Badania stateczności pojazdów

Badania stateczności pojazdów
Badania stateczności pojazdów
Stanowisko umożliwia zweryfikowanie teoretycznych założeń i obliczeń dotyczących minimalnej stateczności maszyn, a także pozwala na rozszerzenie zakresu stosowania wyrobów na terenach o większym stopniu nachylenia podłoża oraz określenie rzeczywistego współczynnika bezpieczeństwa kątów stateczności.