Badania endoskopowe

Urządzenie umożliwia realizację zdalnych badań metodą wizualną VT
złączy spawanych, odlewów i odkuwek w przestrzeniach zamkniętych,
o utrudnionym dostępie lub położonych w dużej odległości od wykonującego
badanie. Prowadzone są na powierzchniach wewnętrznych obiektów lub
powierzchniach zewnętrznych niedostępnych do badań bezpośrednich.
Wyposażenie i parametry:
• fiberoskop z dwukierunkową artykulacją
• sonda φ 8 mm długość 1 m
• kąt widzenia 67°
• rozdzielczość wyświetlacza LCD 640 × 480
• zapis zdjęć w formacie *.jpg
• nagrywanie filmów
Zastosowanie:
• kontrola niedostępnych powierzchni wewnętrznych
• kontrola elementów maszyn bez demontażu maszyny
• wykrywanie i ocena uszkodzeń w elementach i urządzeniach o zamkniętych przestrzeniach (zbiorniki, profile zamknięte)