Laboratorium chemiczne

W laboratorium chemicznym prowadzone są analizy ilościowe, jakościowe oraz analizy składu roztworów myjących jak i innych mieszanin stosowanych w produkcji. Badania prowadzone są przy użyciu nowoczesnego sprzętu pomiarowego.

Wyposażenie i parametry:

  • miernik wielofunkcyjny z czujnikiem temperatury, czujnikiem konduktometrycznym oraz elektrodą pH
  • roztwory kwasów i zasad

Zastosowanie:

  • badanie parametrów roztworów myjących, tj. kwasowości całkowitej, pH, temperatury, przewodności,parametru TD S – całkowitej ilości rozpuszczonych substancji stałych (Total Dissolved Solids)