Badania ładowaczy i maszyn napędzanych hydraulicznie

Stanowisko badawcze pozwala sprawdzić wytrzymałość ładowaczy w warunkach odpowiadających warunkom prac, jak również sprawdzić wytrzymałość przekładni i napędu maszyn napędzanych poprzez wał odbioru mocy (WOM).

  1. Stanowisko badania ładowaczy i maszyn napędzanych hydraulicznie

    Parametry:

    • próba ciśnienia do 300 bar,
    • próba szybkości działania z maksymalnym wydatkiem 100l/min,
    • próba maksymalnego udźwigu do 3000 kg,
    • kontrola geometrii ładowacza i innej maszyny,

     

    Przeznaczenie:

    • weryfikacja prototypów nowo wdrażanych wyrobów w warunkach modelujących parametry eksploatacyjne,
    • badania wytrzymałości zmęczeniowej ładowaczy i innych maszyn z napędem hydraulicznym.