Badanie powłok malarskich

Badania wykonywane na stanowisku pozwalają na weryfikację poprawności wykonania powłok ochronno-dekoracyjnych, ocenę nowych systemów powłokowych, jak również sprawdzenie jakości wyrobów malarskich.

Wyposażenie i parametry:

 • zestaw urządzeń pomiarowych pozwala na kompleksowe zbadanie wszystkich właściwości powłok organicznych, metalowych, anodowych tlenkowych i konwersyjnych. Ponadto umożliwia kontrolę jakości dostarczanych farb oraz kontrole prac malarni.

Zastosowanie:

 • oznaczanie gęstości farby metodą piknometryczną wg PN-EN ISO 2811–1
 • oznaczanie odporności powłok na zanurzenie w cieczach wg PN-EN ISO 2812–1
 • oznaczanie odporności powłok na zanurzenie w wodzie wg PN-EN ISO 2812–2
 • oznaczanie połysku powłoki wg PN-EN ISO 2813
 • oznaczanie zawartości substancji nielotnych w farbie wg PN-EN ISO 3251
 • ocena zniszczenia powłok wg PN-EN ISO 4628–1,2,3,4,5 i PN-EN ISO 4628–8
 • ocena elastyczności na sworzniu stożkowym wg PN-EN ISO 6860
 • badanie twardości powłoki metodą ołówkową wg PN-EN ISO 15184
 • test odporności powłok organicznych na gwałtowną deformację wg ASTM D2794–93
 • badanie przyczepności powłok metodą siatki nacięć wg PN-EN ISO 2409
 • oznaczanie lepkości farb kubkiem Forda wg PN-EN ISO 2431
 • oznaczanie grubości powłok wg PN-EN ISO 2808