Pomiary z użyciem maszyny współrzędnościowej

Maszyna pomiarowa umożliwia kontrolę zgodności wymiarowej prototypów nowych wyrobów
z dokumentacją konstrukcyjną jak również weryfikację prototypów po przeprowadzonych badaniach.
Wyposażenie i parametry:
• urządzenie stacjonarne
• pomiary tylko na terenie CBR
• dokładność min. 0,005 mm
• przestrzeń mierzona (wielkość przedmiotu mierzonego) – 800 x 1000 x 2000 mm
• wyposażenie: laptop, oprogramowanie, końcówki pomiarowe i ich kalibratory, statywy różnych
wysokości
Zastosowanie:
• pomiar na zgodność z wymaganiami elementów o skomplikowanych i nieregularnych kształtach, gdzie konwencjonalne metody pomiarowe są mniej opłacalne i skuteczne
• tworzenie przestrzennych modeli komputerowych na podstawie skanowanych wzorców wykonanych metodami ręcznymi, tj. formy, modele wyrobów, szablony, co umożliwia dalsze prace na maszynach CNC
• kontrola wykonania prototypu na zgodność z dokumentacją