Badania konstrukcji ochronnych FOPS

Stanowisko pozwala na prowadzenie badań dynamicznych konstrukcji ochronnych
(FOPS). Badania tego typu mogą mieć zastosowanie np.: w ciągnikach leśnych,
maszynach budowlanych, wózkach widłowych.
Wyposażenie i parametry:
• możliwość badania odporności według poziomu I (małe przedmioty, np. cegły; energia 1365 J): kula
o masie 45 kg o średnicy nie przekraczającej 250 mm, zrzucana z wysokości ok. 3 m
• możliwość badania poziomu II (duże przedmioty, np. drzewa; energia 11600 J): obciążnik badawczy,
np. 227 kg zrzucany z wysokości 5 m
• możliwość oceny: naruszenia strefy ochronnej, wytrzymałości na obciążenia udarowe, trwałego
odkształcenia konstrukcji
• stanowisko posiada: środki do podnoszenia obciążnika/kuli na wymaganą wysokość, środki do
uwalniania obciążnika zapewniające swobodne spadanie, środki wskazujące naruszenie przestrzeni
chroniącej – dwie możliwości: makieta DLV lub układ dynamicznej rejestracji