Komora solna

Komora solna pozwala na oszacowanie odporności na korozję materiałów metalowych ze stałą lub czasową ochroną przed korozją lub bez takiej ochrony. Badania w rozpylonej solance są szczególnie przydatne do wykrywania nieciągłości, takich jak pory i innych wad, w niektórych powłokach metalowych, organicznych, anodowych tlenkowych i konwersyjnych.

Wyposażenie i parametry:

  • komora solna o zewnętrznych wymiarach 1620 x 1450 x 720 mm
  • pojemność komory: 446 l
  • zbiornik na solankę: 110 l
  • zakres temperatur: od temperatury otoczenia do 50 °C
  • rejestrowane parametry: wyświetlacz temperatury i czasu pracy
  • oprogramowanie: mikroprocesorowy układ kontroli temperatury, pośrednia kontrola temperatury poprzez podgrzewanie kąpieli wodnej na dnie komory (regulator elektroniczny z odczytem 0,10 s, czasowa stabilność temperatury 1,0 °C)

Zastosowanie:

  • badania w rozpylonej obojętnej solance (NSS) wg PN-EN ISO 9227
  • badanie w atmosferach o stałej zawartości wody kondensacyjnej wg PN-EN ISO 6270–2