące składania ofert na koło pasowe, łożysko 32013, łożysko 6004 2RS, łożysko 61804, nakrętka KM 5, nakrętka KM 7, nakrętka KMK 13, pas zębaty, podkładka MB7, sprzęgło mieszkowe, sprzęgło mieszkowe bezluzowe skrętne sztywne, uszczelnienie wg DIN 3760 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PREMA S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-10h9 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-10h9 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MPC METAL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-16h9 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01 2013 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-16h9 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik 100 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01 2013 dotyczące składania ofert na ceownik 100 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę NYSTAL S. A. .

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na hydrant zawieszany wewnętrzny 25/20, hydrant zawieszany wewnętrzny 25/30.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01 2013 dotyczące składania ofert na hydrant zawieszany wewnętrzny 25/20, hydrant zawieszany wewnętrzny 25/30 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SUPON USŁUGI SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 16x1500x6000 S235JR/.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01 2013 dotyczące składania ofert na blacha 16x1500x6000 S235JR/ informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 10x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 10x1500x3000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 3x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 4x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 5x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 8x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01 2013 dotyczące składania ofert na blacha 10x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 10x1500x3000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 3x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 4x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 5x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 8x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 50x50x3 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.12 2012 dotyczące składania ofert na profil zamknięty 50x50x3 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOWIM S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-16 C45.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.12 2012 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-16 C45 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRO-MAR S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha zimnowalcowana 1x1000x2000 gat. DC01.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.12 2012 dotyczące składania ofert na blacha zimnowalcowana 1x1000x2000 gat. DC01 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MMK TRADING AG.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 100x80x6 S355.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.12 2012 dotyczące składania ofert na profil zamknięty 100x80x6 S355 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KONIG STAHL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płaskownik ciągniony 40x30xSt52.3.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.11 2012 dotyczące składania ofert na płaskownik ciągniony 40x30xSt52.3 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KLOCKNER STAL I METAL POLSKA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-20 h11 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.11 2012 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-20 h11 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MPC METAL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-22 gat. 42CrMo4, pręt walc. fi-40 gat. 42CrMo4+QT (32-36 HRC), pręt walc. fi-85 gat. 42CrMo4+QT (32-36 HRC).
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.11 2012 dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-22 gat. 42CrMo4, pręt walc. fi-40 gat. 42CrMo4+QT (32-36 HRC), pręt walc. fi-85 gat. 42CrMo4+QT (32-36 HRC) informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FPG SP. Z O. O., MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na taśma papierowa żółta 19x33m, taśma papierowa żółta 25x33m, taśma papierowa żółta 30x33m, taśma papierowa żółta 30x33m, folia ochronna czarna budowlana 4x25rol., taśmy dylatacyjne 5mm 50mbx0,1m, taśma papierowa żółta 38x33m.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.11 2012 dotyczące składania ofert na taśma papierowa żółta 19x33m, taśma papierowa żółta 25x33m, taśma papierowa żółta 30x33m, taśma papierowa żółta 30x33m, folia ochronna czarna budowlana 4x25rol., taśmy dylatacyjne 5mm 50mbx0,1m, taśma papierowa żółta 38x33m informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę B.MAX ADAM KRZEWSKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-60h9 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.11 2012 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-60h9 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-30h9x6000 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.11 2012 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-30h9x6000 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 30x2000x3000 gat. 40H, pręt fi-352×120 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-503×122 gat. NC11LV/1.2379.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.11 2012 dotyczące składania ofert na blacha 30x2000x3000 gat. 40H, pręt fi-352×120 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-503×122 gat. NC11LV/1.2379 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik 200 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.11 2012 dotyczące składania ofert na ceownik 200 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 110x115x165 40HM, blacha 110x112x286 40HM, blacha 140x315x325 S355J2, blacha 150x40x132 40HM, blacha 180x40x248 40HM.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.11 2012 dotyczące składania ofert na blacha 110x115x165 40HM, blacha 110x112x286 40HM, blacha 140x315x325 S355J2, blacha 150x40x132 40HM, blacha 180x40x248 40HM informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony 120x50x3000 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.10 2012 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony 120x50x3000 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KLOCKNER STAL I METAL POLSKA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na formatka aluminiowa 250x260x380mm C330R AW7021.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.10 2012 dotyczące składania ofert na formatka aluminiowa 250x260x380mm C330R AW7021 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KOLNEX ZAJKO I WSPÓLNICY SP. J..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kotwa M20x170/40, patron z klejem M20, zestaw do dociążeń dynamicznych M20.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.10 2012 dotyczące składania ofert na kotwa M20x170/40, patron z klejem M20, zestaw do dociążeń dynamicznych M20 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MIRO-HURT MIROSŁAWA ŁAWRESZUK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 50x30x2 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.10 2012 dotyczące składania ofert na profil zamknięty 50x30x2 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 110x110x180 40H, blacha 120x215x272 S355J2, blacha 140x680x680 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.10 2012 dotyczące składania ofert na blacha 110x110x180 40H, blacha 120x215x272 S355J2, blacha 140x680x680 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 100x1000x1400 gat C60, blacha 120x2000x3000 gat C60, blacha 70x2000x2000 gat C60.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.10 2012 dotyczące składania ofert na blacha 100x1000x1400 gat C60, blacha 120x2000x3000 gat C60, blacha 70x2000x2000 gat C60 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę UNIVERSAL-STAL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-20 S235JR, rura ocynkowana fi-60,3×2,9.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.10 2012 dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-20 S235JR, rura ocynkowana fi-60,3×2,9 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A., KONSORCJUM STALI S. A. .

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-16h9 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.10 2012 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-16h9 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na łożysko tulejkowe średnica wew. 16, średnica zew. 18, wysokość 20, łożysko tulejkowe średnica wew. 32, średnica zew. 36, wysokość 20.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.10 2012 dotyczące składania ofert na łożysko tulejkowe średnica wew. 16, średnica zew. 18, wysokość 20, łożysko tulejkowe średnica wew. 32, średnica zew. 36, wysokość 20 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę IGUS SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na prowadnica liniowa zestaw pierwszy, prowadnica liniowa zestaw drugi.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.10 2012 dotyczące składania ofert na prowadnica liniowa zestaw pierwszy, prowadnica liniowa zestaw drugi informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCHIMEDES SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płaskownik 30×6 S235, profil zamknięty 30x30x3 S235, profil zamknięty 60x60x4 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.10 2012 dotyczące składania ofert na płaskownik 30×6 S235, profil zamknięty 30x30x3 S235, profil zamknięty 60x60x4 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wibroizolatory.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.09 2012 dotyczące składania ofert na wibroizolatory informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MIRO-HURT MIROSŁAWA ŁAWRESZUK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt fi-483×1600 gat. NC11LV/1.2379.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.09 2012 dotyczące składania ofert na pręt fi-483×1600 gat. NC11LV/1.2379 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę DOSTAL – STAL JAKOŚCIOWA JACEK SZUKALSKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na formatka 110x120x205 gat. 40H/41Cr4, formatka 120x220x290 S355, formatka 90x90x192 gat. 40H/41Cr4, pręt fi-352×120 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-362×36 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-362×130 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-403×36 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-453×70 gat. NC11LV/1.2379.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.09 2012 dotyczące składania ofert na formatka 110x120x205 gat. 40H/41Cr4, formatka 120x220x290 S355, formatka 90x90x192 gat. 40H/41Cr4, pręt fi-352×120 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-362×36 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-362×130 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-403×36 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-453×70 gat. NC11LV/1.2379 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 40x20x2x6000 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09 2012 dotyczące składania ofert na profil zamknięty 40x20x2x6000 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 20x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 50x2000x6000 S355JR/S355JR+n/S355JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09 2012 dotyczące składania ofert na blacha 20x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 50x2000x6000 S355JR/S355JR+n/S355JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MMK TRADING AG.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik 50 S235JR, ceownik 80 S235JR, rura konstr. z/sz fi-21,3×2,3 S235, rura konstr. z/sz fi-42,4×5 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.08 2012 dotyczące składania ofert na ceownik 50 S235JR, ceownik 80 S235JR, rura konstr. z/sz fi-21,3×2,3 S235, rura konstr. z/sz fi-42,4×5 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-8h9 11SMn30.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.08 2012 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-8h9 11SMn30 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony kw. 10×10 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.08 2012 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony kw. 10×10 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MPC METAL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha łezka 3x1250x2500 S235JR, pręt walc. fi-16 gat. 40H/41Cr4, pręt walc. fi-18 gat. 40H/41Cr4.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.08 2012 dotyczące składania ofert na blacha łezka 3x1250x2500 S235JR, pręt walc. fi-16 gat. 40H/41Cr4, pręt walc. fi-18 gat. 40H/41Cr4 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt fi-60,8 gat. NC11LV .
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.08 2012 dotyczące składania ofert na pręt fi-60,8 gat. NC11LV informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-100 gat. C60, pręt walc. fi-42 gat. 41Cr4.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.08 2012 dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-100 gat. C60, pręt walc. fi-42 gat. 41Cr4 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę FPG SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-38 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.08 2012 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-38 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRO-MAR S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt fi-302×160 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-302×200 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-372×95 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-453×120 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-453×100 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-523×110 gat. NC11LV/1.2379.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.08 2012 dotyczące składania ofert na pręt fi-302×160 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-302×200 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-372×95 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-453×120 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-453×100 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-523×110 gat. NC11LV/1.2379 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt kwadrat 50×50 S355JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.08 2012 dotyczące składania ofert na pręt kwadrat 50×50 S355JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę STALPROFIL S. A. .

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dwuteownik IPN 360 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.08 2012 dotyczące składania ofert na dwuteownik IPN 360 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION POLAND SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 18x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 20x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.08 2012 dotyczące składania ofert na blacha 18x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 20x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik 140 S235JR, ceownik 80 S355J2, kątownik 80x80x8 S235JR, płaskownik 160×20 S235JR, pręt walc. fi-100 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.08 2012 dotyczące składania ofert na ceownik 140 S235JR, ceownik 80 S355J2, kątownik 80x80x8 S235JR, płaskownik 160×20 S235JR, pręt walc. fi-100 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-6 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.08 2012 dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-6 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na preparat wielofunkcyjny op. 450 ml.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.08 2012 dotyczące składania ofert na preparat wielofunkcyjny op. 450 ml informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PHU „ZAG” CEZARY ZAGÓRSKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na półsyntetyczny olej do mieszankowego smarowania silników dwusuwowych op. 100 ml.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.08 2012 dotyczące składania ofert na półsyntetyczny olej do mieszankowego smarowania silników dwusuwowych op. 100 ml informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTI OIL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura b/s fi-21,3x4x6000 gat. P235/R35, rura z/sz fi-88,9×3,6×6000 gat. P235/R35, rura z/sz ocynkowana fi-60,3×2,9.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.08 2012 dotyczące składania ofert na rura b/s fi-21,3x4x6000 gat. P235/R35, rura z/sz fi-88,9×3,6×6000 gat. P235/R35, rura z/sz ocynkowana fi-60,3×2,9 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOWIM S. A., KONSORCJUM STALI S. A. .

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na antykorozyjna farba do metalu, kolor aluminiowy op. 10L, rozcieńczalnik styrenowy i chlorokauczukowy op. 10L.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.07 2012 dotyczące składania ofert na antykorozyjna farba do metalu, kolor aluminiowy op. 10L, rozcieńczalnik styrenowy i chlorokauczukowy op. 10L informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CHEMIA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na formatka aluminiowa 285 (290)x355x385 gat. PA9 (C330R).
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.07 2012 dotyczące składania ofert na formatka aluminiowa 285 (290)x355x385 gat. PA9 (C330R) informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KOLNEX ZAJKO I WSPÓLNICY SP. J..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zawias przykręcany, czerniony, mocowanie M8, 60x60x15.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.07 2012 dotyczące składania ofert na zawias przykręcany, czerniony, mocowanie M8, 60x60x15 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę OZIS LUCYNA WOJTAS.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura z/sz fi-76,1×3,2×6000 gat. R35, rura z/sz fi-88,9×3,6×6000 gat. R35.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.07 2012 dotyczące składania ofert na rura z/sz fi-76,1×3,2×6000 gat. R35, rura z/sz fi-88,9×3,6×6000 gat. R35 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 115x280x340 S355, blacha 60x130x225 S355, pręt fi-403×105 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-403×85 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-403×200 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-423×110 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-423×85 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-523×85 gat. NC11LV/1.2379.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.07 2012 dotyczące składania ofert na blacha 115x280x340 S355, blacha 60x130x225 S355, pręt fi-403×105 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-403×85 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-403×200 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-423×110 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-423×85 gat. NC11LV/1.2379, pręt fi-523×85 gat. NC11LV/1.2379 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura przewodowa z/sz fi-60,3×3,2×6000 gat. P235/S235, rura przewodowa z/sz fi-88,9×3,6×6000 gat. P235/S235, rura przewodowa z/sz fi-26,9×2,6×6000 gat. P235/S235, rura przewodowa z/sz fi-76,1×3,2×6000 gat. P235/S235, rura przewodowa z/sz fi-21,3×2,3×6000 gat. P235/S235, płaskownik 50×8 S235JR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.07 2012.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.07 2012 dotyczące składania ofert na rura przewodowa z/sz fi-60,3×3,2×6000 gat. P235/S235, rura przewodowa z/sz fi-88,9×3,6×6000 gat. P235/S235, rura przewodowa z/sz fi-26,9×2,6×6000 gat. P235/S235, rura przewodowa z/sz fi-76,1×3,2×6000 gat. P235/S235, rura przewodowa z/sz fi-21,3×2,3×6000 gat. P235/S235, płaskownik 50×8 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOWIM S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura przewodowa z/sz ocynk. Fi-60,3×2,9.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.07 2012 dotyczące składania ofert na rura przewodowa z/sz ocynk. Fi-60,3×2,9 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KONSORCJUM STALI S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik hutniczy 80 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.07 2012 dotyczące składania ofert na ceownik hutniczy 80 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRH „BOBREK” SP. J. T. NIEWIADOMSKA, J. MAŁEK, B. MANCIATY.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 80x100x325 gat. 40H.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.07 2012 dotyczące składania ofert na blacha 80x100x325 gat. 40H informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę AKROSTAL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płaskownik ciągniony 40×30 S355.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.07 2012 dotyczące składania ofert na płaskownik ciągniony 40×30 S355 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KLOCKNER STAL I METAL POLSKA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik 65 S355JR, kątownik g/w 60x60x6 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.07 2012 dotyczące składania ofert na ceownik 65 S355JR, kątownik g/w 60x60x6 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOWIM S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na hydrant zawieszany 52/20.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.07 2012 dotyczące składania ofert na hydrant zawieszany 52/20 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SPEC-POŻ MAŃKOWSKI, ŚREDZIŃSKI SP. J..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kątownik 40x40x4 S235JR, rura b/sz fi-48,3×2,6×6000 R35/P235, rura b/sz fi-70x4x6000 S355JR, rura b/sz fi-76,1×2,9×6000 R35/P235, .
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.07 2012 dotyczące składania ofert na kątownik 40x40x4 S235JR, rura b/sz fi-48,3×2,6×6000 R35/P235, rura b/sz fi-70x4x6000 S355JR, rura b/sz fi-76,1×2,9×6000 R35/P235, informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na aceton techniczy.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.07 2012 dotyczące składania ofert na aceton techniczy informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BRENNTAG POLSKA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha trapezowa T-14, wkręt samowiercący 5,5×35 mm kolor biały, blacha płaska 0,5x1250x2000 kolor szary.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.07 2012 dotyczące składania ofert na blacha trapezowa T-14, wkręt samowiercący 5,5×35 mm kolor biały, blacha płaska 0,5x1250x2000 kolor szary informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRUSZYŃSKI SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 20x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.07 2012 dotyczące składania ofert na blacha 20x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę HW PIETRZAK HOLDING SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 16x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 20x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07 2012 dotyczące składania ofert na blacha 16x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 20x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 10x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 10x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 12x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 3x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 5x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 6x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 8x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07 2012 dotyczące składania ofert na blacha 10x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 10x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 12x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 3x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 5x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 6x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 8x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kostka 110x115x290 gat. 40H, kostka 120x140x375 S355, pręt fi-210×2000 gat. NC11LV, pręt fi-390×100 gat. NC11LV, pręt fi-400×115 gat. NC11LV, pręt fi-410×120 gat. NC11LV, pręt fi-410×125 gat. NC11LV.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07 2012 dotyczące składania ofert na kostka 110x115x290 gat. 40H, kostka 120x140x375 S355, pręt fi-210×2000 gat. NC11LV, pręt fi-390×100 gat. NC11LV, pręt fi-400×115 gat. NC11LV, pręt fi-410×120 gat. NC11LV, pręt fi-410×125 gat. NC11LV informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 16x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07 2012 dotyczące składania ofert na blacha 16x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS POLAND SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-30 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.06 2012 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-30 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRO-MAR S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 20x1500x6000 S355J2, pręt płaski 30×5 S235JR, pręt płaski 30×8 S235JR, rura przew. z/sz ocynkowana fi-26,9×2,3×6000 gat. P235/L235, rura przew. z/sz ocynkowana fi-60,3×2,9×6000 gat. P235/L235, rura przew. z/sz ocynkowana fi-60,3×2,9×7000 gat. P235/L235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.06 2012 dotyczące składania ofert na blacha 20x1500x6000 S355J2, pręt płaski 30×5 S235JR, pręt płaski 30×8 S235JR, rura przew. z/sz ocynkowana fi-26,9×2,3×6000 gat. P235/L235, rura przew. z/sz ocynkowana fi-60,3×2,9×6000 gat. P235/L235, rura przew. z/sz ocynkowana fi-60,3×2,9×7000 gat. P235/L235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 300x200x6x12000 S355.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.06 2012 dotyczące składania ofert na profil zamknięty 300x200x6x12000 S355 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 50x50x3 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.06 2012 dotyczące składania ofert na profil zamknięty 50x50x3 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt kwadrat 50x50x6000 S355J2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.06 2012 dotyczące składania ofert na pręt kwadrat 50x50x6000 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION POLAND SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony kw. 6kt-32h11 gat. 11Smn30.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.06 2012 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony kw. 6kt-32h11 gat. 11Smn30 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik g/w ekon. 80 S235JR, kątownik 60x60x6 S235JR, rura konstrukcyjna z/sz fi-60,3×2,9 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.06 2012 dotyczące składania ofert na ceownik g/w ekon. 80 S235JR, kątownik 60x60x6 S235JR, rura konstrukcyjna z/sz fi-60,3×2,9 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRH „BOBREK” SP. J. T. NIEWIADOMSKA, J. MAŁEK, B. MANCIATY, THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. ul. cieplnie fi-100 gat. 42CrMo4-T.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.06 2012 dotyczące składania ofert na pręt walc. ul. cieplnie fi-100 gat. 42CrMo4-T informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płyn do chłodnic 5L.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.06 2012 dotyczące składania ofert na płyn do chłodnic 5L informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BORYSZEW ERG S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zestaw kołowy skrętny.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.06 2012 dotyczące składania ofert na zestaw kołowy skrętny informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MIRO-HURT MIROSŁAWA ŁAWRESZUK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na amortyzator z gumy czarnej twardość 65Sh fi30x13 M8x20.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.05 2012 dotyczące składania ofert na amortyzator z gumy czarnej twardość 65Sh fi30x13 M8x20 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SZWG „GUMA POMORSKA” SPÓŁDZIELNIA PRACY.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha g/w 30x2000x3000 gat. S960QL.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.05 2012 dotyczące składania ofert na blacha g/w 30x2000x3000 gat. S960QL informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę UNIVERSAL-STAL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 50x30x3 S235, profil zamknięty 60x40x4 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.05 2012 dotyczące składania ofert na profil zamknięty 50x30x3 S235, profil zamknięty 60x40x4 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na listwa tłumiąca do silnika rozmiar 132 S, podstawa tłumiąca do silnika rozmiar 132 S.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.05 2012 dotyczące składania ofert na listwa tłumiąca do silnika rozmiar 132 S, podstawa tłumiąca do silnika rozmiar 132 S informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KTR POLSKA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura ocynkowana z/sz fi-60,3×2,9.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.05 2012 dotyczące składania ofert na rura ocynkowana z/sz fi-60,3×2,9 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION POLAND SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 20x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 30x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.05 2012 dotyczące składania ofert na blacha 20x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 30x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOWIM S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt fi-453 gat. NC11LV.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.05 2012 dotyczące składania ofert na pręt fi-453 gat. NC11LV informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 50x50x3 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.05 2012 dotyczące składania ofert na profil zamknięty 50x50x3 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na łożysko 32009, łożysko 32010, nakrętka KM 8, podkładka MB 8.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.05 2012 dotyczące składania ofert na łożysko 32009, łożysko 32010, nakrętka KM 8, podkładka MB 8 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PREMA S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej silnikowy 15W40 5L.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.05 2012 dotyczące składania ofert na olej silnikowy 15W40 5L informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS OIL S. A. GDAŃSK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na sprężyna 19×32.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.04 2012 dotyczące składania ofert na sprężyna 19×32 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RAF SP. J. RAFAŁ & JANUSZ ŚLIWARSKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na złączka 1/2″ zewnętrzna.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.04 2012 dotyczące składania ofert na złączka 1/2″ zewnętrzna informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SKLEP NARZĘDZIOWY TYTAN JAROSŁAW SUREL.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-25h9x6000 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.04 2012 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-25h9x6000 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę VIRMET SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 60x40x3 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.04 2012 dotyczące składania ofert na profil zamknięty 60x40x3 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 110x2000x3000 S355.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.04 2012 dotyczące składania ofert na blacha 110x2000x3000 S355 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION POLAND SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura precyzyjna oc. fi-12×1,5×6000 E235+N, rura precyzyjna oc. fi-15×1,5×6000 E235+N.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.04 2012 dotyczące składania ofert na rura precyzyjna oc. fi-12×1,5×6000 E235+N, rura precyzyjna oc. fi-15×1,5×6000 E235+N informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BENTELER DISTRIBUTION POLAND SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na formatka czarna 2,0x826x3959 gat. DC01 zimnowalcowane.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.04 2012 dotyczące składania ofert na formatka czarna 2,0x826x3959 gat. DC01 zimnowalcowane informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SERWISTAL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 40x30x3 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.04 2012 dotyczące składania ofert na profil zamknięty 40x30x3 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha łezka 4x1500x3000 S235JR, ceownik 50 S235JR, rura b/s fi-70x4x6000 gat. R35/P235TR2/S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.04 2012 dotyczące składania ofert na blacha łezka 4x1500x3000 S235JR, ceownik 50 S235JR, rura b/s fi-70x4x6000 gat. R35/P235TR2/S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 16x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.04 2012 dotyczące składania ofert na blacha 16x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS POLAND SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 80x40x4 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.04 2012 dotyczące składania ofert na profil zamknięty 80x40x4 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha g/w 40x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha g/w 50x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.04 2012 dotyczące składania ofert na blacha g/w 40x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha g/w 50x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION POLAND SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na drut spawalniczy fi 1.2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.03 2012 dotyczące składania ofert na drut spawalniczy fi 1.2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RYWAL-RHC SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik 120 S235JR, ceownik 140 S235JR, ceownik 200 S235JR, kątownik 60x60x6 S235JR, rura b/sz fi-42,4x5x6000 P235TR2/S235SR35.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.03 2012 dotyczące składania ofert na ceownik 120 S235JR, ceownik 140 S235JR, ceownik 200 S235JR, kątownik 60x60x6 S235JR, rura b/sz fi-42,4x5x6000 P235TR2/S235SR35 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 8,0x980xkrąg S355MC.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.03 2012 dotyczące składania ofert na blacha 8,0x980xkrąg S355MC informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przyłączka DN 15 M22x1,5 o dł. 38 mm na klucz 27.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.03 2012 dotyczące składania ofert na przyłączka DN 15 M22x1,5 o dł. 38 mm na klucz 27 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę AWA-SERVICE EWA POLETAJEW.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 30x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.03 2012 dotyczące składania ofert na blacha 30x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt ciągniony fi-10 S235JR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.03 2012 dotyczące składania ofert na pręt ciągniony fi-10 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRO-MAR S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura precyzyjna fi-16x3x6000 gat. E235+N, rura precyzyjna fi-25x3x6000 gat. E235+N.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.03 2012 dotyczące składania ofert na rura precyzyjna fi-16x3x6000 gat. E235+N, rura precyzyjna fi-25x3x6000 gat. E235+N informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt fi-372 gat. 1.2379 (NC11LKV).
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.03 2012 dotyczące składania ofert na pręt fi-372 gat. 1.2379 (NC11LKV) informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 12x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 3x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 4x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 5x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 6x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 8x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.03 2012 dotyczące składania ofert na blacha 12x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 3x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 4x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 5x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 6x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 8x1500x3000 235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kątownik 40x40x4 S235, pręt walcowany fi-6 S235, rura precyzyjna fi-32x5x6000 gat. E355+C.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.02 2012 dotyczące składania ofert na kątownik 40x40x4 S235, pręt walcowany fi-6 S235, rura precyzyjna fi-32x5x6000 gat. E355+C informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik 120 S275, ceownik 65 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.02 2012 dotyczące składania ofert na ceownik 120 S275, ceownik 65 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION POLAND SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walcowany fi-60 S355.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.02 2012 dotyczące składania ofert na pręt walcowany fi-60 S355 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MORIS SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na łożysko 22311E, łożysko 3316, łożysko 51316, oprawa dzielona stojąca z uszczelnieniami do łożysk montowanych na tulei wciąganej, decykowana do łożyska 22311E, pierścień prowadzący do oprawy stojącej dedykowany do łożyska 22311E, pierścień uszczelniający czterowargowy do oprawy stojącej dedykowany do łożyska 22311E, pokrywa zamykająca do oprawy stojącej dedykowana do łożyska 22311E.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.02 2012 dotyczące składania ofert na łożysko 22311E, łożysko 3316, łożysko 51316, oprawa dzielona stojąca z uszczelnieniami do łożysk montowanych na tulei wciąganej, decykowana do łożyska 22311E, pierścień prowadzący do oprawy stojącej dedykowany do łożyska 22311E, pierścień uszczelniający czterowargowy do oprawy stojącej dedykowany do łożyska 22311E, pokrywa zamykająca do oprawy stojącej dedykowana do łożyska 22311E informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PREMA S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na antykorozyjna farba do metalu, kolor aluminiowy op. 10L, pędzel angielski 2″, pianka montażowa op. 750ml, rozcieńczalnik styrenowy i chlorokauczukowy op. 10L, silikon neutralny bezbarwny op. 310ml, wełna mineralna gr. 100.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.02 2012 dotyczące składania ofert na antykorozyjna farba do metalu, kolor aluminiowy op. 10L, pędzel angielski 2″, pianka montażowa op. 750ml, rozcieńczalnik styrenowy i chlorokauczukowy op. 10L, silikon neutralny bezbarwny op. 310ml, wełna mineralna gr. 100 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CHEMIA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walcowany fi-75 S355.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.02 2012 dotyczące składania ofert na pręt walcowany fi-75 S355 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MORIS SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha zimnowalcowana 2,0x1500x3000 gat. DC01.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.02 2012 dotyczące składania ofert na blacha zimnowalcowana 2,0x1500x3000 gat. DC01 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MMK TRADING AG.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dwuteownik INP 120 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02 2012 dotyczące składania ofert na dwuteownik INP 120 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 12x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02 2012 dotyczące składania ofert na blacha 12x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS POLAND SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt żebrowany fi-12×12000.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02 2012 dotyczące składania ofert na pręt żebrowany fi-12×12000 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BMZ POLSKA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 16x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02 2012 dotyczące składania ofert na blacha 16x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na antykorozyjna farba do metalu, kolor aluminiowy op. 10L, pędzel angielski 2″, pianka montażowa op. 750ml, rozcieńczalnik styrenowy i chlorokauczukowy op. 10L, rozcieńczalnik styrenowy i chlorokauczukowy op. 5L.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.02 2012 dotyczące składania ofert na antykorozyjna farba do metalu, kolor aluminiowy op. 10L, pędzel angielski 2″, pianka montażowa op. 750ml, rozcieńczalnik styrenowy i chlorokauczukowy op. 10L, rozcieńczalnik styrenowy i chlorokauczukowy op. 5L informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CHEMIA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na preparat wielofunkcyjny op. 450 ml.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.02 2012 dotyczące składania ofert na preparat wielofunkcyjny op. 450 ml informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę POLAMEL C.Z.T. ELŻBIETA HRUSZKA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na linka stalowa 5,0 mm o konstrukcji 1×37 (splot trzywarstwowy).
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.02 2012 dotyczące składania ofert na linka stalowa 5,0 mm o konstrukcji 1×37 (splot trzywarstwowy) informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LINMOT S. C..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na lakier poliuretanowy RAL 2008, lakier poliuretanowy RAL 7016, lakier poliuretanowy RAL1007, lakier syntetyczny RAL 5019, podkład epoksydowy RAL 7035, rozcieńczalnik epoksydowy, rozcieńczalnik poliuretanowy, utwardzacz epoksydowy, utwardzacz poliuretanowy.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.01 2012 dotyczące składania ofert na lakier poliuretanowy RAL 2008, lakier poliuretanowy RAL 7016, lakier poliuretanowy RAL1007, lakier syntetyczny RAL 5019, podkład epoksydowy RAL 7035, rozcieńczalnik epoksydowy, rozcieńczalnik poliuretanowy, utwardzacz epoksydowy, utwardzacz poliuretanowy informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PPG INDUSTRIES POLAND SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na acetylen B50 w butlach, amix 82% AR + 18% CO2, tlen N 25 w butlach 200 bar o czystości min. 99%, arcal.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.01 2012 dotyczące składania ofert na acetylen B50 w butlach, amix 82% AR + 18% CO2, tlen N 25 w butlach 200 bar o czystości min. 99%, arcal informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę AIR LIQUIDE POLSKA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na tuleja ślizgowa z kołnierzem.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.01 2012 dotyczące składania ofert na tuleja ślizgowa z kołnierzem informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę IGUS SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na drut spawalniczy fi 1.2.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.01 2012 dotyczące składania ofert na drut spawalniczy fi 1.2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę RYWAL-RHC SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na elektroda 6013 fi 4,0/opakowanie 5kg.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.01 2012 dotyczące składania ofert na elektroda 6013 fi 4,0/opakowanie 5kg informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PHU SPAW.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na korek 185GG-M22x1,5, przyłącze oczkowe krótkie OC 18, przyłącze oczkowe z nakrętką ODO 18x12L, przyłączka 92GG-15-LM-DN15, złaczka 419-28L DN18, złącze 100-15-L M22x1,5, złączka 419-12L M18x1,5, złączka 419-15L M22x1,5, złączka HK102-15L M22x1,5.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.01 2012 dotyczące składania ofert na korek 185GG-M22x1,5, przyłącze oczkowe krótkie OC 18, przyłącze oczkowe z nakrętką ODO 18x12L, przyłączka 92GG-15-LM-DN15, złaczka 419-28L DN18, złącze 100-15-L M22x1,5, złączka 419-12L M18x1,5, złączka 419-15L M22x1,5, złączka HK102-15L M22x1,5 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę HYDROKRAK SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kątownik hutniczy 35x35x4 S235, pręt walc. fi-120 S355, pręt walc. fi-45 S355, pręt walc. fi-70 C45.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.01 2012 dotyczące składania ofert na kątownik hutniczy 35x35x4 S235, pręt walc. fi-120 S355, pręt walc. fi-45 S355, pręt walc. fi-70 C45 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A., MORIS SP. Z O. O., CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik 200 S235, ceownik 300 S235.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.01 2012 dotyczące składania ofert na ceownik 200 S235, ceownik 300 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na złączka dł. 31,5 mm, średnica DN 12, gwint G3/8A, złączka dł. 32,5 mm, średnica DN 15, gwint G3/8A.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.01 2012 dotyczące składania ofert na złączka dł. 31,5 mm, średnica DN 12, gwint G3/8A, złączka dł. 32,5 mm, średnica DN 15, gwint G3/8A informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BOSCH REXROTH SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na uszczelka metalowo-gumowa PPM45-F (G3/4).
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.01 2012 dotyczące składania ofert na uszczelka metalowo-gumowa PPM45-F (G3/4) informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę HYDROKRAK SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 16x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 18x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 20x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 25x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 40x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.01 2012 dotyczące składania ofert na blacha 16x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 18x2000x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 20x1500x6000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 25x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR, blacha 40x1500x6000 S355JR/S355JR+N/S355JR+AR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na antykorozyjna farba do metalu, kolor aluminiowy op. 10L, rozcieńczalnik styrenowy i chlorokauczukowy op. 10L.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2012 dotyczące składania ofert na antykorozyjna farba do metalu, kolor aluminiowy op. 10L, rozcieńczalnik styrenowy i chlorokauczukowy op. 10L, informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CHEMIA SP. Z O. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 10x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 10x1500x3000 S355JR/S355J2G3/S355J+N, blacha 5x1500x3000 S235JR/S235J2G3/S235J+N, blacha 8x1500x3000 S235JR/S235J2G3/S235J+R, blacha 8x1500x6000 S235JR/S235J2G3/S235J+N.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.01 2012 dotyczące składania ofert na blacha 10x1500x3000 S235JR/S235JR+N/S235JR+AR, blacha 10x1500x3000 S355JR/S355J2G3/S355J+N, blacha 5x1500x3000 S235JR/S235J2G3/S235J+N, blacha 8x1500x3000 S235JR/S235J2G3/S235J+R, blacha 8x1500x6000 S235JR/S235J2G3/S235J+N informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O..

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zacisk linek 5, zacisk linek 3, śruba rzymska oko-oko 12×140, śruba rzymska kuta hak-oko 8×110, linka stalowa fi-3, lina stalowa fi-4.
  Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2014 r., dotyczące składania ofert na zacisk linek 5, zacisk linek 3, śruba rzymska oko-oko 12×140, śruba rzymska kuta hak-oko 8×110, linka stalowa fi-3, lina stalowa fi-4 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Z. P. U. H. KROMET WIESŁAW KROPIEWNICKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kolanko do WC 110 < 90°, zbiornik do kompaktu 3/6 L, komplet mocujący WC – biały, bateria umywalkowa stojąca bez korka, zawór kątowy kulowy z filtrem 1/2×3/8, zawór kątowy kulowy z filtrem 1/2×1/2, syfon umywalkowy, bidetowy 32 z sitkiem metalowym, miska do kompaktu odpływ. z deską.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2014 r., dotyczące składania ofert na kolanko do WC 110 < 90°, zbiornik do kompaktu 3/6 L, komplet mocujący WC – biały, bateria umywalkowa stojąca bez korka, zawór kątowy kulowy z filtrem 1/2×3/8, zawór kątowy kulowy z filtrem 1/2×1/2, syfon umywalkowy, bidetowy 32 z sitkiem metalowym, miska do kompaktu odpływ. z deską informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na piana pistoletowa 750 ml zimowa.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2013 r., dotyczące składania ofert na piana pistoletowa 750 ml zimowa informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. H. U. SA & SZA SAWICKI M., SZAWIEL J. SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płaskownik 30×6 S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.08.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.08.2013 r., dotyczące składania ofert na płaskownik 30×6 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na oprawa 2x24W EVG IP65.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2013 r., dotyczące składania ofert na oprawa 2x24W EVG IP65 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura PCV fi-160/3.2×2000, trójnik 160/110, rura PCV fi-160/3.2×3000, rura PCV fi-160/3.2×1000, kolanko fi-160 < 90°, korek PCV fi-160.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2013 r., dotyczące składania ofert na rura PCV fi-160/3.2×2000, trójnik 160/110, rura PCV fi-160/3.2×3000, rura PCV fi-160/3.2×1000, kolanko fi-160 < 90°, korek PCV fi-160 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na bateria umywalki ścienna, bateria umywalkowa stojąca, brodzik emaliowany głęboki 90×90, deska WC miękka, kabina brodzikowa, kompakt zestaw warsz. 3/6 + deska, miska kompaktowa pionowa, pisuar, regulator temp. tygodniowy, rura fi-50/1000 biała, rura fi-50/500 biała, spłuczka kompaktowa, syfon brodzik czyszcz. od góry, syfon umywalkowy, syfon zlew. pojedynczy sit. metalowe, wężyk w/w 1/2″ L-40 cm o. stal., wkład brodzikowy 90×90, zawór kul. kątowy 1/2×1/2, zawór kulowy kątowy 1/2×3/8, umywalka 50 cm 1/OTW, syfon pisuar podtynkowy, drążek natryskowy, kolano fi-110/50 z przył. czołowym, bateria natryskowa, zawór pisuarowy czasowy, postument.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2013 r., dotyczące składania ofert na bateria umywalki ścienna, bateria umywalkowa stojąca, brodzik emaliowany głęboki 90×90, deska WC miękka, kabina brodzikowa, kompakt zestaw warsz. 3/6 + deska, miska kompaktowa pionowa, pisuar, regulator temp. tygodniowy, rura fi-50/1000 biała, rura fi-50/500 biała, spłuczka kompaktowa, syfon brodzik czyszcz. od góry, syfon umywalkowy, syfon zlew. pojedynczy sit. metalowe, wężyk w/w 1/2″ L-40 cm o. stal., wkład brodzikowy 90×90, zawór kul. kątowy 1/2×1/2, zawór kulowy kątowy 1/2×3/8, umywalka 50 cm 1/OTW, syfon pisuar podtynkowy, drążek natryskowy, kolano fi-110/50 z przył. czołowym, bateria natryskowa, zawór pisuarowy czasowy, postument informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.02.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.02.2013 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 20x20x2 S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2013 r., dotyczące składania ofert na profil zamknięty 20x20x2 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.01.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.01.2013 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę PN-EN 590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kołek szybkomoc. 8×45, siatka plastikowa do zapraw kotw 15/85, zaprawa poliestrowa 300, złącze śrubowe 12×1000 oc..
  Zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2012 r., dotyczące składania ofert na kołek szybkomoc. 8×45, siatka plastikowa do zapraw kotw 15/85, zaprawa poliestrowa 300, złącze śrubowe 12×1000 oc. informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Z. P. U. H. KROMET WIESŁAW KROPIEWNICKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kołnierz płaski fi-80, króciec kołnierzowy fi-80×300, króciec żeliwny fi-80, nasuwka ciś. PCV 90 z uszczelką, skrzynka uliczna fi-100, zasuwa z klinem gum. fi-80, hydrant nadziemny fi-80, króciec kołnierzowy fi-80×500, kolano koł-stop. fi-80 8 otw., nakrętka 16 oc., obudowa zasuwy fi-100/80, pasta poślizgowa 500 g, rura ciś. PCV 90×4,3×6000 PN10, śruba 16×70, uszczelka gumowa kol. fi-80, trójnik boso-kołn. 80×80, trójnik żeliwny koł. 80/80, uszczelka gumowa kol. fi-100, łuk ciśn. PCV fi-90 kąt 60, łuk ciś. PCV fi-90 Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2012 r., dotyczące składania ofert na kołnierz płaski fi-80, króciec kołnierzowy fi-80×300, króciec żeliwny fi-80, nasuwka ciś. PCV 90 z uszczelką, skrzynka uliczna fi-100, zasuwa z klinem gum. fi-80, hydrant nadziemny fi-80, króciec kołnierzowy fi-80×500, kolano koł-stop. fi-80 8 otw., nakrętka 16 oc., obudowa zasuwy fi-100/80, pasta poślizgowa 500 g, rura ciś. PCV 90×4,3×6000 PN10, śruba 16×70, uszczelka gumowa kol. fi-80, trójnik boso-kołn. 80×80, trójnik żeliwny koł. 80/80, uszczelka gumowa kol. fi-100, łuk ciśn. PCV fi-90 kąt 60, łuk ciś. PCV fi-90

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na śruba 27×50.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2012 r., dotyczące składania ofert na śruba 27×50 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę Z. P. U. H. KROMET WIESŁAW KROPIEWNICKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na smarownica 1/2″, impulsator selektora.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2012 r., dotyczące składania ofert na smarownica 1/2″, impulsator selektora informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę TUBES INTERNATIONAL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.08.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.08.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gniazdo szybkozłącza DN 7,2 z GZ 1/2″, manometr fi-40 1/8″, wtyk szybkozłącza DN 7,2 z końcówką na wąż 13.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.08.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.08.2012 r., dotyczące składania ofert na gniazdo szybkozłącza DN 7,2 z GZ 1/2″, manometr fi-40 1/8″, wtyk szybkozłącza DN 7,2 z końcówką na wąż 13 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę TUBES INTERNATIONAL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zawór kul. ze śrub. 3/4″ PN40, ocynk. – kolano 3/4″, kołnierz płaski fi-40/48.3, zawór kulowy 1/2″ rączka W/Z, zawór kulowy 1/2″ motyl W/Z, uszczelka gumowa kol. fi-40, pasta uszczelniająca 250 g, zawór kulowy 2″ rączka, uchwyt pod rurę 1/2″, ocynk. korek 3/4″.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2012 r., dotyczące składania ofert na zawór kul. ze śrub. 3/4″ PN40, ocynk. – kolano 3/4″, kołnierz płaski fi-40/48.3, zawór kulowy 1/2″ rączka W/Z, zawór kulowy 1/2″ motyl W/Z, uszczelka gumowa kol. fi-40, pasta uszczelniająca 250 g, zawór kulowy 2″ rączka, uchwyt pod rurę 1/2″, ocynk. korek 3/4″ informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.07.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.07.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na napęd przycisku z samopowrotem M22mm niebieski, styk rozwierny 6 A 230V, AC15, mocowanie od czoła M22mm, przycisk awaryjny bez podświetlenia, stopień ochrony IP67.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2012 r., dotyczące składania ofert na napęd przycisku z samopowrotem M22mm niebieski, styk rozwierny 6 A 230V, AC15, mocowanie od czoła M22mm, przycisk awaryjny bez podświetlenia, stopień ochrony IP67 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.06.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.06.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kolano hamburskie fi-65/76.1, ocynk. – trójnik 2″, ocynk. – trójnik 2×3/4″, kolano ocynk. 2″, kolano hamburskie fi-80/88.9, mufa czarna spaw. 50, kolano hamburskie fi-40/48.3.
  Zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2012 r., dotyczące składania ofert na kolano hamburskie fi-65/76.1, ocynk. – trójnik 2″, ocynk. – trójnik 2×3/4″, kolano ocynk. 2″, kolano hamburskie fi-80/88.9, mufa czarna spaw. 50, kolano hamburskie fi-40/48.3 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wąż elastyczny tłoczony ogólnego przeznaczenia 12×18 mm, rozgałęźnik mosiężny 1/2″ (ciśnienie max. 60 bar).
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012 r., dotyczące składania ofert na wąż elastyczny tłoczony ogólnego przeznaczenia 12×18 mm, rozgałęźnik mosiężny 1/2″ (ciśnienie max. 60 bar) informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę TUBES INTERNATIONAL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gniazdo elek. 2-pin 24V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2012 r., dotyczące składania ofert na gniazdo elek. 2-pin 24V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ERICH JAEGER S. R. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590.
  Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura konstrukcyjna z/sz fi-60,3×2,9 S235, ceownik g/w 50 S235, rura precyzyjna fi-42x3x6000 gat. E235+N, kątownik 60x60x5 S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2012 r., dotyczące składania ofert na rura konstrukcyjna z/sz fi-60,3×2,9 S235, ceownik g/w 50 S235, rura precyzyjna fi-42x3x6000 gat. E235+N, kątownik 60x60x5 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A., CENTROSTAL S. A. KIELCE.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na króciec koł. fi-80 L-500, kolano koł-stop. fi-80 8 otwo., hydrant nadziemny fi 80, króciec kołnierzowy fi-80×300, króciec żeliwny fi-80, obudowa zasuwy fi 100/80, środek poślizgowy 500 g, rura ciś. PCV 90×4,3×6000 PN10, nasuwka ciś. PCV 90 z uszczelką, skrzynka uliczna fi-100, trójnik żeliwny koł. 80/50, zasuwa z klinem gum. fi-80.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2012 r., dotyczące składania ofert na króciec koł. fi-80 L-500, kolano koł-stop. fi-80 8 otwo., hydrant nadziemny fi 80, króciec kołnierzowy fi-80×300, króciec żeliwny fi-80, obudowa zasuwy fi 100/80, środek poślizgowy 500 g, rura ciś. PCV 90×4,3×6000 PN10, nasuwka ciś. PCV 90 z uszczelką, skrzynka uliczna fi-100, trójnik żeliwny koł. 80/50, zasuwa z klinem gum. fi-80 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MCM KOLOR KACEJKO SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rury, obejmy
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.04.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.04.2012, informujemy iż wybrano firmę Wamar Sp. J.Cwalina Świderski Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt walc. fi-35 S355JR, rura z/sz fi-60,3×2,9 S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.04.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.04.2012 r., dotyczące składania ofert na pręt walc. fi-35 S355JR, rura z/sz fi-60,3×2,9 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na filtr-reduktor 1/2′ przyłącze, stopień filtracji 20 mikronów, ciśnienie wyjściowe 0-12 bar.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2012 r., dotyczące składania ofert na filtr-reduktor 1/2′ przyłącze, stopień filtracji 20 mikronów, ciśnienie wyjściowe 0-12 bar informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę TUBES INTERNATIONAL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ceownik 200 S235JR, kątownik 40x40x4 S235JR, kątownik 60x60x6 S235JR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2012 r., dotyczące składania ofert na ceownik 200 S235JR, kątownik 40x40x4 S235JR, kątownik 60x60x6 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na mufa 80 gw. flansza, redukcja oc. fi-80×50.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2012 r., dotyczące składania ofert na mufa 80 gw. flansza, redukcja oc. fi-80×50 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MCM KOLOR KACEJKO SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gniazdo do przekaźnika interfejsowego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2012 r., dotyczące składania ofert na gniazdo do przekaźnika interfejsowego informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 0, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 1, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 2, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 3, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 4, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 5, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 6, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 7, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 8, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 9, wąż osłonowy typu PA6 czarny o podwyższonej temp. krótkotrwałej pracy +160°C 15,8/12,32mm, wąż osłonowy typu PA6 czarny o podwyższonej temp. krótkotrwałej pracy +160°C 10/6mm.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2012 r., dotyczące składania ofert na oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 0, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 1, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 2, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 3, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 4, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 5, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 6, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 7, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 8, oznacznik na przewody żółty (200 szt.) 9, wąż osłonowy typu PA6 czarny o podwyższonej temp. krótkotrwałej pracy +160°C 15,8/12,32mm, wąż osłonowy typu PA6 czarny o podwyższonej temp. krótkotrwałej pracy +160°C 10/6mm informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na króciec koł. fi-80 L-500, kolano koł-stop. fi-80 8 otwo., króciec żeliwny fi-80, nasuwka ciś. PCV 90 z uszczelką, nakrętka 16 oc., uszczelka gumowa kol. fi-80, trójnik żeliwny koł. 80/80, rura ciś. PCV 90×4,3×6000, rura ciś. PCV 90×4,3×3000, hydrant n/z DN80, zasuwa hydrantowa DN80, obudowa stała zasuwy DN8, skrzynka żeliwna duża do zasuwy, śruba 16×80 niepełna oc., podkładka 16 oc., kolano kołnierz fi-80, nawiertka samonaw. 90/32, obudowa opaski z nasadą, skrzynka mała do zasuwek.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2012 r., dotyczące składania ofert na króciec koł. fi-80 L-500, kolano koł-stop. fi-80 8 otwo., króciec żeliwny fi-80, nasuwka ciś. PCV 90 z uszczelką, nakrętka 16 oc., uszczelka gumowa kol. fi-80, trójnik żeliwny koł. 80/80, rura ciś. PCV 90×4,3×6000, rura ciś. PCV 90×4,3×3000, hydrant n/z DN80, zasuwa hydrantowa DN80, obudowa stała zasuwy DN8, skrzynka żeliwna duża do zasuwy, śruba 16×80 niepełna oc., podkładka 16 oc., kolano kołnierz fi-80, nawiertka samonaw. 90/32, obudowa opaski z nasadą, skrzynka mała do zasuwek informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. P. U. H. TECHNOSAN.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228.
  Zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2012 r., dotyczące składania ofert na olej napędowy spełniający normę EN-590, benzyna bezołowiowa spełniająca normę PN-EN 228 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę LOTOS PALIWA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nakrętka ISO-4032 M20 klasy 8, podkładka PN-82005 fi-20, podkładka sprężysta PN-82008 fi-20,5.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2012 r., dotyczące składania ofert na nakrętka ISO-4032 M20 klasy 8, podkładka PN-82005 fi-20, podkładka sprężysta PN-82008 fi-20,5 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MT-METAL M. MIĄSZKIEWICZ T. PERKOWSKI SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na śruba ISO-4017 M12X35-8,8-A2J, nakrętka ISO-7040 M12-8-A2J, śruba ISO-4014 M20X150-10,9-A2J, śruba ISO-4762 M16X65-10,9-A2J, śruba ISO-4762 M10X30-8,8-A2J, śruba ISO-4762 M16X45-8,8-A2J, śruba ISO-4014 M12X65-8,8-A2J, nakrętka ISO-4032 M24-5-A2J, śruba ISO-4762 M8X16-8,8, śruba ISO-4762 M8X30-8,8, podkładka PN/M-82008 Z6,1 FE/ZN8, śruba ISO-4762 M12X75-8,8-A2J, śruba ISO-4762 M16X30-8,8-A2J, śruba ISO-4762 M12X90-8,8-A2J, śruba ISO-4762 M10X50-8,8, podkładka ISO-7091 20-100HV-A4J, podkładka ISO-7093-2 5-200HV-A3J, śruba ISO-4017 M16X70-8,8-A2J, wpust pryzmatyczny PN/M-85005 A10X8X140.
  Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2012 r., dotyczące składania ofert na śruba ISO-4017 M12X35-8,8-A2J, nakrętka ISO-7040 M12-8-A2J, śruba ISO-4014 M20X150-10,9-A2J, śruba ISO-4762 M16X65-10,9-A2J, śruba ISO-4762 M10X30-8,8-A2J, śruba ISO-4762 M16X45-8,8-A2J, śruba ISO-4014 M12X65-8,8-A2J, nakrętka ISO-4032 M24-5-A2J, śruba ISO-4762 M8X16-8,8, śruba ISO-4762 M8X30-8,8, podkładka PN/M-82008 Z6,1 FE/ZN8, śruba ISO-4762 M12X75-8,8-A2J, śruba ISO-4762 M16X30-8,8-A2J, śruba ISO-4762 M12X90-8,8-A2J, śruba ISO-4762 M10X50-8,8, podkładka ISO-7091 20-100HV-A4J, podkładka ISO-7093-2 5-200HV-A3J, śruba ISO-4017 M16X70-8,8-A2J, wpust pryzmatyczny PN/M-85005 A10X8X140 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASMET ARTYKUŁY METALOWE ANDRZEJ SAJNAGA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 40x40x4 S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2015 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2015 r., dotyczące składania ofert na profil zamknięty 40x40x4 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę HW PIETRZAK HOLDING S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 80x80x5 S355.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2014 r., dotyczące składania ofert na profil zamknięty 80x80x5 S355 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 20x1500x6000 S355J2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2014 r., dotyczące składania ofert na blacha 20x1500x6000 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na śruba M24x300 – 8.8 – A2J, PN-EN ISO 4014, śruba M30x110 – 8.8 – A2J, PN-EN ISO 4017, śruba z uchem M36, DIN 580, śruba z uchem M24, DIN 580, nakrętka M30 – 8.8 – A2J, PN-EN ISO 7040, nakrętka M42x2-05-A4J, PN-EN ISO 8675, zawleczka 3×70, PN-ISO 7072, przetyczka 6×42, PN-ISO 7072, nit P AL./AL. 5×14, PN-83/M-82971, śruba z łbem stożkowym M10x20 – 8.8 – A2J, PN-EN ISO 10642 , śruba bez łba M8x12-45H, PN-EN ISO 4029; śruba M30x2x70 – 8.8 – A2J, PN-EN ISO 8676; nakrętka M24 – 8.8 – A2J, PN-EB ISO 7040; przetyczka 12×55 PN-ISO 7072; nakrętka M24x2 – 05 – A4J, PN-EN ISO 8675.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2014 r., dotyczące składania ofert na śruba M24x300 – 8.8 – A2J, PN-EN ISO 4014, śruba M30x110 – 8.8 – A2J, PN-EN ISO 4017, śruba z uchem M36, DIN 580, śruba z uchem M24, DIN 580, nakrętka M30 – 8.8 – A2J, PN-EN ISO 7040, nakrętka M42x2-05-A4J, PN-EN ISO 8675, zawleczka 3×70, PN-ISO 7072, przetyczka 6×42, PN-ISO 7072, nit P AL./AL. 5×14, PN-83/M-82971, śruba z łbem stożkowym M10x20 – 8.8 – A2J, PN-EN ISO 10642 , śruba bez łba M8x12-45H, PN-EN ISO 4029; śruba M30x2x70 – 8.8 – A2J, PN-EN ISO 8676; nakrętka M24 – 8.8 – A2J, PN-EB ISO 7040; przetyczka 12×55 PN-ISO 7072; nakrętka M24x2 – 05 – A4J, PN-EN ISO 8675 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ASMET SP. Z O. O. SP. K., P. P. H. LOGIS SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 30x1500x6000 S355J2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2014 r., dotyczące składania ofert na blacha 30x1500x6000 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS POLAND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na siatka krępowana 8×8 drut 2,5 format: 940×1965; siatka krępowana 8×8 drut 2,5 format: 460×2160, siatka krępowana 8×8 drut 2,5 format: 940×2165; siatka krępowana 8×8 drut 2,5 format: 460×2090.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2014 r., dotyczące składania ofert na siatka krępowana 8×8 drut 2,5 format: 940×1965; siatka krępowana 8×8 drut 2,5 format: 460×2160, siatka krępowana 8×8 drut 2,5 format: 940×2165; siatka krępowana 8×8 drut 2,5 format: 460×2090 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KOLNEX ZAJKO I WSPÓLNICY SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha g/w 8x1500x3000 S355.
  Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2014 r., dotyczące składania ofert na blacha g/w 8x1500x3000 S355 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę SAMBUD 2 KRZYSZTOF STĘPAK I WSPÓLNICY SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 25x1500x6000 S355J2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2014 r., dotyczące składania ofert na blacha 25x1500x6000 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ATS S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na formatka 40x560x560 S355J2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2014 r., dotyczące składania ofert na formatka 40x560x560 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe, łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe, łożysko kulkowe skośne dwurzędowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2014 r., dotyczące składania ofert na łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe, łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe, łożysko kulkowe skośne dwurzędowe informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PREMA S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płyta poliwęglan #10x230x920, płyta poliwęglan #10x230x885.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2014 r., dotyczące składania ofert na płyta poliwęglan #10x230x920, płyta poliwęglan #10x230x885 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę IKA IZABELA KAPUŚCIŃSKA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 20x1500x6000 S355J2, blacha 20x2000x3000 S355J2, blacha 20x2000x6000 S355J2, rura b/sz fi-406,4×30 S355J2, blacha 16x2000x6000 S355J2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2014 r., dotyczące składania ofert na blacha 20x1500x6000 S355J2, blacha 20x2000x3000 S355J2, blacha 20x2000x6000 S355J2, rura b/sz fi-406,4×30 S355J2, blacha 16x2000x6000 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 50x50x4 S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2014 r., dotyczące składania ofert na profil zamknięty 50x50x4 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przewód YDY 5×10 mm² 450/750V.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2014 r., dotyczące składania ofert na przewód YDY 5×10 mm² 450/750V informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na profil zamknięty 80x80x4 S235.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2014 r., dotyczące składania ofert na profil zamknięty 80x80x4 S235 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELOPTEAGLE, INC.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 6x1500x3000 S355J2, blacha 5x1500x6000 S355J2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2014 r., dotyczące składania ofert na blacha 6x1500x3000 S355J2, blacha 5x1500x6000 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 20x1500x6000 S355J2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2014 r., dotyczące składania ofert na blacha 20x1500x6000 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S. A.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kątownik 30x30x3 S235JR.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2014 r., dotyczące składania ofert na kątownik 30x30x3 S235JR informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MORIS SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 4x1500x6000 S355J2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2014 r., dotyczące składania ofert na blacha 4x1500x6000 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na sprężyna naciskowa 1,2x12x20.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2014 r., dotyczące składania ofert na sprężyna naciskowa 1,2x12x20 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę CLOOS POLSKA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha 3x1500x3000 S355J2, blacha 4x1500x3000 S355J2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 16.06.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.06.2014 r., dotyczące składania ofert na blacha 3x1500x3000 S355J2, blacha 4x1500x3000 S355J2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę U.S. STEEL KOSICE, S. R. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha z/w 2x1500x3000 DC01.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2014 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2014 r., dotyczące składania ofert na blacha z/w 2x1500x3000 DC01 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę BUDMAT BOGDAN WIĘCEK.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zaprawę klejową, emulsję gruntującą, silikon, krzyżyki, taśmy malarskie, fugi, emulsje gruntujące i białe, tynk maszynowy
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 03.01.2014 na zaprawę klejową, emulsję gruntującą, silikon, krzyżyki, taśmy malarskie, fugi, emulsje gruntujące i białe, tynk maszynowy informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyłącznik nadprądowy S303 C16 CLS6/3, wyłącznik nadprądowy S303 C25 CLS6/3, wyłącznik nadprądowy S303 C32 CLS6/3, wyłącznik nadprądowy S303 C20 CLS6/3.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2013 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2013 r., dotyczące składania ofert na wyłącznik nadprądowy S303 C16 CLS6/3, wyłącznik nadprądowy S303 C25 CLS6/3, wyłącznik nadprądowy S303 C32 CLS6/3, wyłącznik nadprądowy S303 C20 CLS6/3 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELHURT-ELMET SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wkładka zaworowa grzejnikowa, głowica grzejnikowa termostatyczna.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2012 r., dotyczące składania ofert na wkładka zaworowa grzejnikowa, głowica grzejnikowa termostatyczna informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH WIST HALINA WYSOCKA.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ścienna elektryczna suszarka do rąk o mocy min. 1800W.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2012 r., dotyczące składania ofert na ścienna elektryczna suszarka do rąk o mocy min. 1800W informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę MERIDA SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płaskownik miedziany 60×10.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2012 r., dotyczące składania ofert na płaskownik miedziany 60×10 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę KOLNEX ZAJKO I WSPÓLNICY SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na rura preizolowana ocynkowana fi-50 6 m, rura preizolowana czarna fi-100 6 m, kolano preizolowane czarne 100/90′, zespół złącza 100, rura preizolowana czarna fi-100 12 m, kolano preizolowane ocynkowane 50/90′, zespół złącza 50, lut twardy z pastą.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2012 r., dotyczące składania ofert na rura preizolowana ocynkowana fi-50 6 m, rura preizolowana czarna fi-100 6 m, kolano preizolowane czarne 100/90′, zespół złącza 100, rura preizolowana czarna fi-100 12 m, kolano preizolowane ocynkowane 50/90′, zespół złącza 50, lut twardy z pastą informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ZBIGNIEW CEJBA PRODUCENT RUR PREIZOLOWANYCH ELZAS.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na grzejnik 22-500/2000 2316W, konsola wolnostojąca 600 do grzejnika, zestaw do konsoli, osłona na stopkę konsoli wolnostojącej 36×11, zawór termostatyczny 1/2 prosty, zawór powrotny grzejnikowy prosty 1/2.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.07.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.07.2012 r., dotyczące składania ofert na grzejnik 22-500/2000 2316W, konsola wolnostojąca 600 do grzejnika, zestaw do konsoli, osłona na stopkę konsoli wolnostojącej 36×11, zawór termostatyczny 1/2 prosty, zawór powrotny grzejnikowy prosty 1/2 informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę WAMAR SP. J. CWALINA, ŚWIDERSKI.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na stycznik modułowy 40A, cewka 230VAC.
  Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2012 r., dotyczące składania ofert na stycznik modułowy 40A, cewka 230VAC informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę P. H. U. EL-HURT I SP. J.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na odbłyśnik do oprawy przemysłowej, lampa metalhalogen 400W, szyba do oprawy przemysłowej, oprawa przemysłowa metal halogenowa.
  Zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2012 r.
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2012 r., dotyczące składania ofert na odbłyśnik do oprawy przemysłowej, lampa metalhalogen 400W, szyba do oprawy przemysłowej, oprawa przemysłowa metal halogenowa informujemy, iż wybrano na dostawcę firmę ELKOND SP. Z O. O.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na roboty budowlano-montażowe polegających na montażu płyt warstwowych dachowych, ściennych obróbek blacharskich, rur, rynien, wykonanie rynny trapezowej oraz montaż świetlików
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2012 dotyczące składania ofert na roboty budowlano-montażowe polegających na montażu płyt warstwowych dachowych, ściennych obróbek blacharskich, rur, rynien, wykonanie rynny trapezowej oraz montaż świetlików informujemy, iż wybrano firmę Zakład Budowlano-Remontowy Kazimierz Korolczuk Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na ustawienie i podłączenie separatora oraz 2 osadniki
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014 dotyczące składania ofert na ustawienie i podłączenie separatora oraz 2 osadniki informujemy, iż wybrano firmę Prowadzenie Robót Drogowych Ryszard Kreczko Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na stolarkę okienną z PCV oraz drzwiową aluminiową
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.05.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.05.2012 dotyczące składania ofert na stolarkę okienną z PCV oraz drzwiową aluminiową informujemy, iż wybrano firmę Ekspress PCV Sokółka

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na projekt zamienny
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2012 dotyczące składania ofert na projekt zamienny informujemy, iż wybrano firmę Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych Novum Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na prace z branży instalatorstwa sanitarnego, c.o., sieci wodociągowej p.poż
  Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2012 dotyczące składania ofert na prace z branży instalatorstwa sanitarnego, c.o., sieci wodociągowej p.poż informujemy, iż wybrano firmę Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i C.O. Andrzej Miazio Siemiatycze

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na projekt zamienny budowlanego budynku hali
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2013
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2013 dotyczące składania ofert na projekt zamienny budowlanego budynku hali informujemy, iż wybrano firmę Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych Novum Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kręgi betonowe i pokrywy
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2012 dotyczące składania ofert na kręgi betonowe i pokrywy informujemy, iż wybrano firmę PPUH Ritbet Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na kręgi betonowe i pokrywy
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2012
  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2012 dotyczące składania ofert na kręgi betonowe i pokrywy informujemy, iż wybrano firmę PPUH Dom Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na meble biurowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 03.01.2014r. na meble biurowe informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: PPHU Imex s.c. Jacek Iwaszko Sławomir Mocarski.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż szaf aktowo-biurowych
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 03.02.2014r. na dostawę i montaż szaf aktowo-biurowych informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: PPHU Imex s.c. Jacek Iwaszko Sławomir Mocarski.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płyty kanałowe typu S
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2012r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 30.01.2012r. na płyty kanałowe typu S informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Rabet, Ratyńska, Borkowski, Żuk SJ Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na blacha oc. 1x1250x2500xDx51D
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2012
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 30.01.2012 na blacha oc. 1x1250x2500xDx51D informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Konsorcjum Stali SA Warszawa

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż blatów marmurowych i podstaw kamiennych
  Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2014
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 20.01.2014 na dostawę i montaż blatów marmurowych i podstaw kamiennych informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Marmur Granit Wiesław Andrzej Kisielewski Solniczki

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na tyczenie osi słupów w części socjalno-biurowej
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2012
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 03.01.2012 na tyczenie słupów w części socjalno-biurowej informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Tadeusz Maliszewski Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na materiały typu styropian do izolacji termicznej, masa podkładowa, zaprawa do styropianu, siatka z włókna szklanego, pianka montażowa, zmywacz do pianki, zaprawa murarska
  Zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2012
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 28.09.2012 na materiały typu styropian do izolacji termicznej, masa podkładowa, zaprawa do styropianu, siatka z włókna szklanego, pianka montażowa, zmywacz do pianki, zaprawa murarska informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zaprawę klejową, klej gipsowy, farbę emulsyjną, styropian, matę z wełny, fugę, silikon, emulsję gruntującą, folię, gładź, piankę montażową, płytę do izolacji, posadzkę cementową farbę lateksową, emulsję lateksową, farbę akrylową, farbę alkilową uszczelniacz
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2013
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 03.01.2013 na zaprawę klejową, klej gipsowy, farbę emulsyjną, styropian, matę z wełny, fugę, silikon, emulsję gruntującą, folię, gładź, piankę montażową, płytę do izolacji, posadzkę cementową farbę lateksową, emulsję lateksową, farbę akrylową, farbę alkilową uszczelniacz informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na gres
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2014
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 10.03.2014 na gres informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Dimag Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wkręt fosfatowany
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2013
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 10.06.2013 na wkręt fosfatowany informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Mt-Metal SJ Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na siatkę cięto-ciągnioną
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2013
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 25.01.2013 na siatkę cięto-ciągnioną informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę DeKa Dziakowski Zbigniew, Kulesza Paweł Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na krążki ścierne
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2014
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 10.02.2014 na krążki ścierne informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez AW Narzędzia Walenty Androsiuk Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na nóż do cięcia, ostrze do usuwania fug, zdzierak do fug
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2014
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 10.03.2014 na nóż do cięcia, ostrze do usuwania fug, zdzierak do fug informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez Export-Import Eugeniusz Grześ Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na cement, drut goły miękki, wapno, wkręt do drewna, wkręt fosfatowany
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.01.2012
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 12.01.2012 na cement, drut goły miękki, wapno, wkręt do drewna, wkręt fosfatowany informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Alex Hajnówka

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na silikon, listwę
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2013
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 12.02.2013 na silikon, listwę informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Aneks SP. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na taśmę papierową, folię, taśmy dylatacyjne
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2012
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 26.11.2012 na taśmę papierową, folię, taśmy dylatacyjne informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę B.Max Adam Krzewski Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na pręt gwintowany, wkręt samo wiercący, podkładkę, cynę
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2012
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 10.10.2012 na pręt gwintowany, wkręt samo wiercący, podkładkę, cynę informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez MT Metal M.Miąszkiewicz, T.Perkowski Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wieszak mocowany obrotowo, łączniki, profile, wkręty, płyty
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2013
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 18.03.2013 na wieszak mocowany obrotowo, łączniki, profile, wkręty, płyty informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia Sp. z o.o. Białystok

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na osłony wentylacyjne, żaluzje z siatką
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 03.01.2014 osłony wentylacyjne, żaluzje z siatką informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Prowent Białystok A.Poleszuk SJ

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na podzespoły automatyki przeznaczone do wykonania we własnym zakresie stanowiska do badania ładowaczy i maszyn napędzanych hydraulicznie.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na suwnice do pracy wewnątrz hali.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na budowę hali z przeznaczeniem na cele naukowo-badawcze w Narwi z zagospodarowaniem terenu będącej przedmiotem projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy Pronar Sp. z o. o.”

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na przygotowanie terenu pod inwestycję zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 723, 724, 725/3, 725/5

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wymianę gruntu pod budowę hali Centrum Badawczo – Rozwojowego

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie nawierzchnia utwardzonych na działkach o nr ewid. 723, 724, 725/3, 725/5

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie posadzek betonowych utwardzonych w hali Centrum Badawczo – Rozwojowego

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie dachu i ścian z płyt warstwowych hali Centrum Badawczo – Rozwojowego

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej części socjalno – biurowej hali Centrum Badawczo – Rozwojowego

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i przeciw pożarowej w hali i na terenie inwestycji Centrum Badawczo – Rozwojowego

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów budowlanych takich jak: cegły ceramiczne, cement, wapno, beton posadzkowy, płyty kanałowe, rur PCV, styropian, płyty warstwowe ścienne i dachowe

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zamontowanie i wykonanie płyt warstwowych ściennych i dachowych w hali Centrum badawczo – Rozwojowego

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wyroby hutnicze: kształtowniki, blachy płaskie, aluminiowe i ocynkowane, rury czarne, ocynkowane.

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi transportowe samochodami ciężarowymi, dostawyczymi oraz na usługi dźwigowe

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie tynków i posadzek

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zagospodarownie terenu według dokumentacji – przedmiaru robót

  Pronar Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż okładzin schodów wewnętrznych

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót ziemnych, wymianę gruntu, wycinkę drzew itp. przy wykorzystaniu sprzętu budowlanego, oraz transport dużymi samochodami samowyładowczymi.
  Zapytanie ofertowe z dnia 26.01.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 26.01.2012r. na wykonanie robót ziemnych, wymianę gruntu, wycinkę drzew itp. przy wykorzystaniu sprzętu budowlanego, oraz transport dużymi samochodami samowyładowczymi informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmy: PPHU Tomex Tomasz Danilewski, Zakład Usług Transportowych Samochodami Ciężarowymi Nina Martyniuk, Dorota Ginszt & Marek Ginszt s.j. Przedsiębiorstwo Usługowe Instalator Jarosław Repnik, Prowadzenie Robót Drogowych Ryszard Kreczko, Rob Stan Stanisław Kocięba.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie posadzek betonowych zatartych maszynowo z ociepleniem styropianem i izolowanych folią.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 18.01.2012r. na wykonanie posadzek betonowych zatartych maszynowo z ociepleniem styropianem i izolowanych folią informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Rob Stan Stanisław Kocięba.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie klatek schodowych z pomostami, podciągów, wieńców, słupów, montaż uzbrojenia, fundamentów pod ścianki, obudowa słupów, obudowa słupów cegłą ze zbrojeniem prętami.
  Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 15.03.2012r. na wykonanie klatek schodowych z pomostami podciągów, wieńców, słupów, montaż uzbrojenia, fundamentów pod ścianki, obudowa słupów, obudowa słupów cegłą ze zbrojeniem prętami informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Rob Stan Stanisław Kocięba.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie wieńców zewnętrznych i wewnętrznych na stropie oraz ułożenie i montaż płyt kanałowych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 17.04.2012r. na wykonanie wieńców zewnętrznych i wewnętrznych na stropie oraz ułożenie i montaż płyt kanałowych informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Rob Stan Stanisław Kocięba.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót ziemnych koparkami przedsiębiernymi z niwelacją nawiezionej podsypki i przemieszaniem gruntu.
  Zapytanie ofertowe z dnia 05.11.2013 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 05.11.2013r. na wykonanie robót ziemnych koparkami przedsiębiernymi z niwelacją nawiezionej podsypki i przemieszaniem gruntu informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Rob Stan Stanisław Kocięba.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie fundamentów pod klatkę schodową i ściany nośne, wykopu oraz fundamentów żelbetowych, murowanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych z cegły.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 18.05.2012r. na wykonanie fundamentów pod klatkę schodową i ściany nośne, wykopu oraz fundamentów żelbetowych, murowanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych z cegły informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Rob Stan Stanisław Kocięba.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie malowania powierzchni płaskich, posadzek betonowych, uzupełnienie płyty gipsowo-kartonowej.
  Zapytanie ofertowe z dnia 18.12.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 18.12.2012r. na wykonanie malowania powierzchni płaskich, posadzek betonowych, uzupełnienie płyty gipsowo-kartonowej informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Rob Stan Stanisław Kocięba.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie tynków cementowo-wapiennych.
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 08.06.2012r. na wykonanie tynków cementowo-wapiennych informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Rob Stan Stanisław Kocięba.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie, transport i montaż mebli.
  Zapytanie ofertowe z dnia 31.07.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 31.07.2014r. na wykonanie, transport i montaż mebli informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: PPHU Imex s.c. Iwaszko Jacek Mocarski Sławomir.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na materiały elektryczne.
  Zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 25.08.2014r. na materiały elektryczne informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Elkond Spółka z o.o.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na cegłę ceramiczną.
  Zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 03.02.2012r. na cegłę ceramiczną informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Ceramika Budowlana LEWKOWO Sp. z o.o.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na meble biurowe.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 02.01.2014r. na meble biurowe informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: PPHU Imex s.c. Jacek Iwaszko Sławomir Mocarski.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie posadzki betonowej.
  Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 02.07.2012r. na wykonanie posadzki betonowej informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Orton PGP.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na separator koalescencyjny.
  Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2013 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 12.12.2013r. na separator koalescencyjny informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Eco-Unicon.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż schodów wewnętrznych oraz posadzki z granitu polerowanego.
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.01.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 22.01.2014r. na wykonanie i montaż schodów wewnętrznych oraz posadzki z granitu polerowanego informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Gran Mar Józef Orzechowski.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie balustrad oraz pochwytów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.01.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 10.01.2014r. na wykonanie balustrad oraz pochwytów informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Pracownia Metaloplastyki Janusz Tałuć.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na tyczenie lokalizacji nowo projektowanej hali oraz osi słupów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2011 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 10.10.2011. na tyczenie lokalizacji nowo projektowanej hali oraz osi słupów informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez geodetę uprawnionego Tadeusza Maliszewskiego.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie balustrad oraz pochwytów.
  Zapytanie ofertowe z dnia 10.01.2014 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 10.01.2014r. na wykonanie balustrad oraz pochwytów informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Pracownia Metaloplastyki Janusz Tałuć.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płyty poliwęglanowe, obróbki, profile do zabezpieczenia świetlików.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 24.05.2012r. na płyty poliwęglanowe, obróbki, profile do zabezpieczenia świetlików informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Next Sp.j. D.i P.Lipscy.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na płyty warstwowe ścienne i dachowe z rdzeniem styropianowym, obróbki blacharskie i indywidualne, łączniki, kapturki maskujące i wkręty samowiercące.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 30.01.2012r. płyty warstwowe ścienne i dachowe z rdzeniem styropianowym, obróbki blacharskie i indywidualne, łączniki, kapturki maskujące i wkręty samowiercące informujemy, że wybrano oferty złożone przez firmy: Arcelor Mittal, Stal Serwis Tomasz Marta Chrostowscy s.c.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie drzwi aluminiowych
  Zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2013 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 08.10.2013r. na wykonanie drzwi aluminiowych informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Octopus Energi 1.

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie ścianek aluminiowych przeszklonych drzwiami wejściowymi.
  Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2013 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 24.04.2013r. na wykonanie ścianek aluminiowych przeszklonych drzwiami wejściowymi informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Octopus Energi 1

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż bram przemysłowych, wykonanie i montaż pomieszczeń przeszklonych, drzwi aluminiowych, okien PCV.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 30.01.2012r. na dostawę i montaż bram przemysłowych, wykonanie i montaż pomieszczeń przeszklonych, drzwi aluminiowych, okien PCV informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Octopus Energi 1

  Pronar Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż bram przemysłowych, wykonanie i montaż pomieszczeń przeszklonych, drzwi aluminiowych, okien PCV.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2012 r.
  W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 30.01.2012r. na dostawę i montaż bram przemysłowych, wykonanie i montaż pomieszczeń przeszklonych, drzwi aluminiowych, okien PCV informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę: Octopus Energi 1

[Do góry]

PRONAR fundusze europejskie KAPITAŁ LUDZKI
Bezpłatne szkolenia dla pracowników firmy Pronar Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Wzrost kwalifikacji pracowników Pronar Sp. z o.o.”

Okres realizacji projektu: 01.02.2012 – 30.04.2013 r.
Cel projektu: uzupełnienie wiedzy praktycznej pracowników (handlowców, inżynierów, mistrzów, operatorów, spawaczy i planistów) firmy Pronar Sp. z o.o.
Grupą docelową projektu jest 290 pracowników firmy Pronar Sp. z o.o. w Narwi.

W projekcie realizowane będą następujące działania:
1. Szkolenie miękkie: Techniki sprzedaży i negocjacje handlowe.
2. Szkolenie miękkie: Zarządzanie zasobami ludzkimi.
3. Szkolenie miękkie: Zarządzanie projektami.
4. Szkolenie miękkie: Zarządzanie produkcją.
5. Szkolenie zawodowe: Spawacz MIG/MAG.
6. Szkolenie zawodowe: Spawacz TIG.
7. Szkolenie zawodowe: Operator wózka jezdniowego.
8. Szkolenie zawodowe: Operator suwnicy sterowanej z poziomu roboczego.
9. Szkolenie zawodowe: Operator obrabiarek CNC.

Projekt jest realizowany przez Tomas Consulting S.A. z siedzibą przy Alei 1000 Państwa Polskiego 39A w Białymstoku.
Informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu:
Tomas Consulting S.A.
Al. 1000-lecia PP 39A
15-111 Białystok
tel. 85 652 55 10
fax. 85 652 54 40

Projekt jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

[Do góry]

PRONAR fundusze europejskie

W dniu 29 grudnia 2010 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu „Rozbudowa firmy Pronar Sp. z o. o. poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji osi do przyczep” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2010-2013.

Projekt Pronar-u został wyłoniony do dofinansowania w zakresie działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.
Rozbudowa firmy Pronar Sp. z o. o.<br /><br /><br /> poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji osi do przyczep Rozbudowa firmy Pronar Sp. z o. o.<br /><br /><br /> poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji osi do przyczep

[Do góry]

PRONAR dotacje

Firma Pronar Sp. z o.o. zrealizowała następujące projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
lata 2004 – 2006:

pronar ciągnik przyczepa

Budowa i wyposażenie hal produkcyjnych w fabryce Pronar Sp. z o.o.„Budowa i wyposażenie hal produkcyjnychw fabryce Pronar Sp. z o.o.”

pronar ciągnik przyczepa

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pronar Sp. z o.o.„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pronar Sp. z o.o.”

 

[Do góry]