Badania wytrzymałościowe

Urządzenie badawcze – hydrauliczna maszyna wytrzymałościowa – umożliwia uzyskanie
charakterystyk materiałów metalicznych, kompozytowych i innych. Możliwe jest prowadzenie
badań w zakresie prób statycznych jak i dynamicznych dla rozciągania, ściskania i zgnania.
Wyposażenie i parametry:
• zestaw oprzyrządowania do wykonania prób rozciągania, zginania, ściskania
• uchwyty hydrauliczne
• zakres obciążenia od 2,5 kN do 250 kN
• zakres częstotliwości to: 1 – 100 Hz
Zastosowanie:
• statyczna próba rozciągania w zakresie 2,5 kN do 250 kN, wg normy PN-EN ISO 6892-1, PN-74/H-04327
• badania statyczne i dynamiczne na rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie
• badania charakterystyk wytrzymałościowych wyrobów metalowych, gumowych, metalowogumowych
• badania złączy klejonych, zgrzewnych, spawanych