Badania udarności

Stanowisko umożliwia określenie energii pochłoniętej potrzebnej do złamania próbki
z karbem o wyspecyfikowanej geometrii sposobem Charpy’ego, wykorzystywanej do
określenia udarności.
Wyposażenie i parametry:
• uzyskiwana energia do 300 J
• zaokrąglenie noża 2 mm
Zastosowanie:
• próba udarności wyrobów hutniczych
• próba udarności złączy spawanych
• badanie zgodnie z PN-EN ISO 148-1, PN-EN ISO 14556