Badania metalograficzne

Stanowisko umożliwia zbadanie mikrostruktury metali i stopów metali, min. analizę wielkości ziarna, wtrąceń, porowatości, pęknięć oraz innych wad materiałowych.

Parametry:

 • szlifierko – polerka do przygotowania zgładów mikro i makroskopowych (dwutalerzowa)
 • mikroskop metalograficzny (maksymalne powiększenie 1250x
 • makroskop maksymalne powiększenie 40x
 • system akwizycji danych z kamerą
 • oprogramowanie do obróbki obrazu Motic Images

Przeznaczenie:

 • ocena struktury materialów
 • ocena zgładów spoin, zgrzein
 • ocena uszkodzeń i mikropęknięć
 • określanie składu chemicznego litych próbek metali metodą spektrometrii emisyjnej
 • określanie rodzaju materiału na podstawie składu chemicznego
 • badania w kontroli dostaw (potwierdzanie jakości materiału)