Badania osi

Badania osi w warunkach eksploatacji
Badania osi w warunkach eksploatacji
Stanowisko umożliwia badanie osi w warunkach zbliżonych do warunków pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań określa się skuteczność hamowania.
Badania zmęczeniowe osi
Badania zmęczeniowe osi
Badania na tym stanowisku pozwalają na praktyczną weryfikację zaprojektowanych prętów osi pod kątem ich wytrzymałości zmęczeniowej.