Badania ładowaczy i maszyn napędzanych hydraulicznie

Stanowisko badawcze pozwala sprawdzić wytrzymałość ładowaczy w warunkach odpowiadających warunkom prac, jak również sprawdzić wytrzymałość przekładni i napędu maszyn napędzanych poprzez wał odbioru mocy (WOM).

 1. Stanowisko badania ładowaczy i maszyn napędzanych hydraulicznie

  Parametry:

  • próba ciśnienia do 300 bar,
  • próba szybkości działania z maksymalnym wydatkiem 100l/min,
  • próba maksymalnego udźwigu do 3000 kg,
  • kontrola geometrii ładowacza i innej maszyny,

   

  Przeznaczenie:

  • weryfikacja prototypów nowo wdrażanych wyrobów w warunkach modelujących parametry eksploatacyjne,
  • badania wytrzymałości zmęczeniowej ładowaczy i innych maszyn z napędem hydraulicznym.