Badania statyczne konstrukcji ochronnych, zaczepów i zabezpieczeń

Stanowisko pozwala na prowadzenie statycznych badań wytrzymałościowych
konstrukcji ochronnych, takich jak: zaczepy, dyszle, sworznie zaczepowe, bez
konieczności podczepiania pod pojazd ciągniony. Ponadto stanowisko umożliwia
badanie wytrzymałości elementów maszyn, takich jak: zabezpieczenia boczne i tylne
przyczep.
Wyposażenie i parametry:
• obciążenie w kierunku do przodu i do góry (kąt 45o) z max. siła 6800 N
• obciążenie w kierunku do tyłu i do góry (kąt 45o) z max. siła 3400 N
• możliwość badań konstrukcji ochronnych do pojazdów o maksymalnej masie 18000 kg
• max. energia obciążenia tył: 25,2 kJ
• max. energia obciążenia bok: 31,5 kN
• max. pionowa siła zgniatania: 360 kN
• możliwość rejestrowania parametrów: wykres siła-odkształcenie
• szybkość odkształcenia w miarę przykładania siły do 5 mm/s, rejestracja co 1 mm
Zastosowanie:
• badania homologacyjne mocowań pasów bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 76/115/EWG, kod 4 OECD
• badania ROPS konstrukcji ochronnych zgodnie z dyrektywą 2009/75/WE i OECD
• badania urządzeń sprzęgających pojazdów silnikowych zgodnie z Dyrektywą 94/20/WE (badania dyszli), zaczepów kulowych, zaczepów transportowych, zaczepów rolniczych, sworzni zaczepowych
• badań wytrzymałościowych i innych elementów konstrukcyjnych maszyn
• badania zabezpieczeń tylnych i bocznych wg EKG ONZ (58 EKG-ONZ, 73 EKG-ONZ)