Badania składu chemicznego

Stanowisko badawcze umożliwia przeprowadzenie analizy składu chemicznego stali
węglowych i niskostopowych metodą spektrometrii emisyjnej iskrowej. Podczas badania
można zidentyfikować 22 pierwiastki, między innymi: chrom (Cr), mangan (Mn), żelazo
(Fe), kobalt (Co), nikiel (Ni), miedź (Cu), cynk (Zn), cyna (Sn), ołów (Pb), glin (Al).
Wyposażenie i parametry:
• spektrometr SOLARIS CCD PLUS
• wielosegmentowy system detekcji CCD o wysokiej rozdzielczości
• minimalna średnica płaskiej części badanego elementu 10 mm
• maksymalna masa badanego elementu 30 kg
Zastosowanie:
• identyfikacja rodzaju i typu materiału
• szybkie i precyzyjne prowadzenie kontroli zgodności