Wykonywanie pomiarów

Pomiary kontrolne wymiarów i rozkładów mas
Pomiary kontrolne wymiarów i rozkładów mas
Stanowisko pozwola na przeprowadzenie badań na etapie budowania prototypu konstrukcji pojazdów, w tym maszyn funkcjonujących na terenach podmokłych, w zakresie wymaganym dyrektywą maszynową (ocena zgodności na znak CE).
Pomiary z użyciem ramienia pomiarowego
Pomiary z użyciem ramienia pomiarowego
Stanowisko umożliwia przeprowadzenie pomiarów na etapie budowania prototypu konstrukcji pojazdów i maszyn funkcjonujących w różnych warunkach pracy.
Pomiary z użyciem maszyny współrzędnościowej
Pomiary z użyciem maszyny współrzędnościowej
Maszyna pomiarowa umożliwia kontrolę zgodności wymiarowej prototypów nowych wyrobów z dokumentacją konstrukcyjną jak również weryfikację prototypów po przeprowadzonych badaniach.