Badania chemiczne

Badanie powłok malarskich
Badanie powłok malarskich
Badania wykonywane na stanowisku pozwalają na weryfikację poprawności wykonania powłok ochronno-dekoracyjnych, ocenę nowych systemów powłokowych, jak również sprawdzenie jakości wyrobów malarskich.
Komora UV
Komora UV
Komora UV pozwala na symulację zmieniających się warunków pogodowych tj. temperatury, promieniowania UV, wilgotności, co odwzorowuje ekspozycję na zewnątrz.
Komora solna
Komora solna
Komora solna pozwala na oszacowanie odporności na korozję materiałów metalowych ze stałą lub czasową ochroną przed korozją lub bez takiej ochrony.
Laboratorium chemiczne
Laboratorium chemiczne
W laboratorium chemicznym prowadzone są analizy ilościowe, jakościowe oraz analizy składu roztworów myjących jak i innych mieszanin stosowanych w produkcji. Badania prowadzone są przy użyciu nowoczesnego sprzętu pomiarowego.