Badania do homologacji

Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Na stanowisku wykonywane są badania kompatybilności elektromagnetycznej, które są częścią procesu oceny zgodności z wymaganiami zawartymi w dyrektywie EMC Unii Europejskiej, wyrobów wprowadzanych do obrotu towarowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Badania konstrukcji ochronnych FOPS
Badania konstrukcji ochronnych FOPS
Stanowisko pozwala na prowadzenie badań dynamicznych konstrukcji ochronnych (FOPS). Badania tego typu mogą mieć zastosowanie np.: w ciągnikach leśnych, maszynach budowlanych, wózkach widłowych.
Badanie hamulców
Badanie hamulców
Stanowisko umożliwia optymalizację i weryfikację układu hamulcowego.
Badania wytrzymałości dynamicznej
Badania wytrzymałości dynamicznej
Badania na tym stanowisku pozwolą na praktyczną weryfikację zaprojektowanych ważnych konstrukcyjnie detali pod kątem ich wytrzymałości zmęczeniowej.
Badania statyczne konstrukcji ochronnych, zaczepów i zabezpieczeń
Badania statyczne konstrukcji ochronnych, zaczepów i zabezpieczeń
Stanowisko pozwala na prowadzenie statycznych badań wytrzymałościowych konstrukcji ochronnych takich jak: zaczepy, dyszli, sworzni zaczepowych bez konieczności podczepiania pod pojazd ciągniony.
Badania udźwigu TUZ i mocy hydrauliki zewnętrznej
Badania udźwigu TUZ i mocy hydrauliki zewnętrznej
Stanowisko badawcze pozwala na badania udźwigu TUZ (trójpunktowy układ zawieszenia) i mocy hydrauliki zewnętrznej. Stanowisko umożliwi analizę awarii bądź reklamacji pojazdów wyposażonych w TUZ-y i hydrauliki zewnętrznej.