Badania ultradźwiękowe

Urządzenie umożliwia przeprowadzenie badań nieniszczących opartych na użyciu fal ultradźwiękowych w celu wykrycia porowatości, rozwarstwienia, nieszczelności i innych nieciągłości wewnątrz elementów, wewnętrznych wad materiału, pęknięć, zawalcowań, pozwoli również na pomiaru grubości czy wykrycie korozji.

Wyposażenie i parametry:

  • defektoskop cyfrowy marki GE
  • komplet głowic do fal podłużnych i poprzecznych
  • wzorce ultradźwiękowe

Zastosowanie:

  • wykrywanie nieciągłości w materiałach
  • ocena jakości wykonania spoin
  • wykrywanie wad w spoinach
  • wykrywanie wad w odkuwkach
  • wykrywanie wad w odlewach
  • ultradźwiękowy pomiar grubości materiałów