Badania wielkości elektrycznych

Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Na stanowisku wykonywane są badania kompatybilności elektromagnetycznej, które są częścią procesu oceny zgodności z wymaganiami zawartymi w dyrektywie EMC Unii Europejskiej, wyrobów wprowadzanych do obrotu towarowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Badania wielkości elektrycznych
Badania wielkości elektrycznych
Stanowisko pozwala na konstruowanie i optymalizację układów elektrycznych i elektronicznych.