Badania optymalizacji kół

Badania na tym stanowisku pozwalają na praktyczną weryfikację opracowanej tech­nologii. Efektem będzie optymalizacja norm produkcyjnych szczególnie dla kół skręcanych z pierścieniem o zmiennym offsecie.

 1. Stanowisko do optymalizacji parametrów obróbki plastycznej blach nowych wyrobów

  Parametry:

  •  nacisk 2000 T,
  • cylinder hydrauliczny w stole i suwaku max 500T

   

  Przeznaczenie:

  • optymalizacja parametrów tłoczenia,
  • opracowania nowych technologii tłoczenia,
  • weryfikacja opracowanej technologii,
  • sprawdzenie poprawności i jakości wyko­nanego oprzyrządowania przed przekaza­niem go do produkcji,
  • optymalizacja norm produkcyjnych,
  • weryfikacja i dobór środków smarnych