Badania odkształceń koła i bicia

Stanowisko pozwala na badanie, a następnie optymalizację procesu spawania pod kątem naprężeń i odkształceń spawalniczych, a co za tym idzie ograniczenie bicia szczególnie dla kół ze wzmocnionym obrzeżem i kół do prędkości 80km/h i kół skręcanych z pierścieniem o zmiennym offsecie. Jest to szczególnie istotne przy produkcji kół o dużych średnicach i z wyższym indeksem prędkości.

 1. Stanowisko do badań wpływu naprężeń i odkształceń spawalniczych na występowanie bicia osiowego i promieniowego w kole

  Parametry:

  • zakres spawanych kół:

  – średnica od 22,5’’ do 56’’,
  – szerokość od 8’’ do 36’’.

  • pomiar wielkości spoiny oraz bicia w czasie rzeczywistym,
  • sterowanie numeryczne.

   

  Przeznaczenie:

  • badanie wpływu wielkości spoiny oraz parametrów spawania na występowanie odkształceń termicznych, powodujących bicie w kole,
  • dobór optymalnych parametrów spawania oraz kształtu i wymiarów spoiny podczas spawania obwodowego kół spoiną ciągłą lub przerywaną przy spawaniu tarczy z obręczą,
  • badanie odkształceń koła i bicia w czasie procesów spawania