Badania statyczne i dynamiczne

Badania wytrzymałości dynamicznej
Badania wytrzymałości dynamicznej
Badania na tym stanowisku pozwolą na praktyczną weryfikację zaprojektowanych ważnych konstrukcyjnie detali pod kątem ich wytrzymałości zmęczeniowej.
Badania statyczne konstrukcji ochronnych, zaczepów i zabezpieczeń
Badania statyczne konstrukcji ochronnych, zaczepów i zabezpieczeń
Stanowisko pozwala na prowadzenie statycznych badań wytrzymałościowych konstrukcji ochronnych takich jak: zaczepy, dyszli, sworzni zaczepowych bez konieczności podczepiania pod pojazd ciągniony.