Badania zmęczeniowe osi

Badania na tym stanowisku pozwalają na praktyczną weryfikację zaprojektowanych prętów osi pod kątem ich wytrzymałości zmęczeniowej. Efektem będzie optymalizacja pręta osi pod kątem rodzaju i ilości materiału, kształtów połączeń wielokartowych wykonanych metodą walcowania oraz wykonania i analizy połączenia zgrzewania tarciowego różnych materiałów (stal – żeliwo, stal – aluminium). Stanowisko umożliwia w szczególności wykonywanie badań prowadzących do zmniejszenia ciężaru osi oraz wytrzymałości połączeń wielokarbowych w maszynach i urządzeniach mechanicznych. Dzięki przyjętej metodyce (badania przyśpieszone) stanowisko umożliwi znaczne skrócenie czasu badań w porównaniu do badań eksploatacyjnych.

Wyposażenie i parametry:

 • programowalne stanowisko hydrauliczne typu Instron PL160N
 • dwa niezależne siłowniki hydrauliczne
 • max.. skok tłoka siłownika to 250 mm
 • zakres pomiaru siły przez głowicę pomiarową na każdym z siłowników to: ±160 kN
 • długość płyty montażowej – max. 5000 mm
 • szerokość płyty montażowej – max. 5000 mm
 • zadawanie obciążeń za pomocą stacji sterowniczej połączonej z komputerem
 • rejestracja i wizualizacja sił i przemieszczenia – komputerowo

Zastosowanie:

 • badanie wytrzymałości zmęczeniowej osi
 • badanie wytrzymałości połączeń wielokarbowych
 • sprawdzanie luzu na połączeniu dźwigni rozpieraka – osi rozpieraka
 • badanie wytrzymałości zmęczeniowej pręta osi

Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany warunków badania.