Badania wytrzymałości dynamicznej

Badania na tym stanowisku pozwalają na praktyczną weryfikację zaprojektowanych
ważnych konstrukcyjnie detali pod kątem ich wytrzymałości zmęczeniowej. Efektem
jest optymalizacja wyrobów pod kątem rodzaju i ilości materiału oraz kształtów
konstrukcji. Stanowisko umożliwi w szczególności wykonywanie badań prowadzących
do zmniejszenia ciężaru odpowiedzialnych zespołów w maszynach linii do zbioru masy
z terenów podmokłych, takich jak: wysięgnik ładowacza, rama przyczepy, korpus
kosiarki. Badania przeprowadzane okresowo zwiększą niezawodność wyrobów,
natomiast wykonywane na etapie prototypów zminimalizują ryzyko powtarzania
badań wymaganych przepisami nadrzędnymi.
Wyposażenie i parametry:
• wymiary płyty montażowej stanowiska badawczego 8300 x 2300 mm
• stanowisko może być obsługiwane przez 4 niezależne siłownik typu Instron PL160N
• stanowisko posiada możliwość podwieszenia siłownika w pozycji pionowej
• za sterowanie siłownikami odpowiada kontroler firmy Instron Labtronic 8800 ml, połączony
z komputerem
• max. zakresy sił poziomej siłowników bez obciążenia wstępnego 160 kN
• max. zakresy siły pionowej 90 kN
• skok nominalny siłowników 250 mm
• kształt sygnału (sinusoidalny, kwadratowy)
Zastosowanie:
• badania urządzeń sprzęgających w pojazdach silnikowych zgodnie z Dyrektywą 94/20/WE
• badania dyszli, zaczepów kulowych, zaczepów transportowych, zaczepów rolniczych, ucho dyszla,
sworznie zaczepowe itp.
• badania zmęczeniowe innych elementów konstrukcyjnych