Badania materiałowe

Badania składu chemicznego
Badania składu chemicznego
Stanowisko umożliwi analizę identyfikację gatunków materiałów oraz analizę składu chemicznego metali i stopów metali.
Badania metalograficzne
Badania metalograficzne
Stanowisko umożliwia zbadanie i analizę mikrostruktury metali i stopów metali.
Badania tworzyw sztucznych
Badania tworzyw sztucznych
Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badań tworzyw sztucznych, dzięki którym możliwe jest precyzyjne określenie cech fizycznych surowców oraz uzyskanie charakterystyki właściwości fizycznych wykonanych z nich wyrobów.
Badania rozkładu temperatur
Badania rozkładu temperatur
Badania rozkładu temperatur (badania termowizyjne) realizowane są przy pomocy profesjonalnej kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości detektora i bardzo dużej czułości termicznej.
Badania udarności
Badania udarności
Stanowisko do badań udarności pozwala na prowadzanie badań udarnościowych materiałów i spoin udarową próbę zginania wg Charpy'ego.
Badania twardości
Badania twardości
Stanowiska do badań twardości pozwalają na wykonywanie pomiarów twardości metodą Brinella, Rockwella, Vickersa.
Badania wytrzymałościowe
Badania wytrzymałościowe
Badania wytrzymałościowe pozwalają na uzyskanie charakterystyki wytrzymałościowej materiałów zastosowanych w obiektach badań i przydatności do procesów technologicznych.