Badania wizualne

Zestaw wyposażenia do badań wizualnych pozwala na ocenę odlewów, odkuwek oraz
złączy spawanych. Głównym celem badań jest ocena stanu powierzchni (np.: zmiany
korozyjne czy erozyjne, pęknięcia), kontrola odchyłek kształtu, kontrola obiektu po
jego naprawie. Badania wizualne są to badania bezpośrednie, prowadzone są okiem
nieuzbrojonym, na powierzchniach, do których istnieje dostęp bez dodatkowych
przyrządów.
Wyposażenie i parametry:
• spoinomierze, luksomierz, suwmiarka, lampa, lupa, lusterka inspekcyjne z podświetleniem, termometr
Zastosowanie:
• badania nieniszczące wizualne (VT) – ocena niezgodności spawalniczych metodą wizualną wg PN-EN ISO 6520-1, PN-EN ISO 17635, PN-EN ISO 17637
• wykonanie dokładnych pomiarów geometrii połączeń spawanych