Badania nieniszczące

Badania ultradźwiękowe
Badania ultradźwiękowe
Urządzenie umożliwia przeprowadzenie badań nieniszczących opartych na użyciu fal ultradźwiękowych w celu wykrycia porowatości, rozwarstwienia, nieszczelności i innych nieciągłości wewnątrz elementów
Badania rentgenowskie
Badania rentgenowskie
Dzięki zastosowaniu systemu rentgenowskiego bez błon fotograficznych uzyskujemy natychmiastowy podgląd obrazu, wyeliminowanie kosztów przeznaczonych na materiały fotograficzne, łatwą archiwizację i wymianę danych.
Badania magnetyczno-proszkowe
Badania magnetyczno-proszkowe
Badania magnetyczne należą do grupy badań nieniszczących pozwalających wykrywać nieciągłości powierzchniowe, a także stosunkowo duże położone blisko powierzchni, nieciągłości podpowierzchniowe.
Badania wizualne
Badania wizualne
Zestaw wyposażenia do badań wizualnych pozwala na ocenę odlewów, odkuwek oraz złączy spawanych. Głównym celem badań jest ocena stanu powierzchni (np.: zmiany korozyjne czy erozyjne, pęknięcia), kontrola odchyłek kształtu, kontrola obiektu po jego naprawie.
Badania spoin
Badania spoin
Urządzenie pozwoli na uzyskanie możliwości prowadzenia bardzo dokładnych pomiarów połączeń spawanych (połączenia tarczy z obręczą) stosowanych w kołach do prędkości 80km/h oraz w elementach spawanych maszyn.
Badania endoskopowe
Badania endoskopowe
Urządzenie umożliwia realizację zdalnych badań metodą wizualną VT złączy spawanych, odlewów i odkuwek w przestrzeniach zamkniętych, o utrudnionym dostępie lub położonych w dużej odległości od wykonującego badanie.