Badania przewodów hydraulicznych

Stanowisko badawcze pozwala na przebadanie przewodów i złączy hydraulicznych w warunkach eksploatacyjnych (warunkach pracy) bez konieczności montowania ich na maszynie docelowej. Maszyna impulsowa służy głównie do wykonywania wysokociśnieniowych testów statycznych i dynamicznych, optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych i ulepszania procesu wytwarzania oraz kontroli jakości i wytrzymałości złączy i przewodów hydraulicznych.

Wyposażenie i parametry:

  • minimalne ciśnienie testowe – 250 bar
  • maksymalne ciśnienie testowe – 1000 bar
  • temperatura oleju testowego: 85-150 °C
  • częstotliwość testowa do 1,5 Hz
  • ilość badanych przewodów – min. 2, max. 6
  • kąt testów: 90°-180°

Zastosowanie:

  • wysokociśnieniowe testy statyczne/dynamiczne przewodów i złączy hydraulicznych
  • optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii wytwarzania
  • kontrola jakości i wytrzymałości nowych rozwiązań
  • badania wg norm:

ISO 6802 Rubber and plastics hoses and hose assemblies with wire reinforcements

Hydraulic impulse test with Fleming; ISO 6803 Rubber or plastics hoses and hose assemblies

Hydraulic–pressure impulse test without Fleming; ISO 8032 Rubber and plastics hose assemblies

Flexing combined with hydraulic impulse test (half–omega test)