Badania magnetyczno-proszkowe

Badania magnetyczne należą do grupy badań nieniszczących pozwalających wykrywać
nieciągłości powierzchniowe, a także stosunkowo duże położone blisko powierzchni,
nieciągłości podpowierzchniowe. Przyrząd pozwala wykryć pęknięcia niewidoczne
w metodzie wizualnej VT.
Wyposażenie i parametry:
• rozstaw biegunów jarzma 25 do 185 mm
• wzorzec Bertholda
Zastosowanie:
• badania nieniszczące magnetyczno proszkowe (MT)
• ocena niezgodności spawalniczych metodą wizualną wg PN-EN ISO 17638, PN-EN ISO 17635
• wykrywanie nieciągłości powierzchniowych