Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Na stanowisku wykonywane są badania kompatybilności elektromagnetycznej, które
są częścią procesu oceny zgodności z wymaganiami zawartymi w dyrektywie EMC
Unii Europejskiej, wyrobów wprowadzanych do obrotu towarowego we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Założenia dyrektywy obejmują wytyczne, które musi spełniać
konstrukcja urządzenia, przyrządu, obwodu elektrycznego i elektronicznego – tak
by ich praca nie generowała zakłóceń elektromagnetycznych, które mogłyby mieć
wpływ na funkcjonowanie sprzętu radiowego, telekomunikacyjnego czy pochodnych.

Stanowisko ma charakter przenośny składający się z dwóch zestawów sprzętu do
badań kompatybilności elektromagnetycznej. Na stanowisku można wykonać również
inne badania pojazdów i urządzeń w zakresach częstotliwości podanych indywidualnie
poniżej.

 1. Zestaw urządzeń pomiarowych do badań emisji zaburzeń promieniowanych

  Stanowisko zapewnia pomiar emisji zaburzeń promieniowanych w zakresie 30 MHz – 3 GHz, zgodnie
  z wytycznymi zawartymi w dyrektywie UE 2009/64/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie tłumienia zakłóceń
  radioelektrycznych wywoływanych przez ciągniki rolnicze lub leśne (kompatybilność elektromagnetyczna)
  i inne urządzenia.
  Wyposażenie i parametry:
  • odbiornik pomiarowy
  • antena pomiarowa
  • zestaw sond do pomiaru w polu bliskim
  • maszt antenowy
  • specjalistyczne oprogramowanie pomiarowe, zapewniające automatykę pomiaru

 2. Zestaw urządzeń pomiarowych do badań odporności na zakłócenia elektromagnetyczne

  Stanowisko do badania odporności na zakłócenia elektromagnetyczne w paśmie od 10 kHz do co najmniej 1 GHz
  z poziomami mocy wyjściowej wg norm i obowiązujących dyrektyw UE 2009/64/WE dla 48 mA w zakresie
  20 MHz – 1000 MHz, 2004/104/WE dla 60 mA w zakresie 1 MHz – 400 MHz umożliwiające prowadzenia
  badań bezpośrednio na obiekcie jak i w laboratorium metodą cęgów prądowych (dużego impulsu prądu BCI )
  sterowane komputerowo.
  Wyposażenie i parametry:
  • prądowe cęgi wstrzykujące, uchwyt kalibracyjny do cęgów prądowych wstrzykujących, prądowe cęgi pomiarowe, sztuczne sieci oraz klamry odprzęgające, tłumiki i obciążenia 50 Ω
  • przewody koncentryczne
  • akredytowane świadectwa wzorcowania