Obliczenia wytrzymałościowe

Stanowisko umożliwia wykonywanie analiz wytrzymałościowych dla wielu
wariantów konstrukcji bez konieczności tworzenia prototypów. Znacznie przyśpiesza
wdrożenie nowego wyrobu i obniża koszt wdrożenia do produkcji seryjnej. Pozwala
również na przeprowadzenie optymalizacji kształtu. Stanowisko umożliwia również
przeprowadzenie analiz dynamicznych w których istotnym parametrem jest czas jak
np. zderzenia, upadki, wybuchy, crash testy.
Wyposażenie i parametry:
• 2 stacje robocze o wysokiej mocy obliczeniowej
• procesor Intel Xenon E5–1620 v2 o pojemności 3,7 GHz
• zainstalowana pamięć RAM 64 GB
• karta graficzna NIVIDA Quadro K2000
• licencja ANSYS Mechanical Enterprise
• licencja ANSYS Design Space
• licencja LS–Dyna
• licencja ANSYS Space Claim
Zastosowanie:
• wykonywanie obliczeń numerycznych w zakresie liniowym jak i nieliniowym
• wykonywanie obliczeń numerycznych typu Explicit, jak i Implict
• wykonywanie analiz zmęczeniowych
• wykonywanie analiz częstotliwościowych drgań własnych
• określenie współczynników bezpieczeństwa
• wykonywanie analiz naprężeń termicznych
• przeprowadzenie optymalizacji kształtu