Badania stateczności pojazdów

Stanowisko umożliwia zweryfikowanie teoretycznych założeń i obliczeń dotyczących
minimalnej stateczności maszyn, a także pozwala na rozszerzenie zakresu stosowania
wyrobów na terenach o większym stopniu nachylenia podłoża oraz określenie
rzeczywistego współczynnika bezpieczeństwa kątów stateczności.
Wyposażenie i parametry:
• maksymalna masa badanych pojazdów – 40 000 kg
• maksymalna wysokość badanych pojazdów – 6000 m
• maksymalna szerokość badanych pojazdów – 3000 mm
• maksymalna długość – 16 000 mm
• stanowisko składa się z platformy wychylnej, ramy, systemu wywrotu jednostronnego platformy,
ramy dolnej z cylindrem wywrotu, układu hydraulicznego wywrotu, oprzyrządowania mocującego
oprzyrządowania zabezpieczającego, oświetlenia, rejestratorów parametrów: kąt, siła, sygnalizacji
ostrzegawczej świetlnej i dźwiękowej
• możliwość jednostronnego wywrotu maksymalnie o kąt 36°
Zastosowanie:
• badania stateczności poprzecznej: przyczep rolniczych, przyczep samochodowych, cystern, ciągników
rolniczych, zestawów, np. ciągnik i maszyna/przyczepa, maszyn rolniczych samojezdnych, pojazdów
specjalnych, wojskowych