Badania wielkości elektrycznych

Badania pozwalają na konstruowanie i optymalizację układów elektrycznych
i elektronicznych.
Wyposażenie i parametry:

KOMORA KLIMATYCZNA:
• przedział badanych temperatur –40 °C do +150 °C
• pojemność komory 110 l
• cyfrowe sterowanie profilami termicznymi

GENERATOR:
• dwa zasilacze umożliwiające stworzenie symetrycznego źródła zasilania układów, z cyfrowo
regulowanym napięciem i prądem w zakresie 0-60 V i 0-50 A i rozdzielczością 1 mV oraz 10 mA
• generowanie elektrycznych sygnałów testowych (sinus, prostokąt, impulsy) w zakresie 20 MHz
o amplitudach 20 V z prędkościami narastania sygnału prostokątnego maksymalnie 40 ms

OSCYLOSKOP :
• cyfrowy oscyloskop Tektronix umożliwiający obserwację i pomiary sygnałów o częstotliwości max
300 MHz

MULTIMETR CYFROWY:
• pomiar prądów stałych i zmiennych w zakresie 1000 A
• precyzyjny pomiar prądów, napięć oraz rezystancji (dokładność 10-5, pomiar natężenia w zakresie
10 A z dokładności z dokładnością 1 μA, napięć w zakresie 1 kV z dokładnością 1 μV, rezystancji zakresie
200 Ω – 1 MΩ z dokładnością minimum 1 mΩ

STANOWISKO DO BADAŃ WIBRACYJNYCH:
• masa badanego komponentu 2 kg
• wymuszenie drgań w przedziale 10-500 Hz z amplitudą 0,5 mm i przyśpieszeniem 30 m/s2
• wymuszenie drgań w przedziale 20-300 Hz amplitudą 2 mm i przyśpieszeniem 150 m/s2

KAMERA TERMOWIZYJNA:
• termowizyjny pomiar temperatur pracy w zakresie od 10 °C do 650 °C

Zastosowanie:
• badanie przedziałów temperatur poprawnej pracy
• badanie wytrzymałości na szoki temperaturowe oraz na działanie temperatur skrajnie wysokich i skrajnie niskich
• badanie poprawności i jakości montażu
• testowanie parametryczne
• analiza poprawności algorytmów działania
• nanoszenie poprawek w testowanych układach wykonanych w technologii bezołowiowej montowanych w systemie powierzchniowym oraz przewlekanym
• badanie odporności na zaburzenia związane z usterkami eksploatacyjnymi
• badanie odporności na wibracje, przeciążenia i długotrwałe zaburzenia
• badanie temperatur wydzielanych w trakcie pracy urządzeń