Pomiary kontrolne wymiarów i rozkładów mas

Stanowisko pozwola na przeprowadzenie badań na etapie budowania prototypu konstrukcji pojazdów, w tym maszyn funkcjonujących na terenach podmokłych, w zakresie wymaganym dyrektywą maszynową (ocena zgodności na znak CE). Wpłynie to również na zoptymalizowanie czasu powstawania konstrukcji.

 1. Stanowisko do kontroli wymiarów oraz rozkładu mas

  Parametry:

  •  przestrzeń pomiarowa płaska o wymiarach 18000x18000mm,
  • 8 wag najazdowych o dokładności ±5kg,
  • uniwersalne środki pomiarowe

   

  Przeznaczenie:

  • badanie pola widzenia z miejsca kierowcy w ciągnikach,
  • badanie kompatybilności elektromagnetycznej,
  • badanie widoczności z siedzenia operatora,
  • pomiar mas własnych i ich rozkład na osie,
  • pomiar geometrii prototypów,
  • pomiar stref bezpieczeństwa,