Badania zmęczeniowe kół

Stanowiska badawcze umożliwiają wykonywanie badań wytrzymałości kół na
zginanie tarczy, które symulują poruszanie się pojazdu podczas pokonywania
zakrętu. Urządzenia realizują badanie wytrzymałości zmęczeniowej kół na
obciążenia promieniowe, symulują poruszanie się pojazdu po utwardzonej
powierzchni. Badania te są zgodne z wymaganiami Regulaminów EKG ONZ
oraz PN-93/S91240.03. Na stanowiskach można również realizować badania
trwałości opon.

Wyposażenie i parametry:
Laboratorium badawcze realizuje następujące typy badań:
• Wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych z ogumieniem pneumatycznym wg normy
PN-93/S-91240/03 w zakresie:
1. wytrzymałości zmęczeniowej na zginanie wg punktu 5.4.14 normy w zakresie:
– maksymalny rozmiar obręczy badanego koła [cal]: 45
– maksymalna siła obciążająca [kN]: 20
– maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]: 450
2. wytrzymałości zmęczeniowej na obciążenie promieniowe wg punktu 5.4.15 normy w zakresie:
– maksymalna średnica opony badanego koła [mm]: 2300
– minimalna średnica opony badanego koła [mm]: 425
– maksymalna szerokość opony badanego koła[mm]: 798
– maksymalna siła docisku badanego koła do bieżni [kN]: 300
– maksymalna prędkość liniowa bieżni [km/h]: 120
• Trwałości ogumienia rolniczego zgodnie z UNECE regulamin 106 w zakresie:
– maksymalna średnica opony [mm]: 2300
– minimalna średnica opony [mm]: 425
– maksymalna szerokość opony [mm]: 798
– maksymalna siła docisku opony do bieżni [kN]: 300
– maksymalna prędkość liniowa bieżni [km/h]: 120
Laboratorium działa zgodnie z PN EN ISO/IEC 17025.

Zastosowanie:
• badanie kół według regulaminu UN ECE nr 124
• badanie ogumienia wg regulaminu ECE nr 106, 108, 109
• badania sztywności promieniowej, poosiowej i obwodowej opon z jednoczesnym pomiarem naprężeń
i odkształceń występujących na kole tarczowym – tensometria elektrooporowa
• wyważanie dynamiczne kół tarczowy z zamontowanymi na nich oponami