Badania osi w warunkach eksploatacji

Badania wykonywane są według Regulaminu nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ ). Stanowisko umożliwia badanie osi w warunkach zbliżonych do warunków pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań określa się skuteczność hamowania.

Wyposażenie i parametry:

 • ciągły pomiar prędkości obrotowej od 0 do 1200 obr/min
 • maksymalny moment badania wynosi 30 000 Nm
 • pomiar temperatury badanych układów hamulcowych od 0 °C do 700 °C, z dokładnością do 0,5 °C
 • tunel powietrzny symulujący przepływ powietrza wokół koła
 • komputerowa rejestracja wyników badań
 • maksymalna długość osi wraz z kołem do 3000 mm
 • ciągły pomiar siły działającej na wałek rozpieraka
 • ciągły pomiar momentu hamującego
 • ciągły pomiar opóźnienia hamowania
 • ocena skuteczności i równomierności hamowania
 • ciągły pomiar skoku popychacza siłownika hamulcowego

Zastosowanie:

 • rejestracja w czasie rzeczywistym istotnych parametrów (np. ciśnienia sterującego uruchamianiem hamulca, skoku ramienia siłownika hamulca, temperatura, prędkość koła, momentu hamującego)
 • cykliczne przeprowadzanie hamowań
 • powtarzalność warunków przeprowadzonych testów
 • zakres możliwości nastawy momentu bezwładności z elektronicznym sterowaniem wynosi 155–3655 kgm2
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem hamulców bębnowych oraz tarczowych