Pomiary z użyciem ramienia pomiarowego

Stanowisko umożliwia przeprowadzenie pomiarów na etapie budowania prototypu konstrukcji pojazdów i maszyn funkcjonujących w różnych warunkach pracy. Wykonanie pomiarów z użyciem ramienia pomiarowego pozwala również na zoptymalizowanie czasu powstawania konstrukcji.
Wyposażenie i parametry:
• przenośne urządzenie – pomiary na stanowiskach pracy (wytwórcze, montażowe) lub u klienta
i kooperanta, dokładność min. 0,05 mm
• zakres pomiarowy – 300 mm
• wyposażenie: laptop, oprogramowanie, końcówki pomiarowe i ich kalibratory, szafka i statywy różnych wysokości
Zastosowanie:
• pomiar na zgodność z wymaganiami elementów o skomplikowanych i nieregularnych kształtach, gdzie konwencjonalne metody pomiarowe są mniej opłacalne i skuteczne
• tworzenie przestrzennych modeli komputerowych na podstawie skanowanych wzorców wykonanych metodami ręcznymi, tj. formy, modele wyrobów, szablony, co umożliwia dalsze prace na maszynach CNC
• kontrola wykonania prototypu na zgodność z dokumentacją